Program - Interreg Sverige

2015-05-18
Inbjudan till uppstartseminar för nye Interreg Sverige-Norge prosjekt
Sekretariatet för Interreg Sverige-Norge programmet, Inre Skandinavien och
Gränslöst Samarbete bjuder in nystartade projekt till uppstartseminar
Tid:
Torsdagen 11 juni 2015, kl 10.15 – 15:00
Kaffe från kl 9.45
Plats:
Thon hotel, Charlottenberg
Anmälan: Via webbplatsen: www.interreg-sverige-norge.com
Syftet med seminaret är att nya projekt ska få bli kjent med andre Interreg prosjekter
og bli kjent med gode rutiner for gjennomføring av prosjekter inkludert hur man
ansöker om utbetalning av EU-medel och av norska IR-midler.
OBS! Det är viktigt att projektledare och ekonomiansvariga från både Norge och
Sverige deltar i denna aktivitet.
Välkommen!
För mer information til svenske prosjekteiere, kontakta Annika Nordenstam
E-post: [email protected]
Telefon: +46 10 225 32 99
For informasjon til norske prosjekteiere, kontakt Jørn Haabeth, Ytre Østfold og Follo
E-post: [email protected]
Telefon: +47 472 926 84
Eller
Erik Hagen, Indre Østfold, Romerike og Hedmark
E-post: [email protected]
Telefon: +47 95 20 52 96
Program torsdag 11 juni 2015
Förmiddag:
Felles/gemensamt program
Kl. 09.45 Förmiddagsfika
Kl. 10.15 Interregsekretariatet hälsar alla välkomna
Kl. 10.20 De nya projekten presenterar sina respektive projekt
(5 minuter per projekt)
Kl. 11.30 Genomföra projekt
- Interregsekretariatets roll
- Informations-och kommunikationsinsatser
Kl. 12.00
Lunch
Eftermiddag:
Delt svensk og norsk program (pga ulike rutiner i Sverige og Norge)
Kl. 12.40 Ansökan om utbetalning av stöd
Kl. 13.40 Fikapaus
Kl. 14.00 Rapportering och resultatspridning
Kl. 15:00 Avslutning