Viktig information: All information kring • Svagt i

REMIUM REVIEW
2015-08-17
myFC
KURS (SEK):
AktieTorget
• Svagt i väntan på lansering
• JAQ lanseras i Q4
• Estimatjusteringar
Information Technology
NYCKELDATA
KURSUTVECKLING
Marknadsvärde (MSEK)
Nettoskuld (MSEK) *
Enterprise Value (MSEK) *
Svagt i väntan på lansering. Liksom under tidigare kvartal
det senaste året var intäkterna i Q2 i princip obefintliga då
bolaget nu satsar för fullt på bränslecellsladdaren JAQ som
ska lanseras senare i år. Den låga omsättningen om 49 KSEK
(441) i Q2 var i linje med förväntan. Rörelsekostnaderna
under det andra kvartalet var däremot något högre än vi
räknat med och rörelseresultatet uppgick till -9,5 MSEK (-8).
Under Q2 löste ett antal av myFC:s storägare in sina
teckningsoptioner, vilket tillförde bolaget ca 20 MSEK,
varav 19,4 MSEK inkom bolaget efter rapportperiodens
utgång. De resterande teckningsoptionerna motsvarar ett
värde om runt 14 MSEK och optionerna kan lösas in fram till
december 2016. Den sista juni uppgick kassan till 5 MSEK
men justerat för inbetald inlösensumma var denna 24,4
MSEK.
JAQ lanseras i Q4. myFC kommer som tidigare
kommunicerats att lansera bränslecellsladdaren JAQ under
det fjärde kvartalet i år. Bolaget för nu diskussioner med ett
tiotal internationella teleoperatörer med målsättningen att
landa avtal likt det som knöts med 3 Sverige tidigare i år.
Med hjälp av operatörer skulle myFC kunna få en
distribution av själva laddarna, t.ex. att JAQ skulle finnas
med i operatörernas abonnemangserbjudanden, för att sedan
få en eftermarknad i försäljningen av laddningskorten.
Estimatjusteringar. I likhet med tidigare inväntar vi mer
information kring försäljningsavtal och villkor för
distribution, pris och uppskattade volymer för JAQ varför
våra nuvarande prognoser är behäftade med en viss
osäkerhet. Estimaten för 2016 baseras på försäljning av JAQ
tillsammans med 3 Sverige men också via andra
distributionskanaler, exempelvis egna hemsidan. Laddaren
bedömer vi kommer kosta mellan 300-400 SEK/styck och att
bolaget säljer ett tiotal laddningskort per laddare och år, där
korten har den högsta marginalen. Rörelsekostnaderna
bedömer vi att på sikt plana ut vid dessa nivåer.
BOLAGSBESKRIVNING
myFC grundades 2005 och är ett innovativt svenskt bolag inriktat på
bränslecellsteknik som utvecklar och industrialiserar lösningar för att
driva bärbar elektronik.
270,3
1 mån (%)
-1,9
-1,3
3 mån (%)
35,6
12 mån (%)
269,0
Soliditet (%)
89,6
YTD (%)
Antal aktier f. utsp. (m)*
21,2
52-V Högst
Antal aktier e. utsp. (m)*
21,2
52-V Lägst
Free Float (%)
49,7
Kortnamn
17,0
116,1
13,9
7,7
MYFC
* Inbetalningar om 19,4 MSEK från optionslösen inkom efter Q2:s utgång
2013A
2014A
2015E
2016E
5,6
1,3
3,8
36,1
EBITDA (MSEK)
-16,7
-21,9
-24,1
-6,1
EBIT (MSEK)
-20,9
-28,9
-32,2
-13,1
EBT (MSEK)
-21,5
-30,3
-32,9
-13,3
EPS (just.SEK)
-5,54
-1,82
-1,55
-0,63
DPS (SEK)
0,00
0,00
0,00
0,00
Omsättningstillväxt (%)
185
-76
185
851
EPS-tillväxt (%)
nmf
nmf
nmf
nmf
EBIT-marginal (%)
nmf
nmf
nmf
nmf
2013A
2014A
2015E
2016E
P/E (x)
N/A
neg.
neg.
neg.
P/BV (x)
N/A
1,2
4,2
4,4
EV/Omsättning (x)
N/A
23,2
70,8
7,4
EV/EBITDA (x)
N/A
neg.
neg.
neg.
