t..v Namn: Adress: Telefon: Län:

REGISTRERINGSBEVIS
STIFTELSE
,sIta,
Länsstyrelsen
ffi
Y-E Stockholm
Utskriftdatum/tid
t..v
Sida
2015-04-2312:52
1 (3)
Registreringsdatum
2005-06-30
Org.
nr:
Stiftelsenummer
Aktnummer
1019218
5603a
802424-7986
Namn:
Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse
Adress:
c/o Lars-Erik Rastin
Lekstorpsvägen 19
44341 GRABO
Telefon:
0709-996015
Fax:
Säte(kommun):
Stockholm
Län:
Stockholms län
Anmärkning:
ÄttoRwtAtStiftelsen har till ändamål att - antingen direkt eller via etablerade hjälporgnisationer eller
institutioner - lämna bidrag for
- utbildning av barn och ungdomar, som förlorat en eller båda föräldrarna eller som på annat sätt
drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004 eller av andra traumatiska
händelser och som vistas i eller eljest har anknytning till Sverige,
- vidareutbildning av lärare, läkare, psykologer och andra specialister, som i sin verksamhet
möter sådana barn och ungdomar, och i eller
- vetenskaplig forskning avseende vård- och omsorgsbehov hos sådana barn och ungdomar.
ORDFöRANDE
19421216-3739, Bernhardsson, Göte, Sten Sturegatan 36, 4 vän., 412 52, Göteborg, 031 30650
1
STYRELSELEDAMöTER
19421216-3739, Bernhardsson, Göte, Sten Sturegatan 36, 4 vån., 412 52, Göteborg , 031
30650
-1
19441020-9664, Hahne, Liv, Vargspåre|,75597, Uppsala
,
0708248365
'19510318-5046, Holm, Lena, Linn6gatan74,413 08, GÖTEBORG , 031-606890
1
95
1
06
1
5-4320, Hansson, Birgit, Möl lebogatan 5, 21 232, Malmö,
07 08-497
951
19591007-1793, Ansah-Pewudie, Kojo, Pimpinellagatan 51,424 61, ANGERED,031-
448263
Postadress
8ox22067
104 22 Stockholm
Besöksadress
Hantverkargatan 29
Stockholm
Telefon
010-223 10
00
Telefax
010-223 11
10
lnternet
www.lansstyrelsen.se/Stockholm
REGISTRERINGSBEVIS
Å.
STIFTELSE
JIIL
E
rr Lansstvre$en
r
fqt;i
f_fl
Utskriftdatum/tid
Stockholm
Sida
2 (3)
2015-04-2312:52
Registreringsdatum
2005-06-30
Stiftelsenummer
Aktnummer
1019218
5603a
REVISOR
19650909-4873, Kron, Bengt, c/o Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Pwc, 405 32,
Göteborg ,031-7931257
FIRMATECKNING
Förutom av styrelsen, av ordföranden och Lars-Erik Rastin i förening samt styrelsens ledamöter
två i forening.
FIRMATECKNARE
19430531-2912, Rastin, Lars-Erik, Lekstorpsvägen '19, 44341, Gråbo, 0302-41134
RÄKENSKAPSÄR
Kalenderår
Postadress
8ox22067
104 22 Stockholm
Besöksadress
Hantverkargatan 29
Stockholm
Telefon
010-223 10
00
Telefax
010-223 11
10
lnternet
wwv.lansstyrelsen.se/Siockholm
REGISTRERINGSBEVIS
STIFTELSE
unsstYrelsen
ffi Stockholm
Utskriftdatum/tid
fnf
Sida
3 (3)
2O15-04-2312:52
Registreringsdatum
2005-06-30
Stiftelsenummer
Aktnummer
1019218
5603a
ÄttoRrnoRn
Utförd ändring
lnkomdatum
Registreringsdatum Kungörelsedatum
Firmateckning
2015-02-03
2015-04-23
Grunddata,
2014-11-26
2014-12-04
Styrelse,
2014-11-26
2014-12-04
Styrelse,
2014-11-26
2014-12-04
Grunddata, Revisorer,
2012-03-13
2012-03-14
Styrelse
2008-04-28
2008-04-28
Revisorer
2006-05-1
I
2006-05-30
Firmateckning
2005-09-29
2005-09-30
Nyregistrering
2005-05-31
2005-07-01
**************** Ovanstående registreringsbevis är utfärdat av
Länsstyrelsen
Postadress
8ox22067
104 22 Stockholm
Besöksadress
Hantverkargatan 29
Stockholm
Telefon
010-223 10
00
Telefax
010-223 11
10
lnternet
www.lansstyrelsen.se/Stockholm