Tjäna3! - Svenska Foder

NYTT&NYTTIGT
Om Nöt
Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv • Producerad av Svenska Foder AB
2015
2016
X-zelit Complete
Bättre start på laktationen
Tjäna3!
Ny enklare lösning!
Produkter som
ökar lönsamheten
Nyhet!
Fertil Mineralfoder för bättre hälsa och
fruktsamhet. Mer mjölk på köpet.
Deltamin Bolus Nöt Smidig tillförsel av
1
vitaminer & mineraler på betet.
ProtiSpar Balans Välbeprövat foderkoncept
från Tyskland.
Inledning
Helheten
T
Spara inte en krona. Tjäna tre! jäna3!
Välj din framtid!
Livsmedelsproduktion är en bransch med framtiden för sig. Svenska
livsmedel anses vara säkra och dessutom producerade med god
djurvälfärd och minimal användning av antibiotika. De är laddade
med många positiva värden som vi bör få mer betalt för. Parallellt
med det arbetet måste vi fortsätta att jobba med att hela tiden bli
bättre för att möta den internationella konkurrensen. Göra saker lite
annorlunda.
För att så snabbt som möjligt kunna dra nytta av internationell forskning och expertis är Svenska Foder involverade i flera internationella
samarbeten. Ett exempel är Schothorst Feed Research, en oberoende forskningsanläggning i Holland som utför praktiskt inriktade utfodringsförsök på högproducerande djur. Vi har också sedan länge ett
etablerat samarbete inom koncernen. DLG-koncernen, där Svenska
Foder ingår, har idag ca 7 500 anställda och är en av Europas största
fodertillverkare. Ett annat exempel på ett gynnsamt internationellt
samarbete är European Feed Team, där foderföretag från 10 europeiska
länder träffas varje år och utbyter kunskap och erfarenheter.
Den internationella blicken är viktig för oss. Vi måste ständigt se vad
som händer runt om i världen och utvärdera vad vi kan ta med oss
till våra svenska förhållanden och foderstater. Utveckling kan betyda
olika saker. Tidsbesparing, högre produktion, friskare djur. Vi tror att
det mesta går att göra lite smartare. Svårigheten är ofta att hitta tid
till analys och reflektion. Och ork att åtgärda. Vi hjälper dig gärna.
Våra säljare är utbildade inom såväl kött- som mjölkproduktion och
insatta i de senaste forskningsrönen. Vi är gärna ditt bollplank.
Vi har också en mängd unika produkter som gynnar din lönsamhet.
På Svenska Foder brukar vi säga; Spara inte en krona. Tjäna tre!
Med det menar vi att genom att satsa på produkter som ger mer
tillbaka gynnas lönsamheten. Även om produkten är lite dyrare. I
vår produktutveckling funderar vi ständigt på hur vi kan omsätta ny
kunskap till effektiva produkter som genom sina unika egenskaper
gynnar din produktion. Hela tiden med lantbrukets lönsamhet i fokus.
Det här är årets Nytt & Nyttigt om Nöt. Varsågod.
Senaste nytt!
Kolla in vår webb på:
www.svenskafoder.se
Stig Bäckström
Försäljningschef Nytt & Nyttigt om Nöt ges ut av Svenska Foder AB
och distribueras i 8 000 ex till kunder, rådgivare,
skolor och återförsäljare med flera.
Carolina Johansson
Produktchef
Omslagsbild: Ko - iStock.
Övriga bilder: Svenska Foder AB, DLG och
istock, om inte annat anges.
2
Tryck: Strokirk &
Landströms AB
3
3
Innehåll
Helheten
NYTT&NYTTIGT
Om Nöt
2015/2016
6.
2. Inledning
4. Innehåll
6. Fetthaltshöjande foder
8. Stråla
10. Balansfoder
12. Översikt Färdigfoder
14. Översikt Topp- & Balansfoder
16. Ekologiska foder
20. Ungnötsfoder
24. Deltamin Fertil
26. Deltamin Sintidsmineraler
28. Översikt Deltamin Mineralfoder
30. X-zelit
34. Ketoglyk
35. Bolus och annat för betet
36. Det startar med kalven
38. Kalvnäringar
40. Elektrolyter
42. Kalvkraftfoder
44. Juverhälsoprodukter
48. Produkter för mjölkningsanläggningar
50. Strömedel
52. Rengöring & Desinfektion
54. Svenska Foder har så mycket mer
24.
Succéfodren
som ökar halterna
& avräkningpriset.
Populära mineralfoder för bättre
fruktsamhet, klövar och juverhälsa.
På köpet får du också mer mjölk
36.
4
Innehåll
Helheten
10.
8.
En jämn mix ger högre fodereffektivitet.
finns som både färdigfoder och
proteinmixer i form av pelletskross som
blandar sig bra i mixen.
Balans
Försök har visat att mer AAT i
tidig laktation ökar avkastningen.
Läs om Stråla som tillför
extra mycket AAT. Där det behövs!
30.
X-zelit -
bättre start på laktationen med färre
problem och mer mjölk. Nya försök visar bra
resultat av en enklare utfodringsstragei som
passar alla gårdar.
26.
Deltamin Sin
Viktigare än man tror att
välja sintidsmineral med
rätt innehåll.
3 strategiska och effektiva steg
från
kalv till lönsam mjökko eller slaktfärdigt djur.
44.
Juverhälsa Även ett måttligt
förhöjt celltal sänker mjölkavkastningen. Läs om produkter som
vårdar spenhuden och hjälper
kon att undvika inflammation.
Svensk undersökning betonar
vikten av elektrolyter
vid kalvdiarré.
5
40.
Fetthaltshöjande foder
Fetthaltshöjande foder
Färdigfoder, Toppfoder och Balansfoder för högre fetthalt i
Orsaken tror vi är att produkterna helt enkelt erbjuder ett
förhållandevis lätt sätt att öka lönsamheten inom
mjölkproduktionen. Tre tiondelar högre fetthalt i mjölken är
det vanligaste resultatet, och det bara efter någon eller några
veckors utfodring.
mjölken. Svenska
Foders fetthaltshöjande foder är skonsamma
men koncentrerade produkter med hög energinivå och hög
andel smältbar fiber. Produkterna står för en betydande del av
Svenska Foders fodervolymer. Och så har det sett ut i många år.
Färdigfoder
Smakliga, skonsamma med soja
och mycket smältbar fiber.
• Rosa Fett
• Rosa Grädde
• Rosa Smör
Toppfoder
Smakliga, skonsamma med
mycket smältbar fiber och soja.
• Fett Topp
• Grädd Topp
• Smör Topp
Balansfoder
Koncentrerat foder för mixen
med extra hög proteinkvalitet.
• Smör Balans
6
Fetthaltshöjande foder
Tjäna3!
Spara inte en krona. Tjäna tre!
Investera i ett av Svenska Foders fetthaltshöjande foder. De kostar lite mer men med ett högre avräkningspris blir
det mer pengar över. Hur mycket varierar, men oftast får man mer än tre gånger investeringen tillbaks.
Röst från fältet
Rosa Smör
Andreas Folkesson, Östra Sörby, Borgholm, Öland
Möjligheterna att påverka mjölkpriset är begränsade. Såklart
man kan jobba med exempelvis celltalet, bakterier och
sporer och det hade jag också gjort under några år med viss
framgång. Orden kommer från Andreas Folkesson som driver
mjölkproduktion på Öland med 160 kor i ett stall med tre
mjölkningsrobotar och en snittavkastning på ca 34 liter mjölk
per ko och dag.
När Lars Carlsson, min fodersäljare, föreslog att jag skulle prova
Rosa Smör för att få upp halterna och mjölkpriset var jag
onekligen lite skeptisk, berättar Andreas. Jag trodde inte det
kunde gå så lätt som han sa, skrattar han. Men med facit i
hand måste jag säga att det var ett bra grepp. Resultatet lät
inte vänta på sig många dagar. Efter en vecka eller två hade
fetthalten ökat med drygt fyra tiondelar, till 4,4 %. Proteinhalten
och mjölkproduktionen var ingenting som Lars lovat att de
skulle öka, men också de ökade faktiskt. Proteinhalten med
ungefär en tiondel.
Rosa Smör är foderstatens enda kraftfoder och Andreas
fodrar det både i robotarna och automaterna. Jag tycker
det fungerar bra, både med kotrafiken och pelletskvaliteten,
även om Lars varnade mig inför bytet att pelletskvaliteten
kunde vara något sämre på Rosa Smör jämfört med mitt förra
foder. Men som sagt – det fungerar bra.
Ibland får man ju höra att man ska spara in på fodret när
det är tufft, säger Andreas som uppenbarligen har gjort
precis tvärtom. Men, jag förstår inte riktigt hur man resonerar
då, säger han. Låga kostnader är såklart tilltalande men det
mest intressanta är ändå mellanrummet mellan intäkter och
utgifter. Att investera i foder som ger ett högre avräkningspris är ett sätt som har fungerat för mig. Det har ökat min
förtjänst och är i alla fall ett steg i rätt riktning avslutar
Andreas.
7
Stråla
Extra A
AT.
Där det
behövs.
Stråla
Smakliga foder som tillför mycket energi och AAT i varje
Vi har också kombinerat råvarorna så att vi får en gynnsam aminosyraprofil eftersom det är viktigt på det protein
som passerar vommen. Biotin som förbättrar och stärker
klövarna och har en positiv inverkan på mjölkavkastningen
är tillsatt till Stråla och nivån av E-vitamin är förhöjd,
framförallt för att främja juverhälsan. Stråla finns både som
färdigfoder; Stråla 245 och som toppfoder; Stråla 330.
tugga. Stråla
platsar bra i robotar där mängden kraftfoder ofta
är begränsad. Strålas sammansättning lämpar sig också för
nykalvade och högproducerande kor som har ett stort behov
av AAT. Eftersom vommens mikrober har sina begränsningar
behöver vomstabilt protein tillföras via fodret. Stråla är sammansatta av råvaror med extra hög andel vomstabilt protein.
Stråla - Koncentrerade foder med många möjligheter
Mer mjölk från de nykalvade
Försök har visat att genom att ge nykalvade kor extra AAT, långt över gällande norm, har mjölkavkastningen kunnat
ökas med upp till 7 kg per ko och dag. Stråla innehåller osedvanligt höga nivåer AAT för att med normala kraftfodergivor
kunna gynna mjölkproduktion i tidig laktation. Proteinförsörjningen i tidig laktation påverkar också fruktsamheten
och immunförsvaret.
Samma näring på mindre mängd kraftfoder i roboten
I robotsystem begränsas produktionen ofta av hur mycket kraftfoder kon hinner äta. Eftersom Stråla är så koncentrerade
får kon i sig extra mycket näring i varje tugga. De är också extra smakliga för att ge en snabb konsumtion. Många av våra
kunder med robot upplever en bättre kotrafik och ett bättre flöde med Stråla.
Utrymme för grovfoder
Stråla är extra koncentrerade foder. Det ger möjlighet att minska kraftfodergivan för att istället få plats med mer grovfoder
i foderstaten. Totalt sett kan foderkostnaden bli billigare samtidigt som mjölkproduktionen ofta ökar.
Fler och högre mjölkande högmjölkare
Det finns många försök som visar att rätt aminosyraförsörjning resulterar i en ökad mjölkproduktion, ökad proteinhalt
och effektivare proteinutnyttjande. Vommens produktion av mikrobprotein räcker inte till för våra högmjölkare.
Komplettera med Stråla så får de högvärdigt protein med rätt aminosyrasammansättning.
Rätt foder till rätt ko vid rätt tillfälle. Billigare totalfoderstat
Genom att skapa en optimal vommiljö kan du utnyttja mikrobernas förmåga att omvandla vomnedbrytbart protein
till värdefullt mikrobprotein. Då kan du med fördel också utnyttja en liten del urea i foderstaten, den billigaste formen
av ”protein”. Komplettera sedan med Stråla till de som verkligen behöver högvärdigt protein. Totalt sett blir foderstaten
oftast billigare och avkastningen högre.
8
Stråla
Mer AAT. Vid rätt tillfälle
Svårigheten att energiförsörja kor i tidig laktation har länge uppmärksammats som huvudorsak till många av de problem som
drabbar nykalvade kor. Energiförsörjningen är viktig, men mycket
tyder på att också en negativ proteinbalans i tidig laktation har stor
betydelse. Nya forskningsresultat tyder på att en bättre proteinförsörjning i framförallt tidig laktation kan ge stora ökningar i produktion
samt underlätta för kon att upprätthålla ett gott immunförsvar.
Resultaten ser lovande ut och stämmer väl överens med vad vi vet om
vommens begränsningar hos både nykalvade kor och högmjölkare.
Stråla innehåller en hög nivå AAT och passar därför utmärkt som ett
extra AAT-intensivt foder till både nykalvade och högproducerande
kor i en traditionell foderstat och som en koncentrerad giva i roboten.
Längre in i laktationen rekommenderar vi att mängden Stråla anpassas
efter den individuella mjölkproduktionen.
Röst från fältet
Stråla 330
Gustav Andersson, Fänestads lantbruk AB utanför Forsheda
Ett dyrare foder ger inte alltid en dyrare foderstat, konstaterar Gustav, vis
av erfarenhet. Han driver tillsammans med sin bror och far mjölkproduktion
med 70 kor i ett nybyggt robotstall. Vi mixar vall, majsensilage och
spannmål. I roboten och i kraftfoderstationerna hade vi tidigare färdigfoder, spannmålskross och toppfoder men det ville sig inte riktigt, berättar
Gustav. Vi fick dem inte till att äta så mycket grovfoder som vi ville och
ändå fattades det mjölk, berättar Gustav.
När min fodersäljare, Camilla Gustavsson, nämnde att Svenska foder hade
lanserat Stråla, ett nytt mera koncentrerat foder blev vi nyfikna. Efter en
stunds diskussion kom vi fram till att vi skulle kombinera koncentraten Stråla
330 och Nora 29. Vi lät Nora 29 ligga som en bas i foderstaten. Stråla 330
styrdes till nykalvade kor och till våra högmjölkare. Fördelen nu är att vi
verkligen kan styra näringsgivan och få utbyte av det vi ger. Samtidigt blir
faktiskt kostnaden totalt sett lägre.
Det gav utslag direkt. Nu har vi kor som mjölkar 50-55 kg per dag, förut toppade de på strax över 40 kg. Vår årsavkastning har ökat från 8 500 ECM till
9 700 och den stiger fortfarande, säger Gustav och ler. Det märks att den
höga koncentrationsgraden i Stråla 330 ger utrymme för mer grovfoder och
är det något vi har gott om så är det just grovfoder, konstaterar Gustav.
