1. Sponsorgrupp Namn Telefon Kontakta Christoffer Nilsson på 070

1. Sponsorgrupp
Namn
Telefon
Kontakta Christoffer Nilsson på 070-307 51 79
1. Ledare fritidsgårn
Namn
Markus Sköldebjer
Johan Hagberg
Telefon
073-0826219
070-2033521
Kontakta Jessica Edström på tel: 073-092 25 24
1. Ledare till barn och basgympa
Namn
Telefon
Kontakta Eva Westermark 070-645 95 72
Elaine Axelsson 073-085 38 44
1. Spolning av isbanan
Namn
Daniel Nilsson
Markus Sköldebjer
Matti Hannus
ANTAL: 4 ST
Telefon
073-0402542
073-0826219
070-2385341
Kontakta Johan Hagberg på tel: 070-2033521
1. MM´s 4-års jubileum 17-18 april
Fredag
kl.12-17
Namn
Niklas Eriksson
Christoffer Nilsson
Stefan Nilsson
Jens Nilsson
Lördag
Namn
Malin Håsteen
Bodil Pettersson
Malin Nilsson
Lucas Strandlund
ANTAL: 8 ST
Telefon
070-3837081
070-3075179
073-7555090
kl.10-15
Telefon
070-2328899
070-5419094
073-0528218
Kontakta Christoffer Nilsson på tel: 070-307 51 79
1. Tupphuset
Namn
Susanna Nilsson
Mons Leiknes
Markus Sköldebjer
Johan Hagberg
Niclas Karlsson
Lasse Eriksson
Lennart Karlsson
ANTAL: Alla händiga
Telefon
070-6039317
070-3928637
073-0826219
070-2033521
070-5781005
070-3967341
Kontakta Jonny Hägglund på 070-639 65 42
1. Målning av vindskydd/läktare
Namn
Matti Hannus
Susanna Nilsson
Johan Hagberg
ANTAL: 4 ST
Telefon
070-2385341
070-6039317
070-2033521
Kontakta Ulla Karlsson på 070-676 75 83
1. Tränare/lagledare kvartersfotboll
Namn
Christoffer Nilsson
Maria Söderqvist
Malin Söderqvist
Johan Hagberg
Markus Sköldebjer
Sophie Thelander
Peder Moberg
Telefon
Kontakta Peder Moberg på 070-647 45 54
1. Städning av nöjet
Namn
Patrik Stenklyft
Alexandra Stenklyft
Eva Westermark
Fredrik Westermark
Matti Hannus
Malin Leiknes
Madelein Svensson
Markus Skölderbjer
Susanna Nilsson
Johan Hagberg
Christoffer Nilsson
ANTAL: 15 ST
Telefon
14303
14303
070-6459572
076-1007449
070-2385341
070-2314823
070-6328234
073-0826219
070-6039317
070-2033521
Kontakta Roger Sedin på 070-314 99 06
10. Bingo
Namn
Tommy Moberg
Johan Hagberg
Bodil Pettersson
Maria Mikaelsson
ANTAL: 4 ST
Telefon
010-7220331
070-2033521
070-5419094
070-1488841
Kontakta Roger Sedin på 070-314 99 06
11.Forsmotrampet
ANTAL: 30 ST
Namn
Johan Hagberg
Malin Frestadius
Anders Pettersson
Tommy Moberg
Christoffer Nilsson
Telefon
070-2033521
070-6800465
076-8269093
010-7220331
070-3075179
Stefan Nilsson
073-7555090
Anmälda, 150710:
Christoffer Nilsson
Malin NIlsson
André Larsson
Jörgen Fors
Patrik Källström
Peder Svensson
Linda Eriksson
Frida Lassen
Lasse Eriksson
Anton Eriksson
Ulla Karlsson
Emma Andersson
Christer Dewall
Stefan Nilsson
Henrik Bergman
Maria Bjurman
Johan Hagberg
Susanne Domeij
Malin Frestadius
Tommy Moberg
Anders Pettersson
Niklas Åberg
Peder Moberg
Stefan Karlsson
Carina Karlsson
Morgan Nordin
Mia Lindman
Patrik Stenklyft
Linda Sundell
Mathias Hammar
Mikael Karlsson
Kontakta André Larsson på 073-802 11 94
12.Aktivitetsdag Fotboll
Namn
Linda Sundell
Maria Mikaelsson
Christoffer Nilsson
ANTAL: 15 ST
Telefon
072-2229929
070-1488841
070-3075179
Kontakta Ulla Karlsson på 070-676 75 83
13.Älgmiddagen
Namn
Maria Söderqvist
ANTAL: 8 ST
Telefon
070-2590310
Kontakta Monica Hägglund på 070-538 96 37
14.Kakmässa
Namn
Madeleine Tarberg
Malin Håsteen
Emma Strandlund
Alexandra Stenklyft
Susanna Nilsson
Linda Gidlöf
Malin Andersson
ANTAL: Så många sorter som möjligt
Telefon
070-5389621
070-2328899
070-3916832
14303
070-6039317
073-8151716
073-8114360
Malin Leiknes
Linda Löfroth
Malin Frestadius
070-2314823
073-0983893
070-6800465
Kontakta Jessica Edström på 073-092 25 24