Namn, telefon, mobil och e- post Utställnings Sektion Inköps Sektion

Namn, telefon, mobil och e- Utställnings
post
Sektion
Inköps
Sektion
Ordförande
Carola Granell
Mobil: 0705-375 727
E-post:
[email protected]
Utställnings
Sektion
Inköps
Sektion
Vice ordförande
Ulf Altskär
Mobil: 070-688 10 87
Epost:
[email protected]
Utställnings
Sektion
Rese
Sektion
Marknads
FöreningsSektion
Medlems
vård
Press
Ansvarig
Rese
Sektion
Sekreterare
Marianne Grådal Olsson
Mobil: 076-103 22 44
Epost
[email protected]
Kassör
Märit Palmqvist
Mobil: 0704- 947 621
Epost
[email protected]
Ledamot
Maj-Lis Berglund Mobil:
070-888 15 50
E-post:
[email protected]
Ledamot
Birgitta Hilling
Mobil: 076-835 94 30
E-post:
[email protected]
Inköps
Sektion
Utställnings
Sektion
Medlems
vård
Inköps
Sektion
Marknads
Föreningssektion
Ledamot
Lars Peter Ekenberg
Telefon: 0303-823 53
Epost:
[email protected]
Ledamot
Britt-Inger Modig
Mobil: 070-662 44 20
E-post:
[email protected]
Rese
Sektion
Utställnings
Sektion
Inköps
Sektion
Press
Ansvarig
Marknads
FöreningsSektion
Ledamot
Urban Gustafsson
Mobil: 072-907 06 93
Ledamot
Ingrid Kenne
Mobil: 076-854 92 48
Epost:
[email protected]
Utställnings
Sektion
Medlems
vård