Grundkurs i trading

Framgångsrik
daytrading i enkla steg
grundkurs
Copyright 2012, MinBörs.se, v3
Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012
Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt utan att ansöka om
MinBörs tillåtelse. Detta kursmaterial får ej spridas mot betalning.
Denna kurs får inte på något sätt modifieras utan MinBörs tillåtelse.
Friskrivningsklausul
Metoderna som finns beskrivna i kursen är till för utbildningssyfte. Tidigare resultat
är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Författarna frånsäger sig allt
ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av
information från MinBörs.se.
Daytrading är förknippad med risk och kan leda till att ditt kapital kan minska i värde.
Stegen mot framgångsrik daytrading
Följande steg visar hur du lättast når ditt mål att bli en framgångsrik daytrader.
Steg 1 innefattar denna kurs.
Steg 2,3 och 4 finns beskrivna i strategikursen som är en fortsättning på denna kurs.
De resterande stegen är en del av vårt mentorprogram.
Steg 1 – Lär dig grunderna i daytrading
Grundkurs med övningsuppgifter (denna kurs)
Steg 2 – Utveckla en tradingplan
Strategikurs
Steg 3 – Lär dig ett tradingsystem
Strategikurs
Steg 4 – Lär dig hur rädsla och girighet styr marknaden
Strategikurs
Steg 5 – Simulerat, daytrada med vägledning för att lära dig orderläggning och att
se potentiella affärer
Mentorskap
Steg 6 – Simulerat, repetera tills du tradar på rutin
Mentorskap
Steg 7 – Skarpt, lär dig att kontrollera dina känslor när du är i marknaden
Mentorskap
Steg 8 – Lär dig att kontrollera dina positionsstorlekar
Mentorskap
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 3
Innehållsförteckning
Kapitel 1 – Bakgrund
Utbildningens upplägg
Dina förväntningar
Kapitel 2 – Daytrading där du är kasinot
Daytrading, ett spel med sannolikheter
Kapitel 3 – Hur fungerar börsen
Vad är en börs
Mäklaren och aktier
Vad kan vi daytrada mer än aktier
Nödvändiga faktorer för daytrading
Kapitel 4 – Tjäna pengar när andra förlorar
Begrepp att känna till
Kapitel 5 – Olika sätt att se på marknaden
Fundamental analys
Teknisk analys
Kapitel 6 – Diagram ur olika synvinklar
Ljusdiagram (Candlestickdiagram)
Linjediagram
OHLC-diagram
Tidsaxeln
Copyright 2012, www.MinBors.se
6
6
8
9
9
11
11
12
12
13
14
15
16
16
16
18
18
20
20
22
Sida 4
Kapitel 7 – Formationer i marknaden
Dubbeltoppar och dubbelbottnar
Huvud-skuldraformation
28
28
29
Kapitel 8 – Marknadsläge–trend eller sidledsrörelse 31
Marknadens sätt att röra sig
Trendrörelse
Sidledsrörelse
Kapitel 9 – Vändpunkter i marknaden
Nyheter
Tidigare topp eller botten
Årshögsta eller årslägsta
Stöd och motstånd
Pivotpunkter
Gap
Kapitel 10 – Förstå indikatorer
Oscillatorer
Trendindikatorer
ATR – Average True Range
Övningsuppgifter för grundkursen
Copyright 2012, www.MinBors.se
31
31
35
36
36
37
38
38
45
49
51
51
54
55
58
Sida 5
Vår tro om daytrading
Daytrading är en komplex uppgift som måste brytas
ner i enkla steg för att man ska nå framgång
1. Bakgrund
All framgång kräver studier och övning, samt en lärare som guidar dig
Utbildningens upplägg
För dig som vill bli en professionell daytrader har vi satt ihop ett komplett
utbildningspaket, som totalt består av två kurser. Tanken är att du som är helt ny i
branschen ska kunna få en bred kunskapsgrund redan från start. När du behärskar de
grundläggande kunskaper som är nödvändiga för att bli en daytrader, har vi för dig i
enkla steg förberett vägen som är nödvändig att gå för att kunna utvecklas till en
professionell daytrader.
När du är färdig med den kompletta utbildningen ska du kunna agera helt på egen
hand utan att känna behov av att rådfråga någon för att ta beslut som rör
marknaden. Vi har valt att avgränsa vår utbildning så att vi kan lyckas med vårt mål,
att omvandla våra elever till professionella daytraders.
Vårt mål är att omvandla våra elever till professionella daytraders
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 6
Vad ingår?
Framgångsrik daytrading i enkla steg, grundkurs (denna kurs)
Vi tar upp det grundläggande som du behöver veta för att kunna utvecklas till en
framgångsrik daytrader. För att du ska kunna veta om du förstått materialet har vi en
arbetsbok som även är utformad som ett test där du får en bedömning på ditt
resultat. När du har tillräcklig kunskap och förståelse kan du fortsätta din utbildning
genom att delta i vår strategikurs.
Framgångsrik daytrading i enkla steg, strategikurs
Innehåller ett komplett enkelt daytradingsystem som du ska lära dig att daytrada
efter. Vi kommer i detalj att gå igenom hur och varför systemet fungerar, för att du
ska få tillräckligt stark tillit för att satsa dina pengar efter dess uppsatta regler.
Vi tar upp de viktigaste orsakerna till att folk aldrig blir framgångsrika och vad du
måste veta för att lyckas med att konsekvent vara vinstgivande i marknaden.
Som en avslutning kommer du precis som i grundkursen att arbeta med uppgifter i en
arbetsbok som även är utformad som ett test.
Mentorskap till våra kurser
Vår erfarenhet har visat att det är väldigt svårt att på egen hand lyckas bli en
professionell daytrader. Våra mentorer kommer att hjälpa dig för att nå framgång.
De kommer att rätta dig när du gör fel, förklara om det är något som du inte förstår,
eller hjälpa dig om du är osäker på om dina affärer är enligt reglerna.
Har du frågor eller funderingar kommer de alltid att finnas till hands. Du kommer
också få skräddarsydda uppgifter beroende på vad som hindrar dig från att nå
framgång.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 7
Nycklar till framgång
För att bli duktig inom ett visst område krävs träning och disciplin, ända tills saker till
slut går med automatik. Följande tre utmärkande drag gäller för daytrading:
1. Ditt ansvar:
Som nybörjare måste du lära dig daytrading steg för steg. Sätt mål för varje
steg och vänta med de ekonomiska målen. Dessa kommer automatiskt när du
har kunskapen. Var noga med att föra en tradingdagbok.
2. Fortlöpande utvärderingar:
Som pilot får du genomgå flera tester och utvärderingar. Dina kunskaper
utvärderas av lärare, och klarar du inte kraven får du öva mer. När du arbetar
som självständig daytrader får du ingen som utvärderar det du gör och hindrar
dig från att göra stora misstag. Den stora utmaningen som daytrader är att få
sitt tradingkapital att utvecklas positivt.
3. Träna tills det du gör blir automatiserat:
Om du måste tänka under din trade är du dömd att misslyckas. Du måste öva
på dina regler så att du kan dem utantill. Det är viktigt att planera vad som ska
göras om det oväntade händer. Förbered dig för dessa händelser och tänk
igenom hur du skulle agera, ifall olika scenarier skulle uppkomma, även sådana
du ser som osannolika. För att nå hit måste man ha daytradat en tid och fått
viss erfarenhet.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 8
2. Daytrading där du är kasinot
Daytrading, ett spel med sannolikheter
Det enda som skiljer dig från att ha 50 procent vinstchans på roulette för rött eller
svart är nollan (ibland finns det dubbelnolla
också!). Hade den inte funnits skulle dina chanser
varit 50 procent för vinst. Nu har istället kasinot
51,4 procent chans att vinna i långa loppet. Denna
lilla fördel räcker för att kasinot ska tjäna massor
med pengar varje år. Ett roulettebord går med
förlust flera dagar varje år men över hela året är
det en fantastisk vinstmaskin trots det mindre
övertaget som kasinot har.
