Sommaren - softweb.se

Nationaldagsfirande i
Ramlösakyrkan
Lördagen 6 juni
Kl. 16.00
Se sidan 6
1
2
3
Ordföranden har ordet…
VÄLKOMMEN FAMILJEN CLAESSON!
Efterlängtade och så varmt välkomna är ni Fredrik, Yasmine,
Albin och Oliver till Helsingborg
och Ramlösakyrkan! Vi har bara
precis fått börja lära känna er när ni
varit hos oss några söndagar under
våren. Ser verkligen fram emot att
lära känna er mer och jag upplever
att det är en spännande tid framöver för församlingen och tillsammans med varandra får vi vara med
och bygga Guds rike i Helsingborg.
Vilken oerhört fantastisk utmaning!
Den 3 maj hölls välkomstmöte för
vår nya pastorsfamilj. Fredrik predikade i gudstjänsten utifrån Första
Korinterbrevet kap 12 om att vi är
lemmar i en och samma kropp. En
underbar bild på den kristna gemenskapen, på församlingen. Församlingen är viktig, har en uppgift
och är inte något förlegat som spelat ut sin roll.
nade samma Herre, Jesus, huvudet
för kroppen.
Tjäna varandra, var och en med
den nådegåva han har fått, som
goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. (1 Pet 4:10)
Gud är för mångfald. Han är själv
upphovet till mångfald. Vi är inte
tänkta att vara en del i en grå
massa. Inte likriktade robotar. Inte
bleka kopior av varandra. Vi är
istället kallade att tjäna varandra
med just den unika kallelse och
gåva som du och jag är bärare av.
Du och jag är helt unika varelser,
satta att återspegla Jesus. Vi är älskade av honom och unikt skapade.
Den 6 juni
Sveriges Nationaldag, den 6 juni,
slår vi upp portarna (i alla fall dörrarna) till Ramlösakyrkan. Under
eftermiddagen och kvällen finns
möjlighet att dela gemenskapen,
lyssna till King Street Gospel, ta
del av konstutställning och äta grillat! Ta tillfället och bjud in vänner,
grannar och arbetskamrater. Under
kvällen finns också möjlighet att
stödja arbetet LoveNepal genom att
ge en gåva eller köpa något på
konstutställningen.
Enhet och variation
För att kroppen skall fungera finns
en enhet och samtidigt en variation.
Så bör det också vara i en levande
och fungerande församling. Här
finns både styrkan och utmaningen.
Vi måste bejaka variationen – att vi
är olika, har olika gåvor och bevara
enheten. I församlingen finns en
mångfald, inte en enfald och bör
vara en plats med utrymme att
blomma ut i olika gåvor underord-
Pontus Runeke
4
Herren välsigne dig
och bevare dig
Herren låte sitt ansikte lysa över dig
och vare dig nådig
Herren vände sitt ansikte till dig
och give dig frid
4 Mos 6: 24-26ll
Herrens Ande är över mig,
för han har smort mig
till att förkunna glädjens budskap
för de fattiga.
Han har sänt mig
att utropa frihet för de fångna
och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet
Luk 4: 18
5
6
Gudstjänster i sommar
Under sommaren så fortsätter vi som vanligt med
Kyrkfrukost kl. 10.00 och gudstjänst kl. 11.00
Den första söndagen varje månad så har vi
Storgudstjänst med nattvard i kyrksalen
OBS! Ingen gudstjänst eller kyrkfrukost söndagen 7 juni
7
Källan
Sommarlovsavslutning:
P.g.a. alla kommande händelser har Källan inte öppet som vanligt förens till hösten.
Öppen Kyrka:
Vi vill gärna träffa er under sommaren dock, och se till att ni
kan vara i kyrkan och med varandra. Vi kommer därför se till
att kyrkan är öppen varje onsdag under sommaren (start 17e
Juni).
Cafét står då öppet!
Även spel, studsmatta, pingisbord och instrument (med ledarens
tillåtelse) finns att använda sig av.
Någon av oss ledare (eller någon annan vuxen) kommer vara
där, men ingen tydlig samling eller aktivitet kommer förberedas!
Kommande händelser:
Maj 29
Förberedelse för Josaks bröllop, ingen Källan, men fråga gärna
ifall du kan hjälpa till denna fredag!
Juni 05
-Studentfest för Elin och Sara
Juni 06
Nationaldagsfirande i Ramlösakyrkan.
Med gospelband och grillning.
Aug 14 -
Källan HT start!
Viktigt för Hösten:
P.g.a. åldersskillnaden mellan olika kyrkor i staden (vi har låg
medelålder i Källan) vill vi ändra startåret från 12 till 13 år –
prata gärna med någon av ledare om du undrar över detta!
