Säkerhet som tjänst för a. undvika kriser

Säkerhet som tjänst för a1 undvika kriser Robin Crohns Säkerhetsspecialist Intrången •  Sni1 antal uppgi4er per intrång på grund av hackers var ca 4.7 miljoner •  Stöld eller förlust av enhet rankas trea, och stod för 27% av incidenterna. Källa: Symantec Internet Security Threat Report 2014 Volume 19 Ökning av riktade a1acker 2013 2012 +91
% Källa: Symantec Internet Security Threat Report 2014 Volume 19 Deepsight -­‐ IDS (StaIsIk 2015-­‐02-­‐17 22:45) Deepsight -­‐ Portar (StaIsIk 2015-­‐02-­‐17 22:49) FÖRBEREDA FÖRHINDRA UPPTÄCKA & REAGERA ÅTERSTÄLLA Min risk och säkerhet Skydd mot a1acker och dålig hantering Upptäcka och reagera på säkerhetsincidenter Minimera ^d för återställning Cyber: The Catalyst to Transform the Security Program INCIDENT Enkätundersökning av Symantec & Deloi1e (EMEA) •  Balansera cyberrisk och affärbehov •  Ändra kulturen – uppfa1ningar om säkerhet •  Visa affärsvärde och mäta säkerhet •  Upptäcka och förhindra hot •  Monitorera och hantera säkerhetsincidenter •  Hantera komplexiteten med teknik – gammalt och ny1 BEMANNING Intrångsutredare
MSS för säkerhetsmonitorering
Denial-of-service (DoS) tjänster
Analytiker av skadlig kod
Utredare
”Städare”
Källa: Responding to Targeted Cybera1acks, ISACA KOMPETENS SOC Sydney Security OperaIons Center (SOC) Varför Managed Security Services? 365x24x7 = minst 14 hel^dsanställda Minska teknik och mjukvarukostnader Proak^vt säkerhetsarbete SYMANTEC MSS Managed Security Services (MSS) IPS Endpoints Gateways FW IDS OS Logs 2,995,155 375 26 2 Customer Portal Mer än bara teknik från Symantec… Managed Security Services Deepsight Intelligence Incident Response Simula^on Plaiorm Security Awareness Intelligens & Muskler krävs för a*... …det är svårt a* reagera på händelser vi inte ser eller vet om! Thank you! Robin Crohns [email protected] 0708-­‐50 60 60 Copyright © 2011 Symantec CorporaIon. All rights reserved. Symantec and the Symantec Logo are trademarks or registered trademarks of Symantec Corpora^on or its affiliates in the U.S. and other countries. Other names may be trademarks of their respec^ve owners. This document is provided for informa^onal purposes only and is not intended as adver^sing. All warran^es rela^ng to the informa^on in this document, either express or implied, are disclaimed to the maximum extent allowed by law. The informa^on in this document is subject to change without no^ce.