En av de svåraste sakerna att acceptera med
daytrading är att det är ett spel med sannolikheter precis som i roulette. Skillnaden är
att i roulette har du oddsen emot dig.
Det finns inte ett enda daytradingsystem i världen som är hundraprocentigt. De mest
träffsäkra daytradingsystemen idag har inte en träffsäkerhet på mer än 70-75
procent. De allra flesta system har en betydligt lägre sannolikhet för att få en
vinsttrade och det finns många system som ligger under 50 procent i vinstchans.
Anledningen till att man kan tjäna pengar på ett sådant system är att vinsterna är så
mycket större än förlusterna. Därför måste du lära dig att förstå grunderna för hur ett
system är utformat. Det beror alltid på två faktorer:
 Hur många gånger vi gör vinst i förhållande till förlust
 Hur stora våra vinster är i förhållande till våra förluster
Ett system med låg träffsäkerhet, till exempel 50 procent, är svårare att daytrada av
två anledningar:
 Systemet kräver större enskilda vinster för att täcka det större antalet förluster
 Systemet kommer att göra att du får fler förluster i rad, när förlorande
perioder inträffar
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 9
Om vi har ett tradingsystem som har en vinstchans på till exempel 60 procent borde
det inte vara så svårt att stapla pengarna på hög, när kasinot kan göra det med 51.4
procent vinstchans. De flesta som daytradar har inte ett system som de har testat på
historisk marknadsdata. De förstår inte hur viktigt detta är.
De vet då inte vilken vinstchans de har, var de ska ta sina mål eller hur många
förlorande affärer i rad som kan anses normalt för systemet. Detta skapar osäkerhet
och rädsla, vilket ofta leder till att de inte klarar att följa systemet. Jakten på nästa
system slutar med samma resultat. Det går bra så länge som systemet levererar
vinster. När flera förluster i rad inträffar sviker de även detta system för att leta efter
något som är bättre.
Du måste veta vad du kan förvänta dig, speciellt när du är i förlorande perioder.
Därför måste du själv testa tradingsystemet på historisk data för att få
självförtroende för det.
Ett annat exempel där sannolikheten är avgörande är poker. Poker är också ett spel
där du måste se till att ha oddsen på din sida. När du väl har det, är det naturligt att
du vågar och kan satsa mer. Det finns pokerspelare idag som tjänar stora summor på
sitt spelande. De som är duktiga på poker vet exakt vad de har för odds för och emot
sig när de spelar. Denna kunskap i kombination med ett starkt psyke är en del av
nycklarna till att vara framgångsrik i poker.
Framgångsrik daytrading innebär att ha sannolikheten på sin sida
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 10
3. Hur fungerar börsen
En bra grund att ha om du ska bli en daytrader är kunskapen om hur en börs fungerar
och dess uppgift i det finansiella systemet. Du bör också känna till de instrument man
handlar på börsen samt de som är bäst att daytrada. Fastän många instrument är lika
i utformning, är alla inte lika fördelaktiga att daytrada. Dessa skillnader talar gärna
mäklarna tyst om. Vi kommer enkelt och kortfattat ta upp dessa ämnen i detta
kapitel.
Varför en börs?
Börsens fungerar som en marknad där du kan köpa och sälja finansiella instrument.
För att göra det enkelt håller vi oss till enbart aktier för att förklara hur börsen
fungerar.
Om det inte funnits någon aktiebörs hade du förmodligen via annons varit tvungen
att själv söka upp någon att sälja dina aktier till. Börsen är en stor marknadsplats som
gör handeln med aktier möjlig. På börsen bjuds dina och andras aktier ut till priser
som du själv bestämmer, precis som om du ska sälja din bil. Det är tillgång och
efterfrågan som bestämmer priset.
Finns det stor efterfrågan på just din bilmodell, och om du säljer den billigare än
andra som annonserar samma modell, ökar chanserna avsevärt för att du ska få bilen
snabbt såld. Vill ingen köpa din bil för utsatt pris, blir du tvungen att sänka priset eller
vänta för att se om någon är beredd att betala det pris som du valt att annonsera för.
Likadant fungerar det på börsen. Ligger du för högt i pris i förhållande till andra som
bjuder ut samma aktier kommer det att dröja längre tid innan försäljningen är
genomförd eller så blir en försäljning omöjlig. Det tvingar dig till att sänka priset eller
behålla aktierna.
Idag är de flesta handelsplatserna för finansiella instrument elektroniska, det vill säga
att all handel sker över internet. Det finns fortfarande handelsplatser, där folk
handlar genom att de ropar ut sina ordrar, men dessa håller på att försvinna.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 11
Mäklaren och aktier
Det är via mäklaren du gör alla dina affärer. Här har du ditt konto som är en
nödvändighet för att kunna daytrada. Det är mäklarens uppgift att förse dig med
aktuella kurser, med tekniska lösningar som gör det möjligt för dig att daytrada över
nätet, samt kontrollerar så att du inte gör något olagligt. Mäklaren har också som
uppgift att se till så att du har åldern inne för att lägga ordrar.
Aktierna du äger motsvarar en del av ett företag. Ju fler aktier du äger desto större
del av företaget äger du. Finns det en god tro på företagets ekonomiska utveckling
kommer aktierna att få större efterfrågan och priset kommer med stor sannolikhet
öka för aktien. Det är alltså det förväntade resultatet som marknaden beräknar i
aktiepriset och inte historiska händelser. Vinsten företaget genererar kan sedan
antingen delas ut till aktieägarna eller användas till att investera, för att företaget ska
kunna växa och på så vis senare kunna tjäna mer pengar.
Att sälja aktier är ett sätt för företag att få in pengar för till exempel nya investeringar
eller för att betala av lån(amortera). Tänk dig själv att starta ett flygbolag och med
egna pengar köpa in alla flygplan som är nödvändiga för verksamheten.
Vad kan vi daytrada mer än aktier
Andra finansiella instrument som handlas över börsen förutom aktier är terminer,
warranter och optioner. Dessa instrument är exempel på derivatinstrument. För att
handla med dessa instrument behöver vi inte ha så mycket pengar som motsvarar
värdet på varan vi handlar. Detta kallas hävstång. Om vi till exempel har en hävstång
på 10 gånger innebär det att vi bara behöver ha 1 000 kr för att kunna köpa aktier för
ett värde motsvarande 10 000 kr. Denna hävstång kan ge dig stora vinster med lite
pengar men också stora förluster. Hävstången fungerar på båda hållen.
Alla dessa instrument handlas med kontrakt. En stor skillnad på kontrakt och aktier är
att det i ett företag bara finns ett visst begränsat antal aktier att köpa och sälja, vilket
inte är fallet med kontrakt. Antalet kontrakt är obegränsat så länge det finns nya
köpare och säljare. När en ny köpare och säljare träffar avtal bildas ett nytt kontrakt.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 12
Nödvändiga faktorer för daytrading
Det vi söker hos ett finansiellt instrument som är lämpligt för daytrading är:
 Hög volatilitet = stora dagliga kursrörelser för möjlighet till större vinster
 Stor volym = stor handel vilket gör att vi kan göra entré och utgång där vi vill.
Att göra entré innebär att vi köper aktier och utgång innebär att vi säljer de
aktier vi tidigare har köpt
 Låga kostnader för entré och utgång. När du gör entré och utgång betalar du
en avgift till mäklaren, denna avgift kallas courtage.
 Liten spread. Spread är skillnaden mellan köp- och säljkurs
Att enbart fokusera på en marknad är viktigt, när du är i början av din utbildning. Det
är viktigt att lära känna en marknad ordentligt och bli proffs på denna, innan du
studerar andra. Olika marknader har sin puls och sitt sätt att röra sig. Eftersom
grunden för teknisk analys är lika i alla marknader, och då de flesta som är nya i
branschen har lättare att relatera till aktier, har vi för enkelhetens skull valt att bara
prata om aktier i denna kurs.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 13
4. Tjäna pengar när andra förlorar
De som är nya i daytrading tror ofta att det bara går att tjäna pengar när priset stiger
på en aktie. Vi kan köpa en aktie för 100 kr och spekulera i att aktien ska stiga i pris.
