Pressmeddelande Inkomstförsäkring fortsatt viktig.indd

ACCEPT
Pressmeddelande: 25 augusti 2015
Inkomstförsäkring fortsatt viktig
De som tjänar över 20 900 kr per månad kommer även fortsättningsvis behöva teckna
en inkomstförsäkring för att inte slå i taken i a-kassan. Hos Accept kan man komplettera
a-kassans ersättning även efter höjningen den 7 september.
A-kassan höjs
Ersättningen från a-kassan höjs från och med 7 september 2015. Med de nya reglerna kommer en inkomstförsäkring kunna lämna ersättning till de som tjänar över
20 900 kr/mån. Även fortsättningsvis kommer det därför vara angeläget för många att
teckna en inkomstförsäkring.
Förbättrad inkomstförsäkring
Eftersom ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen har Accept förbättrat sina befintliga
kunders inkomstförsäkringar, för att de ska gynnas av a-kassans höjning.
”Det enda rimliga är att låta höjningen komma kunderna till del” säger Accepts VD
Bert-Åke Olsson. Därför höjer vi lönen våra kunder har försäkrad hos oss fortsätter
han. Förändringarna i försäkringen träder i kraft 7 september 2015 efter att alla kunder blivit informerade om förbättringarna.
Alla som nytecknar inkomstförsäkring hos Accept, får den förbättrade inkomstförsäkringen direkt.
Kontaktpersoner
Maria Jönsson
Bert-Åke Olsson MarknadskoordinatorVD Accept Försäkringsaktiebolag
Accept Försäkringsaktiebolag
0731-41 60 68 0762-43 43 72
[email protected] [email protected]
Om Accept
Accept var först med att erbjuda inkomstförsäkringar i Sverige. Sedan 1998 har man kunnat komplettera a-kassans ersättning med en privat inkomstförsäkring hos Accept.
Besök www.accept.se för mer information.
Accept Försäkringsaktiebolag, Box 2068, 174 02 Sundbyberg, Telefon 08-629 24 90, www.accept.se