450 25 Telefon - Klockarbergsskolan

Fritidshemmens mål
Vill du/ni ta del av fritidshemmens mål, var vänlig kontakta
fritidshemmet tel: 450 25.
Målen finns även att läsa på fritidshemmet eller hemsidan.
Telefon
På detta telefonnummer kan du
alltid nå oss på fritidshemmet:
450 25
FRITIDSHEM
Skulle du/ni som vårdnadshavare
vilja vara med ditt barn under sin
första dag här på fritids går det
självklart bra.
Ni är också välkomna att komma
och hälsa på och se hur vi har det
innan ni ska börja på fritids.
Har du/ni frågor ang fritidshemmet
ring tel: 450 25 eller Michaela Sjöstrand som är arbetslagsledare för
fritidshemmet. E-post:
[email protected]
eller
Stefan Horn som är rektor och ansvarig för fritidshemmet på tel: 451 26.
E-post: [email protected]
V älkommen
till
Kloc karbergs skolans
Klockarbergsskolan
Box 101
Besksadress: Köpingsvägen 11-13
739 22 SKINNSKATTEBERG
Telefon: 0222-450 00 (vx)
Fax: 0222-450 86
E-post: [email protected]
Hemsidor: www.skinnskatteberg.se
www.skolan.skinnskatteberg.se
Vi tycker det är roligt
att du/ni vill börja hos
oss!
Läroplanens kunskapssyn, att göra
världen begriplig och hanterbar, ska
prägla både skolans och fritidshemmets verksamhet. Verksamheten ska
syfta till att stödja barnens intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling.
Verksamheten bör vara lustfylld,
varierad och bygga på en god balans
mellan barnens fria val och inslag
som är initierande och förberedda
av personalen. I fritidshemmet är
leken grundläggande liksom ett informellt och situationsstyrt lärande
som bygger på barnens nyfikenhet
och lust att lära.
Avdelningar
Fritidshemmet är indelat i tre avdelningar:
Norrgården (åk 2-6)
här arbetar Emil Åhlen, Susanne Karlsson, Eva
Teljebäck och Lillian Kihlström
Mellangården (F+1A-klasser) och Sörgården
(F+1B-klasser)
här arbetar Michaela Sjöstrand, Tanja Taipale.
Ulla Hellström och Jenny Åberg.
Barnen i åk 2 möts upp av fritidshemspersonal vid klassrummet, så
går barnen själva ner till
fritidshemmet.
Efter kl 13.00 finns det alltid en
personal som svarar i telefon, tar
emot barn och föräldrar på fritidshemmet, denna kallas ”Mappan”.
Mellanmål
Öppettider
Serveras kl 14.30.
Måndag-Fredag 06.00-18.00
Aktivitetsrum
Frukost
Serveras mellan 06.45– 07.15
På fritidshemmet finns ett flertal
aktivitetsrum där det tisdag-torsdag
anordnas en aktivitet av personalen.
Skoldagen
Läxor
Kl 07.30 börjar barnen göra sig i ordning för
skoldagen, personal följer med barnen ut på
skolgården.
Barnen har även möjlighet att göra
läxor på eftermiddagarna.
Under skoldagen är fritidshemmet stängt.
Efter skoldagen slut kl 13.10 möts barnen i åk
F-1 upp av fritidshemspersonal vid skolan som
tar med barnen till fritidshemmet.