Projektförslag: Skogsstaden - Luleå tekniska universitet

Projektförslag: Skogsstaden
Detta projekt kan göra stor skillnad för ungas digitala lärande i skolan och kommer garanterat att börja användas på riktigt! Minecraft är ett spel utvecklat i Sverige med över 100M registrerade användare samt närmare 17M sålda exemplar. Minecraft är både ett äventyrsspel och ett verktyg för att skapa via byggande. Användare kan antingen bygga ensamma lokalt (eller på en “tom” server) eller tillsammans med andra på en delad server vilket även leder till behovet av social interaktion för att reda ut potentiella konflikter. Minecraft har stor potential för att underlätta barns lärande i de lägre årskurserna i grundskolan (förskola till årskurs 6) där många unga redan använder Minecraft dagligen. Samtidigt är det ett stort behov av att få fler unga intresserade av digitalt skapande och digital teknik. Projektförslag: Skogsstaden
Detta projektförslag går ut på att skapa en avancerad utökning av Minecraft genom att utöka en modern Minecraft­server med möjlighet för lärare att lägga in uppgifter i en 3D­värld samt för elever att hitta och lösa dessa uppgifter. Specifik funktionalitet: ● Lärarna ska enkelt kunna lägga in nya uppgifter. ○ Vissa uppgifter ska gå att lösa inom Minecraft medans andra kan lösas utan i andra digitala verktyg. ● Lärarna ska kunna se vem som påbörjat vilka uppgifter och om de löst dem. ● Eleverna ska kunna arbeta med avancerade tekniker inne i Minecraft: ○ Programmering av Minecraft­entiteter för lärande av programmering samt digitalt berättande. ○ Koppling till programmering av Arduino för att kunna styra fysiska objekt utanför Minecraft­världen. ○ 3D­modellering där de kan exportera 3D­modeller de byggt inne i Minecraft och sedan skriva ut dessa på 3D­skrivare. ○ Skapa filmer av när de arbetar inne i Minecraft och exportera till t.ex. YouTube. ○
Visualisera aktivitetet i denna utökade Minecraft via en extern webbtjänst där även nya uppgifter läggs in. Projektets innehåll
Projektet föreslås innehålla förljande delprojekt: 1. Omvärldsanalys. Vilket “modd­verktyg” är lämpligast att arbeta via. 2. Kontakt med lärare som är intresserade av att vara alpha­kunder av detta system och ha kontinuerlig kontakt med dessa under utvecklingsprocessen. 3. Implementation. 4. Publik dokumentation och reklammaterial för slutanvändare. 5. Teknisk dokumentation. Detta projekt föreslås utav Luleå Kommun och LTU, SRT via Peter Parnes och Agneta Hedenström. Kontakt och mer information
Peter Parnes
[email protected] 070­2392995
Agneta Hedenström [email protected] 070­2270097