Viktig information om löparfesten i Borås lördag 19 september

6
10
19
Viktig
information
om löparfesten
i Borås lördag
19 september
9
WC
MÖTESPUNKT
Allé
13
n
gata
12
Väs
terlå
L
MÅ
ngg
atan
Handels- 5
banken
Stora 16
Torget
MÖTESPUNKT
18
15
Lilla
2
10
atan
Brog
RT
STA
400 m, valfri start
kl. 10.45, kl. 10.55
eller kl. 11.05
14 Rådhuset
atan
g
Torg
4
Sandwalls
Plats
1
17
Tävlingscentrum
1 Till start
2 Start 400 m
3 Start, uppvärmning 2 km, 21 km, 5 km, 10 km
9
17
7
4 Målområde 400 m, 2 km, 21 km, 5 km, 10 km
5 Information, nummerlappar, anmälan, resultat
6 Borås Elhandels spurtprissträcka (60 m)
7 Förvaring överdragskläder
8 Funktionärsservice, sambandscentral
8
9 Vätska innan start, vätska/energi efter mål
10 Mötespunkt (föräldrar/barn)
en
Sv
2 km, första
start kl. 10.00
Stadsparken
ik
Er
3
ST
AR
T
n
ta
ga
ns
so
21 km löpning,
start kl. 10.30
11 Stadsparksbadet
5 km löpning start 12.30
10 km löpning,
första start kl. 13.30
5/10 km stavgång/gång,
start kl. 14.05
1
12 Sjukvård
2
19
3
4
5
13 Massage
WC
11
6
15 Teamtält
16 Miljö- och friskvårdsutställning
20
12
14 Scen, prisutdelning
17 Aktivitetsområde
18 Torghandel
7
8
19 Toaletter
20 Bevakad kostnadsfri cykelparkering
Tänk på att cykla eller åka kollektivt
till startområdet om du har möjlighet
Trafik- och parkeringsinformation för tävlingsdagen
19 september i Borås centrum
1Valhall
2 P-Hus /
Hallbergsgatan
22Nornan
Rekommenderade
parkeringsplatser
24 PA Hallsterrass
Ej rekommenderad
parkeringsplats
23Kulturhuset
3Lidaholm
25Bangården
4Mariedal
5Söderbro
Bevakad kostnadsfri cykelparkering
på Stadsparksbadets P-plats,
se nr. 6.
6Badhuset
7
Avstängda
parkeringsplatser
Astern (infart
från Kyrkängsg.)
8Makrillen
9Petersberg
20
Avspärrat område
Området innanför den
orange markeringen
på kartan är i princip
avspärrat för trafik.
19
10 Övre Petersberg
11Centralstationen
13Krokshallstorget
17
25
16
16Elektra
21
22
17 P-huset Nybron
14
15
18Högskolan
12
19Kungsbron
24
1
13
23
11
20Skaraborgsvägen
9
6
8
I Borås centrum, se kartan på sidan 1.
Omklädning
Om du har betalat för omklädning i Stadsparksbadet så
medföljer en entrébiljett i ditt startpaket som gäller 19/9
2015. Öppettid kl. 10.00–18.00.
Startgrupper
På nummerlappen finns information om vilken startgrupp
du ska placera dig i vid start.
2 km tidtagning,
första start kl. 10.00 Sven Eriksonsg.
Placeringsordning vid start
Startgrupp 1: 11–12 år, vit nummerlapp. (start kl.10.00)
Startgrupp 2: 9–10 år, röd nummerlapp. (start kl. 10.02)
Startgrupp 3: 7–8 år, gul nummerlapp. (start kl. 10.04)
2
21Hugin
10
Tävlingscentrum, start- och målplatser
För 5/10 km stavgång/gång, 2 km, 5 km, 10 km och 21
km-deltagarna 12 minuter före första starttid i startområdet på Sven Eriksonsg. För Knattekretsloppets deltagare
10 minuter före respektive starttid vid startportalen på
Lilla Brogatan.
