Kvalitet - till er tjänst!

KTT
/ läs mera
Kvalitet - till er tjänst!
Kvalitet - till er tjänst! är ett väl prövat utbildningsprogram för totalkvalitet. Programmet har utvecklats
av Utbildningshuset tillsammans med konsultföretaget
PROMENTOR Management A/S.
Totalkvalitet innebär att fastställa och utveckla kvalitet.
Får Du något ja ??....
JA
NEJ
Vill Du att Ditt företags kvalitet ska utvecklas
Vill Du att alla i företaget känner kvalitetsansvar
Vill Du att företaget ständigt kvalitetsförbättrar
...då ska Du läsa vidare och så träffas vi
- En beskrivning innan vi träffas för fördjupning -
En systematik för ständig förbättring
Förbättringsarbetet bedrivs i form av projekt i verksamhetens avdelningar.
Målet är att långsiktigt nå upp till den kvalitet kunderna förväntar sig.
Varje företag eller organisation måste naturligtvis gå igenom utvecklingsprocessen på sina egna, unika villkor
Handledareutbildning
Kvalitet - till er tjänst! genomförs av organisationens egna medarbetare,
- dessa interna handledare genomgår en särskild handledareutbildning.
Lämpliga som handledare är chefer och arbetsledare på olika nivåer.
På så sätt synliggörs och involveras ledarskapet i processen.
Medarbetarutbildning
Utbildningen bedrivs i grupper. Varje utbildningspass omfattar normalt
4 timmar. Deltagarna får arbeta med attityder till kvalitet, samt med
verktyg och metoder för att lösa kvalitetsproblem. Uppläggningen
varieras beroende på verksamhetens förutsättningar och beho
Innehåll:
1) Vad är kvalitet
2) Kvalitet i alla led
3) Kvalitetsekonomi
4) Varningssystem
5) Kvalitetsförbättringsmetoden
6) Personlig kvalitet
Arbetsmaterial:
- Arbetsbok
- Handledning
- En DVD/modul
Kvalitet - till er tjänst! finns på 12 olika språk