Hur mår du Norden?

Hur mår du Norden? – Hållbarhet genom välfärd, kultur och jämställdhet den 27– 28.1.2016 i Hotel Radisson Blu Marina Palace, Åbo
?
rden
o
N
u
d
år
”Hur m
älfärd,
genom v t”
t
e
h
r
a
b
ll
lldhe
– Hå
h jämstä
kultur oc
s
f-konferen
n
till kickof
i Radisso
Inbjudan
ARI 2016
U
N
JA
8
BO
Å
,
el
DEN 27-2
ot
H
a Palace
Blu Marin
Kickoff-konferens
för det finländska ordförandeskapets prioriteringsprojekt
”Ett öppet och innovativt Norden med välmående människor 2020Lika möjligheter till välfärd, utbildning, kultur och arbete”
Med förbehåll för ändringar i programmet.
ONSDAG DEN 27 JANUARI 2016
09.30
Registrering för konferensen
Evenemangsmarknad kl. 9.30 - 17.30
10.30
Dagen öppnas
Moderator: Förbundssekreterare HENRIK WILÉN på Föreningarna Nordens
Förbund (FNF)
Cirkusföreställning med studerande TOMMI OLLIKAINEN och VILJA från Åbo konstakademi, Finland
Åbo stadsdirektör ALEKSI RANDELLS välkomsttal
PARKKINEN
Samarbetsminister ANNE BERNERS tal
11.20–11.50 SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR Specialrådgivare, Island: Med Välfärdsvakt ut ur krisen
12.00–13.00
Lunch och evenemangsmarknad
Teatergruppen ”REGINAN KANKUT” uppträder.
13.00–13.30Understatssekreterare TUOMAS PÖYSTI, projektledare för social- och hälsovårds-
samt regionförvaltningsreformen i Finland: Att försäkra det nordiska välfärdssamhällets framtid genom social- och hälsovårdsreformen - hur kan de resistenta och svårbemästrade problemen lösas?
Diskussion
13.45–14.15
Konstnärlig ledare, JOHANNA SALANDER, Ögonblicksteatern, Umeå, Sverige:
Kultur och hälsa
Diskussion
14.30–15.00
Kaffepaus samt uppträdande av dansfaddern
15.00–15.30Generaldirektör SIGRÍÐUR LILLÝ BALDURSDÓTTIR, Socialförsäkringen, Island:
Varför är jämställdhet social dynamit? Kvinnor, män och välfärdsstaten.
WORKSHOPS
WORKSHOP 1: Socialt hållbar utveckling och välfärdsstaten
Ordförande: Specialplanerare KIRSI-MARJA LEHTELÄ,
Institutet för hälsa och välfärd, Finland Sekreterare: Projektplanerare MIA MÄKINEN, social- och hälsovårdsministeriet, Finland
Konsultativ tjänsteman RALF EKEBOM, social- och hälsovårdsministeriet, Finland: Socialt hållbar utveckling och den nordiska välfärdsmodellen
Ambassadråd SAMI PIRKKALA, utrikesministeriet, Finland: Agenda2030
15.40–17.30
Diskussion
Sammanfattning av KIRSI-MARJA LEHTELÄ
Hur mår du Norden? – Hållbarhet genom välfärd, kultur och jämställdhet den 27– 28.1.2016 i Hotel Radisson Blu Marina Palace, Åbo
15.40–17.30
WORKSHOP 2:
Gemensamma Norden - Kultur, gemenskaplighet och välmående
Ordförande: Direktör MARJO MÄENPÄÄ, undervisnings- och kulturministeriet, Finland Sekreterare: Projektsekreterare PETTERI PULLI, undervisnings- och kulturministeriet, Finland
Projektchef KATRI MÄKELÄINEN, Kulo-projektet, Finland
Diskussion
Paneldeltagare:Verksamhetsledare RITA PAQVALÉN
Projektchef KATRI MÄKELÄINEN
Sammanfattning av Direktör MARJO MÄENPÄÄ
WORKSHOP 3:
Han, hon och välfärd - med hjärta och hjärna för jämställdhet
Ordförande: Professor MARIANNE LILJESTRÖM, Åbo universitet, Finland
Sekreterare:
Chefpsykolog og klinikchef SVEND AAGE MADSEN, Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Rigshospitalet, Danmark: Förklaringarna bakom den ensamma,
försupna Oves självmord - mäns hälsa och sjukdomar
Seniorforsker SOLVEIG OSBORG OSE, SINTEF Teknologi og samfunn, avdelning arbejd og helse, Norge: Kvinnor, hälsa och yrke
Utvecklingsledare MIKAEL BENGTSSON, Kunskapscentrum för Jämlik vård, Sverige: Ingen kvalitet i vården utan jämställdhet!
Diskussion om jämställdhet och välfärd i Norden och hur integrering av ett
jämställdhets- och könsperspektiv i hälsa och det sociala området bidrar till ett bättre liv för kvinnor och män och ett mer hållbart samhälle
Paneldeltagare: SIGRÍÐUR LILLÝ BALDURSDÓTTIR, SVEND AAGE MADSEN,
SOLVEIG OSBORG OSE och MIKAEL BENGTSSON
WORKSHOP 4:
Kultur, hälsa och hållbarhet – forskningsinitiativ i Norden
Ordförande: Professor MARJA-LIISA HONKASALO, forskningsenheten för kultur och hälsa, Åbo universitet, Finland
Sekreterare: projektplanerare SINI KEINONEN, forskningsenheten för kultur och hälsa,
undervisnings- och kulturministeriet, Finland
I workshoppen presenteras pågående tvärvetenskaplig forskning inom området.
Dessutom behandlas relationer mellan människa, kultur, konst, fysiska platser och hälsa.
Universitetslektor KAI LEHIKOINEN, Konstuniversitetets Teaterhögskola,
forskningsprojektet ARTSEQUAL
Professor TORUNN SELBERG, Universitetet i Bergen, Norge
Konstnär NINA SVAN-MIKKELSEN, Danmark
19.00–20.30
Åbo stads mottagning i Stadshuset (Auragatan 2)
Hur mår du Norden? – Hållbarhet genom välfärd, kultur och jämställdhet den 27– 28.1.2016 i Hotel Radisson Blu Marina Palace, Åbo
TORSDAG DEN 28 JANUARI 2016
09.00–09.15
Konferensen öppnas med kulturprogram och evenemangsmarknad
09.15–09.25
Hälsning från ungdomarna
09.25–10.10Direktör TUOMAS MARTIKAINEN, Migrationsinstitutet, Finland:
Invandring i dagens Finland och Norden
10.10–10.40Kaffepaus
10.40–11.10Direktör LIISA-MARIA VOIPIO-PULKKI, social- och hälsovårdsministeriet, Finland: Hur mår du Norden? - Blicken framåt
11.10–11.30
Hälsning från Nordiska ministerrådets generalsekreterare DAGFINN HØYBRÅTEN
11.30–12.00
Konstnär TIINA LINDFORS: Konst som spjutspets i välmåendet