Ladda ner prislista

Grön PMS 348 (349)
Blå PMS 072
G
PRISLISTA BOSS
Regummerade lastbils- och bussdäck
1 mars 2015
colmec.se
Säkerhet. Kvalitet. Ekonomi. Miljö.
Colmec är den rikstäckande och marknadsledande aktören för distribution av lastvagns- och bussdäck i Sverige.
Colmecs system siktar inte bara på att minimera däckkostnaderna för transportföretag, bussföretag och åkeriföretag, utan också på att sänka
bränslekostnaderna i betydande grad. Dessa effekter är kopplade till varandra. Därför tar Colmec ett helhetsgrepp inom däcksdistributionen, teknisk
support och service.
Colmec skall vara den attraktiva och naturliga partnern för distribution av lastvagns- och bussdäck, genom effektiva distributionskanaler, högt
tekniskt kunnande, egen avancerad lastvagnsregummering, bred produktmix och ekonomiskt fördelaktiga alternativ.
Inskrivning och genomlysning av stommar
Alla stommar som skrivs in får en individuell märkning så kunden alltid får tillbaka sin inskickade
stomme. Vi byter aldrig stommar. Efter inskrivningen och en visuell inspektion passerar stommarna genomlysningsmaskinen (den enda i norra Europa) innan insyning. Icke regummeringsbara
stommar skrotas direkt för att säkerställa vår höga kvalitetsnivå.
Produktion
I en helautomatisk datastyrd kratsningsprocess avlägsnas gammalt gummi i slitbaneområdet
och stommen kratsas till exakt rundhet och bredd. Eventuella skador slipas upp och förstärks.
Sedan sker banpåläggning som centreras och optimeras genom särskild teknik samt kontrolleras
av polariserande ljus. Efter vulkanisering sker en slutavsyning som är en av flera kontrollstationer
i produktionsflödet.
Spectramaskinen som nu är installerad är både lättmanövrerad och ergonomisk utformad, för att
underlätta såväl själva arbetsmomentet som arbetsmiljön. Maskinen arbetar med högspänning
om 25 000 volt och identifierar via elektroder avvikelser i däcket som ej upptäcks med blotta ögat,
t ex mikrohål i innerline. Om däcket eventuellt inte klarar denna slutkontroll, tas det bort från
flödet för åtgärd.
Produktionen är den mest moderna och sker med den nyaste maskinutrustningen i Europa.
Kvalitetsnivån på våra Bossregummeringar likställs med nya däck.
Provtryckning
Alla våra färdiga regummerade däck fortsätter sedan till vår provtryckningsavdelning. Väl där provtrycks däcket till 10,5 bar i ett sista moment innan däcket levereras till kunden, allt för att säkerställa vår höga kvalitetsnivå. Vår regummeringsprocess har en unik hög nivå som kan likställas
med ett nydäck och som vi är ensamma om i norra Europa.
B_base
Vår technology linje med många mönsterval för trailer, lågprofil och vinter. Ny gummiblandning med 100% naturgummi. Lågt
rullmotstånd, låg värmeuppbyggnad med hög tålighet mot bryt- och skärskador.
B_plus
Vår allround linje med många mönsterval för regionaltrafik, distribution och off road. Ny gummiblandning med 70% naturgummi
och 30% syntetgummi. Utmärkta egenskaper med hög tålighet mot bryt- och skärskador.
B_tech
Produktlinjer regummeringar Boss.
2
Vår premium linje med många mönsterval för fjärr- och regionaltrafik samt buss. Ny gummiblandning med 70% syntetgummi och
30% butadiengummi. Mycket bra våtgrepp, lång livslängd och lågt slitage för ökat miltal. Colmec AB är ensam i Norden att kunna erbjuda
dig som kund denna unika gummiblandning.
Kundservice: 011-13 40 37 • Fax: 011-12 36 11 • E-post: [email protected]
Information om nordiska vinterdäckslagar.
Nedan följer en sammanställning över de viktigaste delarna i några länders lagstiftning. För mer detaljerad information hänvisas till
respektive lands däcks- och fordonsbestämmelser.
Sverige
Gällande under vinterdäcksperioden 1/12 - 31/3 för svenska och
utländska fordon.