Har aktien stigit till 150 kr kan vi sälja den med en vinst på 50 kr per aktie.
Idag kan man även tjäna pengar när marknaden faller i pris. Detta fungerar för i
princip alla instrument man kan daytrada idag, och upplevs ofta som konstigt för de
som är nya i branschen. Hur kan man tjäna pengar på att något går ner i pris?
Om vi handlar aktier och tror att en aktie kommer att sjunka i pris vill vi först sälja för
ett högt pris och senare köpa tillbaka aktien för ett lägre pris, detta kallas blankning.
Blankning fungerar på följande sätt:
1. Mäklaren äger 100 Googleaktier som han lånar ut till oss
2. Vi säljer aktierna mäklaren lånat ut till oss för 500 kr/aktie, vilket ger oss
50 000 kr (vi har sålt innan vi har köpt!)
3. Två timmar senare har aktien sjunkit till 495 kr och vi köper 100 aktier till detta
pris för de pengar vi fick från försäljningen i steg två. Nu lämnar vi tillbaka
aktierna till mäklaren och affären är avslutad. Vi har då tjänat (500-495) * 100
= 500 kr på affären (vi räknar inte avgifterna i detta exempel för att göra det
enkelt)
Möjligheten att göra vinst både i en uppåtgående marknad och i en nedåtgående
marknad, gör det möjligt att tjäna mer pengar. Vi tjänar ofta pengar snabbare i
nedgång än i uppgång. Hastigheten i nedgångar är normalt sett högre än hastigheten
i uppgångar. Anledningen till att det är så beror på rädslan som folk i allmänhet har
för att förlora pengar.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 14
Begrepp att känna till
Att köpa först kallas att gå lång (go long på engelska) och att sälja först kallas att gå
kort (go short på engelska). En marknad som stiger kallas en bullmarknad och en
marknad som sjunker kallas en bearmarknad. Dessa uttryck kommer ifrån att tjuren
(bull) stångar sitt offer som åker upp i luften och att björnen (bear) slår sitt offer med
ramen (björnens ”tass” heter ram) som då kastas ner mot marken.





Bull market
– marknaden har en stigande riktning
Bear Market
– marknaden har en fallande riktning
Gå lång – att köpa i en marknad
Gå kort – att sälja i en marknad
Blanka – låna en aktie för att kunna sälja och köpa tillbaka med vinst
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 15
5. Olika sätt att se på marknaden
För att analysera marknaden och dess riktning finns två olika metoder:
 Fundamental analys
 Teknisk analys
Fundamental analys
Fundamental analys används av investerare och handlar om att analysera ett företag
för att kunna förutspå om kursen kommer att gå upp eller ner på lite längre sikt. Ett
bra mått på när det är lämpligt att använda fundamental analys, är när din
investeringsperiod sträcker sig över sex månader eller mer. Fundamental analys
innebär att man studerar företagets redovisade vinst, omsättning, kassaflöde och
andra ekonomiska parametrar.
Ur dessa värderar man företaget och jämför detta med dagens aktiekurs för att få en
indikation på om företaget är undervärderat eller övervärderat. Detta ligger till grund
för om man vill köpa eller sälja aktien på lite längre sikt.
Teknisk analys
Klassisk teknisk analys
Klassisk teknisk analys innebär att du i ett diagram analyserar den framtida
kursutvecklingen för en aktie, se bild 1.
Du försöker att hitta och markera olika nivåer och formationer som kan vara viktiga
för hur kursen ska utvecklas i framtiden. Om priset har vänt på en viss nivå flera
gånger tidigare är det stor sannolikhet att den kommer att vända där igen.
Anledningen till detta är att andra också ser eller minns att priset har vänt där och det
blir självuppfyllande.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 16
Bild 1 – Vändning i pris
I bild 1 ser vi att priset har vänt flera gånger vid den röda linjen. Skulle priset närma
sig denna nivå igen, finns det skäl att anta att det kommer att vända.
För att jobba som daytrader krävs det att man är en mästare på att hitta dessa nivåer.
Vi har därför gjort många övningar kring detta område i denna kurs. Det krävs ofta
mycket tid och tålamod för att utveckla dessa kunskaper. Är det något som är oklart
och om du behöver hjälp finns våra mentorer där för dig.
Modern teknisk analys
I modern teknisk analys använder man förutom det som ingår i den klassiska analysen
även tekniska indikatorer. En teknisk indikator är en matematisk uträkning som utgår
ifrån priset. Det finns idag hundratals tekniska indikatorer som är till för att hjälpa en
att ta beslut om när man ska köpa och sälja.
Många nybörjare gör felet att de använder för många indikatorer för att de tror att de
då kan undvika förlustaffärer. Detta går tyvärr inte, då det är sannolikheter vi har att
göra med. För många indikatorer kommer bara att göra besluten svårare.
Istället för att använda för många indikatorer är det bättre att du blir mästare på ett
litet antal, samt lär dig hur dessa fungerar i olika förhållanden.
Om du förstår vad dessa gör och hur de fungerar kommer du lättare att få förtroende
för dem. Det är därför som enkla indikatorer fungerar bäst.
Enkla indikatorer fungerar bäst, då dessa är lätta att få förtroende för
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 17
6. Diagram ur olika synvinklar
Diagram används för att se hur priset varierar och för att kunna hitta återkommande
formationer som man kan daytrada. Det finns många olika sätt man kan visa priset
på. Vi ska gå igenom de vanligaste diagramtyperna här.
Ljusdiagram (Candlestickdiagram)
Ljusdiagram är den vanligaste typen av diagram och heter candlestickchart på
engelska. Här kan man direkt se om priset har gått upp eller ner genom att titta på
färgen på varje ljus. Den vanligaste färgsättningen är att grönt visar när priset har gått
upp och att rött visar när priset har gått ner, se bild 1. Ljusdiagram är den diagramtyp
som vi rekommenderar och som vi använder oss utav för att analysera priset.
Bild 1 – Ljusdiagram
För- och nackdelar med ljusdiagram:
 En fördel är att vi får mycket information om priset, vilket vi också ser på ett
enkelt och tydligt sätt.
 En nackdel är att ett ljusdiagram tar stor plats på skärmen, vilket försvårar om
man vill ha information om kursrörelsen under en längre tidsperiod.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 18
Ett ljus visar öppningspris, stängningspris, lägsta pris samt högsta pris, se bild 2.
Anledningen till att dessa har blivit så populära är att det är lätt att se hur priset har
utvecklats.
Bild 2
Om öppningspriset och stängningspriset är på samma nivå kallas detta ljus en doji, se
bild 3. Detta ljus har ingen färg.
Bild 3 – Doji, samma öppningspris som stängningspris
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 19
Linjediagram
Ett linjediagram visar prisets rörelser som en sammanhängande linje, se bild 4. Det är
väldigt lätt att se prisets rörelser i ett linjediagram, vilket kan vara en fördel för en
nybörjare.
Bild 4 - Linjediagram
OHLC-diagram
Denna diagramtyp kallas också barchart och var vanlig förr men har blivit
utkonkurrerad av ljusdiagram. Denna diagramtyp används ofta utan färger. Alla bars
är då svarta. OHLC står för OpenHighLowClose. Det är inte så lätt att se hur priset har
utvecklats som med ljusdiagram, trots att vi ser samma typ av information, se bild 5.
Bild 5 – OHLC-diagram
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 20
För- och nackdelar med OHLC-diagram:
 Lämpar sig bra till att visa kursrörelsen över lång tid på skärmen
 Informationen som varje enskild bar ger oss är svåravläst och tar lång tid att ta
till sig
Det finns många andra diagramtyper, men de vi beskriver i denna kurs är de
vanligaste.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 21
Tidsaxeln
Har du bestämt dig för att titta på ett ljusdiagram ska du därefter välja i vilket
tidsintervall du vill se prisets rörelser. Väljer du att titta på ett 5-minutersdiagram, se
bild 6, representerar varje ljus en tidsperiod av fem minuter. Tittar du på ett
dagsdiagram bildas ett ljus per dag. En daytrader utgår från diagram med korta
tidsintervall.
