Viktig information angående utbildningarnas förkunskapskrav

 Viktig information angående utbildningarnas förkunskapskrav
För att hålla högsta möjliga kvalitet på de utbildningar RCO erbjuder avråder vi starkt från att anmäla sig själv eller någon annan till en utbildning utan att de angivna förkunskapskraven är uppfyllda. Kursdeltagare som saknar förväntade förkunskaper kommer inte kunna ta till sig den information som krävs för att klara kursen. Dessutom är risken stor att även övriga kursdeltagare, som investerat både tid och pengar för att utbilda sig, blir lidande då kunskapsnivån är ojämn. Dessa förkunskapskrav gäller: UTB110 Hårdvaruinstallatör • Vana att hantera en PC med Windows-­‐operativsystem, kunna öppna utforskaren och använda Aktivitetshanteraren. Grundläggande kunskap om installationsteknik och ellära. UTB250 Installation och driftsättning • Vana att hantera en PC med Windows-­‐operativsystem, kunna öppna utforskaren och använda Aktivitetshanteraren. Grundläggande kunskap om installationsteknik och ellära. UTB150 NoKey, UTB310 Flerbostad samt UTB410 MEGA • Full kännedom om systemuppbyggnaden i ett R-­‐CARD 5000-­‐system och all hårdvara såsom läsare, IO-­‐kort, delningsboxar och undercentraler. • Självständigt kunna driftsätta och programmera ett M5-­‐passersystem, det vill säga skapa anknytningar, ställa in IP-­‐adresser, skapa och konfigurera behörigheter och lägga till användare med kort/taggar. Kunna orientera sig i och vara bekant med M5-­‐programmet och därigenom kunna hitta var inställningar för dörrar och systemkonfiguration utförs. • Vana att hantera en PC med Windows-­‐operativsystem, kunna öppna utforskaren och använda Aktivitetshanteraren.