9
Foder för mjölkproduktion
Balans
Foder för jämn och effektiv utfodring i blandarvagnar. Balans
är Svenska Foders samlingsnamn för foder, speciellt anpassade
för blandarvagnar. Väljer du ett Balansfoder får du ett foder i
form av pelletskross som blandar sig väl i mixen. Man har visat
att en jämn utfodring från dag till dag har ett starkt samband
med en hög fodereffektivitet. Uppvägning och blandning är
ett av de viktigaste momenten på en gård idag och grundläggande för att uppnå en jämn mix. Ju fler råvaror som ska vägas
upp, ju mer ökar risken för att blandningen ska variera från
dag till dag. Vi har flera olika Balansfoder att välja mellan så
att du kan arbeta med ett, istället för flera olika, fodermedel
till din mix.
Mer mjölk och friskare kor
med kompakt fullfoder
I Danmark arbetar man sedan ett par år med ett koncept
som kallas kompakt fullfoder. Grunden i kompakt fullfoder
är att fullfoder ska vara just fullfoder. En blandning som är
omöjlig för korna att sortera. Alla kor i besättningen ska
äta samma blandning. Varje dag. Kompakt fullfoder är
precis som namnet antyder mycket mera kompakt än
vad vi är vana vid. Mixen ska ligga kvar på foderbordet,
utan att korna buffar runt den, eller gör gropar i det. De
äter uppifrån och ner. I konceptet ingår också att det
alltid ska finnas rikligt med foder på foderbordet, så att
korna vet att de kan vänta. De kommer ändå att få exakt
samma foder.
I en studie på 11 gårdar fann man en mjölkökning på
5 % (1,5 kg ECM) kombinerat med ett förbättrat energiutnyttjande på 4-5 % under den första månaden med
kompakt fullfoder. Korna spenderar också mindre tid vid
foderbordet och får mer tid över till att vila, vilket tyder
på att man också kommer att se en effekt på ben- och
klövhälsan på längre sikt.
Nyhet!
ProtiSpar Balans
Balansfoder med eteriska oljor. Den
unika och patenterade
blandningen av de eteriska oljorna som ingår i ProtiSpar
Balans är noga testade såväl i laboratorium som praktiskt i fält
under många år. ProtiSpar hämmar vommens proteolytiska
bakterier som bryter ner aminosyror, utan att hämma syntesen
av de viktiga flyktiga fettsyrorna.
Minskad nedbrytning av aminosyror i vommen ger;
• Lägre kväveförluster
• Ökat proteinutnyttjande
• Lägre behov av vomskyddat protein
• Mer aminosyror till tarmen
Goda resultat med ProtiSpar
Beroende på hur du väljer att använda ProtiSpar Balans i din
foderstat kan du antingen minska mängden utfodrat protein
med motsvarande 0,5 kg sojamjöl och bibehålla produktionen
eller fortsätta med oförändrad foderstat och istället förvänta
dig en mjölkökning på 1-3 kg mjölk. Några av de praktiska
erfarenheter som finns från Tyskland, där produkten sålts under
flera år med stor framgång, kan du läsa om på vår hemsida.
10
Med våra Balansfoder får du ett foder i form av pelletskross som lätt fördelar sig i mixen, och minskar risken för att
korna ska kunna sortera. Ett viktigt steg mot den jämna,
homogena mixen. Hör av dig så berättar vi gärna mer om
konceptet kompakt fullfoder.
Foder för mjölkproduktion
Välj Balansfoder för högre fodereffektivitet
Fetthaltshöjande
ProtiSpar Balans
Nyhet!
Flera proteinråvaror
Allsidigt
Smör Balans
Proteinfoder med eteriska
oljor som ökar proteinutnyttjandet. Alltid soja.
Fett av hög kvalitet
Grundgiva
Mix Balans
Fetthaltshöjande proteinfoder
med extra hög andel vomstabilt protein. Alltid soja.
Stabilt näringsinnehåll
Mycket betfiber
Grund Balans
Allsidigt foder med protein
från flera källor. Högt fettinnehåll. Alltid soja.
Högre fodereffektivitet
Färdigfoder
Pektin Balans
Prisvärt proteintillskott i blandfoderstaten. Liten mängd
urea. Alltid soja.
Jämnare mix
Energi Balans
Extra mycket betfiber kombinerat med mycket protein.
Alltid soja.
Tjäna3!
Energirikt foder med högt
innehåll av protein och stärkelse. Alltid soja.
Spara inte en krona. Tjäna tre!
Med ProtiSpar Balans och samma proteinnivå i foderstaten kan du förvänta dig
1-3 kg mer mjölk. Utan någon direkt investering kan du alltså tjäna nästan 2 000:per ko och år. Om du tack vare ett Balansfoder får en jämnare mix, högre fodereffektivitet
och mer mjölk ger också det en bra avkastning på din investering.
1111
Sortimentsöversikt
Färdigfoder
För dig som vill fodra med ett foder sammansatt av närproducerade råvaror hjälper vi dig
gärna med att ta fram ett sådant alternativ, anpassat till dina förhållanden.
• Stärkelserika
• Prisvärda enligt NorFor
• Tillåter en hög grovfodergiva
• Hög energinivå
• Hög fiberkvalitet & soja
• Bra till majsensilage
• Hög energinivå
• Fetthaltshöjande
• Hög fiberkvalitet & soja
• Extra energi & AAT
• Extra smakliga
• Biotin & extra E-vitamin
• Lättillgänglig energi
• Högvärdigt fett
• Liten mängd urea
Nora färdigfoder
Nora färdigfoder står för effektiva färdigfoder där en större del av energin, jämfört med Rosa, härstammar från
stärkelse. Det gör dem utmärkta i grovfoderrika foderstater. Stärkelse är ofta en såväl effektiv som prisvärd energikälla, men kan i för stor mängd leda till en försurning av vommiljön. Som enda kraftfoder rekommenderas Nora
främst till grovfoderrika foderstater samt till låg- och medelmjölkare, just för att undvika alltför höga stärkelsenivåer. Tillsammans med ett toppfoder är Nora färdigfoder ett utmärkt val också till högmjölkarna.
Rosa
Rosa är smakliga och skonsamma färdigfoder. Vid första anblicken ger de inte alltid den billigaste lösningen i en
NorFor optimering. Men vi, såväl som korna, vet att de ofta är bästa lösningen för en långsiktigt hög och framförallt
lönsam mjölkproduktion. Stärkelsenivån begränsas till förmån för skonsamma energikällor och smältbara fibrer.
Proteinråvaror väljs baserat både på aminosyraprofil och övriga egenskaper. En viss mängd soja ingår alltid. Rosa
är ett utmärkt val i alla foderstater, med eller utan toppfoder, inte minst till de högavkastande korna samt tillsammans
med majsensilage.
Fetthaltshöjande Rosa
Ett förhållandevis lätt sätt att öka lönsamheten är att använda ett fetthaltshöjande foder. Fodrar du inte redan
med ett – be då din säljare eller rådgivare att göra en optimering och få reda på hur mycket du kan tjäna. Ofta
genererar fetthaltsökningen tre-fyra gånger pengarna tillbaka. Produkterna har mycket gemensamt med övriga
Rosafoder, som till exempel en hög energinivå, hög nivå betfiber, lågt stärkelseinnehåll och en varierad proteinsammansättning med bland annat sojaprodukter. De är ett utmärkt val till alla typer av grovfoder och alla
avkastningsnivåer.
Stråla färdigfoder
Stråla är en linje av koncentrerade foder som består av smakliga råvaror med extra hög andel bypass-protein.
Eftersom aminosyrasammansättningen på det protein som passerar vommen är viktig tar vi särskilt stor hänsyn till
den när vi väljer råvaror till Stråla. Jämfört med de flesta andra foder är Stråla väldigt koncentrerade vad gäller
energi, protein och AAT, samtidigt som de är extra smakliga. Det lämnar mer plats i foderstaten till egenproducerade råvaror. Stråla rekommenderas främst i robot samt till nykalvade och högproducerande kor.
Balans
Balans tillverkas i form av pelletskross och är speciellt anpassade för blandarvagnar. Fördelarna med ett Balansfoder är många. Mest betydelsefullt är troligen att färre råvaror behöver vägas upp och oddsen att få till en jämn
mix från dag till dag förbättras. Balansfodren är sammansatta av många olika råvaror och vi ställer krav på en
god fettkvalitet och en varierad proteinsammansättning för att uppnå en gynnsam aminosyraprofil. Balansfoder
håller samma proteinnivå över tiden och varierar inte mellan partierna, vilket enskilda råvaror ofta gör.
12
Sortimentsöversikt
Nora 18
Nora 21
Nora 22
Rosa Energi
Rosa 126
Rosa 129
Nivåerna och egenskaperna på både
fibern och proteinet i Nora 18 är anpassade
till späda proteinrika ensilage. För att inte
belasta vommen begränsas stärkelseinnehållet. Använd som enda kraftfoder eller
med ett toppfoder.
Smakligt foder med traditionellt högt energiinnehåll. En måttlig stärkelsenivå och
mycket fiber av god kvalitet ger ett foder
som är skonsamt mot vommiljön. Det gynnar
hälsan och mjölkproduktionen.
Rosa Fett
Kombinationen av hög energinivå, smaklighet, skonsam råvarusammansättning
och fetthaltsökning har gjort Rosa Fett till
en storfavorit sedan många år. Passar till
de flesta grovfoder, med eller utan ytterligare kraftfoder.
Nora 21 är ett effektivt färdigfoder anpassat
till ett ensilage av normal näringsmässig
kvalitet. Använd som enda kraftfoder eller
som bas i ett fasutfodringssystem.
Smakligt foder med traditionellt högt
energiinnehåll och extra protein. Balansen
mellan en måttlig stärkelsenivå och en hög
nivå av smaklig och lätt nedbrytbar fiber
ger ett skonsamt foder som passar med alla
typer av grovfoder, inte minst majsensilage.
Rosa Grädde
En storsäljare som tillför extra protein till foderstaten samtidigt som fetthalten i mjölken
ökar. Självklart ett smakligt och skonsamt
foder med en hög nivå av smältbara fibrer.
Nora 22 fungerar bra tillsammans med alla
typer av grovfoder med en proteinhalt runt
eller strax under medelnivå. Fodra som
enda kraftfoder eller i ett fasutfodringssystem.
Proteinstarkt färdigfoder. Fiberkvaliteten är
god och på råvarusidan ställs höga krav på
betfiber och soja. Rosa 129 är ett ypperligt
val i alla foderstater, inte minst till högmjölkare och tillsammans med majsensilage.
Rosa Smör
När grovfodret har ett lågt proteininnehåll
kompletteras foderstaten med Rosa Smör
för att höja mjölkens fettinnehåll. Fodret
fungerar utmärkt också med majs och
eller HP-massa.
Stråla 245
Koncentrerat. Stärkelserikt. Smakligt. Mycket
AAT. Det är alla ord som bra beskriver
Stråla 245, ett foder som rekommenderas
som ett koncentrerat foder i roboten samt
till nykalvade och högmjölkande kor.
Pektin Balans
Pektin Balans innehåller mycket protein av
hög kvalitet, högvärdigt fett, en hög nivå
smältbara fibrer från framförallt betfiber
och en liten mängd urea. Komplettera
med färdigfoder eller spannmål och
mineralfoder.
Energi Balans
Utmärkande för Energi Balans är hög energinivå som kommer från stärkelse, tillsatt fett
av hög kvalitet och smältbara fibrer. Komplettera med grovfoder och mineralfoder.
Innehåller rikligt med bypassprotein och en
liten mängd urea.
13
Läs också om Grund, Mix, Smör
& ProtiSpar Balans på s. 15.
Sortimentsöversikt
Topp- och Balansfoder
För dig som vill fodra med ett foder sammansatt av närproducerade råvaror hjälper vi dig
gärna med att ta fram ett sådant alternativ, anpassat till dina förhållanden.
• Till proteinsvaga grovfoder
• God fiberkvalitet
• Normal proteinkvalitet + urea
• Övervägande lättillgängligt
protein
• Hög andel inhemskt protein
• Prisvärda enligt NorFor
• Extra hög fiberkvalitet & soja
• Hög energi. Bypassprotein
• Extra fett av hög kvalitet
• Fetthaltshöjande
• Extra hög fiberkvalitet & soja
• Hög energi. Bypassprotein
• Extra energi & AAT
• Extra smakliga
• Biotin & extra E-vitamin
• Pelletskross
• Komplex proteinsammansättning
• Tillför högvärdigt fett
Lea toppfoder
Foderstaten måste innehålla både vomnedbrytbart och vomstabilt protein. Lea toppfoder tillför båda delarna.
Merparten av proteinet kommer från olika rapsprodukter. En liten del kommer från urea. Fiberkvaliteten är viktig
för energiförsörjningen och vommens funktion och något vi tillsammans med nivån av betfiber ställer höga krav
på. För att tillgodose högmjölkarnas behov av bypassprotein lämpar sig Lea främst i ett system tillsammans med
ytterligare ett kraftfoder när avkastningen ligger högt.
Nora toppfoder
Nora toppfoder är effektiva och koncentrerade produkter. Vi kombinerar en mängd olika råvaror för att uppnå
önskad aminosyraprofil och ett högt proteinutnyttjande. Inhemskt protein värderas högt i optimeringen. Nora
29, Nora 32 & Nora 35 har en högre andel vomnedbrytbart protein jämfört med produkterna inom Topp. För
att uppnå önskad smaklighet och funktion ställs specifika krav på bland annat mängden betfiber. Välj produkt
utifrån vad som bäst passar till ditt grovfoder. Komplettera med färdigfoder eller spannmål.
Topp
Topp har under många år varit en självklar del i många lönsamma och högavkastande kors foderstater. Energinivån är hög samtidigt som fodren är ytterst skonsamma för vommen. Höga krav ställs bland annat på mängden
betfiber som bidrar med skonsam energi och hög smaklighet. Råvarorna kombineras så att en gynnsam aminosyrasammansättning samt en hög andel bypassprotein uppnås. En hög andel sojaprodukter och skyddat fett är
andra egenskaper som gör Topp till en bra investering för dina högmjölkare. Komplettera med färdigfoder eller
spannmål.
