DU har tagit på dig en viktig uppgift som gör att ungdomar får

DU har tagit på dig en viktig uppgift som gör att ungdomar får chansen att testa på arbetslivet.
I denna broschyr har vi samlat viktig info och annat som du som handledare bör tänka på.
Utan er handledare skulle det inte vara möjligt för våra
ungdomar att få ett feriearbete under sommaren, så ni är
jätteviktiga! Det är också viktigt att ni känner er trygga i er
roll som handledare och vet vilka regler som gäller.
Introduktion
Tänk på att ge feriearbetaren en bra introduktion och var
noga med att ge instruktioner inför varje ny arbetsuppgift. En
handledare ur personalgruppen måste alltid finnas tillgänglig
då ungdomarna är en extra resurs i verksamheten och inte
kan ses som ersättare för ordinarie personal.
Följande information har ungdomarna fått:
 Erbjudande om feriearbete med uppgifter om
arbetsplats, kontaktperson och telefonnummer.
 Broschyren för dig som är Feriearbetare sommaren 2015
 Närvarorapport samt intyg för lön utan skatteavdrag
Feriearbetaren är en extra resurs i verksamheten och ersätter
ej ordinarie personal. Feriearbetaren ska utföra
arbetsuppgifter anpassade till hans/hennes mognad och
utveckling. För mer information se ”så får unga arbeta”
www.av.se
Närvarorapport
På närvarorapporten fyller handledaren, tillsammans med
feriearbetaren, dagligen i antal arbetade timmar. Ungdomen
får arbeta maximalt 60 timmar och kommer inte ersättas för
fler. Timmarna fördelas önskvärt över 3 veckor med 4 timmar
per dag men kan i samråd mellan arbetsplats och ungdom
ändras.
Närvarorapporten ska på arbetsperiodens sista dag
undertecknas av både handledare och ungdom. Det är sedan
ungdomarnas ansvar att lämna in närvarorapporten till
Växjösommarkontoret för utbetalning av lön.
Lön
Lönen som feriearbetaren erhåller är 71:-/timman inkl.
semesterersättning. Totalt kan alltså feriearbetaren tjäna
4260:-. Löneutbetalning görs av Arbete och Välfärd.
Frånvaro
Feriearbetaren ska vid sjukdom eller annan frånvaro meddela
detta direkt till arbetsplatsen. Detta noteras även i
närvarorapporten. Sjuklön utgår inte.
Fler frågor?
För att ni ska känna er så förberedda som möjligt inför
sommarens feriearbetare har vi upprättat en FAQ med
vanliga frågor och svar samt ett dokument med ”Riktlinjer för
Växjösommar”. Det går att hitta dessa på vår hemsida via
direktlänk
http://www.vaxjo.se/vaxapp/Jobb/Vaxjosommar1/Informatio
n-till-feriearbetsplatser-2014/
Är det fortfarande några frågetecken så är ni välkomna att höra av er
till undertecknade.
Ha en trevlig sommar!
Emma Andersson
0470-43671
[email protected]
Elin Persson
0470-796853
[email protected]