Åledsskolan

R2.1
SKOLVIS LISTA ÖVER TURER
SKJUTS+
8/13/2015 2:03:11 PM
Turer, som skolans elever åker med
i starttidsordning
Läsår 15/16
Enbart Hemturer
HA Halmstads kommun
ÅLE Åledsskolan
Enbart turer som INTE är simturer o dyl
MÅNDAG
Turnr
M191
Start Slut
12.35 12.55
Linjesträckning
Åleds skola - Ekedal - Ättarp - Marbäckshult - Amböke
Fordon
SEB H2 B1 621
Sennans taxi
Telefon 035-66111
M193
12.35 13.05
Åleds skola - Ålyckevägen - Sandlyckevägen - Spånstadvägen, bron - Spånstad - Soldalsgatan
- Nattflyvägen - Grågård - Sennan Ängvägen - Sennan - Sennan Finsbovägen - Sennan
Santagårdsvägen
SEB H2 B3 902
Sennans Buss
Telefon 035-66110
M901
13.55 14.25
Åleds skola - Ålyckevägen - Sandlyckevägen - Soldalsgatan - Nattflyvägen - Spånstad Grågård - Dala - Sennan Ängvägen - Sennan - Sennan Finsbovägen - Sennan
Santagårdsvägen
SEB H2 B3 902
Sennans Buss
Telefon 035-66110
M905
13.55 14.15
Åleds skola - Ekedal - Tippakull - Österby
SEB H2 B1 621
Sennans taxi
Telefon 035-66111
M195
14.20 14.50
Åleds skola - Tippakull - Nattflyvägen - Grågård - Dala - Sennan Ängvägen - Sennan - Sennan
Finsbovägen - Sennan Santagårdsvägen
SEB H2 B1 621
Sennans taxi
Telefon 035-66111
Sida 1 av 5
R2.1
SKOLVIS LISTA ÖVER TURER
SKJUTS+
8/13/2015 2:03:11 PM
Turer, som skolans elever åker med
i starttidsordning
Läsår 15/16
Enbart Hemturer
HA Halmstads kommun
ÅLE Åledsskolan
Enbart turer som INTE är simturer o dyl
TISDAG
Turnr
TI191
Start Slut
12.35 12.55
Linjesträckning
Åleds skola - Ekedal - Ättarp - Marbäckshult - Amböke
Fordon
SEB H2 B1 621
Sennans taxi
Telefon 035-66111
TI193
12.35 13.05
Åleds skola - Ålyckevägen - Sandlyckevägen - Spånstadvägen, bron - Spånstad - Soldalsgatan
- Nattflyvägen - Grågård - Sennan Ängvägen - Sennan - Sennan Finsbovägen - Sennan
Santagårdsvägen
SEB H2 B3 902
Sennans Buss
Telefon 035-66110
TI901
13.55 14.25
Åleds skola - Ålyckevägen - Sandlyckevägen - Soldalsgatan - Nattflyvägen - Spånstad Grågård - Dala - Sennan Ängvägen - Sennan - Sennan Finsbovägen - Sennan
Santagårdsvägen
SEB H2 B3 902
Sennans Buss
Telefon 035-66110
TI905
13.55 14.15
Åleds skola - Ekedal - Tippakull - Österby
SEB H2 B1 621
Sennans taxi
Telefon 035-66111
TI195
14.20 14.50
Åleds skola - Tippakull - Nattflyvägen - Grågård - Dala - Sennan Ängvägen - Sennan - Sennan
Finsbovägen - Sennan Santagårdsvägen
SEB H2 B1 621
Sennans taxi
Telefon 035-66111
Sida 2 av 5
R2.1
SKOLVIS LISTA ÖVER TURER
SKJUTS+
8/13/2015 2:03:11 PM
Turer, som skolans elever åker med
i starttidsordning
Läsår 15/16
Enbart Hemturer
HA Halmstads kommun
ÅLE Åledsskolan
Enbart turer som INTE är simturer o dyl
ONSDAG
Turnr
O191
Start Slut
12.35 12.55
Linjesträckning
Åleds skola - Ekedal - Ättarp - Marbäckshult - Amböke
Fordon
SEB H2 B1 621
Sennans taxi
Telefon 035-66111
O193
12.35 13.05
Åleds skola - Ålyckevägen - Sandlyckevägen - Spånstadvägen, bron - Spånstad - Soldalsgatan