Fetthaltshöjande Topp och Balans
Ett förhållandevis lätt sätt att öka lönsamheten inom mjölkproduktionen är att använda något av Svenska Foders
fetthaltshöjande foder. Fodrar du inte redan med ett – be då din säljare eller rådgivare att göra en optimering
och få reda på hur mycket du kan tjäna. På senare tid har fetthaltsökningen genererat tre-fyra gånger pengarna
tillbaka. Fetthaltshöjande Topp håller en hög energinivå och har mycket gemensamt med övriga Toppfoder som till
exempel en hög nivå betfiber och en varierad proteinsammansättning, med bland annat en hög andel sojaprodukter.
Stråla toppfoder
Stråla är en linje med mycket koncentrerade foder som består av smakliga råvaror med extra hög andel vomstabilt protein. Eftersom aminosyrasammansättningen på det protein som passerar vommen är viktig tar vi särskilt
stor hänsyn till den när vi väljer råvaror till Stråla. Jämfört med de flesta andra foder är Stråla väldigt koncentrerade vad gäller energi, protein och AAT, samtidigt som de är extra smakliga. Det lämnar mer plats i foderstaten till
egenproducerade råvaror. Stråla rekommenderas främst i robot samt till nykalvade och högproducerande kor.
Balans
Balans tillverkas i form av pelletskross och är anpassade för blandarvagnar. Fördelarna med ett Balansfoder är
många. Mest betydelsefullt är troligen att färre råvaror behöver vägas upp och oddsen att få till en jämn mix
från dag till dag förbättras. Balansfodren är sammansatta av många olika råvaror och vi ställer krav på en god
fettkvalitet och en varierad proteinsammansättning för att uppnå en gynnsam aminosyraprofil. Balansfoder håller
samma proteinnivå över tiden och varierar inte mellan partierna, vilket enskilda råvaror ofta gör.
14
Sortimentsöversikt
Lea 31
Lea 31 är ett prisvärt och koncentrerat toppfoder. Lea 31 kan
innehålla viss del urea och passar bra tillsammans med energirika råvaror och proteinsvaga
grovfoder, exempelvis majs.
Nora 27
Nora 29
Nora 32
Nora 35
Energi Topp
Amino Topp
PBV Topp
Tip Topp
Fett Topp
Grädd Topp
Smör Topp
Mix Balans
Smör Balans
I Nora 27 är såväl fiberns som
proteinets egenskaper anpassade till ett spätt och tidigt skördat
vallfoder. Genom att vommen
stabiliseras förbättras dess funktion. Fettinnehållet är anpassat
till en hög grovfodergiva.
Smakligt foder med lång tradition. Passar i de allra flesta foderstater, även till de spädaste
grovfodren. Högt fiberinnehåll
av god kvalitet, hög energinivå
och en hög andel vomstabilt
protein utmärker Energi Topp.
Kombinationen Fett Topp
och din spannmål utgör ett
vinnande koncept för fetthaltsökning. Ett av våra allra
populäraste toppfoder med
hög andel vomstabilt protein.
Passar tillsammans med normalt
grovfoder.
Nora 29 är ett toppfoder som
platsar i de flesta foderstater
där grovfodret håller en normal
näringsmässig kvalitet. Både
proteinet och fibern kännetecknas av en medelhög nedbrytningshastighet i vommen.
Nora 32 är ett proteinrikt toppfoder som platsar i de flesta
foderstater där grovfodret håller
en låg proteinnivå. Proteinet har
en relativt snabb nedbrytningshastighet i vommen.
Med PBV Topp tillförs foderstaten mycket energi i en skonsam
form. Proteininnehållet är högt,
och baseras på en varierad
råvarusammansättning och
är i relativt hög utsträckning
vomstabilt.
Amino Topp har det traditionella höga energiinnehållet. Amino
Topp tillför en hel del protein till
foderstaten, protein som i hög
utsträckning är vomstabilt.
Ett proteinrikt fetthaltshöjande
Toppfoder. Hög fiberkvalitet och
extra mycket protein med en
relativt hög vomtillgänglighet.
Kan innehålla en liten del urea.
När grovfodret håller en lite lägre proteinnivå kompletterar du
spannmålen med Grädd Topp
för att höja mjölkens fetthalt.
Proteinet utgörs av en relativt
hög andel vomstabilt protein.
Nora 35 är ett proteinstarkt foder som platsar i alla foderstater
som behöver kompletteras med
riktigt mycket protein. Proteinet
är i relativt hög utsträckning lösligt i vommen samt har en hög
nedbrytningshastighet.
Med Tip Topp i foderstaten under laktationens första 100 dagar kan du förutom en tidigare
brunst och bekräftad dräktighet
förvänta dig en mjölkökning
på 1-2 kg samt minskad risk för
acetonemier.
Smör Balans hittar
du längre ner.
Stråla 330
Stråla 330 är ett mycket smakligt
och koncentrerat toppfoder
med extra högt innehåll av AAT.
Passar bra till nykalvade och
högmjölkare samt i robotsystem.
Grund Balans
Proteinrikt foder med hög andel
vomnedbrytbart protein, där
en mindre del kan komma
från urea. Grund Balans tillför
värdefullt fett och passar bra i
grundblandningen. Komplettera med lämpligt topp- eller
färdigfoder.
En vidareutveckling inom
den framgångsrika linjen av
fetthaltshöjande foder. Ett
proteinstarkt foder, med en hög
andel vomstabilt protein. Det
höga fett- och energiinnehållet
möjliggör en hög grovfoderandel i foderstaten.
Mix Balans ger ett allsidigt
proteintillskott och passar bra i
de flesta bland- och fullfoderstater. Ett flertal proteinråvaror
kombineras till en medelhög
nedbrytningshastighet.
15
Nyhet!
ProtiSpar Balans
ProtiSpar minskar nedbrytningen
av aminosyror i vommen vilket
ökar proteinutnyttjandet. Dra ner
på mängden utfodrat protein
eller investera i ProtiSpar Balans
för att öka mjölkavkastningen.
Eko
Ekologiska kraftfoder
Färdigfoder till kalv
Färdigfoder till kor & ungnöt
Ett högt och tidigt kraftfoderintag ger
hög tillväxt och en smidigare
avvänjning. Stärkelsen i Primo Eko
Kry gynnar vommens utveckling.
Svenska Foders färdigfoder innehåller mycket stärkelse och lite fiber. De är så koncentrerade för att
kunna komplettera en hög grovfodergiva. Det krävs en kombination av lättillgängligt protein till
vommens mikrober och vomstabilt protein med en gynnsam aminosyrasammansättning. För att
möta dessa krav kombinerar vi protein från både baljväxter, rapsprodukter och sojaprodukter.
Primo Eko Kry
Rosa Eko Bete
Rosa Eko Klöver
Rosa Eko Kapital
Gynnar tillväxten
Till bra bete eller koncentrat
Normalt grovfoder
Proteinfattigt grovfoder
Gynnar vommens utveckling
Extra fiber & magnesium
Mycket stärkelse
Mycket protein
Från dag 1
Säsongsprodukt
Kan toppas med koncentrat
Kan toppas med koncentrat
Smakligt färdigfoder utvecklat speciellt
för kalvar. Krav på gynnsamma fibrer
för god magtarmhälsa. Proteinet kommer främst från soja som har en hög
smältbarhet och lysinnivå som gynnar
tillväxten. Passar ypperligt även till äldre
ungnöt. Finns även i säck.
Färdigfoder framtaget för att
på bästa sätt komplettera och
utnyttja betet. Rosa Eko Bete
innehåller lite mindre protein
och vitaminer, mer fibrer och
mer magnesium. Säljs endast
under betessäsong.
Vårt största färdigfoder som
passar i de flesta lägen. Till de
som behöver mer protein kan
foderstaten kompletteras med
något av våra koncentrat.
Finns även i säck.
Det högre proteininnehållet i
Rosa Eko Kapital möjliggör en
mindre giva. Vid behov kan
foderstaten kompletteras med
något av våra koncentrat.
Koncentrat till kor & ungnöt
Beroende på hur mycket egna råvaror som ingår i foderstaten finns olika mycket plats kvar. Därför har vi tre koncentrat med olika nivåer
av protein och stärkelse. Där stärkelse ingår, beror det på att fodret innehåller baljväxter - inte spannmål. Ju högre proteininnehåll, desto
mindre giva krävs. Alla våra koncentrat går utmärkt att komplettera med våra färdigfoder. Beroende på giva och övriga foderstat –
komplettera med lämpligt Deltamin Mineralfoder.
Topp Eko Pingla
Topp Eko Böna
Topp Eko Balans
Komplex proteinsammansättning
Mycket protein
Extra mycket protein
Till spannmål eller färdigfoder
Låg stärkelse
Minimal stärkelse
Stärkelse från baljväxter
Mycket soja
Mycket soja
Topp Eko Pingla är utvecklad för att
komplettera grovfoder och spannmål.
Genom att utnyttja baljväxternas fördelar
får vi ett smakligt och prisvärt koncentrat.
För att få en optimal balans i proteinets
sammansättning ingår också såväl raps
som soja. Topp Eko Pingla kan också
kombineras med valfritt färdigfoder.
Topp Eko Böna är ett koncentrerat Toppfoder som inte kräver så stor giva. Soja
bidrar med största delen av proteinet men
också andra råvaror ingår för att uppnå
en gynnsam profil och hög AAT. Baljväxtoch stärkelseinnehållet hålls på en låg nivå.
16
Koncentrerat Toppfoder med extra högt
fett- och proteininnehåll, framförallt från
sojaprodukter. Innehållet av stärkelse och
baljväxter hålls på en minimal nivå. Normalt krävs det bara en liten giva Topp Eko
Balans i foderstaten. Finns både som pellets
och pelletskross.
Eko
17
Eko
18
Eko
Röst från fältet
Ekologisk mjölkproduktion
Mats Karlsson, Stefans Lantbruk, Rammsjö, Bjärehalvön
Ekologisk mjölk ger mer betalt. Hög produktion ger mer
betalt. Varför skulle vi nöja oss med bara det ena?
Mats Karlsson, ladugårdsförman på Stefans Lantbruk ser
absolut inget motsatsförhållande mellan ekologisk och
hög produktion. Mats ansvarar för de 100 mjölkkorna
på gården med en årsavkastning på 12 000 kg ECM.
Han har, som vi tydligt hör, strategin klar för sig, men det
gör sig inte självt. För att kunna hålla mjölkproduktionen
på 12 000 kg ECM vill jag ha energitäta kraftfoder med
bra pelletskvalité, säger Mats. Jag behöver ha i korna
mycket i varje enskild tugga kraftfoder för att lyckas med
hög avkastning inom de ekologiska reglerna, fortsätter
han. Men det är möjligt.
med tillsatsmedel. Framförallt för att det ger en säkrare
och snabbare ensilering och bättre ensilage, men
också för att vi ser att det blir smakligare. Korna äter
helt enkelt mer. Vi har valt bakteriepreparatet
SiloSolve Eko. Främst för att det levererar det resultat
vi vill till ett bra pris men också för att det är behagligt
att jobba med. Förutom gräsensilage får korna
helsädesensilage och som tidigare nämnts Svenska
Foders kraftfoder. Krångligare behöver det inte vara,
avslutar Mats!
Mats berättar att Svenska Foder levererat kraftfodret till
gården under många år nu, och att han är nöjd med
det samarbetet. Jag upplever att de håller samma jämna höga kvalitet vid varje leverans, säger han. Det märks
på både korna och mjölkproduktionen. Mjölkkorna
utfodras med Rosa Eko Klöver och Topp Eko Böna. Kalvar
och ungdjur äter Primo Eko Kry. Grovfodret är viktigt för
alla mjölkproducenter men fullständigt avgörande för
oss ekoproducenter, fortsätter Mats.
Målet är att nå 12,5 MJ och 180 g råprotein per kg ts
och för det mesta lyckas vi berättar han. Vi har inte
råd att chansa så vi behandlar alltid allt grovfoder
19
Köttproduktion
Köttproduktion
Hur fodrar jag för att få bästa lönsamhet? Det skiljer sig åt
mellan gårdar, men också över tiden, så det är en fråga vi tycker
man ska ställa sig då och då. Med ett högt avräkningspris till
exempel ökar lönsamheten av en intensiv uppfödning. Vi har lång
erfarenhet av köttproduktion och är gärna ditt bollplank. När du
satt dina mål hjälper vi dig att välja det foder som tar dig dit.
Sortimentsöversikt Primo ungnötsfoder
• Skonsamt
• Bra till slutgödning eller till rekryteringskvigor
• Fiberrikt med mycket
smältbar fiber
Primo Pektin
Ett skonsamt färdigfoder med en hög andel smältbar fiber. Primo Pektin passar utmärkt
som slutgödningsfoder när kraftfodergivan är hög. Det är också ett utmärkt foder till rekryteringskvigor i begränsad giva. Råvaru- och näringssammansättningen med bland annat
en hög fibernivå gör att Primo Pektin främjar god vomfunktion och stabila magar, vilket
resulterar i god ekonomi.
• För att uppnå hög tillväxt
• Mycket stärkelse
• Högt proteininnehåll
Primo Progress
• Höga näringskrav och
Primo Intensiv
Ett vassare färdigfoder med mycket stärkelse för de snabbt växande tjurarna. Hög tillväxt
står i fokus och för att uppnå slaktmognad vid önskad tidpunkt och god lönsamhet behövs
ett kraftigt foder som Primo Progress. Utfodra Primo Progress med ett fiberrikare grovfoder
eller efter det att djuren passerat den känsligaste perioden av kalvstadiet.
• För den mest intensiva Ett intensivt och skonsamt färdigfoder. Primo Intensiv är utvecklat för den snabbväxande
mellankalven där kraftfodret ges i fri tillgång. Fodrets skonsamma sammansättning gör
att det passar utmärkt även i den mest intensiva köttrasproduktionen. Höga krav på
närings- och råvarusammansättningen gör Primo Intensiv till ett unikt foder. Primo Intensiv
är ett ypperligt foder för kalvgömmor och kan öka lönsamheten genom att ge en jämnare
övergång mellan betet och stallfoderstaten.
• Hög mineral- och
Primo K
specifika råvarukrav
• Bra vomfunktion och stabila magar även vid fri tillgång
produktionen
vitaminnivå
• Normal inblandning är 20-25 % av Primo K i spannmål
• Bra komplement till gårdens Koncentrat med mycket högvärdigt protein. Proteinet och fettet i Primo K kompletterar
gårdens övriga råvaror på ett gynnsamt sätt. Primo K håller en hög nivå av vitaminer och
mineraler. Nivån av E-vitamin är extra hög eftersom lagrad spannmål ofta har ett lågt
innehåll av E-vitamin. Anpassa inblandningen av Primo K i gårdens spannmål efter vad
totalfoderstaten behöver kompletteras med samt efter djurens proteinbehov.