Bild 6, 5-minutersdiagram, varje ljus är 5 minuter långt
Tittar du på ett 60-minuters ljusdiagram motsvarar varje ljus en timmes handel. De
vanligaste tidsintervallerna som används är månad, vecka, dag, timme, 15-minuter, 5minuter, 3-minuter, samt en minut. Men det är inte säkert att varje enskild daytrader
tittar på alla dessa tidsintervall.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 22
En mindre vanlig typ är volymdiagram, se bild 7. För oss tog det ett tag innan vi insåg
storheten i volymdiagram. Idag använder vi uteslutande volymdiagram för att leta
efter möjliga entréer. På ett volymdiagram ställer man in hur många aktier som ska
ha bytt ägare innan ett nytt ljus bildas. Om vi tittar på ett 3000-volym ljusdiagram
innebär det att vi får ett nytt ljus för var 3000:e aktie som bytt ägare. I bild 7 ser vi på
tidsaxeln att tidsintervallerna är oregelbundna på grund av att vi aldrig vet hur långt
ett ljus är tidsmässigt. Anledningen till detta är att varje ljus är helt beroende av en
viss volym för att bildas och inte av tiden.
 I ett volymdiagram representerar varje ljus samma volymstorlek med varierad
tid
 I ett tidsdiagram representerar varje ljus samma tidsenhet med varierad volym
Bild 7 – 3000-volymdiagram i jämförelse med 3-minutersdiagrammet i bild 8
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 23
Bild 8 – 3-minutersdiagram i jämförelse med 3000-volymdiagrammet i bild 7
Den stora fördelen med ett volymdiagram framför ett tidsdiagram är, att när det är
mycket aktivitet i marknaden får vi många ljus och när det är lite aktivitet i
marknaden får vi få ljus. Detta gör att vi får snyggare och mjukare svingar med ett
volymdiagram jämfört med ett tidsdiagram, som ofta har en väldigt kantig priskurva.
I bild 7 har vi stor aktivitet i marknaden vilket ger många ljus på ett 3000volymdiagram jämfört med ett 3-minutersdiagram. I 3000-volymdiagrammet ser vi
tydligt små svängningar i marknaden medan vi i 3-minutersdiagrammet bara ser
många långa röda ljus.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 24
Tittar vi på dessa två diagram under en tid då det är liten aktivitet i marknaden
kommer förhållandet att vara det motsatta, se bild 9 och 10. I 3000volymdiagrammet ser vi få ljus under en lång tidsrymd medan vi i ett 3minutersdiagram alltid får ett ljus per 3-minutersintervall.
Bild 9 – 3000-volymdiagram vid låg aktivitet
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 25
Bild 10 - 3-minutersdiagram vid låg aktivitet
Det blir som om vi filtrerar bort det mesta av bruset när marknaden är väldigt lugn
och långsam, samtidigt som vi får med kursens rörelse när tempot är högt. Vid
nyheter då aktiviteten ökar kraftigt får vi till exempel många ljus under en minut på
ett volymdiagram men på ett 1-minutersdiagram får vi bara ett långt ljus och missar
hur priset rör sig.
Fördelen med volymdiagram i jämförelse med tidsdiagram är att:
 Vi filtrerar bort brus i diagrammet som bildas under stillsamma perioder i
marknaden, vilket underlättar för vår analys
 Vi ser kursrörelser även i högt tempo i marknaden
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 26
I korthet
Ljus
 Ett ljus utan färg kallas en doji
 Ett ljus med grön kropp visar att priset har stängt högre än vid öppning
 Ett ljus med röd kropp visar att priset har stängt lägre än vid öppning
Ljusdiagram
 I ett ljusdiagram får vi mycket information om priset på ett visuellt sett
 Är den vanligaste diagramtypen
 Kallas även för candlestickdiagram
OHLC-diagram
 Det är lättare att se längre historiska tidsperioder i denna diagramtyp
 Kallas även barchart
Linjediagram
 I ett linjediagram är det lätt att se de stora variationerna i priset
Volymdiagram
 I ett volymdiagram representerar varje ljus samma volymstorlek med varierad
tid
 Ett volymdiagram visar prisets variationer tydligare än ett tidsdiagram.
Tidsdiagram
 I ett tidsdiagram representerar varje ljus samma tidsenhet med varierad volym
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 27
7. Formationer i marknaden
Formationer i marknaden bildas bland annat på grund av att vi människor styrs av
rädsla och girighet. Den främsta orsaken är psykologiska faktorer. De formationer vi
tar upp här är de vanligast förekommande.
Dubbeltoppar och dubbelbottnar
En dubbeltopp bildas av att priset har stigit och därefter vänt neråt vid samma pris
två gånger, se bild 1. En dubbelbotten bildas av att priset har sjunkit och därefter
vänt uppåt vid samma pris två gånger, se bild 2.
Bild 1 – Dubbeltopp
Bild 2 - Dubbelbotten
För att vi ska kalla det en dubbeltopp eller dubbelbotten behöver inte priset vända på
exakt samma nivå, se bild 2.
Det finns flera anledningar till att det bildas dubbeltoppar och dubbelbottnar. En
anledning är de personer som sålde vid den första bildade bottnen och spekulerade i
en nedgång. När priset sedan stiger igen efter att den första bottnen har bildats har
de en förlust i sin affär. När marknaden sedan kommer tillbaka för andra gången,
ligger de helt plötsligt break-even. De är då lättade att kunna avsluta sin affär utan att
göra förlust. Deras köp ger då en skjuts åt priset uppåt igen.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 28
Andra anledningar till att priset vänder är att det finns en förväntan i marknaden som
infrias. Många daytraders ser den första toppen eller bottnen och spekulerar i en
vändning på samma nivå.
Priset behöver inte vända på exakt samma prisnivå på de båda topparna eller
bottnarna, för att man ska se det som en dubbeltopp eller dubbelbotten. Hur stor
skillnad i priset som är acceptabel beror bland annat på i vilket tidsperspektiv man
tittar. Tittar vi på hur priset har utvecklats över flera år och letar efter dubbeltoppar,
accepterar man en större differens i priset, än om man tittar på ett diagram som visar
ett ljus per minut.
Huvud-skuldraformation
Bild 3 – Huvud-skuldra
Bild 4 – Omvänd huvud-skuldra
En huvud-skuldraformation är en vanlig formation och ses ofta som ett tecken på en
vändning av priset. Priset stiger på vänster skuldra, och når sin kulmen vid huvudet,
och sjunker därefter för att sedan stiga en sista gång och bilda den högra skuldran, se
bild 3. En huvud-skuldraformation kan även vara upp- och nervänd och innebär även
här en vändning i marknaden från att ha varit nedåtgående till att vara uppåtgående,
se bild 4.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 29
De båda skuldrorna behöver inte vara lika höga för att det ska ses som en huvudskuldraformation, se bild 4.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 30
8. Marknadsläge–trend eller sidledsrörelse
Marknadens sätt att röra sig
Prisets rörelse kan befinna sig i en trend uppåt, neråt, eller i en sidledsrörelse.
Tekniska indikatorer, som kommer att beskrivas i ett senare kapitel, är anpassade att
fungera i en trendmarknad eller en marknad som rör sig i sidled. Många
tradingsystem är konstruerade för en marknad som rör sig antingen sidledes eller i en
trend.
Trendrörelse
Tittar vi på bild 1 ser vi en marknad som befinner sig i en trendrörelse uppåt. Det som
karakteriserar en uppåtgående trendrörelse är att priset skapar högre och högre
bottnar och samtidigt högre och högre toppar. En uppåtgående trend visar att det
finns en stor köpkraft i marknaden.