Vi ändrar även tiden till 19:00-23:00.
Glad sommar/ledarna Källan!
8
Medlemsnytt
Bemärkelsedagar:
Seth Isacsson har fyllt 90 år och
bjöd till fest lördagen 16 maj
Nya medlemmar:
Fredrik och Yasmine Claesson välkomnades som medlemmar söndagen 3 maj. Den nya adressen vet vi
inte än men just nu så bor de i
Älmhult.
Vigsel mellan Isak och Joelle i
Glumslöv kyrka lördagen
30 maj kl. 14.30
Studentfest för Elin Runeke och
Sara Wennergrund i Ramlösakyrkan fredag 5 juni kl. 17.00
Omsorgsgrupperna juni—augusti
Grupp 1 Rose-Marie vecka: 22, 27, 32
Grupp 2 Vakant
vecka: 23, 28, 33
Grupp 3 Marie
vecka: 24
Grupp 4 Marija
vecka: 25, 30, 35
Grupp 5 Brita
vecka: 26, 31, 36
9
29, 34
Memories
En tillbakablick av Rose-Marie Nilsson
För några månader sedan så
fick jag den här bilden med
Rose-Marie Nilsson på mitt
skrivbord. Till den följde en
uppgift om att hon var titulerad evangelist. Detta väckte
naturligtvis min nyfikenhet
och jag ville veta lite mer om
saken. Efter lite försiktiga påtryckningar så fick jag följande fina historia om en
flicka som gick Guds ärenden
och så småningom hamnade i
Skåne och vår församling
Hans Persson
Rose-Marie Nilsson, Evangelist mm.
B
lev ombedd att skriva något
om vad jag har sysslat med i
församlingen. För att få
bakgrunden, måste jag ta det från
början...
gick i en annan söndagsskola, så
jag började där i stället. Den var i
Salemkapellet. Och där blev jag
kvar. Vi fortsatte med bibelberättelser och sånger som ”Jag älskar söndagsskolan” och ”Lilla svarta
Sara”. Så småningom blev jag
”hjälplärare” där. Vid några tillfällen stannade jag kvar på gudstjänsten som hölls efteråt. När jag
var 13 år blev jag frälst. Ingen omvälvande händelse – jag kände nog
redan Jesus! Blev så väl omhändertagen av alla kärleksfulla syskon i
församlingen. Kom med i sångarskaran- Pilgrimssångarna
och
hjälpte till med lite av varje.
Jag är född och uppväxt i Lyckeby,
som ligger i östra Blekinge. Vi
bodde så vackert, alldeles där
Lyckebyån rinner ut i Östersjön
och med skärgården utanför.
Mina föräldrar såg till att min bror
och jag kom till söndagsskolan. Vi
följde med grannens flicka dit och
jag tyckte om alla berättelser och
sånger om Jesus. När jag började
skolan fick jag en klasskamrat som
10
Åren gick och jag utbildade mig till
sjuksköterska. Kände redan då att
Gud ville att jag skulle tjäna Honom. Så småningom träffade jag
min blivande man Nisse på olika
läger och samlingar. Vi gifte oss
och jag flyttade till Skåne.
var inte så stor då. Det var många
olika saker, men det var intressant
och roligt. Barntimmarna var en ny
företeelse och vi var några som
turades om att ta hand om det. Åkte
på utbildning för att lära oss hur vi
skulle göra. Det var lek, aktiviteter,
fika och en bibelstund. Och vi fick
bra kontakter med föräldrarna.
Då hade jag redan varit aktiv i
Fribaptistsamfundet som evangelist
och ungdomssekreterare, varit lägerledare, ingått i redaktionen för
tidningen ”Ung Kontakt” och varit
med i distriktsstyrelsen. Som evangelist åkte man runt i olika församlingar tillsammans med en mer van
predikant. Jag reste ofta med Sigrid
Andersson, som tillhörde församlingen här. Vi hade mycket barnoch ungdomsmöten, symöten och
var med på läger. Och ”vanliga”
möten förstås!
I närradion hade vi bl.a. förbönsprogrammet Nikodemus, då allmänheten fick ringa in bön-och
tacksägelseämnen och önska en
sång. Direktsändning och mycket
intressanta samtal med människor.
Det var tillsammans med olika kyrkor i stan, så vi turades om att
sända det.
Ja, det är några år sedan allt detta
hände. Minnet sviker ibland, men
jobb, hem och familj har tagit tiden
i anspråk och mycket har naturligtvis hänt även under senare perioder. Jag kan bara säga, att Gud har
varit och är fortfarande god! I min
första bibel stod ett minnesord, som
min gamle söndagsskollärare
Gottfrid Möllersten gav mig:
Ps.32:8 ”Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall
vandra, jag vill ge dig råd och låta
mitt öga vaka över dig”.