övriga fodermedel
20
Köttproduktion
Röst från fältet
Beredd & Primo Intensiv
Jan-Erik Bengtsson, Svalöv
Det gäller att utnyttja de resurser man har på bästa sätt för att få så bra lönsamhet
som möjligt inleder Jan-Erik samtalet. Hög tillväxt och snabb genomströmning är
två av de parametrar jag tittar mycket på, säger han. Jan-Erik köper in små kalvar
och föder upp till slakt. Mjölkraskalvarna går framförallt som mellankalvar och
köttraskorsningarna föder han upp ytterligare några månader. Vid senaste vägningen snittade de sistnämnda på ca 500 kg. De var då 9 – 10 månader gamla. Om
jag räknar rätt har tillväxten, räknat från födseln, i snitt legat på nästan 1 600 g om
dagen, säger Jan-Erik. Mellankalvarna av mjölkras slaktas vid ca 7 månaders ålder
och väger då 280 – 300 kg levande vikt och har alltså växt ca 1 200 g om dagen.
Jag vet att det finns mycket att hämta vid ankomsten av kalvarna. Det man tappar här är svårt eller kanske till och med omöjligt att hämta in senare. I ankomststallet ger jag dem rikligt med kalvnäring, Beredd. Det tycker jag fungerar bra.
Den ger hög tillväxt till ett rimligt pris. Men såklart vill jag så fort det bara är möjligt
få över dem på torrt foder. Det är alltid billigare. Därför ger jag dem Primo Intensiv
redan från start och det tar inte många dagar innan de kommit igång med att
äta kraftfoder.
Som ni förstår, säger Jan-Erik, satsar jag på hög tillväxt redan från start. För att
lyckas med det måste man kunna ge mycket kraftfoder och magarna måste klara
det, annars är det bortkastade pengar. Just det är kanske det som är det bästa
med Primo Intensiv. Trots höga givor och mina höga krav på tillväxt så fungerar det
bra. De både växer bra och mår bra. Sen måste jag också ge Helena Hägg, min
fodersäljare en eloge. Hon är en bra rådgivare när det gäller foder och leveranserna fungerar klockrent, avslutar Jan-Erik.
21
Köttproduktion
Köttproduktion
Primo - utfodringsguide
Primo KalvStart/
Primo Müsli
Mellankalv
Gödtjur
Vallfodertjur
Fri tillgång
Fri tillgång
Fri tillgång
Bete + mjölk
Primo Intensiv
Köttrastjur alt. 1
Köttrastjur alt. 2
Rekryteringskviga
Fri tillgång
Ev. creepfeeding
Fri tillgång
Ev. creepfeeding
6 - 7 kg/dag**
Primo Progress
3 - 5 kg/dag*
2 - 3 kg/dag*
5 - 8 kg/dag**
Primo Pektin***
5 - 8 kg/dag
4 - 6 kg/dag
5 - 8 kg/dag
5 - 8 kg/dag
1,5 - 5 kg/dag
Givorna i diagrammet ska ses som en vägledning. Ensilagets kvalitet och näringsinnehåll påverkar foderstatens kraftfodermängd. * Viktintervall
100 - 275 kg levande vikt. ** Viktintervall 250 - 400 kg levande vikt. *** Primo Pektin används antingen som slutgödningsfoder eller under hela uppfödningstiden till rekryteringskvigor.
Köttproduktion och...
Fullfoder
Nyckeln till högt foderutnyttjande
och höga tillväxter med mixat
foder är en homogen mix som inte
går att sortera. Våra Balansfoder
finns som både färdigfoder och
koncentrerade proteinfoder. De
tillverkas i form av pelletskross som
blandar sig bra i mixen.
Läs mer på s 11.
Ekologisk produktion
För att kunna utnyttja grovfodret i
den ekologiska köttproduktionen
rekommenderar vi ett koncentrerat
kraftfoder. För växande djur
rekommenderar vi främst;
Rosa Eko Klöver - ett smakligt färdigfoder med högt energiinnehåll.
Topp Eko Pingla - ett fett- och
proteinrikt koncentrat.
Läs mer på s 16.
22
Kalven
Största delen av svensk köttproduktion kommer från mjölkrasdjur. Hälsa
och tillväxt under kalvperioden har
en stor påverkan på slutresultatet.
Den unga kalven har ett lågt underhållsbehov och en hög tillväxtkapacitet. En i högsta grad gynnsam
kombination som det gäller att ta
till vara. Se till att kalven håller sig
frisk och erbjud den näringstäta
foder. Läs mer om våra kalvnäringar,
kalvkraftfoder och andra produkter
och tips för kalvar på s 36-43.
Köttproduktion
Mineralfoder för köttproduktion
Deltamin Di -
till digivande kor
• Organiskt selen & naturligt E-vitamin
• Effektiv överföring av selen till kalven
Deltamin Kött -
till växande ungnöt
• Hög nivå kalcium
• Extra selen och vitamin E
Deltamin Sin -
till dräktiga kor
• Naturligt E-vitamin & organiskt selen som
förbättrar kalvöverlevnaden
• Hög nivå magnesium
Läs mer på s. 26-29.
23
Mineral- & vitaminfoder
Deltamin Fertil
0,9 kg mer mjölk
Skillnad i kg mjölk/dag i flera försök
Mer mjölk
3,0
Baserat på 20 försök har man funnit att genom att
berika foderstaten med de organiska mineraler
som ingår i Deltamin Fertil ökar mjölkmängden
med i genomsnitt 0,9 liter mjölk, från 35,5 kg. Samtidigt ökar både fett- och proteinhalten.
2,0
1,0
0,0
2
1
4
3
5
6
7
7
7
7
9 10 11 12 13
8
14 15 16 17 18 19 20 Medel
-1,0
-2,0
Bättre fruktsamhet
13 färre tomdagar
Skillnad i antal tomdagar i flera försök
Försöken visar också att den höga tillgänglighet
dessa mineraler har ger en förbättrad fruktsamhet
på många sätt; 13 färre tomdagar, 5,6 % - enheter
fler dräktiga kor 150 dagar efter kalvning samt 0,3
färre insemineringar per dräktighet.
2,0
10
Medel
0
1
2
3
4
5
8
9
10 11 12
13
15 16 17 19
20
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
Bättre juverhälsa
Juverhälsan är ett tecken bland annat på
immunförsvarets status. Försöken visar att
konstant tillförsel av de organiska mineralerna
bidrar till att sänka celltalet. Från kontrollgruppens
229 000 sjönk det i snitt med 17 000 celler/ml.
17 000 färre celler
Skillnad i celltal per ml i flera försök
100 000
50 000
0
Medel
1
2
3
-50 000
-100 000
-150 000
24
6
7
7
7
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mineral- & vitaminfoder
Röst från fältet
Deltamin Fertil
Deltamin Fertil
Två mineralfoder som förutom en hög nivå magnesium också
innehåller utvalda vitaminer och mineraler som gynnar produktionen, hälsan, fruktsamheten och klövhälsan.
Jonas och Lotta Karlsson, Gärdet, Floby, utanför Falköping
Brunsterna svarar Lotta och Jonas unisont. Det kommer utan
tvekan när Roland Wicksell, fodersäljare på gården, frågar
vilken som är den tydligaste förändringen sedan de introducerat Deltamin Fertil. När det kom fram hur lite koppar
våra marker innehåller rekommenderade Roland att vi skulle
börja med Deltamin Fertil, minns Lotta.
Organiska mineraler
Såväl koppar, zink som mangan i en patenterad organisk
form. Den unika formen gör att de absorberas effektivt från
tarmen genom en annan mekanism samtidigt som de heller
inte konkurrerar med övriga mineraler.
För ekonomin inom mjölkproduktionen idag är fruktsamheten
ett av de viktigaste områdena och något jag tror alla har
fokus på, säger Jonas. Det är nödvändigt för annars riskerar
vi en sänkt avkastning och i värsta fall att behöva slakta en
annars högproducerande ko.
Biotin
Biotin förbättrar kvaliteten på klövarna. Med friska klövar
rör sig korna bättre, får en bättre fruktsamhet och mjölkar mer.
Just att brunsterna nu är mycket tydligare är väldigt påtagligt, fortsätter han. Det i sin tur har resulterat i att antalet
insemineringar per dräktighet minskat från 1,7 till 1,55 på kort
tid efter att vi introducerat Deltmain Fertil. Efter att vi sett
effekten på korna började vi att ge Deltamin Fertil också till
kvigorna. Från sex månaders ålder. Samma sak där säger
Jonas. De har också fått mycket tydligare brunster nu.
Naturligt E-vitamin
E-vitamin är viktigt bl.a. för immunförsvaret och motståndskraften mot mastit. Den naturliga formen tas upp och utnyttjas
mycket bättre jämfört med den syntetiska.
Sen har någonting hänt också med klövarna, eller om det
är benen säger Lotta. Vi hade inga problem med klövarna
tidigare. Men det är ändå tydligt att de blivit bättre. Korna
rör sig runt i stallet på ett annat sätt nu. De är också liksom
piggare. Inte alls så slöa och loja som de ibland kunde vara
tidigare. De äter mer och mjölkar mer, strax över 10 000 liter
om året. De står till och med och väntar utanför gropen när
det är dags att mjölkas, skrattar Jonas.
Bättre klövhälsa
Halta kor har ett lägre ts-intag, sänkt mjölkavkastning och fruktsamhet.
Tillförsel av dessa organiska mineraler hjälper till att förbättra
klövhälsan och minska förekomsten och svårighetsgraden av
klövbesvär och halthet.
Falköping är ju bara ett av många områden i Sverige där
marken innehåller för lite koppar har jag lärt mig, berättar Lotta. Så att fundera på ett mineralfoder som Deltamin
Fertil med organiskt koppar är definitivt ett råd jag skulle vilja
skicka med till mina kollegor avslutar hon. Vi är nog många
som behöver det.
35 % färre klövproblem
Kor med klövproblem, %
Sulfater
Organiska mineraler
40
30
20
10
0
75 dgr efter kalvning
250 dgr efter kalvning
25
Mineral- & vitaminfoder
Mineralfoder för sintiden
Sintidsmineralet är en investering för framtiden. Både på kort
och lång sikt. Kalvens prestation som ko grundläggs redan
under fosterstadiet. Kvaliteten på råmjölken, förekomsten av
mastiter och kalvningsförlamningar samt andelen dödfödda
kalvar är ytterligare exempel på vad som påverkas av vitaminoch mineralstatusen under sintiden.
Kor som får en dödfödd kalv producerar mindre mjölk i kommande laktation, det har man sett i försök. Fodra alltid ett
speciellt sintidsmineral under dräktigheten, både inom köttoch mjölkproduktionen. 150 g per dag under hela sintiden.
Börja ca sex veckor före beräknad kalvning för kvigor. Välj
mellan Deltamin Sin och Deltamin CAB.
Deltamin CAB
Mineralfoder för sintiden med stort negativt CAB-värde. Deltamin CAB är ett mineralfoder som tack
vare sitt stora negativa CAB-värde verkar försurande på blodet. Ett lågt CAB-värde innan
kalvning minskar risken för kalvningsförlamning. Deltamin CAB har också ett mycket högt innehåll
av magnesium och E-vitamin och såklart en låg kalciumnivå. Nivån av A-vitamin är högre än
i övriga mineralfoder, eftersom det visat sig kunna gynna den kommande mjölkproduktionen.
Hög nivå E-vitamin
Lågt innehåll av kalcium
Hög nivå magnesium
Lågt CAB-värde
Hög nivå selen
Magnesium
CAB-värde
Kalcium
Selen
Nivån av magnesium under sintiden är viktig och inverkar
bland annat på förekomsten av kalvningsförlamningar.
Nyare forskningsrön visar att de gällande svenska normerna underskattar behoven och nivåerna bör ligga ca
tre gånger högre. Med rekommenderad giva av Deltamin
CAB eller Deltamin Sin täcks dessa höga magnesiumbehov vid en normal sinkofoderstat.
CAB står för katjon-anjon balans. Ett lågt CAB-värde verkar
surgörande på kroppen och minskar risken för kalvningsförlamning. Bäst är att nå ett negativt värde, men varje
steg i rätt riktning är bra. Det enklaste sättet är att välja
ett mineralfoder med lågt CAB-värde samt att undvika
vallfoder med höga kaliumnivåer. Både Deltamin CAB och
Deltamin Sin har ett negativt CAB-värde.
En sinko ska i praktiken fodras med så lite kalcium som
möjligt. Det finns ett tydligt samband som visar att även
ett måttligt innehåll av kalcium i foderstaten ökar risken
för kalvningsförlamning och andra problem runt kalvning.
Därför innehåller både Deltamin CAB och Deltamin Sin
minimalt med kalcium.
Selen samverkar med E-vitamin och de kan i vissa fall, men
inte alltid, ersätta varandra. Selen är extra viktigt under
sintiden eftersom det har en positiv påverkan på immunförsvaret, förekomsten av kvarbliven efterbörd, fruktsamheten samt kalvöverlevnaden. Selenbrist hos kalvar är
inte ovanligt och visar sig ofta som muskeldegeneration.
Deltamin CAB och Deltamin Sin förser både kon, fostret
och mjölken med bra selennivåer.
Organiskt selen
Organiskt selen, eller selenjäst, tas upp bättre än den
oorganiska formen. Många försök har visat att den organiska formen förs över i mjölken i betydligt högre utsträckning
vilket gynnar den diande kalven.
26
Mineral- & vitaminfoder
Tjäna3!
Spara inte en krona. Tjäna tre!
Merkostnaden för ett speciellt sintidsmineral, jämfört med ett vanligt mineralfoder är inte stor när man räknar på det. Om
en besättning på 100 kor undviker så lite som 1 mastit, 1 kalvningsförlamning och räddar 1 kalv per år så är återbetalningen
2,5 gånger pengarna. Detta är ett mycket försiktigt antagande som dessutom inte tar hänsyn till fruktsamheten och
andra följdsjukdomar.
Deltamin Sin
Mineralfoder för sintiden med 100 % naturligt E-vitamin och organiskt selen. Deltamin Sin har ett
högt innehåll av E-vitamin, helt i naturlig form. Den naturliga formen har ett högre upptag och
utnyttjande och har i försök visat sig sänka kalvdödligheten. Delar av selenet förekommer i
organisk form som också den ger ett högre upptag. Deltamin Sin har också ett mycket högt innehåll
av magnesium samt såklart en låg kalciumnivå. Nivån av A-vitamin är högre än i övriga mineralfoder, eftersom det visat sig kunna gynna den kommande mjölkproduktionen.