Det som skapar den stigande vågrörelsen uppåt med högre toppar och högre bottnar,
har flera förklaringar. En anledning är att flera aktörer i marknaden säljer för att ta
hem vinster, vilket gör att priset sjunker en aning och en högre botten bildas. När
denna vinsthemtagning är gjord kan priset fortsätta att stiga. Vi kommer att gå in på
marknadspsykologi mer i detalj i den andra kursen.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 31
Bild 1 – Högre toppar och högre bottnar
Upptrend = Köpkraft = högre toppar och högre bottnar
Nedtrend = Säljkraft = lägre toppar och lägre bottnar
Om vi är i en upptrend, där priset gör högre toppar och bottnar, kommer det första
tecknet på att kraften håller på att ta slut, att vara att en högre topp som följs av en
lägre topp. Om vi sedan får en lägre botten, visar det att köpkraften stannat av och
att vi kanske har fått en trendvändning från en tidigare upptrend till en nedtrend, se
bild 2. När en trendvändning har skett i en upptrend, skapas en huvudskuldraformation, se bild 2.
I bild 1 och 2 har vi satt ut svängningarna i priset med en blå streckad linje. Det är
viktigt att förstå att detta inte är en exakt vetenskap och att en annan daytrader
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 32
kanske inte sätter ut alla toppar och bottnar exakt som vi har gjort. Det som kan skilja
är hur liten en svängning kan vara för att man ska se det som att en ny topp och
botten har bildats.
Begreppen LB – Lägre Botten, HB – Högre Botten, HT – Högre Topp samt LT – Lägre
Topp, används som förkortningar till dessa begrepp.
Bild 2- En upptrend har brutits
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 33
En nedåtgående trend karakteriseras av lägre toppar och lägre bottnar, se bild 3.
Nedåtgående trender har ofta en högre hastighet än en uppåtgående trend. Rädsla
för förluster och panik hos marknadsaktörer skapar snabba och branta nergångar. En
nedåtgående trend bryts av att vi får en högre botten och en högre topp.
Bild 3 – Lägre toppar och lägre bottnar
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 34
Sidledsrörelse
I en sidledsrörelse har vi ingen tydlig trendriktning upp eller ner. Priset rör sig åt
sidan. Toppar och bottnar är på ungefär samma nivå. Vi kan rita ut en stödlinje och en
motståndslinje över och under priset. Motståndslinjen och stödlinjen kommer att
ligga nära varandra. I bild 4 har vi ritat ut en motståndslinje ovanför priset och en
stödlinje under priset. Stöd och motstånd beskrivs utförligt i nästa kapitel. En
sidledsrörelse är det vanligaste marknadsläget och den mesta tiden av dagen rör sig
priset sidledes.
Bild 4 – Sidledsrörelse
I korthet
 Upptrend – Högre toppar och högre bottnar i priset
 Nedtrend – Lägre toppar och lägre bottnar i priset
 Sidledsrörelse – Priset rör sig mellan två olika prisnivåer
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 35
9. Vändpunkter i marknaden
Vändpunkter
Vändpunkter är grunden för att analysera marknaden. De används både för att söka
entréer och utgångar. Nästan alla daytraders bygger sina analyser och sina system
kring denna kunskap. Innan du gör entré i marknaden är det viktigt att förstå var
eventuella vändpunkter i marknaden kan finnas. Dessa hjälper till att bestämma din
utgång.
Vad är det som gör att priset vänder neråt från att ha varit på väg upp, eller vänder
uppåt från att ha varit på väg ner?
Det finns många olika orsaker till att priset byter riktning. Några av dessa är:






Nyheter
Tidigare topp eller botten
Jämna tal i priset
Årshögsta eller årslägsta
Tidigare stöd eller motstånd
Pivotnivåer
Nyheter
Nyheter kan ha stor betydelse för hur priset utvecklas. Priset kan vända tvärt om en
nyhet är mycket sämre eller bättre än förväntat. Nyheter är svåra att analysera, då vi
inte kan veta hur marknaden kommer att reagera. Reaktionen kan bli minimal eller
extrem. Marknaden kan också tycka att reaktionen på nyheten var överdriven, då
man efter närmare analys kommit fram till att det inte var så bra eller dåligt som man
först trott. Vi kan då få en tvärvändning i motsatt riktning igen, se bild 1.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 36
Bild 1 – Arbetslöshetssiffror presenteras, först en positiv reaktion, sedan dyker
marknaden
Nyhetens påverkan på priset styrs inte av utfallet på nyheten utan av utfallet på
nyheten i förhållanden till det förväntade värdet. Vi tar ett exempel:
 Förväntade arbetslöshetssiffror: 8 %
 Verklig siffra: 10 %
Om arbetslösheten förväntas ligga på 8 procent, men det visar sig att den hamnar på
10 procent, är det troligt att marknaden kommer att sjunka, på grund av att den
verkliga siffran på arbetslösheten var sämre än förväntat.
Tidigare topp eller botten
En tidigare ensam topp eller botten kan vara en potentiell vändpunkt. I bild 2 ser vi
att priset är på väg upp mot en tidigare topp. Denna topp är en möjlig vändpunkt i
priset (det blev också så i verkligheten!). Har priset stigit oavbrutet under en längre
tid minskar sannolikheten för att priset ska vända vid en tidigare topp om vi är i en
upptrend.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 37
Bild 2 – Möjlig vändpunkt
Jämna tal i priset
Jämna pristal som till exempel 100-nivåer och 1000-nivåer har stor psykologisk
laddning, då folk förväntar sig att priset ska stanna upp vid dessa jämna tal.
Anledningen till att folk agerar vid dessa nivåer är att de är lätta att se och komma
ihåg. Det är till exempel lättare att komma ihåg att vi gjorde entré på nivån 100 än vid
nivån 94,75.
Årshögsta eller årslägsta
När priset kommer tillbaka till dagshögsta och dagslägsta är en vändning tänkbar.
Kommer priset tillbaka till den högsta och lägsta nivån för året, är förväntningarna på
en vändning mycket stor.
Stöd och Motstånd
När man tittar på priset i ett diagram kan man se att priset vänder på vissa nivåer
flera gånger. Dessa nivåer utgör stöd och motstånd i marknaden.
Läran om prisets stöd och motstånd är grunden i teknisk analys. Stöd och motstånd
användes innan datorn skapades och har fortfarande mycket stor betydelse. Det är
därför viktigt att du förstår och lär dig dessa begrepp så att inga oklarheter kvarstår.
Frågor som man måste ta hänsyn till är:
 Varför bildas stöd och motstånd?
 Hur upptäcker jag dessa?
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 38





Hur ska jag rita ut stöd och motståndslinjer?
Hur ska jag agera när priset ligger vid dessa linjer?
Har vissa stöd och motstånd större betydelse än andra, varför?
Vad avgör styrkan hos ett stöd och motstånd?
Vilka regler gäller för olika typer av stöd och motstånd?
Motstånd kallar man en linje som kan dras över priset, se bild 3. Stödlinje kallar man
en linje som kan dras under priset, se bild 4. En nivå har bildats som gör att priset har
svårt att passera här. Vi kan se det som en kraft som hindrar priset vid dessa nivåer.
För att man ska kunna tala om stöd och motstånd måste priset ha testat samma nivå
minst två gånger. Det kan inte påtalas för många gånger hur viktigt det är att förstå
och själv kunna dra ut dessa linjer. Nästan alla daytraders ser dessa linjer och
daytradar efter dem. Det gör dem så viktiga.
Bild 3 – Motståndsnivå
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 39
Bild 4 – Stödnivå
När vi började med daytrading och skulle sätta ut dessa nivåer, trodde vi att priset
måste vända på exakt samma nivå som första gången. Ingenting är exakt i daytrading
och det är en bedömningsfråga hur stor avvikelsen i priset får vara föra att vi ska anse
att det är samma nivå. Stöd och motstånd ska ses som områden istället för en exakt
linje.
