ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN SWEDEN

ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN
SWEDEN
WorldVentures Marketing, LLC
Reviderad 31 oktober, 2015
Gäller från 31 oktober, 2015 – 30 januari, 2016
WORLDVENTURES ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN
WorldVentures har utformat vår Ersättningsplan för att belöna oberoende representanter för (1) framgångsrik försäljning av WorldVentures reseprodukter och (2) framgångsrik uppbyggnad av säljorganisationer genom att rekrytera, utbilda och motivera andra
att göra detsamma.
ORGANISATIONSSTRUKTUR
Härstammande organisation
En representants härstammande organisation kommer från de som representanten personligen rekryterat
och som de i sin tur själv anställt. En representants härstammande organisation omfatta representanter
och kunder tillagda genom direkt sponsring. (Se Fig. 1.)
Binär organisation
Fig.1
Den binära organisationen är byggd på tvåor. Varje representant har en vänster och en höger sida och kan
vara relaterad till endast en representant på varje sida. Det ser ut som i exemplet i Fig. 2.
A representant kan ha representanter i hans/hennes binära träd men som inte finns i hans/hennes
härstamn- ing på grund av “översvämning.” Dessa representanter är en del av hans/hennes binära organisation, men de är inte en del av hans/hennes härstammande organisation Kunder som INTE är representanter listas separat och visas INTE i den binära organisationen.
vänster
PRODUKTPRISER OCH FÖRSÄLJNINGSKREDITER*
höger
Fig.2
Vänligen refera till produkt- och provisionstabellen vid ditt backoffice för detaljer avseende produkter, säljkrediter, provisioner samt
volymer för respektive kategori av kommission och bonus.
*Försäljningskrediter kan justeras baserat på detn faktiska inköpspris som betalas av kunden.
PROVISIONER OCH BONUSAR - Se avsnitt 7 för en detaljerad ersättningsplan med fullständiga regler och begränsningar.
Sponsor One Customer: Direkta provisoner
WorldVentures betalar en direkt provision till representanter för varje första försäljning av en produkt. Den direkta provisionen
betalas till den nya kundens inskrivare.
*DreamTrips, DreamTrips Gold, DreamTrips Platinum. Ingen direkt provision betalas för DreamTrips U medlemskap.
Sponsor av fyra kunder: Wings Program
En representant tjänar hans / hennes “wings” genom att sponsra fyra nya kunder. Den Representativa månadsavgifter avstått så
länge representanten hävdar fyra aktiva kunder.
Sponsor av fem kunder: Wings & Wheels Bonus
En representant som håller fem (5) aktiva kunder och genererar minst 2999 $ i säljvolym i sin härstammande organisation under en
månad kommer att få en Wings & Wheels-bonus på 300 $ per månad. Om han/hon går längre och håller sex (6) aktiva kunder och
genererar minst 4999 $ i försäljning i sin härstammande organisation under en månad kommer han/hon att kvalificera för en bonus
på 8 % av sin härstammande försäljningsvolym — upp till 900 $ per månad att lägga för en bil eller annan livsstilsförbät- tring! Detta
kan åstadkommas genom att hjälpa så få som fyra personer att kvalificera för sina “vingar.”
Personlig försäljningsbonus = $250
Obs: se detaljerad ersättningsplan för full Wings & Wheels-programinformation.
Sponsor av sex kunder: Personlig försäljningsbonus
När en representant personligen sponsrar sex (6) nya kunder inom en rullande kalender på
fyra (4) hela veckors betalningsperiod eller mindre, kommer han/hon att tjäna 250 $ i personlig försäljningsbonus. Nya kunder räknas mot en personlig försäljningsbonus på fyra veckor.
En gång per månad kommer han/hon även att tilldelas 100 TrainingDollars.
Inom 4 vecko betala perioder.
2
WORLDVENTURES ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN
Veckovisa bonusar
WorldVentures representanter tjänar veckovisa bonusar baserade på den initiala
produktförsäljningen som genererats av hela deras binära organisation. Representanten
ackumulerar försäljningskrediter baserat på det initiala produktköpet som varje kund gör.
vänster
En “cykel” genereras för var tredje försäljningskredit på vänster sida som matchar
tre försäljningskrediter på höger sida av representantens binära organisation. Varje
veckovis bonuscykel betalar med upp till 100 $.
x3
höger
x3
Var sjätte veckovisa cykel betalas med 100 $ TravelDollars i stället för 100 $ cykelbonus.