Hög nivå E-vitamin
Hög nivå magnesium
Hög nivå selen
100 % naturligt E-vitamin
Lågt innehåll av kalcium
Organisk selen
E-vitamin
E-vitamin är alltid viktigt, men extra viktigt är det under
dräktigheten eftersom en god försörjning kan motverka
exempelvis mastit och kvarblivna efterbörder. Både Deltamin
CAB och Deltamin Sin innehåller en extra hög nivå E-vitamin.
Minskad kalvdödlighet med extra
tillskott av E-vitamin i naturlig form
7
Kalvdödlighet %
Naturligt E-vitamin
Vanligt syntetiskt E-vitamin består av 8 olika former. Naturligt Evitamin däremot innehåller endast den naturliga varianten, som
kallas RRR. Det är den man hittar naturligt förekommande i växterna. Olika djur utnyttjar de olika formerna olika bra, men det
är ingenting som syns i deklarationerna. Värdet där baseras på
gamla försök på råttor. När man analyserar blodet hos olika djur
ser fördelningen väldigt olika ut. Hos nötkreatur återfinner man,
till skillnad från hos råttan, nästan enbart den naturliga formen.
Tillförsel av E-vitamin i naturlig form ger, särskilt för nötkreatur, ett
mycket bättre upptag och högre nivåer i blodet samt en minskad kalvdödlighet jämfört med traditionellt syntetiskt E-vitamin.
Fördelningen av formerna av E-vitamin i
blodet hos olika djurslag
6
5
RSS
21%
4
NATURLIG
FORM, RRR
22%
3
RSR
23%
2
3
1
Kontroll
Extra E-vitamin
I försök med 21 besättningar fann man att en extra giva 2 400 IE
vitamin E i naturlig form minskade kalvdödligheten med 3% -enheter.
(p=0,035) Källa: Persson Waller, K. (2006). SVA.
Råtta
ÖVRIGA
4%
ÖVRIGA
8%
NATURLIG
FORM, RRR
RRR
26%
96%
Nöt
Fördelningen av formerna av E-vitamin i blodet hos olika djurslag
27
Mineral- & vitaminfoder
Mineral- &
Deltamin Mineralfoder är utvecklade för att främja hälsa,
fruktsamhet och produktion. Det
finns anpassade produkter för de
flesta tillfällen. Hittar du ändå inte
vad du söker, räknar vi gärna på
en kundanpassad produkt (minst
900 kg per lev. tillfälle).
DeltaVit Vitaminer
•Torra: ADE, E-5 000 & E-30 000
•Flytande: B, E och Multi
•Med selen
Extra vitaminer kan påverka immunförsvar, fruktsamhet, celltal och smakfel på mjölken positivt. Vid
stress, sjukdom och utfodring av stor andel hemmaproducerat foder, syrad, gastät lagrad eller färsk
spannmål eller när den hygieniska kvaliteten på
fodret inte är optimala kan det också behövas ett
extra vitamintillskott.
Deltamin Baljor
Slickbaljor
• Smakliga
• Mycket magnesium
• Med eller utan vitaminer
Flytande & torra
vitaminfoder
2 smakliga mineralfoder i balja för betet; Deltamin
SlickNöt och EasyLick HighMag som är extra smaklig
med extra magnesium och tillsatta vitaminer. Utfodra i fri tillgång på en av djuren välbesökt plats.
D
•H
•P
•P
På betet
Deltamin Bete
2 Smakliga mineralfoder so
behov.
•Mycket salt för hög smaklighet
•Inga tillsatta vitaminer
•För betet
Speciellt för dikor
& växande djur
Extra smakligt mineralfoder som gynnar konsumtionen.
Därigenom motverkas beteskramp samtidigt som
tillväxt, mjölkavkastning samt fruktsamhet påverkas
positivt. Deltamin Bolus Nöt hittar du på s. 35.
2 alternativ
för sintiden
Deltamin Sin
Deltamin Kött & Di
•Exceptionellt hög E-vitamin
•Högt magnesiuminnehåll
•2 mineralfoder för sintiden
•Till digivande/växande djur
•Extra mycket E-vitamin
& selen
•Hög nivå kalcium
2 Sintidsmineraler med högt innehåll av E-vitamin
för friskare och färre dödfödda kalvar, färre mastiter
samt färre kvarblivna efterbörder. Sin innhåller 100 %
naturligt E-vitamin samt organiskt selen. CAB har ett
lågt CAB-värde som motverkar kalvningsförlamning.
Båda har ett högt magnesiuminnehåll.
2 mineralfoder speciellt för digivande respektive
växande nöt. Deltamin Kött innehåller mycket kalcium
och extra E-vitamin och selen. Deltamin Di innehåller
organiskt selen samt naturligt E-vitamin.
28
Mineral- & vitaminfoder
vitaminfoder
Deltamin Topp
•Mycket E-vitamin
•Extra koppar & magnesium
•Tillsatt svavel
Deltamin Fertil
•Organiska mineraler
•Hög nivå tillsatt biotin
•Naturligt E-vitamin
3 smakliga mineralfoder med högt innehåll av
magnesium och vitaminer som täcker de flesta
djurs behov. Med förhöjt kopparinnehåll. Deltamin
Topp rekommenderas till såväl högproducerande
mjölkkor som till intensiv köttproduktion.
Mer koppar, magnesium
och vitaminer.
Vitaminer och mineraler
som särskilt gynnar
hälsa & fruktsamhet
2 koncentrerade mineralfoder med zink, koppar och
mangan i organisk form, speciellt utvecklade för att
förbättra djurens immunförsvar, fruktsamhet samt klövoch juverhälsa. Med ett bättre hälsoläge ökar produktionen och du kan utifrån ett medvetet val, baserat
på produktionsresultat välja vilka djur du slår ut.
Deltamin Mikro-Mg
•Utan fosfor
•Extra mycket magnesium
•Extra mikromineraler och
vitaminer
Deltamin Bas
Hög salthalt
Passar i de flesta foderstater
Prisvärt
Bästa valet när djurens behov av kalcium och fosfor
är täckta. 2 produkter som tillför extra höga nivåer
av magnesium, vitaminer och spårämnen, som t.ex.
koppar och E-vitamin. Koncentrerade produkter som
utfodras i mindre giva.
När du behöver magnesium
men inte fosfor
om täcker de flesta djurs
För blandarvagnar
Deltamin Mixer
•Extra magnesium, koppar
och vitaminer
•Passar i blandarvagnar
•Tillsatt svavel
Mineralfoder i form
av pellets & VitaCaps
3 koncentrerade produkter för mixervagnar och
grovfoderrika foderstater. Speciellt fokus har lagts på
att möjliggöra hög produktion samt att främja djurens
immunförsvar.
Deltamin Struktur
•Som VitaCaps eller pellets
•Extra smakliga och
lätthanterliga
•Allsidig sammansättning
Läs mer:
Finns som pellets eller den unika formen VitaCaps.
Strukturen gör att båda produkterna upplevs som
extremt smakliga av djuren. Strukturen gör dem
också lätthanterliga och helt dammfria.
Salt, saltstenar och mycket mer
hittar du i vår nya ProduktGuide.
29
X-zelit
Problemfri start på laktationen
Kalciumbrist vanligare än man tror
Kalciumbrist syns inte
Kalvningsförlamning drabbar runt 3 % av korna i Sverige,
främst omkalvarna. SLU har beräknat den årliga kostnaden
till över 30 miljoner kronor. Därtill kommer kostnaden för
sänkt mjölkproduktion och följdsjukdomar. Man konstaterar
också att högre kalciumnivåer i blodet runt kalvning ger
ökad mjölkavkastning, även i besättningar som inte har
synbara problem.
Subklinisk kalciumbrist
Klinisk kalvningsförlamning
50%
41%
25%
Kalvningsförlamning kan orsaka stora problem och
kostnader men är egentligen inte det största bekymret. Det
är den subkliniska kalciumbristen efter kalvning som kostar
mest, trots att den inte ofta syns. Det har gjorts många stora
studier i ämnet och man kommer fram till ungefär samma
siffra. Omkring 50 % av omkalvarna har en subklinisk
kalciumbrist, se diagrammet till höger.
8%
4%
1%
1
2
Laktationsnummer
3
Även vid en låg frekvens kalvningsförlamning är andelen kor
med subklinisk kalciumbrist (< 2,0 mM) hög, vilket man såg när
man analyserade nivån av kalcium i blodet på 1 462 kor.
Många fördelar med rätt kalciumnivå efter kalvning:
Mindre mastit och
enklare kalvning
Subklinisk kalciumbrist ger inte kalvningsförlamning men ökar risken för
andra sjukdomar som till exempel
mastit och livmoderinflammation. En
av förklaringarna är att djur med låga
kalciumnivåer i blodet också får ett
försämrat immunförsvar.
Dessutom är musklernas funktion
beroende av kalcium. När musklerna
fungerar sämre stänger sig spenkanalerna sämre och risken för mastit ökar.
En försämrad muskelfunktion ökar
också risken för kvarbliven efterbörd
och löpmagsförskjutning.
Fruktsamhet
Ett nedsatt immunförsvar ökar som
tidigare nämnts risken för livmoderinflammation. Sviterna efter en sådan
kan försämra både äggets och fostrets
utveckling. Man har i försök sett att kor
med kalciumbrist får en sänkt dräktighetsprocent och en längre tid till
konstaterad dräktighet, trots till synes
normal ägglossning.
Man har också sett tydliga samband
mellan låga kalciumnivåer i blodet och
höga nivåer av NEFA och ketonkroppar.
Båda dessa ämnen och därmed också
kalciumbrist är starkt kopplade till
energibrist och försämrad fruktsamhet.
30
Mjölkavkastning
Musklerna är beroende av kalcium och
det gäller även vom- och tarmrörelserna.
Därför ser man ofta ett sänkt foderintag kopplat till låga kalciumnivåer i
blodet och följaktligen också en sänkt
mjölkavkastning.
Det är den subkliniska kalciumbristen
som kostar mest pengar, inte de kliniska
kalvningsförlamningarna och det är
bortfallet i mjölkproduktion som står för
den största kostnaden.
X-zelit
X-zelit - Problemfri start...
... och mer mjölk
X-zelit är en väl undersökt produkt som visat sig ge goda
resultat. Under tre år testades produkten på 22 danska
besättningar med hög förekomst av kalvningsförlamning.
De kliniska kalvningsförlamningarna minskade med 86 %.
I ett annat försök med 430 kor i 2 besättningar med en
mycket låg förekomst av kalvningsförlamning (0,9 %)
försvann kalvningsförlamningarna helt. Mjölkavkastningen
ökade och frekvensen av livmoderinflammation minskade
samtidigt som celltalet hos andra- och tredjekalvare sjönk hos
de kor som fått x-zelit.
X-Zelit
Kontroll
Skillnad
1:a kalvning
30,1
29,8
+ 0,3
2.a kalvning
40,6
39,4
+ 1,2
3:e kalvning
41,0
39,7
+ 1,3
I ett försök med 430 kor, i 2 besättningar, med en mycket låg förekomst
av kalvningsförlamningar (0,9%) försvann kalvningsförlamningarna helt.
Förutom ovansående resultat i mjölkökning minskade också frekvensen
livmoderinflammationer samtidigt som celltalet hos andra och tredjekalvare sjönk hos de kor som fått x-zelit.
Mer
och probl mjölk
emfri sta
rt på
laktatio
nen.
31
X-zelit
X-zelit
Ingen kalciumbrist vid kalvning
med x-zelit
Tillskott för mer mjölk och problemfri start på laktationen.
mM Ca i blodet
3,0
Utfodring med x-zelit under sintiden aktiverar kons egna
hormonsystem genom att binda kalcium från fodret och på
så sätt minska upptaget av kalcium via tarmen.
Kontroll
X-Zelit
2,5
Vid kalvning är hon då förberedd på att genast ta upp och
utnyttja kalcium maximalt från såväl fodret som från egna
kroppsreserver. På så sätt förhindras kalciumbrist och de med
den kopplade problemen runt kalvning samtidigt som mjölkproduktionen gynnas.
2,0
-15
-10
-5
0
5
10
15
Dagar i förhållande till kalvning
X-zelit finns som två produkter; x-zelit och x-zelit Complete,
som också tillför sintidsmineral.
Genom att utfodra x-zelit innan kalvning undviker man att kalciumnivån i blodet sjunker vid kalvning.
Utfodra x-zelit de sista två veckorna
eller hela sintiden
Rekommendationen för x-zelit har alltid varit att det ska utfodras med 500 g per dag de sista två veckorna innan kalvning
från och med andra kalvningen. Det är fortfarande det bästa
alternativet. Men det är inte överallt man har möjlighet att
dela sinkorna i två grupper. Hittills har det varit en begränsning. Färska försöksresultat visar dock att det finns en lösning
på detta. Man har i 7 besättningar som tidigare inte fodrade
x-zelit utvärderat resultaten av att ge 150 g x-zelit om dagen
under hela sintiden. Resultaten jämfördes med data ur den
danska kokontrollen för 40 andra besättningar. Man fann att
besättningarna som använt x-zelit ökat sin mjölkavkastning
med 0,6 kg ECM mer jämfört med övriga besättningar. Såväl
celltalet som andelen djur med över 200 000 celler per ml
mjölk hade minskat för de som använt x-zelit medan parametrarna ökat för kontrollbesättningarna, se diagram på nästa
sida. Utfodringen av x-zelit ska alltid upphöra vid kalvning.
Bästa altern
500 g x-zelit per dag
de sista 2 veckorna
innan kalvning.
Sintidsmineral
hela sintiden.
Hur ska jag fodra
x-zelit?
Ja!
Jag kan dela
sinkorna och fodra
separat två veckor
före kalvning
ativet!
Nej!
Nej!
Jag vill ha en produkt
som också innehåller
sintidsmineral
Ja!
32
150 g x-zelit per
dag hela sintiden.
400 g x-zelit Complete
per dag hela sintiden.
