Taxirutiner Kontaktinformation

Taxirutiner Taxitider inför skolstart För att få veta vilka tider som taxin hämtar ditt barn ska du innan skolstarten ringa till Samres, telefonnummer 0515‐68 57 60, och fråga vilka tider som gäller. Avboka en taxiresa Om ditt barn inte ska åka till skolan, ring Samres telefon 0515‐68 57 60 för att avboka resan. Avboka alla taxiresor Om ditt barn inte ska åka taxi mer ska du kontakta skolskjutssamordnaren. E‐post: [email protected] Telefon: 0303‐23 96 63 Om taxin är försenad Ring Samres, telefon 0515‐68 57 60, om taxin är mer än 10 minuter försenad. Missat taxin på morgonen Om ditt barn missat taxin på morgonen avbokas hemresan automatiskt. Behöver ditt barn ändå en taxiresa hem måste skolan ringa och boka en taxi för hemresan. Ändring av taxiresa/taxiresor Om du behöver göra förändring av en taxiresa eller flera taxiresor ska du kontakta skolskjutssamordnaren. Förändringen kan till exempel bero på att ditt barn får ändring av skoltider, ditt barn flyttar till annan adress eller ditt barn byter skola. E‐post: [email protected] Telefon: 0303‐23 96 63 Du behöver anmäla förändringen i god tid eftersom det tar 3‐5 arbetsdagar innan förändringen kan börja gälla. Förseningar eller andra problem med taxi Om du har problem med att taxin ofta är försenad eller andra problem med taxiresorna är det viktigt att du rapporterar det till Synpunkten för att få hjälp med att taxiresorna ska bli bättre. E‐post: [email protected] Telefon: 0771‐41 43 10 Övriga frågor Kontakta skolskjutssamordnaren. E‐post: [email protected] Telefon: 0303‐23 96 63 Kontaktinformation Västtrafik, Synpunkten Samres Skolskjutssamordnare Telefon: 0771‐41 43 10 E‐post: [email protected] Telefon: 0515‐68 57 60 Telefon: 0303‐23 96 63 E‐post: [email protected]