Vårdval Halland – bilaga IT-tjänster

0(3)
Vårdval Halland –
bilaga IT-tjänster
1(3)
Journaltjänsten, obligatorisk
Tjänst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VAS
eArkiv
Digital diktering
Worklist
eLäkarintyg
NCS läkemedelsfunktion
Auricula
8. Infektionsverktyget
9. NPÖ
10. Pascal
11. EKGlagring
12. Multimedialagringssystem
13. Nationella diabetesregistret
14. VAS utdata
15. Spärrtjänst för journal
16. Stöddokument
17. Service
18. VAS SMS-påminnelser
19. Befolknings- och
Listningssystem
20. Tillkommande nationella etjänster
Kommentar
(Diktett)
(from 2015 Intygstjänst)
producent samt konsument
NOD
(ej i VDI just nu)
VAS funktionstöd för rapport
Manualer, tillgång till
blanketter samt system för
hjälp- och instruktioner
systemförvaltning.
Servicedesk, visst
användarstöd samt teknisk
drift av nämnda ITstöd
(Master)
Ersättning
*)
*)
*)
*)
*)
*)
Se separat
prislista
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*) Självkostnad via avdrag från Hälso- och sjukvårdspengen (HoSP)
2(3)
Övriga obligatoriska tjänster
Tjänst
Platina
Scanning av dokument
Vaccinationsinformation
SITHS samt HSA/HAK
1177 Vårdguiden samt
tillhörande e-tjänster
Region Halland Extranät
Kommentar
Avvikelsehantering
Svevac
Inkluderar Mina
Vårdkontakter
Ersättning
*)
Separat prislista
*)
Separat prislista/Avtal
*)
*)
Övriga tjänster, valbara
Mobilus
Webb Sesam
System för rehab
Hjälpmedelsbeställning
Separat prislista
*)
Konsulttjänster erbjuds enligt separat prislista
Ytterligare tjänster kan komma att erbjudas löpande.
*) Självkostnad via avdrag från Hälso- och sjukvårdspengen (HoSP)
3(3)
IT-tjänst, Infrastruktur
Inkoppling i Region Hallands nät med hyrd dator
Tjänst
Kostnad
1. Hyrd dator inkl. skärm och RHFA (Region
Pris enligt prislista
Halland FunktionsArbetsplats)
Månadskostnad
Dator väljs enligt RH:s rekommendation. Finns
flera modeller
RHFA innefattar Windows, Officepaket, antivirus,
Lync kommunikationsystem, NetID
(säkerhetssystem för SITHSkort) samt diverse
småsystem för säker Pcdrift
2. Tillgång till Region Hallands datanät direkt
inkoppling
Anslutningskostnad enligt
överenskommelse
3. Skrivare och dikteringsutrustning skall väljas
enligt RH:s rekommendation. Köps själv
Eget inköp
Åtkomst till Region Hallands nät via extern koppling via Internet, VDI
1. Tillgång till Region Hallands datanät via
fjärranslutning (VDI). Egen Pc används
Pris enligt prislista
Anslutningskostnad +
månadskostnad