X-zelit
X-zelit hela sintiden gav mer mjölk och lägre celltal
3,0
Kontroll
40 000
x-zelit
2,2
2,0
1,0
30 000
Skillnad, kg ECM
x-zelit
20 000
1,5
10 000
0,9
0
-0,0
Kontroll
30 000
Skillnad celltal över 200 000, % av korna
-20 000
-1,0
-30 000
-40 000
-2,0
-3,0
Skillnad celltal, per ml
-10 000
-50 000
- 2,3
- 47 000
-60 000
Röst från fältet
X-zelit hela sintiden
Arjen van Houten, Annie Bosma och Saulius Erlingis, Västerängs Gård, Töreboda
Timingen var perfekt. Ett halvår efter att vi hade tagit över
gården berättade vår fodersäljare, Roland Wicksell, att han
ville testa en ny utfodringsstrategi med x-zelit. En strategi som
visat sig ge bra resultat i danska försök.
När jag och Annie tog över Västerängs gård med 170 kor
i kall lösdrift, berättar Arjen, var det vanligt med kalvningsförlamningar. Vi hade inte provat x-zelit förut och började
direkt med det nya utfodringskonceptet, 150 g om dagen
under hela sintiden. Vi har inte möjlighet att dela sinkorna i
två grupper så det här var en perfekt möjlighet för oss fyller
Annie i. Vi blandar det i sinkomixen tillsammans med
Deltamin Sin som vi använt i princip sedan vi kom till gården.
Det är en enkel lösning och vi vet att alla får rätt mängd.
Jag visste väl inte riktigt vad jag skulle vänta mig, säger
Annie. Jag trodde nog i alla fall inte att det skulle bli så lätt
att lösa problemen med kalvningsförlamningar.
Men resultatet var fantastiskt.
Kalvningsförlamningarna har
upphört nästan fullständigt,
berättar hon. Självklart är
pengarna som vi sparar i
veterinärkostnader värdefullt.
Kostnaderna rusar lätt i väg.
Men det är skönt också att
slippa allt arbete och stress
det innebär att ha sjuka
kor, något Saulius anställd
på gården instämmer i.
Under det senast året har vi
ökat produktionen med ca 1 000 liter. Hur mycket kan
jag inte säga säkert, men en del av det är definitivt tack
vare x-zelit avslutar Arjen.
Tjäna3!
Spara inte en krona. Tjäna tre!
Även utan några problem med kalvningsförlamningar är x-zelit en
bra investering. Investeringen ligger runt 225:- per ko. Enbart den
ökade mjölkproduktionen genererar ca 700:-. Det vill säga drygt 3
gånger pengarna. Lägg därpå merarbete och veterinärkostnader
för även enstaka fall av kalvningsförlamning, kvarblivna efterbörder,
livmoderinflammationer eller sänkt fruktsamhet. Prova! Det finns mycket
att vinna.
33
33
Nykalvad
Nykalvad
Ketoglyk
Ett flytande, mycket smakligt blodsockerhöjande energitillskott för den nykalvade kon. Ketoglyk
tillför extra energi
till kon i en smaklig flytande form. Produkten består av
ingredienser som samtidigt håller blodsockernivån på en
lagom nivå. Dessa båda egenskaper är viktiga för att undvika
viktförlust och dålig aptit. En ko som förlorar mindre i vikt
tidigt i laktationen har oftast lättare att snabbt bli dräktig
igen. Blodsockernivån är också viktig för att äggstockarna ska
få god tillgång till glukos. Det i sin tur är en förutsättning för
normal ägglossning och god fruktsamhet. Dessutom är glukos
en viktig och drivande komponent i mjölkproduktionen.
Det gör att Ketoglyk ofta också ger en ökad mjölkavkastning
samtidigt som fruktsamheten förbättras.
Ketoglyk för mjölk och fruktsamhet
300 ml per ko
och dag
2 veckor före
kalvning
8 veckor efter
kalvning
Förbättrar:
Aptiten
Blodsockret
Fruktsamheten
Mjölkproduktionen
Bovikalc
Kalciumpreparat som förebygger kalvningsförlamning.
Vi har även Bovikalc i vårt sortiment. Bovikalc är ett välkänt
kalciumpreparat i bolusform. Använd Bovikalc i förebyggande syfte mot kalciumbrist.
34
I Ketoglyk kombineras propylenglykol, glycerol och natriumpropionat vilka alla har en blodsockerhöjande effekt. Kombinationen gör Ketoglyk både effektiv och till skillnad från ren
propylenglykol, mycket smaklig. Niacin ingår eftersom det
reglerar nedbrytningen av kons fettreserver samt stimulerar
mjölkproduktionen. Ge 300 ml Ketoglyk per ko och dag från
två veckor före kalvning fram till åtta veckor efter kalvning,
eller fram till första seminering. Finns som 20 kg dunk och
210 kg fat.
Bete
Bäst på betet
Deltamin Bolus Nöt
Deltamin Bolus Nöt lämpar sig bra till såväl kor som växande
ungnöt. Tack vare sitt höga innehåll av E-vitamin och magnesium rekommenderar vi den också till sinkor av både kött- och
mjölkras som av någon anledning inte ges annat mineralfoder.
Vitaminiserat mineralfoder i form av bolus. Både fruktsamheten och tillväxten hos djur på bete påverkas positivt av
tillförsel av mineralämnen. Men det är ibland svårt att lösa det
praktiskt. Deltamin Bolus Nöt är ett vitaminiserat mineralfoder till nötkreatur i form av bolus och kan vara en smidig
lösning. Från bolusen frigörs under 90 dagar en konstant daglig
mängd av spårämnen och vitaminer.
Rekommenderat antal boli per djur:
Mjölkande kor: 1-2 boli
Sinkor: 1-2 boli
Växande ungnöt: 1 bolus
Använd en lämplig ingivare för att föra in bolusen i djurets hals så att
den hamnar i vommen. Varje förpackning innehåller 20 boli á 75 g.
Makromineraler
Daglig dos från 1 bolus
Kalcium
2,9 mg
Natrium
1,1 mg
Magnesium
41,7 mg
Tillsatta spårämnen och vitaminer
Daglig dos från 1 bolus
Zink
240 mg
Koppar
55 mg
Mangan
42 mg
Kobolt
7 mg
Selen
2 mg
Jod
18 mg
Vitamin E
42 mg
Slickbaljor
Deltamin Slick Nöt
EasyLick High Mag
Extra smaklig slickbalja för betet med högt
Smaklig slickbalja speciellt för betet.
melassinnehåll. EasyLick
High Mag har tack
vare sitt höga melassinnehåll en lite mjukare
konsistens. Produkten uppskattas av djuren
och konsumtionen kan på sätt hållas hög. Därmed säkerställs
att djuren verkligen får i sig det magnesium, vitaminer och
mikromineraler de behöver. Produkten är tillverkad på ett sätt
så att konsistensen behålls även vid mycket regn.
Deltamin Slick Nöt innehåller mycket
salt vilket gynnar konsumtionen. På så
sätt får djuren i sig tillräcklig mängd för
att täcka sitt behov av exempelvis magnesium.
Deltamin Slick Nöt innehåller höga nivåer av viktiga mikromineraler, inklusive selen, för att gynna både fruktsamhet och
tillväxt.
Mer för betet!
• Microfeeder
• Flugprodukter
• Deltamin Bete
• Saltstenar
• Fetthaltshöjande foder
• Specialanpassade kraftfoder för betet
Hör av dig, eller läs mer
i vår ProduktGuide!
Detta och mycket mer kan du lätt beställa hem till gården med våra turbilar.
35
Det startar med kalven
Det startar med kalven
Två viktiga månader
Under kalvens första två månader i livet finns fantastiska möjligheter att med små medel påverka den kommande produktionen, oavsett om det gäller mjölk- eller köttproduktion. Det
har gjorts mängder av försök och alla visar liknande resultat.
Tillväxten under kalvens allra första veckor har en förbluffande stor inverkan på hennes mjölkavkastning senare i livet.
aden i
n
l
il
k
s
v
22 % a
laras
k
r
ö
f
g
in
astn
mjölkavk
lväxt.
il
t
s
n
e
v
l
av ka
I ett försök från Cornell från 2011 med ca 1 900 kvigor fann
man att 22 % av skillnaden i avkastning under första laktationen berodde på tillväxttakten under mjölkperioden. När den
dagliga tillväxten ökar med exempelvis 100 g per dag ökar den
kommande mjölkproduktionen med 500 kg. Visst det dröjer
två år. Men det är en klok investering, väl värd att vänta på.
Primo Pektin
KalvStart
Hög tillväxt ger mer mjölk
Kalvnäring + müsli
Rätt start sätter fart på vommen
En hög giva rätt sammanssatt
kalvnäring, gärna 8-10 liter per
dag, gynnar såväl hälsa, tillväxt
som kraftfoderkonsumtion.
Erbjud samtidigt Primo Müsli, helst
från dag 1. Konsumtionen av
kraftfoder kommer igång snabbare och blir högre tack vare
fodrets müsliform. Kraftfoder är
nödvändigt för vommens
utveckling och den fortsatta
tillväxten.
Sträva efter en hög och tidig
kraftfoderkonsumtion eftersom
det ger en billig tillväxt och en
smidig avvänjning. När kraftfoderkonsumtionen är igång, vid
ca fyra veckors ålder, rekommenderar vi av ekonomiska skäl
att du byter till Primo KalvStart.
Bibehåll tillväxten på 800 - 1 000 g
per dag. Avvänj först när kalven
äter ca 1,5-2,0 kg Primo KalvStart
per dag.
36
Rätt inkalvningsålder ger
hållbara kor
Den dagliga tillväxten ska också
nu vara ca 800 - 900 g. Varje
dag! Mät eller väg vid ett par
tillfällen. Primo Pektin tillför den
extra energin och proteinet som
behövs för att nå målet.
Kvigan ska kalva när hon är
23-24 månader gammal. Tre
extra månaders uppfödningstid
kostar ca 1 300:-. Att kvigan nått
rätt vikt vid inkalvning är viktigt för
hennes produktion och hållbarhet. En högre ålder däremot ökar
faktiskt risken för att hon kommer
att slås ut redan under de första
två åren.
Röst från fältet
Deltamax & Primo kalvfoder
Staffan Karlsson och Boje Pettersson,
Mäsinge Lantbruk, Bjärehalvön
En kalv äter så lite. Men det lilla gör så stor skillnad, säger Staffan.
Han driver tillsammans med Boje mjölkproduktion med 60
kor som mjölkas i en DeLaval robot. Vi har valt Deltamax och
Primo Müsli till kalvarna. Det har vi inte gjort för att de är de billigaste produkterna utan för att de fungerar bra. De ger det
resultat vi vill ha. Det är förhållandevis små mängder som går
åt till kalvar, men de gör skillnad. Boje berättar att de sedan
de började använda Deltamax och Primo Müsli till kalvarna
för ett par år sedan märkt att kalvdödligheten har minskat.
När kompanjonerna pratar om små mängder kan man lätt
bli lurad. Nej, återigen gäller det att inte snåla betonar Staffan.
Vi ger dem 10 liter Deltamax i amma under de första 32
dagarna. Sedan trappar vi ner givan under tre veckor. Vi
investerar en del i kalven och dess tillväxt. Det är en i allra
högsta grad medveten satsning, men i det stora hela en
relativt blygsam investering. Vi ser ju bara till att utnyttja
kalvens potential. Både vad gäller tillväxt och framtida avkastning. Den chansen kommer aldrig igen. Och då är det
inte små skillnader i priset som avgör. Funktionen är det som
avgör ekonomin, säger Boje.
När det är dags att trappa ner givan av Deltamax är
kalvarna igång och äter rätt stora mängder kraftfoder. Då
skiftar vi över från Primo Müsli till Primo KalvStart. Primo Müsli
är ett bra sätt att få kalvarna att komma igång och äta
kraftfoder tidigt. Men tänk på att inte ha för stora mängder
Primo Müsli hemma. Det går inte åt så mycket och helst ska
den vara färsk, då äter de den som allra bäst, upplever Boje.
Det är viktigt också att bara ge små mängder varje dag, så
att det varje dag läggs fram nytt foder fyller Rebecca Nilsson
i, fodersäljare på gården i. Det stämmer med Staffan och
Bojes erfarenhet. Vi är mycket nöjda med både Deltamax
och Primo Müsli avslutar Staffan. De är ju som sagt inte de billigaste produkterna på marknaden så det är klart att vi hade
bytt sort om vi inte varit så nöjda som vi är, skrattar han.
37
Kalvnäring
Kalvnäring
Tidig tillväxt är billig tillväxt. Och en bra investering.
Kalvnäring erbjuder en flexibel och hygienisk lösning. Den
är också oftast billigare än helmjölk och ger möjlighet att
istället kunna sälja mer mjölk. Kalvnäring går om man vill,
att koncentrera för att nå höga tillväxter. Erbjud en hög giva
kalvnäring de första veckorna, innan kraftfoderkonsumtionen
kommit igång. Det lönar sig. Men erbjud alltid samtidigt
kraftfoder redan från dag ett för att så snart som möjligt få
igång konsumtionen av kraftfoder.
38
Kalvnäring
Beredd
Deltamax
Skummjölksbaserad kalvnäring med naturligt E-vitamin. Deltamax innehåller 50 % skummjölk vars höga smältbarhet har
ett särskilt värde för de unga kalvarna. Skummjölk koagulerar
i löpmagen och hålls därför kvar där tillsammans med övriga
ingredienser under en längre tid. Det ökar smältbarheten
och näringsutnyttjandet för hela kalvnäringen samtidigt som
risken för diarréer minskar. Extra E-vitamin i naturlig form
är tillsatt för att ytterligare främja kalvhälsan. En stor svensk
studie från 2011 visade att en tillfredsställande försörjning
av bl.a. E-vitamin kan bidra till att minska kalvdödligheten.
Deltamax går att syra med viss försiktighet.
Viking
Lättlöslig svensktillverkad kalvnäring. Viking är en svensktillverkad kalvnäring med högt näringsinnehåll. Produkten är
vasslebaserad med en mindre del hydrolyserat vetegluten som
tillför värdefullt protein. Sammansättningen gör att produkten
fungerar utmärkt i olika typer av ammor. Vill du bara använda en
kalvnäring under hela uppfödningstiden är Viking ett bra val.
Proteinrik, prisvärd och årstidsanpassad kalvnäring. Beredd är
en lätt syrad kalvnäring vars höga proteinnivå gynnar kalvens
tillväxt och juverutveckling. Produkten är baserad bland annat
på skummjölk och vassleproteinkoncentrat som båda har en
hög smaklighet och hög smältbarhet. Tack vare en extra skonsam torkningsprocess garanteras att mjölkens naturliga antikroppar finns kvar i produkten och kommer kalven till godo.
