Bilaga 1) Anläggningsobjekt

1 (11)
2015-09-10
TJÄNSTESKRIVELSE
FRN 2015/100-820
Bilaga 1) Anläggningsobjekt
I tabell 1 nedan redovisas förslag till tillkommande anläggningar sorterat per kommundel. Tabellen innehåller även en bedömning av i vilken
etapp utbyggnaden bör ske. Etapp ett motsvarar perioden idag fram till år 2020, etapp två motsvarar perioden 2021-2025 och etapp tre
motsvarar perioden 2026-2030. Val av etapp per olika anläggningar är beräknad utifrån hänsyn till nuvarande behov samt
befolkningsutvecklingen. Informationen i tabellen innehåller även en bedömning av prioritet. Det vill säga en rangordning om hur pass
angeläget det är att tillgodose ett behov i förhållande till ett annat behov. Prioritet tre motsvarar ett viktigt behov, prioritet två ett mer viktigt
behov och slutligen innebär tre en mycket viktig prioritet. I förteckningen saknas uppgifter om skid- och motionsspår. Dessa behöver
utredas vidare och bedömningen är att detta inte påverkar stadsplaneringen i någon väsentlig grad.
Tabell 1) Anläggningsobjekt per kommundel
Objekttyp
Kommundel
Objekt
Delområde placering
Betongpark
Friidrott inomhus
Idrottshall
Näridrottsplats
Näridrottsplats
Ridhus
FI/Salt
Fi/Salt
Fi/Salt
Fi/Salt
Fi/Salt
Fi/Salt
betongspark skateboard/BMX mm 1
friidrottshall 12
idrottshall 11
näridrottsplats 5
näridrottsplats 6
ridhus 2
Saltsjöbadens centrum
Fisksätra
Fisksätra
Saltsjöbadens IP
Fisksätra IP
Stall Compass
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
SMS
WEBB
ORG.NUMMER
Nacka kommun, 131 81 Nacka
Stadshuset, Granitvägen 15
08-718 80 00
[email protected]
716 80
www.nacka.se
212000-0167
Etapp
1, 2, 3
Prioritering
1 = mycket viktig,
2 = mer viktig,
3 = viktig
2
2
3
2
2
1
2
2
3
2
1
2
2 (11)
Objekttyp
Kommundel
Objekt
Delområde placering
Etapp
1, 2, 3
Prioritering
1 = mycket viktig,
2 = mer viktig,
3 = viktig
Simhall mindre
Utegym
Utegym
Fotboll
Fotboll
Fotboll
Idrottshall
Idrottshall
Idrottshall
Idrottshall
Friidrott utomhus
Ishall
Näridrottsplats
Näridrottsplats
Ridhus
Simhall mindre
Träffpunkt
Träffpunkt
Utegym
Utegym
Fotboll
Fi/Salt
Fi/Salt
Fi/Salt
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Sickla
simhall 2
utegym 10
utegym 9
fotbollsplan 11
fotbollsplan 8
fotbollsplan 9
Idrottshall 10
Idrottshall 7
Idrottshall 8
Idrottshall 9
Idrottsplats för friidrott 1
Ishall 1
näridrottsplats 3
näridrottsplats 4
Ridhus 1
Simhall 1
Träffpunkt 1
Träffpunkt 1
utegym 7
utegym 8
Ersättning fotboll 1
Saltsjöbadens IP/ Fisksätra IP
Saltsjöbadens IP
Fisksätra IP
1,0 Dalkarlsängen
