Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E

Ämnesområde
Kontaktperson
Verksamhetsområde
Telefon
E-post
A
Adressuppgifter
Agenda för näringslivsarrangemang
Aktiviteter för företagare
Alkohol, serveringstillstånd/ tillsyn
Arbetsmarknadsfrågor
Arrenden
Avfallshantering
Avloppsanläggning - enskilt
Avloppsanläggning - kommunalt
B
Cecilia Barlow
Per-Anders Green
Per-Anders Green
Marianne Ek
Jytte Larsson
Edita Zidziuniene
Christel Hasselqvist
Annika Olsson
Anders Johnsson
Tillväxt & utveckling
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Stöd & Omsorg
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Myndighetskontoret
Skåne Blekinge Vattentjänst
0456- 822 309
0456- 822 272
0456- 822 272
0456- 822 127
0456- 822 335
0456- 822 153
0456- 822 155
0456- 822 245
010- 211 97 00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Beredskapssamordning
Bidrag till miljö- och energiåtgärder
Bostadsanpassningsbidrag
Brandberedskap
Brandfarlig vara - tillstånd
Brandfarlig vara - tillsyn
Brandskydd - tillsyn
Brandutbildning
Bredband
Sanja Vojnikovic
Lars Ivarsson
Agnes Nemeth
Torgny Ekholm
Thomas Nordin
Thomas Nordin
Thomas Nordin
Per-Inge Hansson
Thomas Hallberg
0456- 822 656
0456- 816 158
0456- 822 606
0456- 822 303
0456- 822 302
0456- 822 302
0456- 822 302
0456- 822 163
0706- 744 033
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Brottsförebyggande arbete
Buller- verksamheter
Butiksskyltar
Bygganmälan
Bygglov
Byggteknik
C
Sanja Vojnikovic
Jenny Moberg
Arne Bogren
Arne Bogren
Arne Bogren
Arne Bogren
Gemensam service
Informationskontoret
Myndighetskontoret
Gemensam service
Gemensam service
Gemensam service
Gemensam service
Gemensam service
Sölvesborg Bromölla
Kommunalförbund
Gemensam service
Myndighetskontoret
Myndighetskontoret
Myndighetskontoret
Myndighetskontoret
Myndighetskontoret
0456- 822 656
0456- 822 215
0456- 822 215
0456- 822 215
0456- 822 215
0456- 822 215
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Cisterner
D
Ann Karlsson
Myndighetskontoret
0456- 822 242
[email protected]
Detaljplan
Mari Wagner
Tillväxt & Utveckling
0456- 822 306
[email protected]
Ämnesområde
Kontaktperson
Djurskyddsinspektör
Verksamhetsområde
Länsstyrelsen
Telefon
044- 252 000
E-post
[email protected]
Elanslutning
Energirådgivning
Etableringsfrågor
Eu- frågor
Exploateringsavtal
F
Inger Persson
Lars Ivarsson
Per-Anders Green
Rebecka Klevendal
Mari Wagner
Bromölla Energi & Vatten
Informationskontoret
Tillväxt & Utveckling
Gemensam service
Tillväxt & Utveckling
0456- 622 500
0456- 816 158
0456- 822 272
0456- 822 164
0456- 822 306
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fastighetsbildning
Fastighetsförvaltning
Fjärrvärmeanslutning
Folköl, anmälan och tillsyn
Företagskontakter
Företagslots
Företagsservice
Förorening på fastighet
G
Cecilia Barlow
Hans Ericsson
Eric Johnsson
Marianne Ek
Per-Anders Green
Per-Anders Green
Per-Anders Green
Jenny Moberg
Tillväxt & Utveckling
Gemensam service
Bromölla Energi & Vatten
Stöd & Omsorg
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Myndighetskontoret
0456- 822 309
0456- 822 157
0456- 622 506
0456- 822 127
0456- 822 272
0456- 822 272
0456- 822 272
0456- 822 240
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Gator – drift och underhåll
Gator - utbyggnad
Gatuskyltar
Gatuskötsel
Geografisk information (GIS)
Gränsvisning
H
Christer Björk
Anders Wanstadius
