Presentation "Låt kalvjakten styra"

LÅT KALVJAKTEN STYRA
Till dig som använder materialet:
Bilderna får endast användas i detta
bildspel.
Illustrationer: Rolf Svensson
© Svenska Jägareförbundet 2015
LÅT KALVJAKTEN STYRA
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015
”MAN FÅR DEN ÄLGSTAM MAN FÖRTJÄNAR”
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015
SAMVERKAN GER KVALITET
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015
LÅG MEDELÅLDER GER
MINSKAD REPRODUKTION
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015
HONDJUREN VILL VÄLJA TJUR
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015
LÅT KALVJAKTEN STYRA!
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015
JAKTGARANTI!
Låt kalvjakten styra
hur många vuxna som ska skjutas
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015
ATT VÄLJA RÄTT DJUR
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015
KO, KALV OCH TJUR
HUR GÖR DU?
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015
KO, KALV OCH TJUR
HUR GÖR DU?
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015
KO, KALV OCH TJUR
HUR GÖR DU?
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015
HONDJUR OCH TRE TJURAR
HUR GÖR DU?
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015
TVÅ ENSAMMA HONDJUR
HUR GÖR DU?
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015
”DET ÄR DU SOM HÅLLER I AVTRYCKAREN…”
LYCKA TILL!
Illustration: Rolf Svensson. © Svenska Jägareförbundet 2015