EV/EBIT (x)
N/A
neg.
neg.
neg.
Direktavkastning (%)
N/A
0,0
0,0
0,0
Omsättning (MSEK)
KURSUTVECKLING
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2014-07-10
2014-09-25 2014-12-11
MYFC
2015-03-06 2015-05-28
OMXSPI (ombaserad)
Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings
HUVUDÄGARE
KAPITAL
RÖSTER
Goldman Sachs Int. LTD
18,7%
14,5%
JP Morgan Clearing Corp W9
15,5%
11,9%
Industrial Equity (I.E.) AB
8,1%
6,2%
KTH-Chalmers Capital
8,1%
6,2%
LEDNING
Analytiker: Viktor Högberg
[email protected], 08 454 32 74
12,75
Ordf.
VD
CFO
FINANSIELL KALENDER
Carl Palmstierna
Björn Westerholm
Ulf Henning
3Q-rapport
4Q-rapport
2015-10-30
2016-02-26
Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet
Remium
Nordic
AB
Viktig
information:
All information kring
1
REMIUM REVIEW
RESULTATRÄKNING
MSEK
2016E
2017E
Nettoomsättning
1Q14A 2Q14A 3Q14A 4Q14A 1Q15A 2Q15A 3Q15E 4Q15E
0,5
0,4
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
3,6
2012A 2013A 2014A 2015E
2,0
5,6
1,3
3,8
36,1
44,5
Aktiveringar
0,5
1,0
0,5
0,4
0,7
0,7
0,7
0,7
4,9
4,1
3,2
2,8
2,6
2,6
KSV
-0,3
-1,4
-0,2
-0,4
-0,4
-0,7
-0,3
-1,9
-14,4
-4,4
-2,6
-3,3
-18,7
-22,6
Totala rörelsekostnader
-25,6
-4,1
-6,9
-5,4
-7,4
-5,7
-7,5
-7,1
-7,1
-20,1
-22,0
-23,9
-27,4
-26,2
EO-poster
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
EBITDA
-3,4
-6,9
-4,9
-7,2
-5,4
-7,4
-6,6
-4,7
-27,6
-16,7
-21,9
-24,1
-6,1
-1,1
Avskrivningar
-1,1
-1,1
-1,8
-2,9
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-1,0
-4,2
-7,0
-8,1
-7,0
-6,0
EBIT
-4,5
-8,0
-6,7
-10,1
-7,4
-9,5
-8,6
-6,7
-28,6
-20,9
-28,9
-32,2
-13,1
-7,1
Finansnetto
-0,3
-0,4
-0,2
-0,2
-0,4
-0,1
-0,1
-0,1
-0,4
-0,7
-1,4
-0,7
-0,2
-0,2
EBT
-4,8
-8,4
-7,0
-10,3
-7,9
-9,6
-8,7
-6,8
-29,0
-21,5
-30,3
-32,9
-13,3
-7,3
Skatt
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Net Profit
-4,8
-8,4
-7,0
-10,3
-7,9
-9,6
-8,7
-6,8
-29,0
-21,5
-30,3
-32,9
-13,3
-7,3
EPS Basic
-0,57
-0,98
-0,82
-1,21
-0,48
-0,59
-0,41
-0,32
N/A
N/A
-3,54
-1,55
-0,63
-0,34
EPS Diluted
-0,57
-0,98
-0,82
-0,62
-0,48
-0,59
-0,41
-0,32
N/A
N/A
-1,82
-1,55
-0,63
-0,34
Omsättningstillväxt Q/Q
N/A
-4%
-53%
9%
-60%
-46%
-5% 7701%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Omsättningstillväxt Y/Y
N/A
N/A
N/A
N/A
-80%
-89%
nmf
nmf
N/A
185%
-76%
185%
851%
23%
Just. EBITDA-marginal
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf
-17%
-2%
Just. EBIT-marginal
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
-36%
-16%
Just. EBT-marginal
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
nmf.