En sommar samlade vi ihop ett
gäng ungdomar och åkte till Gotland för att evangelisera. Det var ett
äventyr vi sent ska glömma. Bussen
var inte i bästa skick, men humöret
var desto bättre. Vi bodde i Lau,
och var ute och sjöng på olika ställen på dagen och hade tältmöten på
kvällen. Rudolf Linderius var med
som ”vuxen” och predikant, men vi
hjälptes åt med vittnesbörd och
sång. Många av de ungdomarna är
aktiva runt om i vårt land idag!
Jag är tacksam för att Gud verkligen hållit sitt löfte!
I församlingen Ramlösakyrkan,
som hette Elim på den tiden blev
jag söndagsskollärare, barntimmeledare, hjälpte till med pensionärsträffar och närradio m.m. Så städade vi kyrkan så klart, men den
Rose-Marie Nilsson
11
Från Mocambique
Hej Vänner,
Det var inspirerande att få besöka
er församling igen.
Jag är nu tillbaka i Mocambique.
Härligt komma på gudstjänst och
sitta med på det månatliga pastorsmöte där livet flödar.
Hela södra Afrika har drabbats hårt
av Xenofobia. Vi har sett många
hemska bilder på hur Mocambicaner dödats i Sydafrika.
En anledning till detta är en ökad
arbetslöshet och en rädsla att andra
kommer och tar mitt jobb. Vi tror
många nu ropar efter FBS (Focus
Bussiness School) för att själva
kunna säkra sin framtid genom företagande.
Vi har sett hur de som gått FBS nu
börjar driva växande företag inom
olika sektorer som ex. IT, trädgårdsmästeri, förskola, kycklinguppfödning och försäljning av jordbruksprodukter. Det är inspirerande se
hur dessa nya företagare är engagerade i församlingarna och blir riktiga stöttepelare. I norra Mocambi-
Leif Litsgård till höger, och Seth Isacsson diskuterar
12
que hade vi en utbildning för lärare
till FBS i januari finansierad av
PMU. Planen var att det skulle startas 12 FBS i församlingarna i norr.
Hittills har bara 3 startats eftersom
samordnaren legat på sjukhus. Nu
faller en del på mig.
kallar sig barn barn till Pingst Sverige. Pingst har nästan 1.5 miljoner
medlemmar och är under medlemstillväxt. Vi har våra visum genom
pingst men samarbetar med många
olika kyrkor och institutioner.
Baptistunionen har sin grund i
Fribaptisternas mission i Mocambique. Kyrkan som grundades är hopslagen med en kyrka från Norr. Vi
bedriver FBS i tre provinser inom
kyrkan med riktigt duktiga lärare.
Jag besökte denna kyrkan när 450
mm regn kom på tre dagar och
mycket förstördes. Fortfarande är
det distriktet isolerat och de är tacksamma för förböner.
Vi ska få svar från PMU i början av
maj på en ansökan för att introducera FBS i hela södra Afrika. Vi har
även sökt finansiering för friskoleföreningen Asescom från Forum
Syd. Det behövs kristen etik och
FBS i skolorna samt allmän kvalitetshöjning.
“In Mozambique 43 000 more teachers will be employed to reduce
the size of the classes from average
62 to 57. Isn't that a great progress?
In a recent investigation 80% of the
teachers in primary school couldn't
count 85-54 and 45% of the teachers were not present in the
school when they should have classes.”
Vi var här mellan 2009 och 2011
för norska pingst och blev då ombedda att komma hit och undervisa i
entreprenörskap på kristen grund.
Vi kom i början av 2012 på egen
sold. Och har nu ett personligt stöd
från vår församling, korskyrkan i
Uppsala på 40 000 kr/år. Vår strävan är att få två halva underhåll vilket skulle motsvara 250 000 kr/år.
Till det ber vi om stöd från 3 pingstförsamlingar och tre EFK församlingar. Vi är nu medlemmar i Korskyrkan Uppsala.
I lärarutbildningen har vi även introducerat utbildning i hur man kan
vittna för muslimer där vi använder
material som OM tagit fram. Vi har
tagit initiativ till ett samordnat förslag att vinna människor i norr där
islam dominerar tillsammans med
andra missioner från Skandinavien
där bl.a. Ibra finns med. Tror vi kan
bli en sydlig del av satsningen Swahili kusten.
Vår bön är att församlingar under
resten av 2015 betalar in så mycket
som kan rymmas i budgeten i år och
lovar stöd för 2016 med 40 000 kr.
