Formulär för kamratgranskning av rapporten till

Kamratgranskning på laborationsrapport Kretsprocesser för E2
Det här formuläret är avsett att användas för kamratgranskning av en annan grupps
laborationsrapport på laborationen ”Kretsprocesser”. Du kan också använda formuläret som
en checklista för din egen rapport. På vår hemsida: (http://www.atomic.physics.lu.se/
education/mandatory-courses/fafa35-fysik-termodynamik-och-atomfysik/laborationer/) hittar
du två dokument som diskutterar struktur och tankar kring rapportskrivande. Observera att
laborationen innehåller två tydliga delmoment, Stirlingmotorn respektive värmepumpen, och
varje moment ska redovisas separat enligt den rekommenderade strukturen.
Rapportens författare:
Granskare:
__________________________________
________________________________
__________________________________
________________________________
__________________________________
________________________________
Läs först igenom frågorna nedan. Läs sedan igenom den rapport som du ska granska. Notera
med blyertspenna i rapporten saker som du undrar över, saker som är bra och saker som är
mindre bra. Svara sedan på frågorna med hjälp av rapporten. Tänk på att lyfta fram det som
är bra och påpeka det som kan förbättras!
A. Rapportens formella kvaliteter
1. Har rapporten titel, författarnamn, datum och sidnumrering?
Ja, Nej.
2. Är beteckningar, benämningar och enheter för olika storheter angivna på ett enhetligt och
korrekt sätt? Är diagramaxlar och tabellhuvuden korrekt betecknade?
Ja, Nej.
3. Är tabeller och figurer numrerade och refererade till på ett enhetligt och korrekt sätt?
Ja, Nej
Om du svarat nej på någon av ovanstående frågor (under A), vad saknar du?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
B. Rapportens innehåll
5. Finns allt som ingår i uppgiften med i rapporten? Alla diagram, tabeller mm.
Ja, Nej.
6. Är innehållet i rapporten tillräckligt omfattande och på rätt nivå för att målgruppen, dvs
du, ska förstå?
Ja, Nej.
7. Är innehållet i rapporten tillräckligt väl strukturerat för att målgruppen, dvs du, ska
förstå?
Ja, Nej.
Om du svarat nej på någon av ovanstående frågor (under B), vad saknar du?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
C. Rapportens språk, stil och form
8. Är rapporten språkligt tillfredsställande? Har man gjort en stavningskontroll?
Ja, Nej.
9. Är rapportens stil anpassad till målgruppen?
Ja, Nej.
10. Bidrar figurer och tabeller i rapporten till att öka förståelsen?
Ja, Nej.
11. Är rapporten lättläst?
Ja, Nej.
12. Är rapporten snygg och tilltalande?
Ja, Nej.
Om du svarat nej på någon av ovanstående frågor (under C), vad saknar du?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
D. Återkoppling – Beröm och konkreta förslag till förbättring
Nu ska du med egna ord ge återkoppling till rapportskrivarna. Börja med att påpeka vad som
är bra i rapporten. Gå sedan över till att ge konkreta förslag till förbättringar. Var noga med
att formulera dina förslag så väl att författarna förstår vad du menar och därmed kan skriva en
ännu bättre rapport!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Återkoppling till handledaren/kursledningen. Vad tyckte du om kamratgranskningen. Var
denna lilla mall användbar och meningsfull? Konkreta förslag till förbättring till nästa år
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________