kan transport som tjänst bli ett netflix för mobilitet?

03/09/2015
KAN ”TRANSPORT SOM TJÄNST” BLI
ETT NETFLIX FÖR MOBILITET?
KAN TRANSPORT SOM TJÄNST
BLI ETT NETFLIX FÖR MOBILITET?
© Trivector
© Trivector
Trivector Grandseminarium, 2 sept 2015
Björn Wendle
1
2
TRANSPORT SOM TJÄNST
TRANSPORT SOM TJÄNST


Dagens transportsystem kombination av
Vision om att hela transportsektorn som kooperativt,
sammankopplat ekosystem
 Ger service som återspeglar resenärens skiftande
behov
 Gränser mellan olika system suddas ut
 Ekosystemet består av
separat finansierade transportsystem
olika subventionsgrad
politiska beslut
affärsverksamhet

Mycket svårt att jämföra
kostnader
 Behov och förväntningar blir allt
mer komplexa
 Resurserna för transportsystem minskar
 Ny teknik möjliggör nya lösningar
© Trivector
‒ Smartphones, lokalisering, uppkopplade fordon, m m
Transportinfrastruktur
Transporttjänster
Transportinformation
Betalningstjänster
© Trivector
‒
‒
‒
‒
3
4
TRANSPORT SOM TJÄNST
INTEGRATED
MOBILITY
CARDS
Gröna paketet
•
•
•
•
Cykelpool
Bilpool + Bildelning
Kollektivtrafik i hemorten
Nationell kollektivtrafik i Sverige
Pendlarpaket
•
•
•
•
Kollektivtrafik i hemorten
Nationell kollektivtrafik i Sverige
20 min från samtal till pick-up i delad taxi
Lånecyklar i regionen
Businesspaket
•
•
•
•
5 min från samtal till pick-up i hela EU
Taxi i hemstaden
Kollektivtrafik i regionen
Nationell kollektivtrafik i Sverige
Familjepaket
Bilpool/bildelning
Hemleverans av varor
Kollektivtrafik i hemorten
Lånecyklar i regionen
© Trivector
•
•
•
•
5
© Trivector
‒
‒
‒
‒
6
1
03/09/2015
© Trivector
© Trivector
INTEGRATED MOBILITY
CARDS
7
8
DISKUSSIONEN OMKRING TRANSPORT
SOM TJÄNST
“The transportation system of the future will be
built on collaboration among neighbors,
communities, governments, and traffic
managers on everything from traffic planning to
signal timing to commute planning.”
Bilen inte längre det vi vill ha

Handlar inte om teknik och ingenjörskonst, handlar
om beteende, livsstil, psykologi

Betydelse av enprocentslösningar – förändrar fler
resor och resmönster (t ex bilpool)

Det är slut på uppdelning i kollektivtrafik och biltrafik
– inte längre relevant
© Trivector
‒ ”seriously antisocial, against our own best interest”
9
Digital-Age Transportation: The Future of Urban Mobility,
Deloitte University Press, 2012
© Trivector

10
11
© Trivector
© Trivector
”Better than car” mobility
12
2
17
© Trivector
© Trivector
13
15
© Trivector
© Trivector
© Trivector
© Trivector
03/09/2015
14
16
GOMORE…
18
3
© Trivector
© Trivector
03/09/2015
© Trivector
20
© Trivector
19
21
22
New trends picking up
© Trivector
BILPOOLSMEDLEMMAR, AMERIKA
24
4
03/09/2015
STORT INTRESSE, SNABB UTVECKLING
MEN OCKSÅ MÅNGA FRÅGOR





- Steve Jobs
25
© Trivector

“people don't know
what they want until
you show it to
them.”
Vem ska ansvara för plattformar och gemensamma
system?
Vem bör vara ”transportagenten”?
Hur behöver policys, regelverk och lagstiftning
utvecklas?
Hur stor är marknaden?
Är transport som tjänst en övergående fluga?
Bidrar det verkligen till ”better than car mobility”?
Är det hållbart?
© Trivector

26
5