Lastbilar och bussar över 3.5 ton:
Lägsta tillåtna mönsterdjup 5 mm på alla axlar. Vid vinterväglag
ska vinterdäck vara monterade på drivaxeln. Med vinterväglag
menas: ”när det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av
vägen”. Kravet på vinterdäck för drivaxeln identifieras enligt följande 3 alternativ:
1. ”Däck som särskilt framtagits för vinterkörning och som är
märkt M+S.”
2. ”Grovmönstrade däck med vintermönster märkta med M+S
eller däck märkta med symbol alptopp/snöflinga (3 PMSF)”.
3. ”Om däck är försett med snökedjor eller fordonet med
lämpligt slirskydd, sandspridare eller liknande anordning
bör det vara likställt med vinterdäck”.
Vinterdäck är särskilt märkta (M+S) och särskilt framtagna för
vinterkörning och med ett mönsterdjup på minst 5 mm.
Endast vinterdäck, och härför särskilt framställda, tillåts vara
dubbade.
Dubbade däck och kätting kan användas även utanför denna
tidsperiod om körförhållandena kräver det.
Obs! Under vinterperioden ska kätting alltid medföras. Antalet
kättingar ska vara minst tre, fem eller sju och beror på fordonets
storlek. Den udda kättingen är tänkt till ett av framhjulen.
Kättingen ska vara tillverkad av metall/stål och konstruerad så att
det alltid är kontakt mellan kätting och vägbana. Kätting monteras
innan färd då vinterväglag kan befaras på sträckan.
Finland
Ingen särskild vinterdäckslagstiftning för tunga fordon finns.
Minsta mönsterdjup är 1.6 mm. Dubbade däck är tillåtna 1
november till och med 31 mars eller första måndagen efter påsk.
”3 PMSF”-märkning är ett tillräckligt villkor för att däcket ska falla
under definitionen vinterdäck. För att få sätta denna symbol på
däcksidan måste däcket ha godkänts i ett särskilt funktionsprov.
Denna märkning gäller endast för nya däck tills vidare.
Danmark
Som undantag till ovanstående anges:
”Körning med tung lastbill när fordonet används i anläggningsarbete eller liknande arbete”. ”Även militära fordon undantas”.
Tyskland
Släp:
För släpvagnar och trailers gäller lägsta mönsterdjup 1.6 mm även
under vinterperioden.
Norge
Samtliga fordon över 3.5 ton:
Gällande under vinterperioden 1 november till och med måndagen
efter andra påskdagen. För Nordland,Troms och Finnmark är vinterperioden från 16 oktober till och med 30 april. Både norska och
utländska fordon omfattas av denna lagstiftning.
Föraren av fordonet är alltid ansvarig för att ha säkrat tillräckligt
väggrepp i förhållande till underlaget.
Detta kan ske med hjälp av vinterdäck (med eller utan dubbar),
med kätting eller liknande.
Ingen särskild vinterdäckslagstiftning för tunga fordon finns.
Minsta mönsterdjup är 1.0 mm. Dubbade däck är tillåtna 1
november till och med 15 april.
I Tyskland har man i slutet av 2010 spetsat till lagen på så sätt
att vinterdäck krävs vid vinterförhållanden, och åtminstone på
drivaxeln. Med vinterdäck menas M+S märkning, och vinterdäcksreglerna anger inte någon speciell vinterperiod. Inget annat än
minsta mönsterdjup på 1.6 mm anges. Dubbade däck är ej tillåtna
på tyska vägar under några förhållanden. Detta gäller även för
utländska fordon.
Polen
Dubbade däck är inte tillåtna i Polen.
Österrike
För tunga fordon gäller att M+S märkta däck ska vara monterade
åtminstone på drivaxeln under perioden 1 november till och med
15 april. Minsta tillåtna mönsterdjup är 5 mm. För övriga länder i
Europa, med något undantag, finns ingen särskild vinterdäckslagstiftning.
OBS! Dessa vinterdäckslagar kan komma att uppdateras/ändras. Säkerställ därför alltid själv vad som gäller för respektive land vid respektive tidpunkt.