Med önskan om Guds välsignelse
över Helsingborg
Pingströrelsen i Mocambique har
sina huvudsakliga rötter i Portugal
och Pingst Portugal har sina rötter i
Sverige varför pingst Mocambique
Leif Litsgård
Tel +258 849012008
[email protected]
13
Från ZAMBIA
Vi har just fått en rapport från våra missionärer i Zambia
– Henry o Stella Holmgren, och vi vidaresänder något av innehållet
till Kort & Gotts läsare:
Det handlar till stor del om en utpost, ca 160 km från Mpongwe
(huvudorten där vi har missionsstationen med det stora missionssjukhuset). Ngabwe heter platsen-området. Detta område ligger på
andra sidan den stora Kafuefloden, lite avsides och mindre utvecklat.
Missionsarbetet där upptogs där för rätt många år sedan, det finns
församlingar på olika platser runtomkring .
Anledningen till besöket av Henry o Stella var främst att Stella skulle
hålla ett sex veckors seminarium för söndagsskollärare. De skriver:
”Stellas fyra kollegor i söndagsskollärarteamet undervisar bättre
och bättre, och dom offrar mycket
av sin tid och kraft helt voluntärt i
denna viktiga och avgörande tjänst.
Detta seminarium ordnades speciellt för Ngabweområdet där ett
pastorspar, vid namn Mizinga, har
tjänat i 30 års tid och planterat sju
församlingar; men vi blev något
besvikna när bara fyra söndagsskollärare från området kom för träning.
Det kom fyra andra deltagare från
närliggande distrikt, en del hade
cyklat 30 km. Som fallet är i hela
Mpongwe Baptist Association
Early morning on our return journey to Mpongwe we passed by the
Mizinga’s. Pr.Mizinga wasn’t at home but Mrs.Mizinga (who also has
pastoral training) can be seen next to Pr.Nkolonga with the pink icitenge.
14
(MBA) finns det även i Ngabwe ett
stort behov av lärjungaträning.
Den nytillsatta hövdingen i Ngabwe
är en kristen som öppet har deklarerat att hela hans hövdingadöme tillhör Herren, och han har överlåtit åt
Gud hela landet med skogar, åkrar,
flod och vattendrag, djur och alla
tillgångar. Han har avsagt sig alla
andemakter med tillhörande traditioner. Han kallade oss att träffa
honom en dag och berättade om en
överlåtelsebön som han hade skrivit
på engelska, och han bad Henry
översätta den till lambaspråket, så
att han kunde dela ut den till andra i
hans hövdingadöme och även till
andra hövdingar.”
I ett tillägg som Holmgrens skrev
några dagar senare berättar de
lite mer om sin resa:
”För er som vill läsa lite mer om
vår resa till Ngabwe, och söndagsskollärarträningsseminariet
där,
som vi berättade om i den nyligen
utskickade uppdateringen (och om
vad tjänst och leverne ibland kan
innebära för oss) lägger vi nu till
några rader.
Fastän avståndet till platsen där
seminariet hölls är bara 160 km, är
vägen dit dålig och man måste
komma över Kafuefloden på en
liten färja som inte ville flytta på
sig när vi tog oss på den. Den hade
blivit för tung pga. att vatten hade
läckt in i tankar som var fästa på
undersidan av färjan och måste
tömmas med en hink! Detta förlängde vår 7timmars resa med ännu
en och en halv timme. Stella var så
glad att Henry hade erbjudit sig
följa med som chaufför – hon bekymrade sig om att ta sig över floden med alla krokodilerna på en
färja som liknade mer den båt som
användes av Robinson Cruose!
(För ett par år sen blev en ledare i
söndagsskolarbetet från det området dödad av en krokodil när han
var ute och fiskade).
För oss var det roligt att vara tillsammans – dela de enkla förhållanden och maten som inkluderade
piggsvinskött; och att beskåda den
spektakulära stjärnklara himlen på
kvällarna; och tacka Gud som i sin
nåd och hjälp gjorde oss trogna att
”gå och förkunna Guds rike.”
Luk. 9:60”
/Seth
Vår Toyotabil,
färjan, och
Kafuefloden…
15
Nästa Kort o Gott beräknas komma ut
söndagen 30 augusti.
Material som önskas vara med i församlingstidningen
skall då vara insänt senast torsdagen 20 augusti
för att säkert komma med i tidningen..
Sänd allt material till :
[email protected]
Det går också bra att lämna
handskrivet material direkt till Hans Persson.
RAMLÖSAKYRKAN
Folke Bernadottes väg 6
256 57 Ramlösa
Telefon Expeditionen 042-29 68 67
Församlingskassan: Pg 39 78 43-4, Bg 386-0160
E-post: [email protected], [email protected]
www.ramlosakyrkan.se
16