Informationsbrev om byte av telefonnummer, Aleris, 220 kB

Aleris 2015-03-2517
Byte av telefonnummer på Åsliden
Boende- och anhöriginformation
Information om nya telefonnummer
Åslidens äldreboende kommer den 27:e mars att byta telefonnummer. Nya nummer finner du
nedan.
NAMN
TELEFON
Verksamhetschef
Sjuksköterska
0431-75095
0431-75094
Klinten
Pråmen
Klacken
0431-75091
0431-75092
0431-75093
FAX
0431-75099
För mer information ring Driftledare. Tel 0702-09 69 42
Åslidens äldreboende
Postridarensväg 4
269 41 Östra Karup
www.aleris.se
070-4315630