12Krokshallsberget
15Midasgaraget
Kretsloppet i Borås
Lördag 19 september
Uppvärmning innan varje start
18
14 Gjutaren enligt hänvisning
För att få ut nummerlapp och startpaket måste du ta med
dig och visa upp startbeviset (SMS eller utskrift).
Tillresande deltagare som inte haft möjlighet att hämta
ut sina startpaket med nummerlapp kan hämta dessa
från kl. 8.30 på tävlingsdagen 19 september och absolut
senast 30 minuter innan det valda loppets starttid.
21 km tidtagning,
start kl. 10.30, Sven Eriksonsgatan
7
5
4
3
3
Du kan också parkera på följande parkeringsplatser:
Brodalsgaraget under Gina Tricot huset och Brodal bakom Gina Tricot,
Boråshallen, Övre Nornan på Stora Brogatan, Bäckängsskolan, Annelundsvillan
och Vulkanus som ligger på Österlånggatan innan Lidaholm.
Åk gratis buss på bananskal
I Borås går bussarna på biogas gjord av matavfall. Borås Energi och
Miljö och Borås Lokaltrafik bjuder alla deltagare på bussresa på
tävlingsdagen. Nummerlappen gäller som färdbevis inom Borås Stad.
Anmälan
Anmälan kan göras på Kretsloppets hemsida fram t.o.m. tävlingsdagen 19/9, senast en
timma före respektive sträckas starttid.
I Kretsloppets informationstält som finns på Stora Torget 17–19 september kan anmälan
göras på följande tider: 17/9-18/9 kl. 10.00–18.00 och 19/9 från kl. 8.30 fram till en timma
före respektive sträckas starttid. Anmälan till 400 m samt stavgång/gång utan tidtagning
kan göras fram till 30 minuter före starttid.
Åldersgränser: 400 m t.o.m. 6 år. 2 km 7–12 år. 5 km från 11 år. 10 km från 13 år. 21 km
från 15 år
Anmälningsavgifter 5 km löpning, 10 km löpning och 5/10 km stavgång/gång: från 1 september 470 kr. 21 km 530 kr. 2 km, Lilla Kretsloppet: 150 kr. 400 m, Knattekretsloppet:
100 kr.
Utlämning av startpaket
och nummerlappar
Torsdag 17 september och fredag18 september kl. 10.00–18.00 i Kretsloppets informationstält på Stora Torget. Lagdeltagares startpaket lämnas ut sampackade.
Placeringsordning vid start
Startgrupp 1: Vit nummerlapp, startgrupp 2: Röd nummerlapp och startgrupp 3: Gul nummerlapp (gemensam start
kl. 10.30)
400 m utan tidtagning,
första start kl. 10.45, Lilla Brogatan,
uppvärmning vid startportalen
Fritt val av starttid. På tävlingsdagen väljer ni den starttid
som passar bäst: kl. 10.45, kl. 10.55, eller kl.11.05. För
utförlig information se sista sidan och karta på sidan 1.
5 km löpning tidtagning,
start kl. 12.30, Sven Eriksonsgatan
Startgrupp 1: löpning 5 km, vit nummerlapp.
10 km löpning tidtagning, första start
kl. 13.30, Sven Eriksonsgatan
Placeringsordning vid start
Startgrupp 1: vit nummerlapp, starttid 13.30
Startgrupp 2: röd nummerlapp, starttid 13.32
Startgrupp 3: gul nummerlapp, starttid 13.34
Startgrupp 4: blå nummerlapp, starttid 13.38
Startgrupp 5: grön nummerlapp, starttid 13.42
Startgrupp 6: orange nummerlapp, starttid 13.46
Startgrupp 7: cerise nummerlapp, starttid 13.50
Startgrupp 8: mörkblå nummerlapp, starttid 13.54
Maxtid för 10 km är 96 minuter från sista startgruppens
starttid. Målet stänger kl. 15.30, för 10 km. Alla som
behöver längre tid är välkomna att välja stavgång/gång 5
eller 10 km.