Rullmotstånd
Bryt- och skärskador
Grepp (vått/torrt)
B_plus
B_tech
B_base
Miltal
Gäller från 2015.03.01
3
Mönster med högt miltal som
har lågt rullmotstånd och är
bränslebesparande. Mycket bra
för lågbyggda släp/trailers.
Väl beprövat mönster med
hela skuldror och inbyggd saip
för kylning. Lämplig för 17.5”.
›› Mönsterdjup 12,0 mm
›› Mönsterdjup 13,0 mm
B_base
BZA
BTE2/65
Ett mycket lättrullande mönster
som minskar bränsleförbrukningen
med ca 5%. Hela skuldror och inbyggd saip för kylning.
Gummiblandning med låg värmeuppbyggnad lämplig för singelboggiemontage. Ett mycket lättrullande mönster som minskar
bränsleförbrukningen med ca 5%.
›› Mönsterdjup 15,5 mm
›› Mönsterdjup 14,5 mm
B_tech
BZE2
BTA/65
BZAW/65
Gummiblandning med extremt låg
värmeuppbyggnad och rekommenderas till mycket långa transportavstånd. Ett mycket lättrullande
mönster som minskar bränsleförbrukningen med ca 5%.
Wingutförandet gör mönstret
motståndkraftigt mot vridning.
Lämpligt för trailer och släp med
spridd boggie, långhjuliga släp
och lågprofil.
›› Mönsterdjup 13,0 mm
›› Mönsterdjup 13,0 mm
B_tech
B_tech
B_base
B_tech
BTA2
B_tech
BTE3
4
Nyutvecklat trailermönster med
anpassad gummiblandning för
både regional-, fjärr- och vinterkörning. Wingutförandet gör
mönstret väldigt stabilt och motståndskraftigt mot vridning.
Godkänd för vinterkörning.
›› Mönsterdjup 15,0 mm
M+S
Kundservice: 011-13 40 37 • Fax: 011-12 36 11 • E-post: [email protected]
FJÄRR/REGIONAL
Grön PMS 348 (349)
Blå PMS 072
G
RULL/SLÄP
DIMENSION
BTA2
BZA
2 582
2 582
BZE2
BTE2/65
BTA/65
BZAW/65
BTE3
17.5
245/70 R 17.5
19.5
245/70 R 19.5
2 603
255/60 R 19.5
2 859
265/55 R 19.5
2 859
265/70 R 19.5
2 373
285/70 R 19.5
2 906
305/70 R 19.5
3 360
385/55 R 19.5
4 305
385/65 R 19.5
4 104
425/55 R 19.5
5 196
435/50 R 19.5
5 263
445/45 R 19.5
5 403
445/65 R 19.5
6 428
22.5
10 R 22.5
2 757
11 R 22.5
2 971
3 186
12 R 22.5
3 452
3 759
13 R 22.5
3 722
3 895
295/60 R 22.5
3 540
3 772
305/60 R 22.5
3 799
4 052
315/60 R 22.5
4 314
255/70 R 22.5
2 582
2 829
275/70 R 22.5
3 088
3 304
305/70 R 22.5
3 677
315/70 R 22.5
3 790
275/80 R 22.5
4 031
3 199
4 482
3 939
3 482
295/80 R 22.5
3 815
315/80 R 22.5
4 117
385/55 R 22.5
385/65 R 22.5
4 156
4 375
4 530
4 065
4 220
425/65 R 22.5
445/65 R 22.5
5 692
6 339
Gäller från 2015.03.01
5
Drivmönster för året runt bruk
och saipat för bästa milresultat.
God sidostabilitet och tystgående.
Drivmönster för sommarbruk med
utmärkta egenskaper mot brytoch skärskador samt våtgrepp.
›› Mönsterdjup 18,0 mm
›› Mönsterdjup 21,0 mm
M+S
BMD
Mönster med högt miltal och
utmärkta våtegenskaper för
både fjärr- och regionalkörning.
Bana för lågprofil.
Ett mycket lättrullande drivmönster
avsett för fjärrkörning. Ej lämplig
för arbetsplats med svåra underlag.
›› Mönsterdjup 18,5 mm
›› Mönsterdjup 21,0 mm
M+S
Ett mycket lättrullande, bränslebesparande och tystgående
drivmönster avsett för fjärrkörning.