- Nattflyvägen - Grågård - Sennan Ängvägen - Sennan - Sennan Finsbovägen - Sennan
Santagårdsvägen
SEB H2 B3 902
Sennans Buss
Telefon 035-66110
O901
13.55 14.25
Åleds skola - Ålyckevägen - Sandlyckevägen - Soldalsgatan - Nattflyvägen - Spånstad Grågård - Dala - Sennan Ängvägen - Sennan - Sennan Finsbovägen - Sennan
Santagårdsvägen
SEB H2 B3 902
Sennans Buss
Telefon 035-66110
O905
13.55 14.15
Åleds skola - Ekedal - Tippakull - Österby
SEB H2 B1 621
Sennans taxi
Telefon 035-66111
O195
14.20 14.50
Åleds skola - Tippakull - Nattflyvägen - Grågård - Dala - Sennan Ängvägen - Sennan - Sennan
Finsbovägen - Sennan Santagårdsvägen
SEB H2 B1 621
Sennans taxi
Telefon 035-66111
O907
15.10 15.20
EXTRA ÅLED ÅK6 - Österledsskolan - Sennan Finsbovägen - Stensvägen - Sennan - Sennan
Ängvägen - Dala - Grågård - Åleds skola
SEB H2 B3 902
Sennans Buss
Telefon 035-66110
Sida 3 av 5
R2.1
SKOLVIS LISTA ÖVER TURER
SKJUTS+
8/13/2015 2:03:11 PM
Turer, som skolans elever åker med
i starttidsordning
Läsår 15/16
Enbart Hemturer
HA Halmstads kommun
ÅLE Åledsskolan
Enbart turer som INTE är simturer o dyl
TORSDAG
Turnr
TO191
Start Slut
12.35 12.55
Linjesträckning
Åleds skola - Ekedal - Ättarp - Marbäckshult - Amböke
Fordon
SEB H2 B1 621
Sennans taxi
Telefon 035-66111
TO193
12.35 13.05
Åleds skola - Ålyckevägen - Sandlyckevägen - Spånstadvägen, bron - Spånstad - Soldalsgatan
- Nattflyvägen - Grågård - Sennan Ängvägen - Sennan - Sennan Finsbovägen - Sennan
Santagårdsvägen
SEB H2 B3 902
Sennans Buss
Telefon 035-66110
TO901
13.55 14.25
Åleds skola - Ålyckevägen - Sandlyckevägen - Soldalsgatan - Nattflyvägen - Spånstad Grågård - Dala - Sennan Ängvägen - Sennan - Sennan Finsbovägen - Sennan
Santagårdsvägen
SEB H2 B3 902
Sennans Buss
Telefon 035-66110
TO905
13.55 14.15
Åleds skola - Ekedal - Tippakull - Österby
SEB H2 B1 621
Sennans taxi
Telefon 035-66111
TO195
14.20 14.50
Åleds skola - Tippakull - Nattflyvägen - Grågård - Dala - Sennan Ängvägen - Sennan - Sennan
Finsbovägen - Sennan Santagårdsvägen
SEB H2 B1 621
Sennans taxi
Telefon 035-66111
Sida 4 av 5
R2.1
SKOLVIS LISTA ÖVER TURER
SKJUTS+
8/13/2015 2:03:11 PM
Turer, som skolans elever åker med
i starttidsordning
Läsår 15/16
Enbart Hemturer
HA Halmstads kommun
ÅLE Åledsskolan
Enbart turer som INTE är simturer o dyl
FREDAG
Turnr
F191
Start Slut
12.45 13.15
Linjesträckning
Åleds skola - Tippakull - Ekedal - Ättarp - Marbäckshult - Amböke
Fordon
SEB H2 B1 621
Sennans taxi
Telefon 035-66111
F196
12.45 12.55
Åleds skola - Grågård - Dala - Sennan Ängvägen - Sennan - Sennan Finsbovägen
SEB H2 B3 896
Sennans Buss
Telefon 035-66110
F197
12.45 13.05
Åleds skola - Ålyckevägen - Sandlyckevägen - Spånstadvägen, bron - Spånstad - Åled
Spånstadsvägen - Soldalsgatan - Nattflyvägen - Österby
SEB H2 B3 902
Sennans Buss
Telefon 035-66110
Sida 5 av 5