5/10 km stavgång/gång med eller utan tidtagning, start kl. 14.05, Sven Eriksonsgatan
i klass 1-3). Bästa lag utses också i varje startgrupp på 2 km. Slutresultat
och placering i tävlingen för 2 km avgörs av lagets snittid, beräknad på de
fyra bästa lagdeltagarnas sammanlagda tid på 2 km.
Obs! Startgrupp 5: Röd/gul/orange nummerlapp. Insläpp i fålla 5 från
kl. 13.45 (Efter ca 3,5 km väljer du 5 eller 10 km).
Prisutdelning på scenen, Stora Torget
Placeringsordning vid start
Klocka
Du som inte valt tidtagning (gäller gång 5/10 km) kan själv läsa av din
sluttid på en stor klocka vid målgång.
Maxtiden för stavgång/gång är 2 tim o 25 min. Målet stänger kl.16.30.
Anser du att du inte klarar maxtiden på 10 km, välj då 5 km.
Tidtagning
Din starttid registreras vid startlinjen, och sluttiden vid mållinjen. Du får
därmed en nettotid. För startgrupp 1 gäller den officiella tiden från startskottet. Första deltagaren i mål är alltså loppets segrare. Nummerlappen
skall bäras väl synlig på bröstet för erhållande av tid. Tidtagningen görs
genom engångschip som är placerade på nummerlappens baksida. Rör
inte detta!
SMS-tjänst
Deltagare i startgrupp med tidtagning som angett mobilnummer vid anmälan, får SMS med starttid, tid vid målgång samt tid när spurtprisportalerna
på Västerlånggatan passeras.
Banor, vätska, energi
Kartor över banorna finns på sidan 5, de finns också på Kretsloppets
hemsida samt uppsatta på anslagstavlan vid informationen på Stora
Torget och vid starten.
Tänk på att få i dig tillräckligt med vätska innan och under loppet. Det
finns vätskedepåer utefter banorna, se karta sidan 5. Efter målgång finns
frukt från ICA City och juice från Brämhults. Vätska innan start finns i
Stadsparken, se karta sidan 1. På samtliga vätskedepåer serveras Borås
fina kranvatten. På 21 km vid vätskedepån utmed Almenäsvägen serveras Enervit sportdryck. På 21 km och 10 km vid vätskedepån Saltemads
camping serveras Enervit sportdryck och 2:a varvet för 21 km också 1/2
banan.
Sjukvård och massage
Herkules Vårdcentral står för sjukvård i start- och målområdet (se karta
på sidan 1), och vid vätskekontrollerna samt via ambulerande MC/sjukvårdsteam. Massage finns i anslutning till målet (se karta på sidan 1) och
utförs av massörer från Feelgood Borås.
Toaletter
Toaletter finns vid startområdet framför Stadsparksbadet och efter
målgång på Hötorget, samt utmed banan för 5, 10, och 21 km, på Norrby
fritidsgård, och för 10 och 21 km i Ryahallen. Se bankartor.
Boråsklassikern
Om du är med i Boråsklassikern, glöm inte att ta med dig klassikerpasset
och se till att du får det stämplat på tävlingsdagen efter genomfört lopp i
Kretsloppets informationstält på Stora Torget.
Överdragskläder
Det finns möjlighet att kostnadsfritt lämna in överdragskläder, väskor och
liknande i förvaringsdepån i Stadsparken, se karta sidan 1. (Arrangörerna
ansvarar inte för värdesaker.)
Återbetalning, överlåtelse av startplats
Återbetalning sker endast till den som tecknat Kretsloppets avbeställningsförsäkring (50 kr) och mot uppvisande av läkarintyg. Din startplats
får inte överlåtas till någon annan. Av säkerhetsskäl måste vi veta att
deltagaren är den person som är registrerad på ett visst startnummer.
Olycksfallsförsäkring ingår i anmälningsavgiften.