Perfekt för lågprofil.
B_tech
M+S
BDL
BDA2
6
B_base
BDE2
›› Mönsterdjup 17,5 mm
M+S
Kundservice: 011-13 40 37 • Fax: 011-12 36 11 • E-post: [email protected]
B_tech
B_base
B_plus
BCT/S
M+S
FJÄRR/REGIONAL
Grön PMS 348 (349)
Blå PMS 072
G
DRIV
DIMENSION
BCT/S
BDE2
BDL
BMD
BDA2
17.5
9.5 R 17.5
2 516
10 R 17.5
2 665
215/75 R 17.5
2 516
225/75 R 17.5
2 516
235/75 R 17.5
2 665
245/70 R 17.5
2 720
19.5
245/70 R 19.5
2 821
265/70 R 19.5
2 931
285/70 R 19.5
3 270
3 279
305/70 R 19.5
3 342
3 394
20
9.00 R 20
3 407
10.00 R 20
3 812
11.00 R 20
4 607
12.00 R 20
4 905
22.5
9 R 22.5
2 934
10 R 22.5
3 099
11 R 22.5
3 443
3 585
12 R 22.5
3 977
4 169
4 321
4 202
13 R 22.5
4 183
4 402
4 520
4 414
295/60 R 22.5
4 142
4 433
4 312
305/60 R 22.5
4 560
4 792
4 681
315/60 R 22.5
4 784
4 969
4 748
255/70 R 22.5
2 828
2 961
275/70 R 22.5
3 433
3 583
3 787
3 628
305/70 R 22.5
3 803
3 892
4 131
3 993
4 185
315/70 R 22.5
4 064
4 345
4 184
4 401
275/80 R 22.5
3 514
295/80 R 22.5
3 957
4100
4 254
4 213
4 359
315/80 R 22.5
4 191
4 385
4 609
4 531
4 659
4 456
4 841
3 744
Gäller från 2015.03.01
7
Ett självrensande anläggningsmönster med optimalt miluttag.
Gummiblandning specialtillverkad
mot bryt- och skärskador.
Självrensande mönster för blandad
körning och tuffa arbetsplatser.
Lämplig för singelboggiemontage.
›› Mönsterdjup 15,5 mm
›› Mönsterdjup 14,5 mm
B_tech
BZY/65
B748
Ett allroundmönster för tre- eller
fyraxliga släp. Gummiblandning för
tuffare insatser, t ex timmersläp,
som är extremt bra mot bryt- och
skärskador.
Ett grövre mönster för blandad
körning. Gummiblandning med lång
livslängd. Anpassat för trailer.
›› Mönsterdjup 13,5 mm
›› Mönsterdjup 18,0 mm
M+S
B-WORKS
B_base
Ett självrensande drivmönster med
4 mm undergummi för blandad
körning. Gummiblandning specialtillverkad mot bryt- och skärskador.
8
M+S
BTY
›› Mönsterdjup 21,5 mm
M+S
Kundservice: 011-13 40 37 • Fax: 011-12 36 11 • E-post: [email protected]
B_tech
B_base
B_base
BZY2
M+S
ON/OFF
Grön PMS 348 (349)
Blå PMS 072
G
RULL/SLÄP
DIMENSION
BZY2
BZY/65
DRIV
BTY
B748
B-WORKS
17.5
245/70 R 17.5
2 648
19.5
245/70 R 19.5
2 515
255/60 R 19.5
2 998
265/55 R 19.5
2 998
265/70 R 19.5
2 510
2 491
285/70 R 19.5
3 008
2 977
305/70 R 19.5
3 360
3 261
20
10.00 R 20
3 370
11.00 R 20
4 056
4 463
12.00 R 20
4 226
4 705
22.5
11 R 22.5
3 157
12 R 22.5
3 725
4 185
13 R 22.5
4 044
4 483
285/60 R 22.5
3 736
295/60 R 22.5
3 773
305/60 R 22.5
4 053
315/60 R 22.5
4 315
255/70 R 22.5
2 830
2 624
275/70 R 22.5
3 273
3 390
305/70 R 22.5
3 713
3 971
315/70 R 22.5
3 827
4 307
275/80 R 22.5
3 451
295/80 R 22.5
3 852
4 307
315/80 R 22.5
4 123
4 544
385/55 R 22.5
4 418
385/65 R 22.5
4 186
425/65 R 22.5
5 692
3 656
4 272
Saknar ni någon dimension eller mönster i prislistan?
