Du kan även ladda ner kontaktuppgifterna som PDF

Kontaktuppgifter Västra Götalandsregionens
Koncernavdelning Kultur
Här hittar du en lista över samtliga medarbetare på Koncernavdelning Kultur.
Post- och besöksadress till oss hittar du längre ner på sidan.
Gemensamma funktioner
Staffan Rydén
Kulturchef
E-post: 070-082 45 58
Telefon: [email protected]
Maria Hessman
Nämndansvarig
E-post: [email protected]
Telefon: 0706-59 40 95
Jonathan Neselrot
Kommunikationsansvarig
E-post: [email protected]
Telefon: 0702-12 50 72
Dick Wesström
Ekonom
E-post: [email protected]
Telefon: 010-441 16 97
Anna Karlsson
Administrativ koordinator, Organisationsbidragen
E-post: [email protected]
Telefon: 010-441 21 74
José Lagunas-Vargas
Informatör - Webb
E-post: [email protected]
Mobil: 010-441 21 78
Mari Nilsson
Utredningsledare
E-post: [email protected]
Mobil: 076-788 26 95
Rolf Malm
Internationell samordnare
E-post: [email protected]
Telefon: 0521-27 51 85
Regionutvecklare – kultur
Birgitta Adler
Föreningsliv, ideella sektorn
E-post: [email protected]
Telefon: 010-441 17 02
Ann-Charlott Eklund
Kultursamverkansmodellen, teater
E-post: [email protected]
Telefon: 010-441 16 94
Dan Fröberg
Gästateljéer och stipendier
E-post: [email protected]
Mobil: 070-242 50 49
Ylva Gustafsson
Fria kulturlivet – samordning, film, media, bild och form
E-post: [email protected]
Telefon: 0522-67 08 08
Eira Högforsen
Barn och unga, litteratur, bibliotek, dans
E-post: [email protected]
Telefon: 010-441 33 12
Jens Lejhall
Folkbildning
E-post: [email protected]
Telefon: 031-63 08 80
Rasoul Nejadmehr
Forskare
E-post: [email protected]
Mobil: 0730-34 67 00
Tomas Olsson
Natur och kulturarv, handlingsprogrammet för utveckling av natur och kulturturism,
utvecklingsplan för det maritima och industriella kultur-arvet
E-post: [email protected]
Telefon: 010-441 16 95
Annika Strömberg
EU-samordnare, stf. kulturchef
E-post: [email protected]
Telefon: 010-441 16 96
Postadress
Kultursekretariatet, Regionens Hus, 46280 Vänersborg
Besöksadresser
Rosenlundsplatsen 2, Göteborg
Telefon & Fax
Telefon: 0522 - 67 08 00
Fax: 0522 - 67 08 05
Kontaktuppgifter Västra Götalandsregionens
Koncernavdelning Kultur
Webb
www.vgregion.se/kultur
www.twitter.com/vgrkultur
www.facebook.com/vgrkultur
www.bambuser.com/channel/vgrkultur
www.kulturblogg.vgregion.se