VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE FIBERANSLUTNING

VIKTIG INFORMATION
ANGÅENDE FIBERANSLUTNING
TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
DÄR BRF. MALMÖHUS 28 INGÅR
Frågan angående fiberanslutning i vårt område har blivit mer och mer aktuell.
Både på grund av att styrelsen tog upp frågan på årsmötet och för att andra aktörer börjar
marknadsföra sig allt mer. Styrelsen tycker det är bra, och välkomnar, att vi är många aktörer i
Tygelsjö. Det bör öka konkurrensen i leverantörsledet och ge oss ännu bättre förutsättningar.
Vi vill dock uppmana boende i Tygelsjö Norra Samfällighet att INTE teckna sig för eller anmäla
intresse för någon fiberinstallation.
Anledningen är mycket enkel, vi jobbar redan på det!
Dessutom riskerar ni dubbla kostnader.
Vi vill på detta enkla sätt informera om våra specifika förutsättningar och kort redogöra för hur vårt
undersökande arbete har kommit så här långt.
Förutsättningar


Vi är en samfällighetsförening med 176 medlemmar, dvs 176 kunder. Detta är en styrka i sig.

Eftersom vi bor i en samfällighet på samfälld mark, som vi betalar tomträttsavgäld för, är det
styrelsen som beslutar om grävningstillstånd i området. D.v.s ingen enskild fastighetsägare
har rätt, att på eget bevåg, ge någon rätt att gräva inom vår samfällighet.

Inom samfälligheten finns även en bostadrättsförening.
Vårt handlingsutrymme styrs av våra stadgar.
I dessa står att vi ska driva en centralantennsanläggning, med andra ord leverera TV till alla
medlemmar. I stadgarna står ingenting om internet. Huruvida vi kan inkludera internet eller
ej, utan stadgeändring, utreder vi för närvarande.
Med dessa förutsättningar med oss i resonemanget har vi satt upp målsättningen att: Alla ska bli
anslutna till en så prisvärd kostnad som möjligt utan att det strider mot våra stadgar eller
samfällighetslagen.
Så här långt har vi hunnit lyssna på 3 olika förslag. Vi har även sökt kontakt med ytterligare 3 aktörer
och själv studerat så mycket vi orkat och hunnit.
Nedan kommer en väldigt förenklad redovisning av de 3 förslag vi lyssnat på. Presenterat i den
ordning vi lyssnat på dem.
Sydantenn
Sydantenn projekterar och installerar nätet i området. TNS kommer att äga nätet. Sydantenn blir vår
tjänsteleverantör av TV, telefoni och internet.
Vi väntar på kostnadsförslag och tidplan.
Sydantenn Malmö Stad Modellen
Malmö Stad projekterar och installerar nätet i området. Malmö Stad kommer att äga nätet.
Sydantenn bli vår tjänsteleverantör av TV, telefoni och internet.
Vi väntar på kostnadsförslag och tidplan.
Ownit
Ownits samarbetspartner projekterar och installerar nätet i området. TNS kommer att äga nätet.
Ownit blir samfällighetens tjänsteleverantör av TV. Ownit erbjuder respektive fastighetsägare att
ansluta sig till telefoni och internet.
Vi väntar på kostnadsförslag för installation.
Vi fortsätter med vårt insamlande av information och kallar så snart vi kan till ett informationsmöte.
HAR NI FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?
VÄNLIGEN KONTAKTA MATS THÖRNBLAD 0703-123080 ELLER PETER PÅLSSON 0703-547700
Styrelsen, Tygelsjö Norra Samfällighetsförening