Kallelse till Extra Älgmöte inom Osby Norra Älgskötselområde

OSBY NORRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE
Bengt-Åke Svensson
Gunnänga 2006
283 91 Osby
Tel: 070 579 02 30
Kallelse till Extra Älgmöte inom Osby Norra Älgskötselområde
Plats:
Dag:
Tid:
Naturbruksgymnasiet, Osby
Tisdag 2015-09-29
Kl.19.00
Jakttid: 2015-10-24 – 2016-01-31
Styrelsens förslag till älgjakt 2015
 Avlysningsjakt
 Tjur 8 st
 Hondjur 8 st
 Kalv 24 st
Tjur
 4 taggar på ena sidan + horn på andra sidan
 Jakttid 30 dagar eller till avlysning
Ensamma hondjur
 Jakttid 14 dagar eller till avlysning
Kalv
 Jakttid 2015-10-24 - 2016-01-31
 En av dubbelkalvarna eller när jakttid på ensamma hondjur är slut är alla kalvar lovliga
 Avlysning
”Hundkalvar” för hundträning max 1 kalv/lag med mer än 800 ha
 Jakttid: 2015-10-24 – 2016-01-31
OBS! Avgift 100:- per röst för administration skall betalas före jaktstart. Vid försening tillkommer en
extra avgift på 100:- enl. beslut vid årsmötet 2011-02-28. Betalas till Handelsbanken Osby Bg 2722155. Kom ihåg att skriva nr på jaktlaget som betalar in.
Styrelsen Osby Norra Älgskötselområde