1,0 Tollare
0,5 Sågtorp
placering utreds
Dalkalsängen
Myrsjö
Boo gård
Björknäs
Myrsjö
Orminge centrala parken
Boovallen
Velamsund
Myrsjö
Södra-Boo - Tollare
Södra-Boo - Tollare
Velamsund
Boovallen
Ca 1,0-plan Nacka
sportcentrum
2
2
2
3
2
1
3
2
1
1
3
3
1
3
2
2
3
3
2
1
3
1
2
1
2
1
2
3
2
1
1
3
3
1
3
2
1
3
3
2
1
1
Fritidsgård
Sickla
Ersättning fritidsgård 1
2;an centrala Nacka
2
1
3 (11)
Objekttyp
Kommundel
Objekt
Delområde placering
Etapp
1, 2, 3
Prioritering
1 = mycket viktig,
2 = mer viktig,
3 = viktig
Fritidsgård
Idrottshall
Idrottshall
Idrottshall
Idrottshall
Ishall
Sickla
Sickla
Sickla
Sickla
Sickla
Sickla
Ersättning fritidsgård 2
Ersättning idrottshall A Järla
Ersättning idrottshall B Nacka 1
Ersättning idrottshall C Nacka 2
Ersättning idrottshall D Nacka 3
Ersättning ishall A
Henriksdal/Vilan
Järla
Nacka sportcentrum
Nacka sportcentrum
Nacka sportcentrum
Vid motorväg Nacka
sportcentrum
3
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Ishall
Sickla
Ersättning ishall B
Vid motorväg Nacka
sportcentrum
2
1
Simhall stor
Sickla
Ersättning simhall 1
Vid motorväg Nacka
sportcentrum
2
1
Fotboll
Idrottshall
Sickla
Sickla
Ersättning fotboll 2
Evenemangsarena
0,5-plan Sickla skola
Nacka sportcentrum,
Evenemangsarena för publik,
tre bef. hallar kan anpassas till
större evenemang och ha
publikkapacitet
2
3
1
1
Fotboll
Sickla
Fotboll 2 + 3
0,5 Henriksdal/Vilan plus 1,0
Henriksdal eller alt. med god
kommunikation
3
2
Fotboll
Fotboll
Sickla
Sickla
Fotboll 4
Fotboll 5
0,5 plan Sicklaområdet
1,0 plan Sicklaområdet eller
alternativ med god
kommunikation
2
3
2
1
4 (11)
Objekttyp
Kommundel
Objekt
Delområde placering
Etapp
1, 2, 3
Prioritering
1 = mycket viktig,
2 = mer viktig,
3 = viktig
Fotboll
Fotboll
Fotboll
Fotbollstält
Fritidsgård
Idrottshall
Idrottshall
Sickla
Sickla
Sickla
Sickla
Sickla
Sickla
Sickla
Fotboll 6
Fotboll 7
Fotbollsplan 1
Fotbollstält/hall 1
Fritidsgård ny 3
Idrottshall 1
Idrottshall 2
0,5 plan centrala Nacka
1,0 Saltängen
0,5-plan Kvarnholmen,
Centrala Nacka
Sicklaområdet
Kvarnholmen
Nacka strand/Jarlaberg
Tändkulevägen
3
3
1
1
3
1
2
2
3
1
1
3
1
2
Idrottshall
Idrottshall
Idrottshall
Idrottshall
Sickla
Sickla
Sickla
Sickla
Idrottshall 3
Idrottshall 4
Idrottshall 5
Idrottshall 6
Henriksdal/Vilan
Bergs gård
Sicklaområdet
Intill motorväg i anslutning till
simhall/ishallar
3
3
3
3
1
1
1
2
Mindre träffpunkt Sickla
Mindre träffpunkt, öppen
tjejverksamhet, ersätter bef. lokal
Elverkshuset
Centrala Nacka
2
3
Näridrottsplats
Näridrottsplats
Inomhushall
skateboard mm.
