Svenskproducerad Humle – en affärsmöjlighet

2015‐01‐28
Svenskproducerad Humle – en affärsmöjlighet
• Alnarp 27 januari
Jesper Lindström
SP Food and Biotech (SIK)
Företagsutvecklare
Projektledare
Bilder: Den virtuella floran
Varför humle?
Profilering
Diversifiering
Närproducerat
1
2015‐01‐28
Utmaning
•Svensk humle är för dålig, det går inte att brygga öl på den
•Svensk humle är för svårodlad, ‐man kan inte tjäna pengar på humle
Projektet – vad har vi gjort
• Kunskap • Teknik
• Innovation
• Kommunikation
2
2015‐01‐28
HISTORIA
1442
Sortval
• Gammal svensk sort
– Lågavkastande
– Mognar tidigt
– Okänd för bryggare
– Med historia?
• Modern sort
– Högavkastande
– Hinner den mogna?
– Passar svensk öl?
3
2015‐01‐28
Utformning av odlingen
Foto: Spännaregården, Gunilla Hellsten Boman
http://beerlegends.com/hops-planting-location-and-trellisdesign
Humleodling, Hallertau, Tyskland. Foto: Marti
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hopfengarten.jpg#mediaviewer/File
:Hopfengarten.jpg
Foto Kirsten Jensen
4
2015‐01‐28
Ojämn vattenhalt efter
torkning?
I humlekotten
I humlebädden
Stam
Fuktig på toppen (15% vatten)
Blad
Torr i botten (3% vatten)
(LfL,
2006)
30%
vatte
n
8%
vatte
n
(LfL,
2006)
LfL: Bavarian State Research Center for
Agriculture
5
2015‐01‐28
PENGARNA
SKÖRDETID
HUMLEPRIS
ANLÄGGNING
SKÖRD
50-800
100-1800
KR/KG
200 000TIM/HA
KR/HA
500-1000
KG/HA
Vilken ände skall man börja i?
•GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN
•Sortval
•Odlingssystem
•Skördeteknik
•Kundbehov
6
2015‐01‐28
Utmaning
•Svensk humle är för dålig, det går inte att brygga öl på den
•Svensk humle är för svårodlad, ‐man kan inte tjäna pengar på humle
Tack för att ni lyssnade
Jesper Lindström
SP Food and Biotech
[email protected]
076-127 26 2 4
Foto Else-Marie Strese
7