Viktig information och tips till dig som ansöker om ROT.

Viktig information och tips till dig som ansöker om ROT.
Här redovisar vi ett riktigt exempel på en förfrågan från skatteverket angående ROT lägg märke till att SKV skriver att
alla andra ansökningarna kan stoppas tills den aktuella ansökan är utredd. Det är därför viktigt att när du gör ansökan
för ROT, bör du ha allt dokumenterat så att du kan svara på en förfrågan omgående. Lägg även märke till att material
som används ska kunna redovisas av dig oavsett om du eller kunden har köpt in materialet du bör därför ta kopior tex
foto på kundens kvitton som tillhör arbetet så att du snabbt kan redovisa det för SKV vid förfrågan.
1. Beskriv tydligt det arbete som har utförts.
2. Redogör även för vilken tidsperiod arbetet har utförts och hur många timmar som lagts ned på arbetet.
3. Redogör för vem som har utfört arbetet. Har arbetet utförts av anställd, var god uppge namn och
personnummer på den anställde. Har arbetet utförts av underentreprenör, vänligen uppge namn och
organisationsnummer på underentreprenören.
4. Kopia på fakturor för utfört arbete till kund och fakturor från underentreprenör.
5. Kopia på underlagen till fakturorna, t.ex. avtal, arbetsorder, arbetsbeskrivning eller offert.
6. Skicka in kopia på fakturor/kvitton för inköp av det material som använts för arbetet och ange om det är ni
eller köparen som stått för materialet. Observera att kopior på fakturor/kvitton för inköp av material ska
skickas in även i de fall köparen har stått för materialinköpet. Av svaret ska det tydligt framgå vilket inköp
som tillhör vilket arbete. Bifoga även kopia på eventuell materialfaktura till köparen.
7. Kopia på betalningsunderlag som styrker köparens betalning och er betalning av underentreprenör, t.ex.
kontoutdrag från bank samt insättningsuppgift.
8. Visa hur fakturor och betalning har bokförts.
9. För de köpare där arbetet utförts i bostadsrättslägenhet ska kopia av handling skickas in som visar att köparen
äger bostadsrättslägenheten.
10. Under utredningen av denna ansökan kan även efterföljande ansökningar komma att stoppas.