Sickla
Sickla
Sickla
Näridrottsplats 1
Näridrottsplats 2
Skateboard/BMX/kickbike mm
inomhushall 1
Sicklaområdet
Nacka IP, stadsparken
Vid motorväg Nacka
sportcentrum
2
1
3
2
1
1
Ungdomens hus
Sickla
Ungdomens hus, kommungemensam
Centrala Nacka
2
2
Utegym
Sickla
Utegym 1
Kvarnholmen – Finnboda –
Henriksdal
2
2
5 (11)
Objekttyp
Kommundel
Objekt
Delområde placering
Etapp
1, 2, 3
Prioritering
1 = mycket viktig,
2 = mer viktig,
3 = viktig
Utegym
Sickla
Utegym 2
Kvarnholmen – Finnboda –
Henriksdal
3
3
Utegym
Utegym
Sickla
Sickla
Utegym 3
Utegym 4
Utveckla bef. vid Sickla
Vid motionsspår vid
Nyckelviken
1
1
1
1
Utegym
Utegym
Sickla
Sickla
Utegym 5
Utegym 6
Skuru, Duvnäs
Nacka IP, stadspark, skog
bakom IP
3
2
3
1
Betongpark
Fotbollstält
Träffpunkt
Betongpark
Fotboll
Idrottshall
Idrottshall
Ridhus
Utegym
Utreds
Utreds
Utreds
Älta
Älta
Älta
Älta
Älta
Älta
betongpark skateboard/BMX mm 3
Fotbollstält/hall 2
Träffpunkt 2
betongpark skateboard/BMX mm 2
fotbollsplan 11
idrottshall 13
idrottshall 14
ridhus + stall 3
utegym 11
placerings utreds vidare
Centrala Nacka
placering utreds vidare
Älta centrum
0,5 Hedvigslund
Sigfridsborg
Älta centrum
Källtorp
Sigfridsborg
3
3
2
2
2
1
3
1
2
3
2
2
2
3
1
1
1
1
6 (11)
Tabell 2) Anläggningsobjekt per etapp och med driftkostnader respektive investeringsutgifter
I tabellen nedan återfinns föreslagna anläggningar sorterade utifrån lämplig period (etapp) och prioritet. Den innehåller dessutom en
uppskattning av driftkostnader och investeringsutgifter per objekt. Uppgiften om driftkostnader är kostnader för hyra, personal med mera
och ska ses som den kostnad som tillkommer om ett beslut sker att bygga anläggningen. Det kan innebära att vid vissa objekt är det en
förhållandevis låg driftkostnad. Detta kan orsakas av att det är frågan om en ersättningsanläggning och då tillkommer förhållandevis lite
driftkostnader, jämfört med om anläggningen tillgodoser ett nytt behov. Uppgiften om investeringsutgift ska läsas så som om att Nacka
kommun alltid väljer att själv bygga och finansiera anläggningen. Detta behöver inte vara fallet då det är tänkbart att framtida anläggningar i
vissa fall finansieras och eller byggs av annan part.
Tabell 2)
Anläggningsobjekt per etapp och prioritet samt med tillhörande driftkostnader och investeringsutgifter
Objekttyp
Kommundel
Objekt
Delområde placering
Idrottshall
Idrottshall
Näridrottsplats
Utegym
Idrottshall
Fotboll
Fotbollstält
Idrottshall
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Sickla
Sickla
Sickla
Sickla
Idrottshall 81
Idrottshall 92
näridrottsplats 3
utegym 8
Ersättning idrottshall B Nacka 1
Fotbollsplan 1
Fotbollstält/hall 13
Idrottshall 14
Myrsjö
Boo gård
Orminge centrala parken
Boovallen
Nacka sportcentrum
0,5-plan Kvarnholmen,
Centrala Nacka
Kvarnholmen
Presenteras i T2 från Fastighetsutveckling
Projekterad av tidiga skeden, Fastighetsutveckling
3 Investerings medel redan anslagna
4 Finns med i detaljplan
1
2
Etapp
1, 2, 3
1
1
1
1
1
1
1
1
Prioritering Årskostnad, Investerings1 = mycket
