Äldrelotsen 2016 - Grästorps kommun

Äldrelotsen
Vet du inte vart du ska vända dig?
Ring och fråga:
Äldrelotsen telefon 582 69
Anhörigstöd
Har du frågor kring anhörigstöd.
Kontakta anhörigsamordnare
Telefon 582 69
Bistånd
Har du frågor rörande hemtjänst, dagverksamhet,
matdistribuition eller trygghetslarm.
Kontakta Socialsekreterare.
Telefon 582 34, 581 75
Telefontid mån, ons, to,fre 08.30 – 09.30.
Folkhälsa
Arbetar för en hälsofrämjande livsstil. Du kan kontakta
Grästorps folkhälsoplanerare om du har frågor.
Telefon 581 18
Fixartjänst
Arbetsmarknadsenheten kan kostnadsfritt hjälpa till med
enklare göromål som inte kräver biståndsbeslut. Exempel
är vindsröjning, gardin/lampbyte.
Telefon 581 94 eller 073-995 12 17
Färdtjänst
Har du långvariga svårigheter med att använda allmänna
kommunikationsmedel? Då kan du ansöka om färdtjänst.
Telefon 582 29
Jon Jespers Restaurang
På vardagar erbjuds lunch mellan 11:45 – 13:30.
Fokus ligger på säsongsanpassad husmanskost lagad från
grunden.
Matsedel: hemsidan/social service/Måltidsverksamhet.
Telefon 581 61
Ledsagarservice och väntjänst
Volontärer från Röda Korset arbetar ideellt med ledsagning
och väntjänst. För mer information.
Kontakta Volontärsamordnare.
Telefon 582 69
Trygghetsplats
Trygghetsplats erbjuds i akuta situationer till alla
äldre i kommunen som vanligtvis klarar vardagen.
Telefon 582 70 dagtid och telefon 582 15 (kvällar och
helger).
Volontärverksamhet
Vill du bli volontär eller är i behov av en volontär?
Kontakta Volontärsamordnare.
Telefon 582 69
Närhälsan
Arbetsterapi, sjukgymnastik.
Telefon 010- 44 161 80, telefontid 11.30-12.00
Vårdcentral
Vid sjukdom eller frågor kring recept, läkarbesök, och
provtagning kan du kontakta vårdcentralen Capio.
Telefon 70 45 00
Sjukvårdsrådgivning
Telefon 1177. Öppet dygnet runt.
Patientnämnden
Har du frågor, synpunkter, klagomål eller förslag när det
gäller hälso- och sjukvård och folktandvård kan du
kontakta din patientnämnd.
Telefon 0501-621 80
Synpunkter på kommunens verksamhet
Har du synpunkter, klagomål eller tips till kommunen är du
välkommen att kontakta Medborgarkontoret eller hemsidan
under synpunkter.
Telefon 582 30
Socialchef
Hans Ekensskär
Telefon 582 33
2016