Johan Lund
Christer Björk
Cecilia Barlow
Cecilia Barlow
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
0456- 822 279
0456- 822 194
0456- 822 288
0456- 822 279
0456- 822 309
0456- 822 309
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Heta arbeten
Hygienlokaler
Hälsoskydd
I
Torgny Ekholm
Annika Olsson
Annika Olsson
Gemensam service
Myndighetskontoret
Myndighetskontoret
0456- 822 303
0456- 822 245
0456- 822 245
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Inköpspolicy
Internationella företagskontakter
Elisabeth Stenberg- Michalski Gemensam service
Per-Anders Green
Tillväxt & Utveckling
0456- 822 229
0456- 822 272
[email protected]
[email protected]
Djurskydd
E
Ämnesområde
Kontaktperson
Verksamhetsområde
Telefon
E-post
K
Kabelvisning
Kartor
Kemikalier
Kemiska bekämpningsmedel
Kommunal upphandling
Kulturella Kreativa Näringar
Kyl- & värmeanläggningar
Källsortering
L
Pia Andersson
Cecilia Barlow
Jenny Moberg
Ann Karlsson
Elisabeth Stenberg- Michalski
Pernilla Thomasson
Öjvind Hatt
Christel Hasselqvist
Bromölla Energi & Vatten
Tillväxt & Utveckling
Myndighetskontoret
Myndighetskontoret
Gemensam service
Tillväxt & Utveckling
Myndighetskontoret
Tillväxt & Utveckling
0456- 451 00
0456- 822 309
0456- 822 240
0456- 822 242
0456- 822 229
0456- 822 259
0456- 822 162
0456- 822 155
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Lantbruk
Lantmäteri
Livsmedel
Lokaler – kommunens
Lokaler – lediga
Lokaler – anmälan
Lokaliseringsprövningar
Lägenhetsregister
Lärcentrum
Ann Karlsson
Cecilia Barlow
Lisette Nilsson
Hans Ericsson
Per-Anders Green
Annika Olsson
Mari Wagner
Edita Zidziuniene
Jim Torstensson
Myndighetskontoret
Tillväxt & utveckling
Myndighetskontoret
Gemensam service
Tillväxt & Utveckling
Myndighetskontoret
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Sölvesborg Bromölla
Kommunalförbund
0456- 822 242
0456- 822 309
0456- 822 355
0456- 822 157
0456- 822 272
0456- 822 245
0456- 822 306
0456- 822 153
0456- 822 760
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Markfrågor
Miljöfarlig verksamhet
Miljöskydd
Mätningsuppdrag
N
Mari Wagner
Jenny Moberg
Jenny Moberg
Edita Zidziuniene
Tillväxt & Utveckling
Myndighetskontoret
Myndighetskontoret
Tillväxt & Utveckling
0456- 822 306
0456- 822 240
0456- 822 240
0456- 822 153
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Nybyggnadskarta
Nyetablering - allmänt
Nyföretagande
Näringslivets organisationer
Näringslivsrådet
Edita Zidziuniene
Per-Anders Green
Per-Anders Green
Per-Anders Green
Per-Anders Green
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
0456- 822 153
0456- 822 272
0456- 822 272
0456- 822 272
0456- 822 272
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
M
Ämnesområde
Näringslivsstruktur
Näringslivsutveckling
O
Kontaktperson
Per-Anders Green
Per-Anders Green
Offentlig upphandling
Oljetankar
Ombyggnad
P
Verksamhetsområde
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Telefon
0456- 822 272
0456- 822 272
E-post
[email protected]
[email protected]
Elisabeth Stenberg- Michalski Gemensam service
Ann Karlsson
Myndighetskontoret
Arne Bogren
Myndighetskontoret
0456- 822 229
0456- 822 242
0456- 822 215
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Parkeringsplatser
Parkeringstillstånd, funktionshinder
PCB
Planfrågor
Producentansvar
Projekt för näringslivet
R
Johan Lund
Agnes Nemeth
Annelie Berg
Mari Wagner