Detta blir väldigt tydligt i bild 3. Här är inte alla toppar på exakt samma nivå. Priset
har inte riktigt orkat upp till den utritade motståndsnivån vid ett flertal tillfällen men
man ser ändå att det bildas ett starkt motståndsområde runt den dragna linjen. I bild
4 är den högra bottnen lite lägre än den vänstra. En nivå som är mer tydlig och exakt,
har större betydelse, då denna är lättare att agera efter och ses av fler aktörer i
marknaden.
 Motstånd – en övre nivå i ett diagram som hindrar att priset rör sig över denna
nivå
 Stöd – en lägre nivå i ett diagram som hindrar att priset rör sig under denna
nivå
Motstånd bildar stöd – Stöd bildar motstånd
När en motståndsnivå en gång brutits och priset vänder tillbaka mot samma nivå
fungerar nu denna som stöd för priset. Den tidigare utdragna motståndslinjen bildar
en stödlinje.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 40
Precis samma sak händer när priset passerar en stödnivå. När priset vänder tillbaka
mot stödlinjen bildar denna ett motstånd för priset, se bild 5.
Bild 5 - Stöd har blivit motstånd
En jämförelse:
Tänk dig att du står på andra våningen av en trevåningsbyggnad. Golvet som du står
på är ditt stöd som gör att du inte faller ner till första våningen. Taket är ditt
motstånd, vilket hindrar dig från att komma till tredje våningen.
Föreställ dig nu att du tar hissen ner till första våningen. Taket som tidigare var ett
golv och fungerade som stöd under dina fötter är nu ett motstånd.
 Stöd blir till motstånd när de en gång brutits
 Motstånd blir till stöd när de en gång brutits
Trendlinjer och trendkanaler
Stöd och motstånd behöver inte vara horisontella. Vi kan skapa stöd och
motståndslinjer i en trend uppåt eller nedåt.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 41
En övre trendlinje får vi genom att dra en linje mellan minst två toppar. Det samma
gäller för en undre trendlinje med skillnaden, att du drar linjen mellan bottnarna. Ju
fler punkter som sammanbinds när man drar linjen desto starkare är den.
Om marknaden bildat högre toppar eller bottnar har vi en stigande trendlinje. Har
marknaden istället bildat lägre toppar eller bottnar har vi en fallande trendlinje.
En trendlinje kan ligga över eller under priset, medan en trendkanal består av en övre
och en undre trendlinje som omsluter priset, se bild 6. Lutningens storlek bestämmer
styrkan i trenden, ju brantare lutning desto starkare trend.
När du drar linjen, får du aldrig en perfekt passning mellan alla vändpunkterna, utan
linjen dras så att den bäst passar de vändpunkter som bildats.
Bild 6 – Trendlinjer och trendkanal
Är alla stöd och motståndsnivåer lika viktiga?
Vi har lättare för att minnas och att se nivåer som varje gång de träffats, haft små
avvikelser ifrån varandra. Om vi till exempel har flera träffar på exakt samma nivå
kommer fler personer som analyserar marknaden att notera denna nivå och agera
efter den.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 42
Det finns två typer av stöd och motstånd:
 Horisontella stöd och motstånd
 Trendstöd och trendmotstånd
Horisontella nivåer ger en tydligare objektiv synvinkel, vilket gör att de har ett större
analysvärde. När vi har vetskapen om att dessa nivåer är lätta att se, vet vi också att
andra som följer marknadens rörelser ser samma nivåer som vi ser.
Stöd och motstånd som bildas i en trend har mindre betydelse för vår analys.
Anledningen är att dessa nivåer är mer subjektiva. Trendlinjer och trendkanaler som
vi får ut från dessa områden ritas ofta olika, beroende på vem som analyserar
marknaden. Skillnader kan också bero på vilken tidsskala man tittar på.
Trendlinjer och trendkanaler används därför bäst till att enbart visa riktningen i
marknaden. Horisontella stöd och motstånd kan vi däremot använda för eventuella
entréer och utgångar.
Styrkan för stöd och motstånd bestäms av:
 Antalet träffar på eller vid nivån
 Tidsperioden för en nivå. Ju längre desto starkare
 Storleken på avvikelserna vid nivån. Ju mer exakt nivå desto starkare, se bild 7
och 8.
 Typ av nivå. Horisontellt stöd och motstånd har större betydelse i vår analys än
stöd och motstånd i trend.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 43
Bild 7 – Exempel på ett starkt motstånd
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 44
Bild 8 – Exempel på ett svagt motstånd
Pivotpunkter
Förr i tiden när handlarna stod på börsgolvet och tittade på hur priset rörde sig upp
och ner, ville de få en känsla för var dagens pris befann sig i förhållande till gårdagens
prisrörelser. De tog gårdagens stängningskurs, högsta kurs och lägsta kurs för dagen
och gjorde diverse beräkningar och fick ut ett antal prisnivåer. Dessa prisnivåer kallas
pivotpunkter.
På detta sätt kunde de se marknadens riktning och hur långt priset hade rört sig
under dagen i förhållande till gårdagen.
Pivotpunkter är statiska nivåer som priset kan tänkas vända på. Dessa är väldigt
starka stöd och motståndsnivåer som respekteras ofta av marknaden, och
anledningen är att det är många som tittar på dem, se bild 9. De blir helt enkelt
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 45
självuppfyllande. I bild 9 ser vi att R1 har blivit ett motstånd. Priset har varit uppe och
vänt på R1 flera gånger.
Bild 9 – Pivotlinjer, R1 har blivit ett motstånd för priset
För att räkna ut pivotnivåerna utgår man från det man kallar pivotpunkten PP = (C + H
+ L) / 3, där C är gårdagens stängningspris, H är gårdagens högsta pris och L är
gårdagens lägsta pris. Från denna nivå räknar man sedan ut tänkbara
motståndsnivåer och stödnivåer i marknaden. Motståndsnivå 1, 2 och 3 benämns R1,
R2, R3 (R=resistance) och stödnivåerna 1,2 och 3 benämns S1, S2, S3. Pivotlinjerna
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 46
består av R3, R2, R1, PP, S1, S2 och S3 sett uppifrån och ner, se bild 9. R1, R2 och R3
som ligger ovanför pivotlinjen kan utgöra tänkbara motstånd för priset och S1, S2
samt S3 som ligger under pivotlinjen kan utgöra tänkbara stöd för priset.
När man lägger ut dessa linjer i ett diagram lägger man också ofta ut PC (Previous
Close) gårdagens stängning, TL (Todays Low) dagens lägsta nivå, TH (Todays High)
dagens högsta nivå, PL (Previous Low) gårdagens lägsta nivå samt PH (Previous High)
gårdagens högsta nivå, se bild 10.
Dessa linjer utgör inte så starka potentiella stöd och motstånd som pivotlinjerna men
respekteras tillräckligt ofta för att vara intressanta att se i ett diagram.
Bild 10 – PC, TH, TL, PL och PH
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 47
I bild 11 ser vi hur priset studsar på gårdagens stängningspris, går upp till pivotlinjen,
svänger något över pivotlinjen för att sedan vända neråt igen och bryta igenom
gårdagens stängningspris. Det är viktigt att komma ihåg att oavsett vilken metod man
daytradar efter så är det ett spel med sannolikheter. Det finns inga linjer eller
formationer som respekteras till 100 procent.
Bild 11 – Studs på gårdagens stängning
I grund och botten är det vårt minne för tidigare händelser samt våra känslor såsom
girighet, oro och rädsla som skapar alla typer av vändpunkter. Vi går in på detta mer i
detalj i kurs 2. De vändpunkter som ligger närmst det nuvarande priset har alltid
större betydelse än de som ligger längre bak i tiden.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 48
Gap – Skillnaden mellan dagens öppningspris och gårdagens
stängningspris
En nivå som är mycket viktig i daytrading är föregående dags stängningspris.
Skillnaden mellan dagens öppningspris och gårdagens stängningspris kallas gap. Det
är många som spekulerar i att detta gap ska slutas vid dagens öppning. Om gårdagens
stängningspris var 1179 och dagens öppningspris är 1175 är det väldigt troligt att
priset under dagen kommer att stänga gapet, det vill säga priset kommer att gå upp
till gårdagens stängningspris 1179, se bild 12.
