Vem vänder vi oss till? Anhörigstöd kan vara Du är viktig

Anhörigstöd kan vara
•
•
•
•
•
Enskilda samtal eller samtalsträffar i grupp både dagtid och kvällstid
Anhörigträffar
Trivselarrangemang för anhöriga och närstående
Korttidsboende för närstående
Avgiftsfri avlösning i vårdsysslan upp till 10 timmar per månad för den som
inte har andra insatser än trygghetslarm och matdistribution
• Kostnadsfri semesterweekend/-vecka med helpension för anhörigvårdare
• Anhörigvårdarkort
Du är viktig
Som anhörig gör du en stor och betydelsefull insats. Många gånger kan anhöriga
uppleva otillräcklighet, skuld och sorg. Då är det bra att träffa någon som kan
hjälpa till att hantera dessa känslor.
Vem vänder vi oss till?
Vi vänder oss till dig som stöttar eller har omsorg om en släkting eller annan
närstående person som på grund av sjukdom, ålder eller psykisk/fysisk funktionsnedsättning behöver hjälp för att klara vardagen. Det gäller oavsett om din närstående bor i hemmet eller på särskilt boende.
Stödet kan ske mellan föräldrar och barn, mellan vuxna barn och föräldrar och
det kan också handla om hjälp mellan makar eller mellan syskon, grannar och
goda vänner. Det behöver inte vara en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller
typ av funktionsnedsättning.
Du kan söka anhörigstöd även om den du vårdar eller stödjer redan har hjälp från
till exempel kommunen, landstinget, skolan eller Försäkringskassan.
Du kan också få hjälp med att få ökad kunskap och förståelse om den sjukdom
eller den funktionsnedsättning din närstående har. Vi som arbetar med anhörigstöd vill ge dig det stöd du känner att du behöver för att få ny energi.
Som anhörig behöver du tänka på dig själv, unna dig en stunds glädje och avkoppling för att orka. Det är viktigt att fylla på med energi för att ha kraft att vara
den som håller ihop vardagen.
Vi är anhörigstödet i Ludvika
För att vidareutveckla anhörigstödet tar vi tacksamt emot idéer och
synpunkter. Det kostar inget att få stöd från anhörigstödet. Vi har
tystnadsplikt.
Hur får vi kontakt?
Du kan vända dig till kommunens anhörigkonsulent för frågor eller för
att få vägledning eller stödsamtal. Du kan nå oss via telefon, brev eller
e-post.
Jag önskar kontakt med anhörigkonsulent i
Ludvika kommun
Namn __________________________________________
Tel ____________________________________________
Skicka lappen till:
Anhörigstöd
Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 213
771 25 Ludvika
För mer information, kontakta:
Anhörigkonsulent 0240-860 00 (kommunens växel)
e-post: [email protected]
Anhörigstöd i Ludvika
Ludvika kommun • 0240- 860 00 • ludvika.se/anhorigstod
Ludvika —
­­ framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.