Lucka 14

Upptäck Europa Geografi
Arbetsbok
Arbetsblad 14
En viktig naturresurs i Sverige är skog, av skogen får vi råvaran trä.
Vilka andra naturresurser finns i vårt land?
Arbetsblad 14 ur Upptäck Europa Geografi Arbetsbok
(47-11069-8) © Författarna och Liber AB
Kopiering tillåten
1
Läs mer om naturresurser på s. 12–13
i grundboken.
NATURRESURSER I EUROPA
1. Från vilken råvara och naturresurs kommer sakerna på bilden?
SAK
RÅVARA
NATURRESURS
Stol
Trä
Skog
Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.
2. På vilket sätt kan en vacker natur eller ett skönt klimat vara en naturresurs?
Du tränar
att beskriva
samband.
3. Hur kan ett land tjäna pengar om det inte finns så många naturresurser i landet?
8
4711069_UPP_EUR_Arbets_1-41.indd 8
2014-09-26 09:35
Arbetsblad 14 ur Upptäck Europa Geografi Arbetsbok
(47-11069-8) © Författarna och Liber AB
Kopiering tillåten
2