Kontakta oss så offererar vi er vid förfrågan.
Gäller från 2015.03.01
9
Självrensande drivmönster med
högt mil/timresultat lämplig för
större truckar. Extremt bra mot
bryt-och skärskador och förstärkt
med 6 mm extra undergummi.
Mönster avsett för större truckar/
terminalhantering med 4 mm extra
undergummi. Högt timresultat.
›› Mönsterdjup 25,0 mm
›› Mönsterdjup 26,0 mm
B_base
BZM
BCT/S
Mönster avsett för större truckar/
terminalhantering med 4 mm extra
undergummi. Högt timresultat.
Drivmönster för året runt bruk och
saipat för bästa milresultat. God
sidostabilitet och tystgående. Även
lämplig för truck/industrikörning
›› Mönsterdjup 32,0 mm
›› Mönsterdjup 18,0 mm
B_base
BLMD
M+S
BSG
BM-PORT
Aggressivt drivmönster avsett för
vinterbruk där bra grepp prioriteras.
Hög sidostabilitet och förmarkerade
dubbrekommendationer. Även
lämplig för truck/industrikörning.
Truckmönster avsett för tuffare
körning på svårt underlag. Extrem
slitstyrka och högt timresultat.
›› Mönsterdjup 19,5 mm
›› Mönsterdjup 30,0 mm
M+S
Kundservice: 011-13 40 37 • Fax: 011-12 36 11 • E-post: [email protected]
B_base
B_base
B_base
B_tech
10
BZH
TRUCK/INDUSTRI
Grön PMS 348 (349)
Blå PMS 072
G
DRIV
DIMENSION
BZH
BZM
BLMD
BCT/S
BSG
BM-PORT
10
6.50 R 10
1 795
7.50 R 10
1 795
23 x 9 R 10
2 437
225/75 R 10
2 437
12
7.00 R 12
2 448
2 471
27 x 10 R 12
3 365
3 394
250/75 R 12
3 365
3 394
7.50 R 15
3 342
3 372
28 x 9 R 15
3 827
3 862
8.25 R 15
3 827
3 862
250 R 15
4 419
4 459
250/70 R 15
4 419
4 459
300 R 15
5 192
5 239
300/70 R 15
5 192
5 239
28 x 12.5 R 15
6 654
6 715
32 x 12.1 R 15
6 904
6 967
9.00 R 20
3 407
3 471
10.00 R 20
3 812
3 775
15
20
11.00 R 20
5 196
6 312
6 194
4 607
4 567
6 194
12.00 R 20
5 505
6 703
6 578
4 905
4 862
6 578
12 R 22.5
4 946
6 231
6 114
3 977
4 036
6 114
13 R 22.5
5 070
6 330
6 211
4 183
4 184
6 211
295/80 R 22.5
4 923
6 154
6 038
3 957
4 106
6 038
315/80 R 22.5
5 543
6 340
6 221
4 191
4 171
6 221
22.5
Gäller från 2015.03.01
11
Aggressivt drivmönster avsett för
vinterbruk där bra grepp prioriteras.
Hög sidostabilitet och förmarkerade
dubbrekommendationer.
Vintermönster för alla typer av körförhållanden med högt miltal. Ska
monteras sen höst eller tidig vinter
för maximal livslängd.
›› Mönsterdjup 19,5 mm
›› Mönsterdjup 20,0 mm
M+S
B_plus
BWM
M+S
BDN2
Drivmönster med utmärkt grepp
och högt miltal. Detta mönster
passar även för året runt bruk.
Vintermönster för både fjärr- och
regionalkörning. Optimerat väggrepp och högt miltal. Detta
mönster passar även för året runt
bruk.
›› Mönsterdjup 21,5 mm
›› Mönsterdjup 22,0 mm
M+S
B_plus
BDR
M+S
BWG
Självrensande vintermönster med
cap and base konstruktion och
många goda vinteregenskaper.
