Befrielse för fritidshusets grundavgift

FÖGLÖ KOMMUN
Byggnads- och tekniska nämnden/renhållningsmyndighet
RENHÅLLNINGENS GRUNDAVGIFT
ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN GRUNDAVGIFTEN FÖR FRITIDFASTIGHET OM
NYTTJAREN AV DENNA FASTIGHET REDAN BETALAR EN GRUNDAVGIFT FÖR
PERMANENT BOENDE PÅ FÖGLÖ. Hänvisning till kommunens renhållningstaxa.
OBS! Sökanden intygar härmed att dennes hushåll är ensamma nyttjare av
fritidsfastigheten (vilket kan utgöra grund till befrielse).
Härmed anhåller jag / vi om befrielse av renhållnings grundavgift för år
Fastighetens namn:
Fastighetens RNr:
Fastighetens ägare:
Fastighetens adress:
Fastighetsägarens adress:
Datum:
/
20
Sökandes underskrift:
Namnförtydligande:
BESLUT:
Postdress
Tingsvägen 3
AX-22710 FÖGLÖ
Telefon
(018) 50215
Telefax
(018) 50047
E-post/webb
[email protected]
Bank
ÅAB 660100 - 1079417
ANDB 557804 - 23684