Beredd finns som en variant för vinterhalvåret som genom
sin tillsats av probiotika och särskilt höga nivå av omega-3
fettsyror fokuserar extra på kalvens hälsa. På sommaren ligger
nivåerna av aminosyror och smörfett högre för att stimulera
till en högre tillväxt. Vill du bara använda en kalvnäring under
hela uppfödningstiden är Beredd ett utmärkt val.
EwoTopp
Prisvärd syrad kalvnäring. EwoTopp
är en syrad kalvnäring
vilket reducerar magstörningarna och också gör den extra
lämplig att använda i kalvammor. Produkten går också att syra
ytterligare. EwoTopp har en hög proteinnivå för att stimulera
till en hög tillväxt. Produkten är främst anpassad för kalvar
över 2 veckors ålder. Produkten är också ett utmärkt alternativ
för dig som utfodrar helmjölk de första veckorna.
Utfodringsrekommendationer kalvnäring
7
Liter per kalv & dag
Blanda till 1 liter mjölk
g pulver
6
5
4
Råmjölk
inom
4 timmar.
Öka
andelen
kalvnäring
successivt.
dl vatten
120
8,8
130
140
150
160
170
180
8,7
8,6
8,5
8,4
8,3
8,2
3
Minst 2 utfodringar per dag, gärna 3.
2
Minst 2 utfodringar per dag.
Fri tillgång till Primo Müsli/Primo KalvStart & vatten.
Fri tillgång till grovfoder.
1
0
Avvänj när de äter ca 1,5 kg kraftfoder.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kalvens ålder i veckor
Se ovanstående som minsta rekommenderad giva. Hög tillväxt under mjölkperioden visar sig senare som en
högre mjölkproduktion. Kalven ska därför minst växa 800 g om dagen - varje dag. Öka gärna såväl mängden
mjölk som koncentrationen, förutsatt att kalvens hälsa tillåter det. Rör ut pulvret vid 45-50o.Fodra som ca 39o.
39
Elektrolyter
Elektrolyter vid kalvdiarré
Vätskebrist är oftast själva dödsorsaken vid diarré. Ju tidigare
behandling med elektrolyter sätts in ju större chans har du att
rädda kalven. Elektrolyterna innehåller lättillgänglig energi i
form av druvsocker vilket ökar absorptionen av natrium. Elektrolyterna bidrar till energiförsörjningen, men är inte tillräckliga.
Utfodring med mjölk eller kalvnärings ska fortsätta även när
kalven har diarré, med samma mängd som vanligt.
Utfodra däremot gärna fler och mindre mål. Eventuellt också
en lite mera utspädd kalvnäring. Låt det gå minst en timme
mellan det att kalven får mjölk och elektrolytlösning, förutsatt
att inte elektrolyterna blandas i mjölken. Elektrolyterna ska
utfodras ljumna. En god idé är att ge elektrolyter också i förebyggande syfte vid stress som exempelvis förmedlingskalvarnas
första vecka efter insättning.
Vätskeersättning – Billig men viktig åtgärd vid diarré
Diarré är den vanligaste sjukdomen bland yngre kalvar och
orsakas oftast av rotavirus eller kryptosporidier enligt en svensk
studie från 2012 gjord på material från 520 besättningar. Ingen av dem är känsliga för antibiotika. Att diarréerna orsakas
av colibakterie är ovanligt enligt samma studie. Hos lite äldre
kalvar är också koccidier en vanlig orsak till diarrén. Diarré
leder alltid till en förlust av elektrolyter, en lägre mjölkkonsumtion och en negativ energibalans. Försämrat immunförsvar
och följd-sjukdomar är också vanligt.
En följd av elektrolytförlusterna, orsakade av diarrén blir en
försurning av kroppen, vilken måste hävas.
40
Det görs främst genom att tillföra natrium och kalium. Också
natriumbikarbonat har den verkan. Hur uttorkad kalven är
och hur mycket vätska den behöver kan man få en vägledning om genom att bedöma hur insjunkna kalven ögon är
eller genom att studera hur fort ett hudveck återgår till normalt
läge. Ofta behöver de ca 10-15 % av sin levandevikt. Mycket
tyder på att användningen av elektrolyter är alltför sällsynt
ute på gårdarna. Precis som i flera andra studier, drar ovan
nämnda svenska studie slutsatsen att en ökning av behandling med vätske-/saltersättning vore önskvärt.
Elektrolyter
Utfodringsrekommendationer per dag
Antal dagar
Dialyt
Biopect
Förebyggande
1-3
200 g
50 g
Mild diarré
2-4
200 g
100 g
Svår diarré
Första dygnet. Sen som för mild
diarré.
400 g
200 g
Fördela på minst 2 mål per dag, á 2 liter. Justera ovanstående rekommendationer efter kalvens hälsotillstånd.
Tidig beh
and
ökar cha ling
att rädd nsen
a kalven
Dialyt
Koncentrerad elektrolyt med vitaminer och druvsocker.
Använd Dialyt vid diarré eller i förebyggande syfte, exempelvis vid flytt av djuren. Dialyt innehåller förutom natrium,
klorid, kalium och bikarbonat också viktiga vitaminer och
lättillgänglig energi i form av druvsocker. Dialyt blandas ut i
vatten, gärna ljummet. Fortsätt utfodringen med mjölk eller
kalvnäring. En förpackning på 8 kg räcker till behandling av
ca 8 kalvar med diarré.
Biopect
Elektrolyt som binder upp giftiga ämnen och skadliga bakterier. Blandas i vatten eller mjölk. Med hjälp av elektrolyterna
och druvsockret i Biopect återupprättas vätske- och elektrolytbalansen hos kalven. Druvsockret tillför också extra värdefull
energi. Biopect innehåller löslig fiber som suger upp vätska
och binder skadliga bakterier och giftiga ämnen i tarmen.
Biopect kan blandas upp i vatten eller mjölk.
Utfodra Biopect i förebyggande syfte när kalvarna flyttas eller
som behandling vid magproblem. Biopect rekommenderas
också till smågrisar och lamm. En förpackning på 5 kg räcker
till behandling av ca 10 kalvar med diarré.
41
Kalvkraftfoder
Kraftfoder till kalvar
Mjölk eller kalvnäring står för kalvens huvudsakliga näringsförsörjning de första veckorna. Erbjud ändå en liten näve
kalvkraftfoder redan första eller andra dagen, precis när kalven
druckit upp mjölken. Ju tidigare man erbjuder kraftfoder, ju
tidigare blir kraftfoderkonsumtionen stor nog att räkna med.
Energin från ett kraftfoder är alltid billigare än energin från
mjölk eller kalvnäring.
kraftfod Tidig
erkon
lönar s sumtion
ig.
Kraftfoder är också nödvändigt för vommens utveckling och
underlättar avvänjningen. För foderintaget är det viktigt att
fodret alltid är fräscht. Släng alltid gårdagens foder och ge lite
nytt varje dag. Kom ihåg att erbjuda vatten samtidigt eftersom
mjölken inte hamnar i vommen utan går via bollrännan direkt
till löpmagen.
Välj det allra spädaste grovfodret till kalvarna
Smältbarheten på grovfodret till kalvar måste vara den absolut högsta. Ett grovfoder av normalkvalitet kan faktiskt
leda till undernäring eftersom kalven inte är fysiologiskt utvecklad för att smälta det. När det blir liggande kvar
onedbrutet i vommen sjunker konsumtionen av kraftfoder och kalven får inte i sig den näring den behöver.
Reservera därför det absolut allra spädaste grovfodret till kalvarna.
42
Kalvkraftfoder
Spara inte en krona.
Tjäna tre!
Tjäna3!
Tidig tillväxt är billig tillväxt. När den dagliga tillväxten ökar
med 100 g per dag ökar dessutom den kommande mjölkproduktionen med 500 kg.
Under kalvperioden går det vanligtvis åt 50-100 kg kraftfoder.
Investera i det bästa startfodret du kan hitta till kalvarna. Det
betalar sig, många gånger om. Förutom högre mjölkproduktion är också en tidigare övergång från flytande till torr föda
och en tidigare inkalvning med och betalar.
Primo Müsli
Proteinrikt müslifoder till unga kalvar. Foder
i form av müsli
upplevs som extra smakligt och gör att kalven börjar äta mer
och framförallt tidigare. Både det och en högre tillväxt,
bekräftas både av våra kunder och i försök. Primo Müsli
har en extra hög proteinnivå som gynnar kalvens tillväxt,
juverutveckling och kommande produktion. Spannmålsdelen utgörs huvudsakligen av värmebehandlad spannmål
med hög smältbarhet. Ur ekonomisk synvinkel är det optimalt
att byta till Primo KalvStart vid ungefär fyra veckors ålder.
Primo KalvStart
Smakligt pelleterat startfoder till kalvar. Primo
KalvStart är
Svenska Foders omtyckta startfoder till kalvar i den traditionella pelletsformen. Ett smakligt foder som under många
år genererat nöjda kunder och hälsosamma kalvar med hög
tillväxt. För att gynna kalvens tillväxt och kommande produktion ligger proteinnivån i Primo KalvStart högt. Fodra
Primo KalvStart under hela mjölkperioden eller byt från Primo
Müsli till Primo KalvStart vid ca fyra veckors ålder.
Primo KalvStart & Primo Müsli
• 100 % naturligt E-vitamin.
• Smakliga råvaror med hög smältbarhet.
• Betain för bättre vätskebalans och färre diarréer.
Primo Eko Kry - Svenska Foders ekologiska
startfoder till kalvar, sidan 16.
43
Juverhälsa
Läs om
pro
KenoPu dukterna
re, Keno
& Keno
Lac
Cool på n
ästa upp
slag!
Juverhälsa
Mastit är den vanligaste och mest förlustbringande sjukdomen
bland Sveriges mjölkkor. Förutom de direkta kostnaderna drar
mastit med sig kostnader genom att kons fruktsamhet och produktion försämras. Höga cellhalter är ett tecken på juverinflammation – subklinisk eller klinisk. Internationella försök visar att
mjölkproduktionen minskar redan vid cellhalter från 100 000
per ml. Vid ett celltal på 200 000 och en avkastning på 9 000
kg mjölk orsakar det förhöjda celltalet ett mjölktapp på 450 kg.
Förebygg juversjukdomar
Cellhalten
påverkar
Cellhalten
påverkarmjölkproduktionen
mjölkproduktionen
-7
%
-7%
400 000
-6
%
-6%
300 000
-5
%
-5%
200 000
-2
%
-2%
Vid de flesta mastiter föreligger en bakteriell infektion. Risken
att bakterier ska växa till är särskilt stor om det finns sår eller
sprickor på spenar och juver. En hel spene med mjuk och smidig hud står bättre emot alla påfrestningar. Håll därför juvret
rent, mjukt och fritt från sår och sprickor. Spenar och juver ska
rengöras före mjölkning för att minimera risken för att bakterier tränger upp i spenkanalen. Spenarna ska också sprayas eller
doppas efter varje mjölkning för att avdöda eventuella bakterier
och för att spenhuden skall hållas mjuk och smidig.
44
100 000
Internationella försök visar att cellhalter redan från 100 000 celler/ml
minskar mjölkproduktionen.
Juverhälsa
Röst från fältet
Kenopure
Martin och Malin Olsson, Östra Ljungby
Syskonen Malin och Martin Olsson har ca 50 mjölkkor i en
uppbunden ladugård utanför Östra Ljungby. I stallet används
KenoPure dagligen till kor som har smutsiga spenar. Malin
doppar kornas spenar i skum av en KenoPurelösning. Efter att
det fått verka en kort stund går hon tillbaks till den behandlade
kon och kan enkelt torka bort smutsen. Det är stor skillnad mot
att stå och försöka rengöra spenarna med torr eller fuktig trasa
säger Malin. Dessutom känns det bättre att man kan torka av
spenarna utan att det blir något obehag för kon fyller Martin i.
Ytterligare fördelar med att använda KenoPure är att
spenarna blir mjuka och smidiga samtidigt som man
förebygger torrsprickor.
Att doppa med KenoPure innebär ytterligare ett arbetsmoment.
Men det för med sig många fördelar, anser både Malin och
Martin. Det extra arbetsmomentet ger i slutänden en tidsbesparing eftersom smutsen löses upp och man sen enklare
och snabbare kan torka spenarna rena. Det är ju många
gånger samma kor som är mycket smutsiga och de fick ofta
torra och känsliga spenar tidigare. Det undviker vi nu när vi
behandlar med KenoPure.
Förutom att använda KenoPure till de allra smutsigaste spenarna
används det även i förebyggande syfte till de kor som börjar
få lite torra spenar. Men det är också bra att tvätta händerna
i när man blivit rejält smutsig, får vi reda på av syskonen. Under
betesperioden är KenoPure suveränt då flera kor kan komma
in med intorkad lera på spenarna. Detta löses snabbt upp med
hjälp av KenoPure avslutar Malin.
45
Juverhälsa
KenoPure
Rengör och desinficerar före mjölkningen och minimerar risken
för mastitskapande bakterier. KenoPure används till rengöring
KenoPure tar effektivt bort smuts och
gödsel
av spenar och juver före mjölkning. Den gör också huden mjuk
och minimerar risken för sprickor och sår. Med KenoPure
minimerar man även risken för mastitskapande bakterier. KenoPure kan användas i vattnet till trasor (0,5 %) eller för tvätt av
juverdukar i tvättmaskin (3-5 cl till 100 trasor). Kan användas
som skum (20 %) eller som spray (10 %), både före och efter
mjölkning. Användandet av KenoPure ger genom avtorkningen
en förstimulering som resulterar i ett högre mjölkflöde, vilket i
slutändan ger en tidsbesparing.
KenoLac Dopp/KenoLac Spray
Insektsavvisande dopp/spray med hudvårdande egenskaper.
KenoLac dopp och spray innehåller en hög andel mjölksyra
och ger mycket bra effekt mot de bakterier som orsakar mastit.
Produkten underlättar läkningen av huden och ger en mjuk
spenhud samt förbättrar stängningen av spenkanalen. KenoLac
innehåller solskyddsfaktor 15 och insektavvisande ingredienser
vilket gör dem särskilt lämpliga för kor på bete. Bra till kor
med höga cellhalter samt till sinkor och perioden efter kalvning. Försök 8 veckor efter kalvning visar en klar förbättring av
spenhuden, se diagram. Produkten är klar för användning i alla
sprayanläggningar och robotar och är i det närmsta droppfri
vilket sänker förbrukningen.
Det syns tydligt vilka spenar som behandlats med KenoLac.
KenoLac konsistens gör att den inte droppar, vilket ger en lägre
förbrukning.