Kan dubbas.
Vintermönster med utmärkt grepp
och slitstyrka. Cap and base
konstruktion med slitagevarnare
WSI och DSI. Högt miltal.
›› Mönsterdjup 20,0 mm
›› Mönsterdjup 20,0 mm
M+S
B_tech
BWE
M+S
BWF
BWT
Nyutvecklat vintermönster för
den skandinaviska marknaden där
grepp och säkerhet prioriteras.
Lång livslängd.
Vintermönster speciellt framtagen
för den skandinaviska marknaden.
Suverän prestanda och utmärkt
grepp och väghållning på snöiga
och isiga vägar.
›› Mönsterdjup 17,0 mm
›› Mönsterdjup 20,0 mm
M+S
Kundservice: 011-13 40 37 • Fax: 011-12 36 11 • E-post: [email protected]
B_tech
B_tech
B_plus
B_tech
B_tech
12
BSG
M+S
VINTER
Grön PMS 348 (349)
Blå PMS 072
G
DRIV
DIMENSION
BSG
BWM
BDR
BDN2
BWE
BWG
BWF
BWT
17.5
8.0 R 17.5
2 073
8.5 R 17.5
2 332
9.5 R 17.5
2 621
10 R 17.5
2 772
205 R 17.5
2 332
215/75 R 17.5
2 621
225/75 R 17.5
2 621
235/75 R 17.5
2 772
245/70 R 17.5
2 839
19.5
245/70 R 19.5
2 942
265/70 R 19.5
2 991
285/70 R 19.5
3 230
3 331
3 349
3 398
305/70 R 19.5
3 369
3 470
3 488
3 538
435/50 R 19.5
5 995
445/45 R 19.5
6 170
20
9.00 R 20
3 471
10.00 R 20
3 775
11.00 R 20
4 567
12.00 R 20
4 862
22.5
9 R 22.5
2 998
10 R 22.5
3 105
11 R 22.5
3 529
12 R 22.5
4 036
4 167
4 188
4 297
13 R 22.5
4 184
4 402
4 424
4 542
285/60 R 22.5
3 913
4 078
4 098
4 204
295/60 R 22.5
4 108
4 278
4 299
4 413
305/60 R 22.5
4 467
4 585
4 608
4 732
315/60 R 22.5
4 605
4 622
4 741
4 645
4 774
255/70 R 22.5
2 829
275/70 R 22.5
3 469
3 677
3 770
3 695
3 786
3 605
305/70 R 22.5
4 000
4 103
4 411
4 123
4 229
4 025
315/70 R 22.5
4 282
4 329
4 411
4 350
4 464
4 255
4 370
275/80 R 22.5
3 644
3 786
3 804
3 899
295/80 R 22.5
4 106
4 276
4 359
4 359
4 297
4 410
4 190
4 300
315/80 R 22.5
4 171
4 399
4 529
4 529
4 421
4 542
4 328
4 430
4 741
4 411
4 195
Gäller från 2015.03.01
13
ALLMÄNNA VILLKOR COLMEC AB
för leverans av produkter från Colmec AB (CAB) till kunden (Kunden)
1 - Inledning
Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga och går att ladda ner på www.colmec.se och gäller för samtliga beställningar från
Kunden. Villkoren gäller till dess ändrade villkor görs tillgängligt av CAB. CAB och Kunden äger dock rätt att träffa särskilt
skriftlig överenskommelse om avvikelser från gällande villkor. CAB reserverar sig för felskrivningar på såväl hemsidan som
i tryckta kataloger.
2 - Priser, bonus, rabatter
Order av produkter skall anses ha skett till de priser och villkor som bestämts av CAB och är gällande vid leveransdatumet. CAB skall ha rätt att, utan att meddela Kunden, ändra gällande priser och villkor. Alla priser är angivna
exklusive moms och eventuella miljö- och tullavgifter.
