Elevinfo - InterMilia

Elevinfo
Vänligen fyll i och returnera till skolan.
Elevens namn: _____________________________________
Personnummer: _____________________________________
Adress/Adresser:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Vuxen 1: __________________________________ relation till barnet: __________
Telefon hem: ___________________________________
Telefon jobb: ___________________________________
Mobil: ___________________________________
Mail: ____________________________________
Vuxen 2: __________________________________ relation till barnet: __________
Telefon hem: ___________________________________
Telefon jobb: ___________________________________
Mobil: ___________________________________
Mail: ____________________________________
Vuxen 3: __________________________________ relation till barnet: __________
Telefon hem: ___________________________________
Telefon jobb: ___________________________________
Mobil: ___________________________________
Mail: ____________________________________
Vuxen 4: __________________________________ relation till barnet: __________
Telefon hem: ___________________________________
Telefon jobb: ___________________________________
Mobil: ___________________________________
Mail: ____________________________________
Vänd!
Postadress
Textilvägen 5
591 46 MOTALA
Telefon
0141-23 35 16 exp.
0141-21 24 83 rektor
Internet
www.intermilia.se
[email protected]
Elevinfo
Vänligen fyll i och returnera till skolan.
Sjukdomar/allergier:___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Fritidshem (om annat än Fria InterMilia):
_____________________________________________________
Mitt/vårt barn får åka med i personalens bilar vid t ex utflykter.
JA
NEJ
Mitt barn behöver använda bilkudde.
JA
NEJ
Telefonnummer får lämnas ut till klasskompisar.
JA
NEJ
Huvudvärkstablett får ges vid behov.
JA
NEJ
Adress/telefonnummer får vara med på klasslistor som skickas hem. JA
NEJ
Annat:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Underskrift: ________________________________________________
Namnförtydligande: __________________________________________
Datum: _____________
Postadress
Textilvägen 5
591 46 MOTALA
Telefon
0141-23 35 16 exp.
0141-21 24 83 rektor
Internet
www.intermilia.se
[email protected]