mnkr utgift, mnkr
viktig,
2 = mer viktig,
3 = viktig
1
1,9
50
1
1,9
50
1
0,2
2
1
0,1
1
1
0,5
50
1
0,5
7
1
2,0
15
1
1,9
50
7 (11)
Objekttyp
Kommundel
Objekt
Delområde placering
Etapp
1, 2, 3
Näridrottsplats
Utegym
Utegym
Sickla
Sickla
Sickla
Näridrottsplats 2
Utegym 3
Utegym 4
Nacka IP, stadsparken
Utveckla bef vid Sickla
Vid motionsspår vid
Nyckelviken
1
1
1
Idrottshall
Ridhus
Älta
Älta
idrottshall 135
ridhus + stall 3
Sigfridsborg
Källtorp
1
1
Prioritering Årskostnad, Investerings1 = mycket
mnkr utgift, mnkr
viktig,
2 = mer viktig,
3 = viktig
1
0,2
2
1
0,1
1
1
0,1
1
1
1
1 Summa
2
2
1
1
1,9
4,2
15,6
3,1
0,5
3,6
19,2
0,2
9,5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0,1
0,8
9,5
0,3
0,5
1 Summa
Ridhus
Fotboll
Fi/Salt
Saltsjö-Boo
ridhus 2
fotbollsplan 9
Stall Compass
0,5 Sågtorp
1
1
2
2
2 Summa
Näridrottsplats
Simhall mindre
Fi/Salt
Fi/Salt
näridrottsplats 6
simhall 26
Utegym
Fotboll
Simhall mindre
Fritidsgård
Idrottshall
Fi/Salt
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Sickla
Sickla
utegym 9
fotbollsplan 8
Simhall 17
Ersättning fritidsgård 1
Ersättning idrottshall A Järla8
Planerad och budgeterad till 2020
Politiskt beslut tas under september
7 Projekteringsmedel beviljat med 2 miljoner
8 Ingår i etapp 1 centrala Nacka
5
6
Fisksätra IP
Saltsjöbadens IP/ Fisksätra
IP
Fisksätra IP
1,0 Tollare
Myrsjö
2;an centrala Nacka
Järla
50
45
323
35
7
42
365
2
100
1
10
100
10
50
8 (11)
Objekttyp
Kommundel
Objekt
Delområde placering
Etapp
1, 2, 3
Prioritering Årskostnad, Investerings1 = mycket
mnkr utgift, mnkr
viktig,
2 = mer viktig,
3 = viktig
1
0,5
50
1
1,9
50
1
0,5
40
Idrottshall
Idrottshall
Ishall
Sickla
Sickla
Sickla
Ersättning idrottshall C Nacka 29
Ersättning idrottshall D Nacka 310
Ersättning ishall A
Nacka sportcentrum
Nacka sportcentrum
Vid motorväg Nacka
sportcentrum
2
2
2
Ishall
Sickla
Ersättning ishall B
Vid motorväg Nacka
sportcentrum
2
1
0,5
40
Simhall stor
Sickla
Ersättning simhall 1
Vid motorväg Nacka
sportcentrum
2
1
15,5
170
Fotboll
Utegym
Sickla
Sickla
Ersättning fotboll 2
Utegym 6
0,5-plan Sickla skola
Nacka IP, stadspark, skog
bakom IP
2
2
1
1
0,5
0,1
7
1
Utegym
Älta
utegym 11
Sigfridsborg
2
1
0,1
40,6
0,3
6
0,3
0,1
1,9
3,1
0,1
1
631
4
60
2
1
50
35
1
1 Summa
Betongpark
Friidrott inomhus
Näridrottsplats
Utegym
Idrottshall
Ridhus
Utegym
FI/Salt
Fi/Salt
Fi/Salt
Fi/Salt
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
betongspark skateboard/BMX mm 1
friidrottshall 12
näridrottsplats 5
utegym 10
Idrottshall 711
Ridhus 1
utegym 7
Ingår i etapp 2 centrala Nacka
Ingår i etapp 2 centrala Nacka
11 Sker i samråd med planerad skolbyggnad
9
10
Saltsjöbadens centrum
Fisksätra
Saltsjöbadens IP
Saltsjöbadens IP
Dalkalsängen
Velamsund
Velamsund
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9 (11)
Objekttyp
Kommundel
Objekt
Delområde placering
Etapp
1, 2, 3
Fotboll
Idrottshall
Sickla
Sickla
Fotboll 4
Idrottshall 2
0,5 plan Sicklaområdet
Nacka strand/Jarlaberg
Tändkulevägen
Näridrottsplats
Ungdomens hus
Sickla
Sickla
Näridrottsplats 1
Sicklaområdet