-37%
-16%
2012A 2013A 2014A 2015E
2016E
2017E
SEK
2016E
2017E
EPS
-7,45
-5,54
-1,82
-1,55
-0,63
-0,34
Just. EPS
-7,45
-5,54
-1,82
-1,55
-0,63
-0,34
KASSAFLÖDE
MSEK
DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL
2012A 2013A 2014A 2015E
Kassaflöde från rörelsen
N/A
-17
-23
-25
-6
-1
Förändring rörelsekapital
N/A
-6
-1
25
0
0
Kassaflöde löpande verksamheten
N/A
-23
-24
0
-6
-1
BVPS
11,35
11,32
4,73
3,07
2,91
2,57
Kassaflöde investeringar
N/A
-9
-8
-14
-4
-3
CEPS
0,00
-5,94
-1,45
-0,01
-0,30
-0,04
Fritt kassaflöde
N/A
-32
-32
-14
-11
-4
DPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kassaflöde fin. verksamheten
N/A
30
56
-3
10
0
ROE
nmf.
-49%
-38%
-50%
-22%
-13%
Nettokassaflöde
N/A
-2
24
-17
-1
-4
Just. ROE
nmf.
-49%
-38%
-50%
-22%
-13%
Soliditet
76%
79%
85%
89%
83%
80%
BALANSRÄKNING
MSEK
Immateriella tillgångar
AKTIESTRUKTUR
2012A 2013A 2014A 2015E
2016E
2017E
BOLAGSKONTAKT
44
46
48
54
51
49
Antal A-aktier (m)
-
4
2
26
9
8
4
Antal B-aktier (m)
21,2
Saltmätargatan 8A
113 59 Stockholm
Totala tillgångar
58
56
94
74
74
68
Totalt antal aktier (m)
21,2
www.myfcpower.com
Eget kapital
44
44
79
65
62
55
Nettoskuld
-4
6
-20
-5
-4
0
Rörelsekapital (Netto)
-7
-2
6
1
1
1
Estimat
Utfall
0,1
Likvida medel
ESTIMATFÖRÄNDRINGAR
MSEK
Nettoomsättning
EBIT
Just. EPS (SEK)
Remium Nordic AB
Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic
2Q15A
2015E
2016E
Skillnad
Förr
Nu
Förändring
Förr
Nu
Förändring
0,0
-42%
10,7
3,8
-65%
43,8
36,1
-18%
-7,1
-9,5
-32%
-23,2
-32,2
-38%
-3,3
-13,1
nmf
-0,35
-0,59
-71%
-1,14
-1,55
-36%
-0,16
-0,63
nmf
2
REMIUM REVIEW
BOLAGSBESKRIVNING
myFC är ett innovativt svenskt bolag inriktat på bränslecellsteknik som utvecklar och industrialiserar lösningar för att driva bärbar elektronik. myFC
grundades år 2005 från ett forskningsprojekt på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm. Bränsleceller var redan då en lovande teknologi
för att till exempel producera miljövänlig el i bilar. Produkterna var då antingen för komplexa, för stora eller arbetade med en temperatur som gjorde
dem farliga i kompakta format. Bränsleceller är allmänt ansedda som ett mycket miljövänligt sätt att producera elektricitet. Bolagets produkt myFC
PowerTrekk är certifierad av IEC (International Electrotechnical Commission), vilket är en viktig kvalitetsstämpel som bland annat gör det möjligt
att ta ombord produkten på flygplan och använda den under själva flygningen. I februari 2015 visade bolaget upp en ny, mindre, bränslecellsladdare
för konsumentmarknaden - myFC JAQ.
DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION
Detta dokument är framställt av Remium Nordic AB (”Remium”) för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Detta dokument avser
initiating coverage (initierad analysbevakning). Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som
tillförlitliga. Remium kan dock inte garantera sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser. Dokumentet får inte spridas till
fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan
bestämmelse.
Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på
enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell
rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna review.
Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering
historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.
Remium har utarbetat interna regler (policies och instruktioner) för etiska riktlinjer samt för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter.
Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på
restriktioner (chinese walls) i kommunikationerna mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett
finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys.
Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är
kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av
värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBITDA ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan
substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns
uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag.
Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och certified
advisor, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukten review.
Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget i analysen. Ersättningen är på
förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen. Ansvarig analytiker äger för närvarande inga aktier i bolaget eller relaterat instrument.
Remium har tillstånd att driva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.
Remium
Nordic
AB
Viktig
information:
All information kring
3