Bild 12 – Gap
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 49
I korthet
 Nyheter kan ha en stor påverkan på priset och är viktiga att ha kontroll på för
en daytrader
 Tidigare toppar och bottnar kan utgöra potentiella vändpunkter i marknaden
 Jämna tal i priset och framför allt jämna 100-tal och 1 000-tal kan ha stor
betydelse
 Årshögsta och årslägsta utgör alltid en möjlig vändpunkt i priset
 Tidigare stöd och motstånd utgör alltid möjliga vändpunkter i marknaden
 Pivotpunkter är starka vändpunkter i marknaden
Horisontella stöd och motstånd är mycket starkare stöd och motstånd än trendlinjer
och trendkanaler. Horisontella stöd och motstånd är lättare att identifiera, vilket ger
dem större betydelse.
Pivotlinjer är statiska nivåer som räknas ut från gårdagens högsta-, lägsta- och
stängningspris. Marknaden vänder ofta på dessa nivåer.
Gapet är skillnaden mellan gårdagens stängningspris och dagens öppningspris. Gapet
har stor betydelse i daytrading och många som jobbar med daytrading spekulerar i
att priset ska komma tillbaka till gårdagens stängningspris.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 50
10. Förstå indikatorer
En teknisk indikator är en matematisk uträkning som utgår ifrån priset. De flesta
indikatorer visas i ett separat fönster under diagramfönstret men en del indikatorer
visas i prisfönstret. Den vanligaste indikatorn som visas i prisfönstret är Glidande
Medelvärde.
Det finns idag hundratals tekniska indikatorer som är till för att hjälpa en att ta beslut
om när man ska köpa och sälja.
Många nybörjare gör felet att de använder för många indikatorer för att de tror att de
då kan undvika förlustaffärer. Det går inte att eliminera förlustaffärer och vi
rekommenderar att man använder som mest fyra till fem indikatorer.
Indikatorer kan delas in i två huvudgrupper, oscillatorer och trendindikatorer.
Oscillatorer används framför allt när marknaden går sidledes.
Det finns indikatorer som inte passar in på någon av dessa kategorier, och det är
bland annat ATR som vi kommer att gå in på längre fram.
Oscillatorer
Oscillatorer kallas också momentumindikatorer och fungerar bäst i en marknad som
går sidledes. De visar om ett instrument är överköpt eller översålt. Med överköpt
menas att aktien blivit så dyr och priset så pass högt, att det borde vända neråt. Med
översålt menas det motsatta, det vill säga att priset för aktien är för lågt och borde
vända uppåt.
De oscillatorer som används mest är RSI – Relative Strenght Index, Stochastics samt
MACD – Moving Average Convergence Divergence. I bild 1 ser vi RSI med
parametervärdet 14, detta innebär att de 14 senaste ljusen har använts för att
beräkna värdet på RSI.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 51
Bild 1 – RSI(14)
Ett högre parametervärde för en indikator gör att den reagerar långsammare på
ändringar i priset, då den beräknas på fler ljus, se bild 2. Detta i sin tur resulterar i
färre köp- och säljsignaler men de får högre tillförlitlighet.
Ett lågt parametervärde ger snabba variationer i indikatorn och fler köp- och
säljsignaler men också sämre tillförlitlighet.
Oscillatorer:
 Visar om priset är överköpt eller översålt
 Fungerar bäst i sidledsrörelser
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 52
RSI och Stochastics har ett värde som varierar mellan 0 och 100. Ett värde över 70 för
RSI eller 80 för Stochastics brukar ses som en indikation på att instrumentet är
överköpt och att det är läge att sälja, medan ett värde under 30 för RSI eller 20 för
Stochastics ses som en indikation på att det är översålt och att det är läge för att
köpa. I bild 2 ser vi att vi får färre överköpta och översålda signaler på RSI(14) än på
RSI(9), värdet på RSI(9) varierar mer och snabbare än värdet på RSI(14).
Bild 2 – Jämförelse i variation för RSI med olika parametervärden
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 53
Trendindikatorer
Det finns ett antal indikatorer för att detektera en trend och några av dessa är
glidande medelvärde och ADX (Average Directional Index).
Den vanligaste trendindikatorn är glidande medelvärde. Den indikerar om priset är på
väg upp eller ner, se bild 3. Det finns enkla glidande medelvärden (SMA, Simple
Moving Average) och exponentiellt glidande medelvärden (EMA, Exponential Moving
Average). Skillnaden är att det exponentiella glidande medelvärdet tar mer hänsyn till
vad som har hänt i priset den senaste tiden, medan det enkla glidande medelvärdet
lägger lika mycket vikt vid vad som har hänt under hela tidsperioden för beräkningen.
Detta göra att det exponentiella medelvärdet följer priset bättre än det enkla
medelvärdet. Prisets små variationer syns tydligare med EMA.
Bild 3 – SMA(20) blå linje och EMA(20) röd linje
Det enkla glidande medelvärdet bygger på att det varje dag beräknas ett medelvärde
för slutkursen ett bestämt antal dagar tillbaka i tiden. Väljer man till exempel ett 14dagars glidande medelvärde, beräknas medelvärdet över de senaste 14 börsdagarna,
genom att slutkurserna adderas och divideras med 14. Dagen därpå väljs istället de
nya 14 gångna börsdagarna och ett nytt medelvärde räknas ut. Sätter man ihop flera
medelvärden blir resultatet en kurva som beskriver utvecklingen i aktien.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 54
Medelvärde kan användas på alla typer av diagram. Använder vi indikatorn på ett 60minutersdiagram får vi ut medelvärdet för de senaste 14 timmarna (om vi valt 14
perioders inställning).
Kortare perioder för SMA är mycket känsligare och identifierar trender mycket
tidigare. De ger också fler felsignaler. Längre inställningar på SMA är mer pålitliga
men visar bara den större trenden och reagerar dessutom långsamt på förändringar i
priset. Det är vanligt att man använder flera SMA för att jämföra den kortare trenden
med den längre.
ATR – Average True Range
Denna indikator visar volatiliteten i priset och anger hur stort avstånd det är i
genomsnitt mellan lägsta och högsta pris per dag (om du använder indikatorn på
dagsdiagram). Om vi till exempel använder ATR(7) på ett dagsdiagram visar ATR det
genomsnittliga avståndet mellan lägsta och högsta nivån för dagen beräknat på de
senaste sju dagarna.
I bild 4 ser vi ATR under den mest turbulenta delen av finanskrisen. ATR(7) var uppe i
90 för S&P 500 vilket innebär att indexet rörde sig 90 punkter i snitt under en dag.
Normala sett ligger ATR(7) för S&P 500 under 20.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 55
Bild 4 – ATR under finanskrisen hösten 2008
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 56
I korthet
Indikatorer delas in i oscillatorer och trendindikatorer. Oscillatorer fungerar bäst i en
marknad som går sidledes och trendindikatorer fungerar bäst i en marknad som har
en tydlig riktning upp eller ner.
Ett högre parametervärde för indikatorer gör att de reagerar långsammare på
ändringar i priset och ger färre sälj- och köpsignaler men de får högre tillförlitlighet.
Ett kortare parametervärde för indikatorn gör att de reagerar snabbare på ändringar i
priset och ger fler sälj- och köpsignaler men de får sämre tillförlitlighet.
Oscillatorer:




Kallas också för momentumindikatorer
Fungerar bäst i sidledrörelser
Visar om priset är överköpt eller översålt
De vanligaste oscillatorerna är RSI, Stochastics och MACD
Trendindikatorer:
 Den dominerande trendindikatorn är glidande medelvärde
 Glidande medelvärde kan vara enkla eller exponentiella
ATR – Average True Range, mäter volatiliteten i priset.
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 57
Övningsuppgifter för grundkursen
Facit till uppgifterna finns på vår hemsida, www.MinBörs.se
Syftet med uppgifterna är att du ska kunna testa och öva dig på de kunskaper som du
fått i den första kursen. För att du ska kunna dra största möjliga nytta av uppgifterna,
rekommenderar vi att du läser kursmaterialet noga och se till att du förstår det, innan
du går vidare till frågorna.