Ungdomens hus, kommungemensam Centrala Nacka
2
2
2
2
0,2
3,5
2
12
Utegym
Sickla
Utegym 1
Kvarnholmen – Finnboda –
Henriksdal
2
2
0,1
1
Träffpunkt
Betongpark
Utreds
Älta
Träffpunkt 2
betongpark skateboard/BMX mm 2
placering utreds vidare
Älta centrum
2
2
2
2
1,2
0,3
19,5
0
4
4
232
1
0,5
0,5
60,5
0,8
7
8
870
10
2
2
Prioritering Årskostnad, Investerings1 = mycket
mnkr utgift, mnkr
viktig,
2 = mer viktig,
3 = viktig
2
0,5
7
2
1,9
50
2 Summa
Mindre träffpunkt Sickla
Mindre träffpunkt, öppen
tjejverksamhet, ersätter bef. lokal
Elverkshuset
Centrala Nacka
2
3
Fotboll
fotbollsplan 11
0,5 Hedvigslund
2
3
Älta
3 Summa
Fotboll
Sickla
Ersättning fotboll 1
Ca 1,0-plan Nacka
sportcentrum
2 Summa
3
1
10 (11)
Objekttyp
Kommundel
Objekt
Delområde placering
Etapp
1, 2, 3
Prioritering Årskostnad, Investerings1 = mycket
mnkr utgift, mnkr
viktig,
2 = mer viktig,
3 = viktig
1
0,2
0
Idrottshall
Sickla
Evenemangsarena
3
Fotboll
Sickla
Fotboll 5
Nacka sportcentrum,
Evenemangsarena för
publik, tre bef. hallar kan
anpassas till större
evenemang och ha
publikkapacitet
1,0 plan Sicklaområdet
eller alternativ med god
kommunikation
3
1
0,8
10
Idrottshall
Idrottshall
Idrottshall
Inomhushall
skateboard mm.
Sickla
Sickla
Sickla
Sickla
Idrottshall 3
Idrottshall 4
Idrottshall 5
Skateboard/BMX/kickbike mm
inomhushall 1
Henriksdal/Vilan
Bergs gård
Sicklaområdet
Vid motorväg Nacka
sportcentrum
3
3
3
3
1
1
1
1
1,9
1,9
1,9
1,8
50
50
50
10
Idrottshall
Älta
idrottshall 1412
Älta centrum
3
1
50
230
10
10
17
7
Fotboll
Fritidsgård
Fotboll
Saltsjö-Boo
Sickla
Sickla
fotbollsplan 11
Ersättning fritidsgård 2
Fotboll 2 + 3
1,0 Dalkarlsängen
Henriksdal/Vilan
0,5 Henriksdal/Vilan plus
1,0 Henriksdal eller alt.
med god kommunikation
3
3
3
2
2
2
1,9
11,2
0,8
0,3
1,3
Fotboll
Sickla
Fotboll 6
0,5 plan centrala Nacka
3
2
0,5
1 Summa
12
Ingår i detaljplanearbete för Älta Centrum
11 (11)
Objekttyp
Kommundel
Objekt
Delområde placering
Etapp
1, 2, 3
Idrottshall
Sickla
Idrottshall 6
Intill motorväg i anslutning
till simhall/ishallar
3
Fotbollstält
Utreds
Fotbollstält/hall 2
Centrala Nacka
3
Prioritering Årskostnad, Investerings1 = mycket
mnkr utgift, mnkr
viktig,
2 = mer viktig,
3 = viktig
2
1,9
50
2
Idrottshall
Idrottshall
Friidrott utomhus
Ishall
Näridrottsplats
Träffpunkt
Träffpunkt
Fotboll
Fritidsgård
Utegym
Fi/Salt
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Sickla
Sickla
Sickla
idrottshall 11
Idrottshall 10
Idrottsplats för friidrott 1
Ishall 1
näridrottsplats 4
Träffpunkt 1
Träffpunkt 1
Fotboll 7
Fritidsgård ny 3
Utegym 2
Fisksätra
placering utreds
Björknäs
Myrsjö
Boovallen
Södra-Boo - Tollare
Södra-Boo - Tollare
1,0 Saltängen
Sicklaområdet
Kvarnholmen – Finnboda –
Henriksdal
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
6,8
1,9
1,9
0,5
6,5
0,2
1,2
1,2
0,8
3,2
0,1
Utegym
Betongpark
Sickla
Utreds, ej
klart
Utegym 5
betongpark skateboard/BMX mm 3
Skuru, Duvnäs
placerings utreds vidare
3
3
3
3
0,1
0,3
1
4
18,0
36,0
115,7
180
519
1 754
2 Summa
3 Summa
3 Summa
Totalsumma
15
109
50
50
5
40
2
4
4
10
10
1