Konfiguration av Samsung telefon efter införandet av Office 365

Konfiguration av Samsung telefon efter införandet av Office 365
Radera befintligt konto
1.
2.
3.
4.
Klicka på program -> inställningar -> Konton
Välj det befintliga @lomma kontot (microsoft exchange)
Radera konton
Följ guiden Lägg till nytt konto
Lägg till nytt konto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klicka på program -> Inställningar -> Konton
Tryck på lägg till konto
Välj Microsoft Exchange (Active)
Fyll i din epost-adress, ditt lösenord och klicka på nästa
Godkänn alla aktiveringar samt administration för fjärrsäkerhet
Välj hur många dagar din mail samt kalender skal synkas bakåt i tiden, här finns flera
valmöjligheter kring vilken information du vill ska synkas. Standard är att synka kontakter,
kalender och uppgift.
7. På vissa modeller av samsung får du nu frågan om att aktivera enhetsadministratör, tryck på
aktivera.
8. Välja namn på ditt konto (valfritt) och bekräfta med klar
9. Nu skal ditt konto vara klart för användning.