3 poäng
3 poäng
$100
kvar
höger
Alla nya representanter kommer att tjäna dubbla cykler för sina första åtta (8) fulla
veckovisa betalningsperioder från tidpunkten för inskrivning. Detta kommer att
resultera i 200 $ cykelbonusar och belöningar på 200 TravelDollars upp till maximalt tre (3) dubbla cykler. Dessutom, oberoende
av inskrivningsdatumet, i händelse av att en representant tjänar tre (3) eller fler cykler under en enda veckas betalningsperiod,
kommer upp till tre (3) cykelbonusar utbetalda denna vecka att fördubblas.
Obs: Representanter som når internationell marknadsdirektörsrang kommer inte erhålla dubbla cykler.
Månatliga övriga provisioner
WorldVentures representanter på Senior eller högre rang tjänar månatliga övriga provisioner baserade på månadsvis fakturering
genererad av hela sin binära organisation. Representanten ackumulerar försäljnings-krediter baserat på de månatliga avgifter varje
kund betalar. En “cykel” genereras för var tredje (3) försäljningskredit på vänster sida som matchar tre försäljningskrediter på höger
sida av representantens binära organisation. Varje månatlig bonus-cykel betalar upp till 10 $*.
vänster
höger
3 poäng
kvar
x3
3 poäng
höger
$10
x3
*När en Senior representant uppnår Direktörs rang, ökar värdet av varje cykel till 15 $.
Direktbonus
När en ny representant uppnår Direktörs rang inom tolv (12) hela veckovis betalningsperiod kommer han/hon att tjäna 5000 $.
Direktörs bonus är begränsad till 2500 $ college/unga professionella representanter.
DreamCar Bonus
När en representant uppnår nivån regional Marknadsdirektör betalar WorldVentures dem med 1000 $ per månad som DreamCar
Bonus. Denna bonus ökar med upp till 1500 $ per månad när han/hon når nivån internationell Marknadsdirektör.
DreamCar Bonus ersätter Wings & Wheels-bonus.
DreamHome Bonus
WorldVentures betalar representanter som når nivån internationell Marknadsdirektör en DreamHouse Bonus på upp till 3000 $ per månad.
TrainingDollars
TrainingDollars kan lösas in mot priset på många av WorldVentures utbildningar.
TravelDollars
TravelDollars kan lösas endast genom företaget och är utformat för att belöna representanter genom att täcka vissa eller alla
kostnader av deras reseupplevelser.
3
WORLDVENTURES ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN
BEFORDRINGSNIVÅER
Inskriven Rep (ER)
Krav
Provisioner och bonusar
Ingångsnivåposition;
representant som är
inskriven men inte aktiv.
• Direkta provisioner
• Personlig försäljningsbonus
Aktiv Rep (AR)
Kundkrav
Provisioner och bonusar
• Direkta provisioner
• Personlig försäljningsbonus
Aktiv RBS
AKTIVA STATUSKRAV
WorldVentures representanter måste vara “Aktiva” för att kunna
ackumulera försäljningskrediter eller tjäna de flesta provisioner
och bonusar. En representant blir/ är aktiv genom att betala sin
månatliga RBS-avgift.
När representanten blir aktiv börjar han/hon att ackumulera
försäljningskrediter för att tjäna provisioner och bonusar.
För fullständig beskrivning och begränsningar, se detaljerad
ersättningsplan.
Qualified Rep (Q)
Kundkrav
Härstamningskrav
Intjäningskrav
INGA
INGA
Provisioner och bonusar
• Direkta provisioner
• Personlig försäljningsbonus
• Veckovis bonus ($2,000 veckovis maximum)
• TravelDollars omfattas av $2,000 högsta
Fyra (4) produktförsälj-ningar tillr
•
sammanlagda värdet av cykelbonusar och
TravelDollars
Wings & Wheels -bonus
AVVISADE MÅNADSAVGIFTER - Se detaljerad ersättningsplan för fullständiga regler och begränsningar. Vid erhållande av
kvalificerad status upphör representanten att betala månatlig RBS-avgift.