Christel Hasselqvist
Per-Anders Green
Tillväxt & Utveckling
Myndighetskontoret
Myndighetskontoret
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
0456- 822 288
0456- 822 606
0456- 822 313
0456- 822 306
0456- 822 155
0456- 822 272
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Receptfria läkemedel, tillsyn etc
Renhållning
Rivning
S
Lisette Nilsson
Christel Hasselqvist
Arne Bogren
Myndighetskontoret
Tillväxt & Utveckling
Myndighetskontoret
0456- 822 355
0456- 822 155
0456- 822 215
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Serveringstillstånd
Skyltar i gatunätet
Sophämtning
Sotning
Starta eget
Strandskydd
Synpunktshantering
Säkerhetssamordning
T
Marianne Ek
Johan Lund
Christel Hasselqvist
Johnny Lennartsson
Per-Anders Green
Arne Bogren
Inger Hofflander
Sanja Vojnikovic
Stöd & Omsorg
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Bromölla Sotningsdistrikt
Tillväxt & Utveckling
Myndighetskontoret
Gemensam Service
Gemensam service
0456- 822 127
0456- 822 288
0456- 822 155
0456- 145 75
0456- 822 272
0456- 822 215
0456- 822 172
0456- 822 656
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tillfällig försäljning av livsmedel
Tillstånd och anmälan - allmän info
Tobak, anmälan & tillsyn
Lisette Nilsson
Per-Anders Green
Marianne Ek
Myndighetskontoret
Tillväxt & Utveckling
Stöd & Omsorg
0456- 822 355
0456- 822 272
0456- 822 127
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ämnesområde
Telefon
0456- 822 306
0456- 822 279
0456- 822 288
0456- 822 507
0456- 822 254
E-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Elisabeth Stenberg- Michalski Gemensam service
Jim Thorstensson
Sölvesborg Bromölla
kommunalförbund
Edita Zidziuniene
Tillväxt & Utveckling
0456- 822 229
0456- 822 760
[email protected]
[email protected]
0456- 822 153
[email protected]
VA-frågor
Vattenanslutning, eget vatten
Vattenanslutning, kommunalt
Vinterröjning
Vuxenutbildning
Anders Johnsson
Annika Olsson
Anders Johnsson
Christer Björk
Jim Thorstensson
010- 211 97 00
0456- 822 245
010- 211 97 00
0456- 822 279
0456- 822 760
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Väghållning
Vänorter
Värmeanslutning
Värmepumpar
Å
Christer Björk
Per-Anders Green
Eric Johnsson
Öjvind Hatt
Skåne Blekinge Vattentjänst
Myndighetskontoret
Skåne Blekinge Vattentjänst
Tillväxt & Utveckling
Sölvesborg Bromölla
kommunalförbund
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Bromölla Energi & Vatten
Myndighetskontoret
0456- 822 279
0456- 822 272
0456- 622 506
0456- 822 162
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Återvinningscentraler
Ö
Christel Hasselqvist
Tillväxt & Utveckling
0456- 822 155
[email protected]
Översikt - avgifter vid nyetablering
Övertagande av livsmedelsanläggn
Övertagande av miljöfarlig verksamh
Övriga frågor
Mari Wagner
Lisette Nilsson
Jenny Moberg
Per-Anders Green
Tillväxt & Utveckling
Myndighetskontoret
Myndighetskontoret
Tillväxt & Utveckling
0456- 822 306
0456- 822 355
0456- 822 240
0456- 822 272
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tomtmark
Torghandel
Trafikfrågor
Trygghetsrådet
Turismutveckling
U
Upphandling
Uppdragsutbildning
Utstakning
V
Kontaktperson
Mari Wagner
Christer Björk
Johan Lund
Carina Berg Johansson
Tobias Delfin
Verksamhetsområde
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & Utveckling
Tillväxt & utveckling
Tillväxt & utveckling
Tillväxt & Utveckling