Facit till frågorna hittar du på vår hemsida. Resultatet du får när du gått igenom alla
frågorna ger dig en indikation på hur väl du har förstått materialet. Undrar du över
något, vill ha hjälp eller har förslag till förbättringar, skicka ett email till oss på
[email protected] .
Antal rätt
0-33
Åtgärd
Du behöver läsa om denna kurs och gå igenom
frågorna på nytt. Tycker du att du behöver mer
hjälp, skicka ett email till oss.
34-43
Du är en bit på väg och verkar ha förstått det
grundläggande, men vi rekommenderar att du
läser om denna kurs och studerar det du har
missat innan du går vidare till nästa kurs.
44-54
Du har förstått det mesta men bör gå igenom
det du har fel på och sedan fortsätta med nästa
kurs.
55-60
GRATTIS! Du verkar ha förstått allting och du
kan direkt fortsätta med nästa kurs.
61-62
Är det möjligt!? Du är definitivt ingen nybörjare
på daytrading eller så lär du dig väldigt fort. För
din del gäller det att inte underskatta de
mentala delarna i daytrading, resten verkar du
ha kontroll på!
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 58
1. Hur länge varar en affär som längst för en daytrader? (1p)
Svar: ____________________________________________ (1p)
2. Vad innebär det att marknaden är bullish respektive bearish? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
3. Vad menas med att gå lång respektive att gå kort? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 59
4. Vad kallas den formation som siffrorna 1, 2, och 3 bildar i bilden nedan? (1p)
Svar: ____________________________________________________ (1p)
5. Vad är en börs? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
6. Vad gör en mäklare? Ange minst två uppgifter som de har (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 60
7. Vad visar siffrorna i bilden nedan? Alternativen är en HT – Högre Topp, HB –
Högre Botten, LT– Lägre Topp eller en LB – Lägre Botten. (3p)
1: _______________________________ (1p)
2: _______________________________ (1p)
3: _______________________________ (1p)
8. Nämn tre egenskaper ett finansiellt instrument bör ha för att vara lämpligt för
daytrading (3p)
Svar:
__________________________________________________________________ (3p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 61
9. Vilka två olika huvudtyper av marknadslägen finns det? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
10. Vad karakteriserar en sidledsrörelse? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
11. Sätt ut högsta, lägsta, stängning och öppning på varje enskilt ljus i bilden nedan!
(4p)
1
2
3
4
12. Nämn tre orsaker till att priset byter riktning (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 62
13. Vad menas med ett motstånd? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
14. Varför är ett horisontellt stöd starkare än ett trendstöd? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
15. Nämn tre saker som anger styrkan på ett stöd eller ett motstånd? (3p)
Svar:
__________________________________________________________________ (3p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 63
16. Ange vilka pivotnivåer vi ser vid siffrorna 1 till 3 i bilden nedan? (3p)
1: _______________________________ (1p)
2: _______________________________ (1p)
3: _______________________________ (1p)
17. Varför tittar vi på pivotpunkter? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
18. Hur räknas pivotpunkten ut? (1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 64
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
19. Nedan ser du två typer av diagram, vad heter dessa? (2p)
Bild 1
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 65
Bild 2
Diagramtypen för bild 1 är: ________________________________ (1p)
Diagramtypen för bild 2 är:_________________________________ (1p)
20. Vad är fördelen med ett volymdiagram framför ett tidsdiagram? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
21. Vilken diagramtyp är mest använd av tidsdiagram och volymdiagram? (1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 66
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
22. Om du använder volymdiagram, varför bör du ändå titta på tidsdiagram? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
23. Vi tittar på ett 1500v volymdiagram. Vad krävs för att ett nytt ljus ska bildas? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 67
24. Vad skiljer ett ljus med en grön kropp från ett ljus med en röd kropp prismässigt
på ett ljusdiagram?
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
25. Vad är en doji? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
26. Vad visar siffrorna i bilden nedan? Alternativen är en HT – Högre Topp, HB –
Högre Botten, LT– Lägre Topp eller en LB – Lägre Botten. (3p)
1: _______________________________ (1p)
2: _______________________________ (1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 68
3: _______________________________ (1p)
27. Vad visar siffrorna i bilden nedan? Alternativen är en HT- Högre Topp, HB- Högre
Botten, LT- Lägre Topp, LB- Lägre Botten. (3p)
1: ________________________________________________ (1p)
2: ________________________________________________ (1p)
3: ________________________________________________ (1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 69
28. I bilden nedan har vi satt ut siffror vid olika formationer och linjer, ange vad det
är för linjer eller formation du ser? Alternativen är: stöd, motstånd, trendstöd,
trendmotstånd, trendkanal. (4p)
3
4
1
2
1: __________________________________ (1p)
2: __________________________________ (1p)
3: __________________________________ (1p)
4: __________________________________ (1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 70
29. Vilka vändpunkter är det du ser vid siffrorna i bilden nedan? Alternativen är: stöd,
motstånd, trendlinje, trendkanal. (2p)
2
1
1: ____________________________ (1p)
2: ____________________________ (1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 71
30. Vad ser du i bilden nedan? (1p)
Svar: ________________________________ (1p)
31. Vad kallas skillnaden i priset vid den vertikala linjen och varför uppkommer den?
(1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 72
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
32. Befinner sig priset i diagrammet nedan i en trend eller i en sidledsrörelse?(1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 73
Svar: ___________________________________ (1p)
33. Befinner sig priset i följande diagram i en trend eller i en sidledsrörelse (1p)
Svar: _____________________________________ (1p)
34. Vad är skillnaden på ett enkelt glidande medelvärde (SMA) och ett exponentiellt
glidande medelvärde (EMA)? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 74
35. Tala om vilket som är ett enkelt glidande medelvärde (SMA) och vilket som är ett
exponentiellt glidande medelvärde (EMA) i bilden nedan. Båda medelvärdena har
samma parameterinställning! (2p)
2
1
1: ________________________________________________________________ (1p)
2: ________________________________________________________________ (1p)
36. Vad betyder RSI och vad är det för typ av indikator? (2p)
Svar:
__________________________________________________________________ (2p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 75
37. RSI ligger över 70. Är du mer intresserad av att köpa eller sälja vid denna nivå, se
bilden nedan? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
38. Vilket är det lägsta respektive högsta värde RSI kan ha? (1p)
Svar: _____________________________ (1p)
39. Vad betyder ATR? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
40. Förklara vad parameterinställningen 7 i indikatorn ATR(7) betyder om vi tittar på
ett dagsdiagram? (1p)
Svar:
__________________________________________________________________ (1p)
Copyright 2012, www.MinBors.se
Sida 76
Index
Aktierna, 12
ATR, 55
Barchart, 20
Bearmarknad, 15
Blankning, 14
Bullmarknad, 15
Börs, 11
Candlestickdiagram, 18
Courtage, 13
Doji, 19
Dubbelbottnar, 28
Dubbeltoppar, 28
EMA, 54
Entré, 13
Fundamental analys, 16
Gap, 49
Gå kort, 15
Gå lång, 15
Huvud-skuldraformation, 29
Index, 13
Indikatorer, 51
Instrument, 12
Jämna tal, 38
Klassisk teknisk analys, 16
Linjediagram, 20
Copyright 2012, www.MinBors.se
Ljusdiagram, 18
MA, 54
marknad, 11
Marknadsläge, 31
Modern teknisk analys, 17
Motstånd, 38
Mäklaren, 12
Nyheter, 36
OHLC-diagram, 20
Pivotlinjer, 45
S&P 500, 13
Sidledsrörelse, 31
Stöd, 38
Teknisk analy, 16
Trend, 31
Trendkanaler, 41
Trendlinjer, 41
Utgång, 13
Volatilitet, 13
Volym, 13
Volymdiagram, 23
Vändpunkter, 36
Årshögsta, 38
Årslägsta, 38
Sida 77