Senior Rep (SR)
Kundkrav
Härstamningskrav
Intjäningskrav
INGA
INGA
Provisioner och bonusar
• Direkta provisioner
• Personlig försäljningsbonus
• Veckovis bonus ($2,000 veckovis maximum)
• Månatlig övrig provision, $10/cykel ($500
månatligt maximum)
• TravelDollars omfattar $2,000 högsta
x 30
x 30
•
sammalagda värdet av cykelbonusar och
TravelDollars
Wings & Wheels -bonus
Direktör (DIR)
Kundkrav
Härstamningskrav
Intjäningskrav
INGA
vänster
Provisioner och bonusar
• Direkta provisioner
• Personlig försäljningsbonus
• Veckovis bonus ($2,000 veckovis maximum)
höger
• Månatlig övrig provision, $15/cykel ($2,000
månatligt maximum)
140 Aktiva Kunder
x 90
x 90
Inga fler än (90) räknat från
någon linje.
• TravelDollars omfattar $2,000 högsta
•
sammalagda värdet av cykelbonusar och
TravelDollars
Wings & Wheels-bonus
4
WORLDVENTURES ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN
Marknadsdirektör (MD)
Uppnådd nivå
Härstamningskrav
Direktör
Intjäningskrav
Provisioner och bonusar
$6,750 sammanlagt
under de tre närmast
föregående
kalender-månaderna,
$2,250/månad i snitt
•
•
•
•
400 Aktiva Kunder
•
•
Inga fler än tvåhundra
(200) räknat från någon linje.
Direkta provisioner
Personlig försäljningsbonus
Veckovis bonus ($5,000 veckovis maximum)
Månatlig övrig provision, $15/cykel ($5,000 månatligt
maximum)
TravelDollars omfattar $5,000 högsta sammalagda
värdet av cykelbonusar och TravelDollars
Wings & Wheels-bonus
Regional Marknadsdirektör (RMD)
Uppnådd nivå
Härstamningskrav
Marknadsdirektör
Intjäningskrav
Provisioner och bonusar
$15,750 sammanlagt
under de tre närmast
föregående
kalender-månaderna,
$5,250/månad i snitt
•
•
•
•
900 Aktiva Kunder
•
•
Inga fler än trehundra
(300) räknat från någon linje.
Direkta provisioner
Personlig försäljningsbonus
Veckovis bonus ($10,000 veckovis maximum)
Månatlig övrig provision, $15/cykel ($10,000 månatligt
maximum)
TravelDollars omfattar $10,000 högsta sammalagda
värdet av cykelbonusar ochd TravelDollars
$1,000 DreamCar Bonus månatligt maximum
Nationell Marknadsdirektör (NMD)
Uppnådd nivå
Härstamningskrav
Regional Marknadsdirektör
Intjäningskrav
Provisioner och bonusar
$31,500 sammanlagt
under de tre närmast
föregående
kalender-månaderna,
$10,500/månad i snitt
•
•
•
•
1,800 Aktiva Kunder
•
•
Inga fler än sexhundra
(600) räknat från någon linje.
Direkta provisioner
Personlig försäljningsbonus
Veckovis bonus ($20,000 veckovis maximum)
Månatlig övrig provision, $15/cykel ($20,000 månatligt
maximum)
TravelDollars omfattar $20,000 högsta sammalagda
värdet av cykelbonusar och TravelDollars
$1,000 DreamCar Bonus månatligt maximum
Internationell Marknadsdirektör (IMD)
Uppnådd nivå
Härstamningskrav
Nationell Marknadsdirektör
3,000 Aktiva Kunder
Inga fler än ett tusen
(1000) räknat från någon linje.
Intjäningskrav
Provisioner och bonusar
$56,250 sammanlagt
under de tre närmast
föregående
kalender-månaderna,
$18,750/månad i snitt
•
•
•
•
•
•
•
Direkta provisioner
Personlig försäljningsbonus
Veckovis bonus ($25,000 veckovis maximum)
Månatlig övrig provision, $15/cykel ($50,000 månatligt
maximum)
TravelDollars omfattar $25,000 högsta sammalagda
värdet av cykelbonusar and TravelDollars
$1,500 DreamCar Bonus månatligt maximum
$3,000 DreamHouse Bonus månatligt maximum
WorldVentures Marketing LLC, 5100 Tennyson Parkway, Plano, TX 75024
5