Telefonnummer för verksamma - Välkommen till AKKA

KATALOGEN (AKKA)
Telefonnummer för verksamma
https://akkaadm.uu.se/authsrvadmin/
http://katalog.uu.se/
Uppsala universitet
28 oktober 2015
Innehåll
Fast telefon.............................................................................................................................................. 2
Inmatning och ändringar av telefonnummer .................................................................................. 3
Mobiltelefon/tjänstemobil telefonnummer ........................................................................................... 4
Inmatning av mobiltelefonnummer .................................................................................................... 4
Felaktigt inlagda mobiltelefonnummer............................................................................................... 5
Felaktigt inlagda mobiltelefonnummer hittar man på följande sätt och hur man åtgärdar detta. .... 5
Åtgärd: ............................................................................................................................................. 6
Återinläggning av mobiltelefonnummer på rätt plats..................................................................... 6
Kontroll av vilka telefonnummer som finns på verksamma i organisationen......................................... 7
1
Fast telefon
Organisationens fasta telefoner som registreras på en verksam ska registreras in på anställningen.
Plats
Klicka på Min institution.
Om du har hand om flera välj den institution som ändringen ska utföras på.
Klicka på Visa verksamma till höger efter avdelningen/gruppen där den verksamme är inlagd.
Välj verksam, klicka på Visa/ändra till höger.
Under rubriken Anställningar klicka på Visa/Ändra.
Under rubriken Kontaktinformation.
Klicka på Lägg till telefon.
2
Inmatning och ändringar av telefonnummer
Klicka på Visa/ändra för att lägga in eller ändra informationen.
Klicka på Spara för att spara ändringar.
•
•
•
Telefon:
Hela telefonnumret utan mellanslag ska skrivas in.
Med hela telefonnumret menar vi:
Landsnummer skrivs på formen +46 (exempel för Sverige)
Riktnummer inom de länder där sådant finns, skrivs på formen 18 (exempel för Uppsala). Se
länken "Lista destinationskoder".
Numret skrivs på formen 4719876 med siffror. För nummer som inleds med 471 gäller att de
måste finnas registrerade i växeln.
Kortnummer: Denna används inte längre i det nya växelsystemet. En kvarleva från tidigare
växel som hanterade detta.
Kommentar: Här finns möjlighet att göra någon kommentar till institutionens
telefonnummer. Ev. kortnummer till enheter lokaliserade utanför växeln kan med fördel
skrivas in här. Det är inte meningen att man skall upplysa om direktval: 471 + ankn.
Uppgiften exporteras till universitetets växel.
Subgrupp (00-99): Subgrupp i ekonomisystemet (00-99).
Ger möjlighet att koppla anknytningen till viss subgruppering kopplad till ekonomikoden. Resulterar i
en faktura grupperad efter de subgrupper man angivit.
3
Mobiltelefon/tjänstemobil telefonnummer
Plats
Klicka på Min institution.
Om du har hand om flera välj den organisation som ändringen ska utföras på.
Klicka på Visa verksamma till höger efter organisationsnamnet där den verksamme är inlagd.
Välj verksam, klicka på Visa/ändra till höger.
Inmatning av mobiltelefonnummer
Under rubriken Kontaktinformation för person.
Klicka på Lägg till mobiltelefon.
I första fältet är det förvalt svenskt landsnummer +46 andra fältet ska du skriva riktnummer
utan första 0:an tredjefältet telefonnummer. Hela telefonnumret utan mellanslag ska skrivas
in.
Exempel fält ett +46 fält två 70 fält tre 4250000.
Om mobiltelefonen är registrerad hos en utländsk telefonleverantör så är det landets
landsnummer som ska anges.
Om telefonnumret ska vara synligt i katalogen och Uppsala universitets växel så ska du i fältet
Publicering: välja Katalog och webb om det inte ska synas, välj Dold.
Subgrupp kan lämnas tomt om du inte fått någon annan information.
Förklaring till Subgrupp
I ekonomisystemet (00-99).
Ger möjlighet att koppla anknytningen till viss subgruppering kopplad till ekonomikoden.
Resulterar i en faktura grupperad efter de subgrupper man angivit. Behöver du mera
information om detta kontakta lokal ekonomi ansvarig på organisationen.
Klicka på Spara.
4
Felaktigt inlagda mobiltelefonnummer
Det förekommer att mobiltelefoner blir inlagda på fel plats.
Detta orsakar kostnader för organisationen och Uppsala universitets telefonväxel kan inte hitta
mobilnumret till den verksamme.
Felaktigt inlagda mobiltelefonnummer hittar man på följande sätt och hur man åtgärdar
detta.
Plats
Klicka på Min institution.
Om du har hand om flera välj den institution som ändringen ska utföras på.
Klicka på Visa verksamma till höger efter avdelningen/gruppen där den verksamme är inlagd.
Välj verksam, klicka på Visa/ändra till höger.
Under rubriken Anställningar klicka på Visa/Ändra.
Under rubriken Kontaktinformation.
Ser man om det finns ett mobiltelefon nummer.
Om det finns ett mobiltelefonnummer här så har den blivit felaktigt inlagd.
5
Åtgärd:
Anteckna mobiltelefonnumret.
Om organisationen använder Subgrupp för att organisera kostnaderna. Klicka på Visa/Ändra
anteckna subnumret.
Klicka på Ta bort efter mobiltelefonnumret.
Klicka på Åter till översikt: …
Återinläggning av mobiltelefonnummer på rätt plats
Klicka på Lägg till mobiltelefon.
I första fältet är det förvalt svenskt landsnummer +46 andra fältet ska du skriva riktnummer
utan första 0:an tredjefältet telefonnummer. Hela telefonnumret utan mellanslag ska skrivas
in.
Exempel fält ett +46 fält två 70 fält tre 4250000.
Om mobiltelefonen är registrerad hos en utländsk telefonleverantör så är det landets
landsnummer som ska anges.
Om telefonnumret ska vara synligt i katalogen och Uppsala universitets växel så ska du i fältet
Publicering: välja Katalog och webb om det inte ska synas, välj Dold.
Subgrupp kan lämnas tomt om du inte fått någon annan information.
Förklaring till Subgrupp
I ekonomisystemet (00-99).
Ger möjlighet att koppla anknytningen till viss subgruppering kopplad till ekonomikoden.
Resulterar i en faktura grupperad efter de subgrupper man angivit. Behöver du mera
information om detta kontakta lokal ekonomi ansvarig på organisationen.
Klicka på Spara.
6
Kontroll av vilka telefonnummer som finns på verksamma i
organisationen
Klicka på Sök i katalogen.
Klicka på Institution/tite.
I fältet Välj institution markera institutionen som du vill få fram listan på.
Om det är alla som är på institutionen. Markera i fältet Välj titel/titlar: alla titlar.
O.B.S. Alternativet –Ej angiven- får inte vara markerad.
Välj sen med hjälp av att bocka i och bocka av de alternativ som du inte vill få med i listan.
Klicka på Sök.
O.B.S. Felaktigt inlagda mobiltelefoner visas inte i listan.
7