Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik

Kontaktpersoner på Siemens lokalkontor
Sundsvall,
Östersund och Örnsköldsvik
Solution & Service Portfolio (SSP)
Esbjörn Sundin
Försäljningschef Building Technologies
Region Nord
Telefon: 060-18 56 50
E-post: [email protected]
Magnus Svensson
Utförandechef Building Technologies
Västernorrland/ Jämtland
Telefon: 060- 18 56 78
E-Post: [email protected]
Leif Holmgren
Försäljning & konsultation, riskminimering
Västernorrland/ Jämtland
• Brandlarm • Utrymningslarm • Släcksystem
• Passersystem • CCTV • Inbrottslarm
Telefon: 060-18 56 81
E-post: [email protected]
Siemens kontaktpersoner i Västernorrland och Jämtlands län med omnejd
Svante Wikander
Försäljning & konsultation, energieffektivisering
Västernorrland/ Jämtland
• Totallösningar, Total Building Solution
• Fastighetsautomation • Energieffektivisering
• Eftermarknad, Inneklimat
Telefon: 063-670 21 80
E-post: [email protected]
Jonas Nordlund
Chef Brand och Säkerhet
Västernorrland/ Jämtland
• Brandlarm • Utrymningslarm • Släcksystem
• Passersystem • CCTV • Inbrottslarm
Telefon: 060-18 56 77
E-post: [email protected]
Hampus Svedin
Försäljning & Teknik
Västernorrland/ Jämtland
• Totallösningar, Total Building Solution
• Fastighetsautomation • Energieffektivisering
• Eftermarknad, Inneklimat
Telefon: 060-18 56 54
E-Post: [email protected]
Fredrik Söderholm
Projektchef Building Technologies
Region Nord
Telefon: 060-18 56 52
E-Post: [email protected]
Siemens kontaktpersoner i Västernorrland och Jämtlands län med omnejd
Per Medin
Projektledare & Konsultation
Västernorrland/ Jämtland
• Brandlarm • Utrymningslarm • Släcksystem
• Passersystem • CCTV • Inbrottslarm
Telefon: 060-18 56 72
E-Post: [email protected]
Magnus Engstrand
Projektledning & Konsultation
Västernorrland/ Jämtland
• Totallösningar, Total Building Solution
• Fastighetsautomation • Energieffektivisering
• Inneklimat
Telefon: 060-18 56 55
E-Post: [email protected]
Siemens kontaktpersoner i Västernorrland och Jämtlands län med omnejd