Lagtävlingar
Nyhet, i år tävlar lagen i tre klasser. Klass 1 minst 4 herrar eller 4 damer
i mål på 10 km ( Herr respektive Damklass). Klass 2 Mix minst 10 deltagare i mål på 10 km. Klass 3 Mix minst 20 deltagare i mål på 10 km. Slutresultat/placering i tävlingen klass 1-3 avgörs av lagets snittid, beräknat
på den sammanlagda tiden av lagets bästa antal (antal enligt regel ovan
Presentation av vinnare och prisutdelningar sker efter respektive lopps
målgång när resultaten finns klara.
2 km individuellt o spurtpriser ca kl 11.15. Lagpriser ca kl.11.25.
21 km individuellt ca kl 12.15. Spurtpris ca 14.05.
5 km individuellt ca kl 14.00. Spurtpris ca 14.05.
10 km individuellt ca kl 15.30. Lagpriser ca kl. 15.45. Spurtpris ca 15.55
Kl. 14.15 Utlottningspriser 30 juni. Kl.15.50 Utlottning av Bilpriset.
Borås Elhandels spurtpris
Kampen om spurtpriserna i Kretsloppet görs upp på klassisk sprinterdistans, 60 m, på Västerlånggatan utanför Borås Elhandel och Borås
Energi och Miljö.
Spurtpriser går till den kille och den tjej på 21 km, 10 km, 5 km och 2 km,
oavsett startgrupp som har bästa tid mellan spurtprisportalerna.
Se hemsidan under prisbord.
Individuella priser
Prestationspriser delas ut till de tre 21 km, sex 10 km- och till de tre 5
km-deltagare i herr- respektive damklassen som går först i mål. På 2
km-sträckan delas prestationspriser och Borås Tidnings pokaler ut till de
tre flickor och tre pojkar i startgrupp 1 som går först i mål. För startgrupp
2 och 3 gäller nettotid. På 400 m och 2 km-sträckorna får dessutom alla
deltagare medalj, värdekuponger och fribiljetter.
Lagpriser
De segrande lagen i lagtävlingen klass 1 (Herr respektive damklass) och
klass 2 – 3 (Mix) erhåller pris. Segrande lag i respektive startgrupp, på
2 km erhåller pris.
Utförligt Prisbord
För prisbordet gällande Individuella priser, spurtpriser, lagpriser och
lottade priser, se hemsidan under prisbord.
Medalj till alla
Samtliga deltagare oavsett sträcka erhåller vid målgång Kretsloppets
miljövänliga medalj i 100% nedbrytbart material.
Kretsloppslotteriet
Vinnarna av utlottade högvinster från Borås Bil, Ericsson och NetOnNet
presenteras i samband med varje prisutdelning efter loppen (se priser på
hemsidan under rubrik prisbord). Ytterligare ett antal priser lottas också
ut på startnumren i 21 respektive 5 och 10 km-loppen och presenteras på
anslagstavlan vid informationstältet.
Ej avhämtade priser kan fr.o.m. 23 september avhämtas på Korpens
Kansli, Allégatan 59 fram t.o.m. 31 oktober 2015.
Diplom
Du kan beställa Kretsloppets diplom för 2015 vid anmälan. Pris 50 kr.
Diplomet skickas till din postadress veckan efter loppet.
Om du skulle behöva bryta loppet
Kretsloppet erbjuder kostnadsfri transport till målområdet. Ring Sverigetaxi Borås 033-127070, uppge startnummer samt uppvisa nummerlapp.
Tänk på miljön!
Hjälp oss att hålla rent och snyggt, sortera ditt avfall i de avfallskärl som
finns utplacerade i tävlingsområdet.
Resultat
Liveresultat presenteras på bildskärm vid Kretsloppets scen och på
Kretsloppets hemsida. På storbildsskärmen vid Kretsloppets scen visas
målgångsbilder med rullande tider.
Resultatlistor finns tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 19 september och alla
resultat läggs upp under tävlingsinfo på Kretsloppets hemsida veckan
efter loppet. Resultatlistor publiceras också i Borås Tidning 20 september.
