Korttidsboendet Skönvik

Viktigt att ta med till korttidsboendet
•
•
•
•
•
•
Lättskötta kläder
Aktuell medicinlista och eventuell information om hur medicinen
ska tas.
Dosett, frikort, id-handling och mediciner.
Hygienartiklar.
Om du använder rakapparat, förflyttningshjälpmedel eller
stödstrumpor tar du med dig dessa.
Andra personliga saker som du tycker är viktiga att ha med.
I varje rum ingår sängkläder och handdukar.
Om du behöver telefon och inte har mobiltelefon går det att låna
korttidsboendets telefon.
Synpunkter och klagomål
Vi arbetar för att ha en god kvalitet i vår verksamhet.
Vad du tycker är därför mycket viktigt.
Säters kommun har en särskild rutin för att ta hand om klagomål och
synpunkter. Du kan lämna klagomål och synpunkter vid ett personligt
besök, per telefon eller per brev.
Adress och telefon
Adress Vedgårdsvägen 7 B
783 32 Säter
Telefon omvårdnadspersonal
Enhetschef
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
0225-55494
0225-553 94
0225-553 16 (träffas säkrast förmiddag)
0225-55379
0225-55378
Version 2015-09-26
Välkommen till korttidsboendet Skönvik i Säters
kommun
På kortidsboendet arbetar undersköterskor, enhetschef, sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast. Tillsammans arbetar vi för att du ska få
en bra vård och omsorg under vistelsen.
Boendet är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal.
Närstående och vänner är alltid välkomna till korttidsboendet.
Du bestämmer när du vill ta emot besök av närstående och vänner
Måltider
Om korttidsboendet
Korttidsboendet finns på Skönviksområdet och består av 12 rum, matsal
och allrum.
Läkare från Säters vårdcentral kommer till kortidboendet 1gång/vecka för
genomgång med sjuksköterska. Läkare besöker dig om behov föreligger.
Behöver du vård och behandling utanför korttidsboendet, ska helst dina
närstående följa med dig.
Varför korttidsboende?
Pengar, värdesaker och inköp
Korttidsboende beviljas under en begränsad tid för vård och omsorg,
hjälp med träning, rehabilitering eller för återhämtning efter en tids
sjukdom. Korttidsboende kan också beviljas för att ge närstående
avlastning, antingen vid enstaka tillfällen eller mer regelbundet i form av
växelboende.
Individuellt stöd
I den utredning som ligger till grund för ditt beslut om korttidsboende
finns det beskrivet dina olika behov och målet med din vistelse, samt
uppgifter om hur länge du har beviljats korttidsboende
Kontaktperson och genomförandeplan
På korttidsboendet har du en egen kontaktperson, som har ett speciellt
ansvar för att följa upp att du får den hjälp du behöver. Dina behov och
önskemål skrivs ner i en genomförandeplan. Där står det vad du behöver
för hjälp, när och på vilket sätt den ska ges. Genomförandeplanen skrivs
tillsammans med dig eller den som du vill ska företräda dig. Du har rätt att
påverka din dagliga hjälp.
Du väljer själv om du vill äta på rummet eller i gemenskap med andra.
Vi serverar frukost, lunch och middag, samt kaffe med tilltugg förmiddag,
eftermiddag och kväll.
Läkarbesök
Varje rum har ett låsbart skåp där du kan förvara pengar och annat av värde.
Du ansvara själv för de pengar och värdesaker du förvarar på rummet.
Behöver du hjälp med inköp, post och bankärenden ser vi gärna att dina
närstående hjälper dig.
Planering inför att du ska åka hem
Vårdplanering görs vid behov innan hemgång. Planeringen handlar om vilken
hjälp och vilka hjälpmedel du kan behöva när du kommer hem. Kommunens
hemsjukvård kontaktas om du kommer att ha behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser i hemmet.
Om du så önskar går det bra att även dina närstående är med vid planeringen.
Kostnad
Du betalar en avgift enligt fastställd taxa.
I avgiften ingår alla måltider samt vård- och omsorgsinsattser under din
vistelse på korttidshemmet.