Infrastruktur i transportsektorn – en viktig del av

TMALL 0141 Presentation v 1.0
Infrastruktur i
transportsektorn – en
viktig del av
samhällsutvecklingen
Framtidens gruv- och
mineralindustri
Gunnar Malm
Trafikverkets utmaningar i norra Sverige
• Gruvexpansion
• Vindkraftsutbyggnaden
• Turistsektorns fördubbling
• Kapacitet på järnväg
• Vårt lågtrafikerade vägnät
• Trafiksäkerhet
2
Gruvexpansionen
3
Vindkraftsutbyggnaden
4
Turistsektorns fördubbling
5
Kapacitet på järnväg
6
Hamnar
7
Vårt lågtrafikerade vägnät
8
Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet
9
Förstudie Arktisk elväg
10
Trafiksäkerhet
11
vår verksamhet
12