Upplysningar och Telefon Kretsloppets Information
TL Event: Tel. 033-20 59 00. Kretsloppets information och
Nr-lappsavhämtning. Torsdag 17/9 - Lördag 19/9 Tel. 0729-675090
Senaste information finns på www.kretsloppetiboras.se
Glöm inte!
Håll till höger
så att snabbare
löpare kan
passera.
10 KM-BANAN
6 KM
5 KM-BANAN
WC
21 KM-BANAN
E
5 KM
7 KM
WC
Vatten
E
8 KM
Sportdryck
Banan
Varv 1,
21 kmbanan
E
4 KM
Sjukvård
Musik
WC
Toaletter
WC
Varv 1,
21 kmbanan
4 KM
3 KM
3 KM
WC
9 KM
Varv 2,
21 kmbanan
WC
Massage
1 KM
E
WC
2 KM
2 KM
WC
2 KM-BANAN
400 M-BANAN
WC
1 KM
WC
Massage
WC
Massage
WC
WC
Boka in 17 september
för Kretsloppet 2016!
– 21 km, 10 km, 5 km, 2 km och 400 m
Kretsloppet i Borås är ett miljömärkt event enligt Håll Sverige Rents kriterier.
Arrangörer
Medarrangör
IK Ymer Friidrott
Mediepartner
Miljösponsor och grundare
Tryckpartner
SOK Knallen
Guldpartner
Glädje. Passion. Trygghet – Vi visar vägen!
Silverpartner
Bronspartner
Prispartner
Ecopartners
Samarbetspartner
ORÅ
S
B
Musikplats partners
Välkommen till Kretsloppsdagen
Det händer massor i Borås centrum lördag 19 september från kl. 10.00 -16.30
i samband med Kretsloppet, årets löparfest för hela familjen!
Musik och underhållning i Borås centrum och utmed
banan hela dagen.
Utställning och aktiviteter med miljö och hälsa i fokus
på Stora Torget, Sandwalls Plats och i Stadsparken.
Löparfesten fortsätter med After Run på Grand Hotel
kl. 19.30. Kom, mingla, ät och drick gott, umgås med
andra ”Run-vänner”.
Knattekretsloppet
för alla barn t.o.m. 6 år
Banan är ca 400 meter lång och går i Borås centrum med
start på Lilla Brogatan (i höjd med korsningen Lilla BrogatanVästerlånggatan) och mål på Allégatan bakom Rådhuset.
Anmälan kan göras på Kretsloppets hemsida t.o.m.
tävlingsdagen 19/9 kl. 10.00. Torsdag 17/9 och fredag 18/9 i
Kretsloppets informationstält på Stora Torget kl. 10.00–18.00
och lördag 19/9 från kl. 8.30 fram till 30 min. före vald starttid
(10.45, 10.55 och 11.05).
Anmälningsavgift 100 kr. Knattekretsloppets tröja ingår. Alla
deltagare får också nummerlapp, medalj, värdekuponger och
fribiljetter.
Start kl. 10.45, 10.55 eller
11.05 på Lilla Brogatan
(i höjd med korsningen Lilla Brogatan-Västerlånggatan)
Fritt val av starttid. På tävlingsdagen väljer ni den starttid
som passar bäst.
Uppvärmning framför startportalen på Lilla Brogatan
10 minuter innan respektive vald starttid. Mammor och
pappor får också följa med.
Reportrar och konferencierer under dagen är Fredrik Sandgren,
Sarit Monastyrski, Håkan Sävemark och Andreas Carlsson.
Ljud: Musiklagret AB.
www.kretsloppetiboras.se
www.kretsloppetiboras.se
facebook.com/kretsloppetiboras
I år springer vi för WaterAid, en oberoende organisation
som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till
rent vatten och sanitet.
@Kretslopp1 #kretsloppet
@kretsloppet #kretsloppet
TL EVENT 2015
Spring för rent vatten