3 - Leveranser
CAB skall ansvara för transporten till Kundens angivna leveransadress inom EU. För leveranser utanför EU ansvarar CAB för transporten till respektive landsgräns. CAB skall göra skäliga ansträngningar för att leverera produkterna i
enlighet med önskade leveranstider, men skall inte vara ansvarig gentemot Kunden om leverans inte sker inom
önskade leveranstider. Alla leveranser inom CABs ansvar sker med CABs egna distributionsresurser. Övriga leveranssätt
ansvarar och bekostar Kunden själv.
4 - Betalningsvillkor
Om inget annat överenskommits, skall betalning vara CAB tillhanda inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Varken en
växel, skuldsedel, betalningsförbindelse eller annan utfästelse att betala skall anses utgöra fullgjord betalning. Om Kunden
inte erlägger betalning i tid skall CAB äga rätt att kräva Kunden på ränta på fordran från förfallodagen till dess full betalning
erlagts. För närvarande utgår ränta med tjugotvå (22) procent per år.
5 - Äganderättsförbehåll
I den utsträckning sådant förbehåll är giltigt i enlighet med tillämplig lag, skall CAB ha äganderätt till de levererade
produkterna till dess Kunden i sin helhet fullgjort sitt betalningsåtagande i enlighet med detta avtal.
6 - Ansvar vid fel i produkter som förelegat före leverans till Kunden
I enlighet med vad som föreskrivs nedan och enbart enligt detta, skall CAB endast vara ansvarigt för avhjälpande av fel i produkter, som förelåg före leverans till Kunden genom att byta ut de felaktiga produkterna mot felfria produkter, varvid CAB
skall äga rätt att, efter undersökning i varje enskilt fall och bedömning av slitaget av de felaktiga produkterna, kräva betalning av Kunden för de nya, felfria produkterna. Vid Kundens mottagande av produkterna skall Kunden kontrollera huruvida
leverans skett i enlighet med följesedel samt kontrollera huruvida det föreligger materialfel, tillverkningsfel, fel i gods, fel i
emballage och/eller fel i kvantitet har levererats. Krav i anledning av dessa fel skall framställas omgående till CAB efter det
att Kunden mottagit produkterna och i vart fall senast ha mottagits skriftligen av CAB två (2) veckor efter det att produkterna eller delar av produkterna mottagits av Kunden. Påtalar Kunden inte fel i enlighet med vad som ovan föreskrivits skall
CAB vara fri från ansvar gällande produktens utseende, förpackning och kvantitet. CABs ansvar för felaktiga produkter skall
enbart gälla sådana fel som utgör ursprungliga fel, d v s fel som förelåg innan leverans skett till Kunden. Endast fel i material
och tillverkning skall anses utgöra fel. Felaktiga produkter som byts ut skall stå till CABs förfogande och skall utgöra CABs
egendom så länge CAB inte meddelar annat.
6.1 - Ansvar vid fel i produkter som uppkommit efter leverans till Kunden
CABs ansvar skall inte omfatta fel, vilka uppstått på grund av omständigheter som uppkom efter det att risken för produkterna övergått till Kunden. CABs ansvar omfattar t ex inte fel som orsakats av felaktig förvaring eller inkorrekt hantering
av Kunden. Vidare, skall CAB inte vara ansvarig för fel som uppkommer till följd av onormal användning av CABs produkter.
Kunden åtar sig att följa de riktlinjer som uppställs av CAB, särskilt avseende förvaring, installation, pumpning, tryck och
användning. Kunden är skyldig att i sin tur informera användare och sina kunder om de villkor som uppställs av CAB. Det
är förbjudet att ändra och/eller förvanska hela eller delar av kännetecken och/eller nummer anbringade på CABs produkter
eller sälja sådana utan CABs godkännande.
6.2 - Ekonomisk skada
CAB skall inte vara ansvarig för att kompensera Kunden för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk eller
indirekt skada.