KenoLac förbättrar spenhuden
Förbättringssteg med KenoLac
Score
5
Spenhud
Spentopp
4
3
1.
2.
3.
4.
2
1
0
2
4
6
8
Veckor
46
Juverhälsa
Tjäna3!
Spara inte en krona. Tjäna tre!
Forskningen visar att skillnaden i mjölkproduktion vid ett celltal på 200 000 jämfört med 100 000 celler/ ml motsvarar
3 % eller ca 800 kr per ko och år. En investering i förtvätt med KenoPure och efterbehandling med KenoLac
kostar ca 135 kr per ko och år. En investering som alltså ger möjlighet till bra återbetalning.
KenoCool
Desinficerande och smörjande spenspray med pepparmintolja. Extra bra val vid kyla. KenoCool spray och dopp har ett
högt innehåll av oljehaltiga mjukgörande medel som håller
huden mjuk länge och skyddar mot skadliga infektioner. Produktens sammansättning gör den skonsam och effektiv även
vid blåsiga, fuktiga och kalla väderförhållanden och till torr
och irriterad spenhud. KenoCool är dokumenterat effektiv
mot E.Coli, S.Uberis, S.Agalactiae och många andra bakterier.
Testad och kontrollerad enligt de Europeiska normerna EN
1040 och EN 1656. Den ingående pepparmintoljan förbättrar blodcirkulation och sänker celltalet. KenoCool är klar för
användning i alla sprayanläggningar och robotar. Produkten är
frostsäkrad till minus 25 grader.
Kamfersalva och Helosansalva
Salvor för mjuka och friska juver. Kamfersalva ökar blodtillförseln, exempelvis vid juverinflammation och Helosansalva,
med eller utan solskydd skyddar juvret och håller huden
mjuk och smidig.
Förp: 20 resp. 200 liter.
Kamfersalva och Helosansalva
Salvor för mjuka och friska juver. Kamfersalva ökar blodtillförseln, exempelvis vid juverinflammation och Helosansalva,
med eller utan solskydd skyddar juvret och håller huden
mjuk och smidig.
47
I Stallet
Hygienprodukter för
mjölkningsanläggning
För bästa effekt rekommenderas diskning med alkalist rengöringsmedel för att ta bort fett och proteiner följt av ett syradiskmedel för att avlägsna mjölksten och kalk efter varje mjölkning.
Blanda aldrig ett alkaliskt och ett syradiskmedel.
DM Clean
Alkaliskt diskmedel för mjölkutrustning. Flytande alkaliskt
diskmedel effektivt mot fett och proteiner. För diskning av
mjölkutrustning, mjölkningsanläggningar, mjölktankar och
robotsystem. Produkten är skonsam mot såväl anläggning
som gummin. Det höga innehållet av kaliumhydroxid gör
DM Clean effektiv även vid låga temperaturer i diskvattnet
(40 - 80 °C). Dosera 0,5 % = 50 ml i 10 liter vatten. Efter
rengöring skölj med rent vatten.
Fo-Cid
Syradiskmedel för mjölkutrustning. Flytande syradiskmedel för
mjölkutrustning, mjölkanläggningar, mjölktankar och robotsystem såväl som till manuell rengöring. Speciellt effektivt mot
kalkavlagringar och mjölksten vid alla temperaturer. Produkten
innehåller skumdämpare och är inte korrosiv mot gummi eller
anläggning. Efter rengöring och sista sköljning dosera 0,5 %
= 50 ml i 10 liter vatten och låt cirkulera 8 - 10 minuter. Efter
rengöring skölj med rent vatten.
Solox
Syradiskmedel med desinficerande verkan. Produkten är
effektiv mot kalk och mjölkstensbeläggningar. Produkten är
speciellt bra till desinfektion av borstar på robotsystem (dosera
0,4 % = 40 g/10 liter vatten), men också till mjölkanläggningar
och mjölktankar (dosera 0,5 % = 50 g/10 liter vatten).
48
I Stallet
49
I Stallet
Strömedel
Strömedel
Strömedel
easy-strö
Klumpfri
ströprodukt av hackad och pressad kvalitetshalm, helt utan
tillsatsämnen. Lämpar sig till de flesta djurslag och används
och uppskattas idag av många stora nötbesättningar. easy-strö
är värmebehandlad vilket gör den helt fri från bakterier och
svampsporer. Värmebehandlingen ger också produkten dess suveräna uppsugningsförmåga på ca 5 gånger sin egen vikt vilket
leder till en låg förbrukning. easy-strö ger ett bättre stallklimat
eftersom den binder ammoniaklukten. Produkten är också
mycket miljövänlig. Den består av ren halm och kan med fördel
återföras till jorden.
Dryg ströprodukt med hög uppsugningsförmåga.
easy-bedding
Pelleterad ströprodukt av halm med hög uppsugningsförmåga. Halmströ i pelletsform framförallt framtagen till hästar
men även andra stall har visat sig uppskatta produkten. Suverän
uppsugningsförmåga, absorberar ammoniaklukten, lättskött
och tidsbesparande är några av fördelarna med easy-bedding.
Finns även i en krossad variant. Kallas då för easy-way och
används i olika djurstalllar.
50
Kutterspån
Kutterspån. Ger en ljus och trevlig stallmiljö. Vårt spån är
dammseparerat och kommer från råvaror från svenskt virke.
Torvströ
Torvströ är ammoniakbindande och har en bra uppsugnings-
förmåga. Dess låga pH skapar en ogynnsam miljö för bakterier
vilket är bra för djurens klövar samt eventuella småsår. Eftersom
det är ett naturligt material blir man lätt av med gödseln.
Torvmix
En blandning mellan torvströ och kutterspån. Blandningen
kombinerar torvens fördelar som ammoniakbindande och god
uppsugningsförmåga med spånets färg för en ljus och trevlig miljö.
I Stallet
Strömedel
Stallhygien
Strömedel
Röst från fältet
easy-strö
Bengt Svensson & Ulf Persson, Törlan Lantbruk i Tvååker, Varberg
Det är många aspekter att ta hänsyn till när det gäller strö,
säger Bengt Svensson. Bengt har huvudansvaret för djuren på
gården som han driver tillsammans med Ulf Persson som tar
huvudansvaret för gårdens växtodling. Vi har 275 mjölkkor och
skillnaden mellan olika strömedel kan bli rätt märkbar i fråga
både om volymer som ska hanteras, inköpskostnader, arbetstid, hygienisk kvalitet och hur gödselhanteringen fungerar
säger Bengt.
Vi jämförde många olika alternativ innan vi bestämde oss för
att prova easy-strö. Det var hos vår foderleverantör, Hönryds
Kvarn, återförsäljare till Svenska Foder, som vi hittade produkten. I och med att de kunde ordna så att vi får vår leverans
direkt från Danmark utan omlastning så blir priset riktigt humant, berättar Bengt. Vi känner nu efter en tid med
easy-strö att vi gjort ett bra val. Produkten ligger kvar väldigt
bra i båsen och det är väl det som gör att den blir så dryg.
Mellan tummen och pekfingret så skulle jag säga att vi
minskat användning av strömedel med en tredjedel, säger
Bengt. Dessutom ser vi en bättre kokomfort, betonar han. Vi
hade inte på några sätt bekymmer med hasorna tidigare,
men vi kan ändå se att slitaget på dem minskat. Vi ser också
att celltalen sjunkit. Och då hade vi ändå desinfektionsmedel
inblandat i strömedlet vi använde tidigare. Det behövs inte
nu och det skulle jag tro bero på att easy-strö görs av
värmebehandlad halm. Just att den är gjord av halm gör att
det också känns bättre när det är dags att sprida ut det på
åkern. Vi slipper nu den försurande effekt som sågspånet har,
avslutar Ulf.
51
I Stallet
Strömedel
Stallhygien
Allround Såpa löser
upp smutsen.
Friska djur är en förutsättning för lönsam animalieproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur.
Ben- och klövlidande är ett stort problem i många av dagens
besättningar. Det är viktigt att djuren står och ligger på ett
torrt och rent underlag för att i möjligaste mån undvika detta.
En god hygien förhindrar också att eventuella smittor sprids
mellan djuren.
Rengöring
Virocid
Snabbverkande desinfektionsmedel för bl.a. stallar,
inredning och klövbad. Virocid ™ är ett kraftfullt desin-
fektionsmedel som tar död på alla mikroorganismer som
virus, bakterier, svampar och sporer. Virocid är internationellt testat och erkänt. Verkar vid temperaturer från 4
grader och uppåt. Använd Virocid i klövbad (1,5 – 2 %
= 1,5-2 liter i 100 liter) eller som spray (0,5 % upplösning).
Virkon® S - till stallar med djur
Allround Såpa
Såpa för rengöring av alla typer av stallinredningar och maskiner.
Allround Såpa löser upp hinnor av fett och proteiner och gör
rent med en svagt desinficerande verkan. Medlet innehåller
korrosionsskydd för att inte skada materialet. Allround såpa
kan appliceras såväl manuellt som med högtryckstvätt. Dosering 1,5 %. Låt verka i 10 - 20 minuter, men det är viktigt att
medlet inte torkar innan det tvättas av. Vid kalkavlagringar och
mjölksten skall Fo-Cid användas. Allround såpa och Fo-Cid får
inte blandas.
Effektiv produkt mot virus, svampar, bakterier och
sporer. Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, svampar och sporer. För desinfektion
av stallar och föremål i anslutning härtill. Produkten
lämpar sig också för stöveldesinfektion, luft - och vattendesinfektion samt till desinfektion av djur. Virkon® S är i
vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor.
Jodopax RTU
Jodbaserat desinfektionsmedel. En antiseptisk jodlösning för
utvärtes bruk avsedd för huddesinfektion och desinfektion av
små sår samt instrument efter föregående rengöring. Produkten
har en kraftig och snabb effekt på svampar, virus och bakterier,
även salmonella. Spraypump tillhandahålls separat.
Desinfektion
Stalosan F
Absorberar fukt och avdödar mikroorganismer på djurens
liggplats. Stalosan F är effektivt för förbättring av
sanitära förhållanden i alla typer av stall. Djurhälsan
förbättras och sjukdomar såsom mastit, klövproblem,
höga celltal och diarré hos kalvar minskar. Kan användas
medan djuren befinner sig i stallet, på exempelvis
båspallen eller i djupströbädden. Stalosan F absorberar
fukt och avdödar bakterier, virus svamp och parasiter. Stalosan F
minskar också luftens innehåll av ammoniak vilket kan minska
frekvensen av luftvägsinfektioner hos kalvarna. Stalosan F har
även en hämmande effekt på antalet flugor. Kan med fördel
användas både i klövbad och i stövelbad.
Staldfix
Staldfix binder fukt, begränsar lukten av ammoniak och
ger bättre stallmiljö. Staldfix har en uttorkande effekt på
stallgolv och boxar vilket hämmar tillväxten av skadliga
bakterier och svampar. Kan användas i alla stallsystem
även då djuren finns kvar i stallet. Produkten är lätthanterlig utan att damma.
52
I Stallet
53
Helheten
Vi har helheten!
Växtodling
• Vallfrö, majssorter, utsäde, gödning, kalk eller växtskydd. Grunden för
såväl mjölk- som köttproduktionen börjar med grovfodret.
Läs mer på vår hemsida, eller i vår broschyr Nytt & Nyttigt om Växt.
54
Helheten
... Och lite till!
Skadedjursbekämpning
Nomus
Skyddar & Åtgärdar
• I vår nya ProduktGuide hittar du kända och effektiva produkter för bekämpning av flugor, myror, sniglar, ohyra i trädgården och såklart råttor och möss.
• Nomus Skadedjursbekämpning och Brandskydd är ett helägt dotterbolag
till Svenska Foder. De tar gärna hand om skadedjursbekämpningen åt dig. Prata med din Svenska Foder säljare eller läs mer på www.nomus.se.
Svenska Foder Energi
• Vårt breda sortiment av bränsle och smörjmedel är anpassat till bl.a. lantbruk, skogsbruk och industri. Våra kvalitetsprodukter kommer främst från OKQ8 samt Jax Oils.
• Vår träpellets är tillverkade av såg- och kutterspån från den svenska
sågverksindustrin. Säljs i säck och bulk.
Djur&Natur
• I vårt koncept Djur&Natur ingår ett ännu bredare
sortiment än vad vi kan erbjuda via våra turbilar. Till exempel produkter till får,
häst, hund, katt, kanin och marsvin, trädgård med mera!
• Vi har butiker/franchise från Östersund i norr till Ystad i söder.
Se mer på www.djuronatur.se
De rätta produkterna för din produktion
Guide
I vår Produkt
hittar du en mängd produkter för t ex smådjur, häst, får, fjäderfä och gris.
Dessa kan du lätt beställa hem till gården via turbilen. Passa på när du ändå beställer till exempel
kalvnäring eller mineralfoder!
Du hittar även stora delar av sortimentet hos Svenska Foders 250 återförsäljare runt om i landet.
För närmaste köpställe - www.svenskafoder.se
Du hittar den på www.svenskafoder.se
55
POSTTIDNING B-PRIORITAIRE
RETURADRESS: SVENSKA FODER AB
BOX 673, 531 16 LIDKÖPING
Frida Lööf
NORD
Tel. 010-130 29 37
Försäljningschef
Stig Bäckström
Erik Gradin
Tel. 010-130 29 95
010-130 29 65
E-post: [email protected]
Växel
0510-828 00
Kundservice 020-83 00 00
Våra övriga säljare hittar du på vår hemsida.
MÄLARDALEN
Lotta Andersson
Tel. 010-130 29 03
Peter Olsson
Tel. 010-130 29 23
VÄST
Anette Hansell
Tel. 010-130 29 12
ÖST
Jens Jonsson
Tel. 010-130 29 21
Roland Wicksell
Tel. 010-130 29 22
Torbjörn Larsson
Tel. 010-130 29 35
Karolina Béve
Tel. 010-130 29 34
Theo Den Braver
Tel. 010-130 29 45
Tomas Rydholm
Tel. 010-130 29 60
SYD
Rebecca Nilsson
Tel. 010-130 29 07
Mikael Jakobsson
Tel. 072-577 45 00
Lars Carlsson
Tel. 010-130 29 04
Camilla Gustavsson
Tel. 010-130 29 05
Emma Brehmer
Tel. 010-130 29 33
Helena Hägg
Tel. 010-130 29 32
Josefin Wraghe
Tel. 010-130 29 61
Svenska Foder AB • Box 673 • 531 16 Lidköping • Vxl 0510-828 00
• [email protected]• www.svenskafoder.se