Klämmestorpsskolan

Klämmestorpsskolan
Inbjudan till sommaravslutning i Viby kyrka
torsdag 11 juni 2015
Läsåret för Klämmans elever avslutas i Viby kyrka torsdag 11 juni.
 för förskoleklass, åk 1, 2 och 3 börjar avslutningen kl 17.00
(samling 16.45).
 för åk 4-6 börjar avslutningen kl 18.30 (samling 18.15)
Viktig info:
Antal elever vid avslutningen kl 17.00 är 127 st. För att maxtalet i kyrkan inte
ska överskridas får varje barn därmed ta med ”knappt två gäster”. Jag ber er
alla respektera detta så vi inte överskrider maxtalet vad gäller säkerheten i
kyrkan!
Antal elever vid avslutningen kl 18.30 är 85 st. Detta innebär att varje barn kan
bjuda in max fyra gäster.
Hur vi än hade fördelat klasserna på våra två tider hade det blivit en
snedfördelning vad gäller antal gäster.
Med vänlig hälsning – och en tillönskan om en skön sommar!
Lena Rothman med personal