14
Kundservice: 011-13 40 37 • Fax: 011-12 36 11 • E-post: [email protected]
7 - Befrielsegrunder
Parterna är befriade från ansvar under den tid och i den utsträckning som fullgörelse av åtagande i enlighet med dessa
villkor hindras på grund av omständigheter utanför sådan parts kontroll eller omständigheter som sådan part inte rimligen
kunnat råda över, såsom men inte begränsat till krig, terrorism, tumult, strejk, lockout, arbetsmarknadskonflikt, allmän
knapphet på transporter, brand, översvämning, torka, extrema väderförhållanden, uppfyllelse av lag eller föreskrift, regel,
förordning, anvisning eller andra omständigheter som parterna inte rimligen kunnat råda över (”Force Majeure”). Detta
gäller under förutsättning att sådan part inte rimligen hade kunnat undvika hindret och dess följder. Part som önskar
åberopa Force Majeure i enlighet med dessa villkor skall omedelbart underrätta den andra parten när sådant hinder uppkommer och när det upphör. Underlåter part detta kan Force Majeure händelse inte åberopas som befrielsegrund. Båda
parter skall vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra och mildra följderna av en bristande fullgörelse av dessa villkor, som
har orsakats av Force Majeure.
8 - Kopierade och förfalskade produkter
CAB kommer att inleda rättsprocesser mot alla juridiska och fysiska personer som kopierar eller förfalskar CABs
varumärken eller gör intrång i CABs immateriella rättigheter.
9 - Ändring av Allmänna Villkor
CAB skall ha rätt att, när som helst utan varsel, ändra gällande villkor. Ändrade villkor gäller så snart de är tillgängliga för
Kunderna, oavsett kommunikationssättet. Gällande Allmänna Villkor finns att ladda ner på www.colmec.se, eller tillhandhålls av oss vid förfrågan i elektroniskform eller pappersform.
10 - Lösning av tvistemål
Tvist i anledning av dessa villkor skall lösas av Stockholms tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk
materiell rätt.
CERTIFIERINGAR COLMEC AB
dessa certifieringar finns att ladda ner från vår hemsida eller tillhandahålls av oss vid förfrågan
Kvalitet och miljö
Colmec AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller
tillverkning av regummerade däck samt marknadsföring, försäljning och distribution av regummerade och nya
lastbils- och bussdäck.
Colmec AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller tillverkning av
regummerade däck samt marknadsföring, försäljning och distribution av regummerade och nya lastbils- och bussdäck.
ECE R 109
Colmec AB tillämpar och uppfyller kvalitetsnormerna enligt det internationella reglementet ECE R 109 vid
produktion av regummerade däck. Detta gäller även Colmec-gruppens produktionsanläggning i Rudno, Polen.
Kreditvärdighet
Colmec AB är väldigt stolta och glada över att från nordens ledande kreditbedömningsföretag, UC AB och
AAA Soliditet AB, erhålla kreditbedömningen, Högsta kreditvärdighet.
Colmec AB med organisationsnummer 556088-8017
Postadress: Box 675, 601 15 Norrköping | Leveransadress: Hanholmsvägen 63, 602 38 Norrköping
Telefon: 011-13 40 30 | Fax: 011-12 36 11
E-post: [email protected] | Hemsida: www.colmec.se
Gäller från 2015.03.01
15
RiKSTäcKaNdE.
Vi är den rikstäckande och marknadsledande aktören för
distribution av lastvagns- och bussdäck i Sverige.
Varje vecka, året om, trafikerar vi Sverige från Kiruna i norr till
Ystad i söder med våra egna distributionsresurser, men hjälper
gärna dig som kund med brådskande leveranser från något av
våra jourlager.
KontaKt ColmeC aB.
Huvudkontor, produktion och lager, Norrköping
Adress
Växel
E-post
Hemsida
Hanholmsvägen 63, 602 38 Norrköping
011-13 40 30
[email protected]
www.colmec.se
Kundservice, Norrköping
Telefon
Fax
E-post
011-13 40 37
011-12 36 11
[email protected]
Försäljningschef, Sverige
Telefon
0703-95 59 40
Jourlager, Umeå
Jourlager, Jönköping
Jourlager, Sandviken
Jourlager, Göteborg
Jourlager, Karlstad
Jourlager, Kalmar
Jourlager, Stockholm
Jourlager, Vellinge
Telefon 0703-31 90 20
Telefon 0703-78 47 04
Telefon 0703-78 47 19
Telefon 0703-78 47 06
Telefon 0703-78 47 80
Telefon 0703-82 65 77
Telefon 0703-78 47 41
Telefon 0703-78 47 80