Modulkarta och prislista

Alingsås Tidning 2015
Pris per modul
Tisdag
Torsdag
Lördag
Första sidan*
Första sidan del 2*
Text obegärd Alingsås
Text begärd lokalt Herrljunga/Vårgårda
Text begärd sport, kultur, nöje, tema
Text begärd sid. 3, sid. 5 eller sista sidan**
840 kr
890 kr
660 kr
445 kr
420 kr
445 kr
475 kr
840 kr
420 kr
420 kr
420 kr
455 kr
420 kr
420 kr
420 kr
455 kr
* Endast format 22, 42, 62
**Sida 3 – Endast halvsida
**Sida 5 – Endast helsida
**Sista sidan – Endast helsida
Arbetsmarknad
Tisdag, Torsdag, Lördag
Alingsås Tidning
2 Tidningar
3 Tidningar
4 Tidningar
790 kr
1 106 kr
1 422 kr
1 580 kr
Alingsås Tidning i kombination med Lerums Tidning, Partille Tidning samt Härryda Posten.
Eftertext
14,40 kr spmm
Ibladning
89 öre st
Samannonsering 2015
2 tidningar
3 tidningar
4 tidningar
Modulpris
1 106 kr
1 422 kr
1 580 kr
Kvartsida
11 760 kr
15 120 kr
16 800 kr
Halvsida
18 760 kr
24 120 kr
26 800 kr
Helsida
31 640 kr
40 680 kr
45 200 kr
Alingsås Tidning i kombination med Lerums Tidning, Partille Tidning samt Härryda Posten.
Service & Hantverksguiden Torsdagar (s/v)
43 x 70 mm, 375 kr alt. 90 x 70 mm, 750 kr
Vi företagare Tisdagar (s/v)
Underrubrik: Hus & Hem, Skönhet & Hälsa, Trädgård, Markarbeten, Motor, Djur, Hobby & Fritid, Övrigt
Rubrik + 5 rader, 110 kr, Rubrik + 8 rader, 140 kr
20 kr per modul
Upplaga
Tisdag
Alingsås Tidning
Lerums Tidning
Partille Tidning
Härryda Posten
12 700
Onsdag
Torsdag
Lördag
23 800
12 700
18 000
17 200
16 500
n
cke
rte
Kla
og a
e bl jobb
Bitt att t
om cklig
fa
tsa ar
l sa ning liv
S vil före rings rafikären
Det social-t.
på h nä kollektivt
n9
det. i
sstö rnagbudgesida
oc ngslivet,
ning inga
sidan
Joha
nsso
slutet
n ser
cyke på sin
Om tre lkar
år avgörs riär
Ett mäster
Emma
skap OS i Rio.
som
– EfterJohanssons blir
att göra Rio är
sista.
andra det dags
hon
inför
Open saker, säger
du Suéde.
a
skol
näri före satsn as skug
och ra av tern
någ okra
dem
Alingsås Tidning
orm sson åde st und
Perf erik omr kon
klas ions det
stat . Är
batt
H 43
23
sida
GA
LJUN
RR s på
HE tt hu lmenska bygengaför t
r huse rt
ho mun
Svart
sidan
24-25
Ok
s
så
Aling
2032
Nr 96
Pris 15:-
on
n
ed
ll m
g
okvä
Disc gt svän
härli
sidan
x
n
SP
sidan
8
ORt
20
19
Mot
igån ionärer tra
P
g cyke I Rm
E
lfeGstR Mpa
de
en
Ä IERIN
knä väg i våra han
till mot s.
vred
trots com Men
.
e-
sida
n
FS
611
220
tob
erf
es
CE
ERVI
sT
id
n
nda
d 186
5 av
in
ar
g
ed
sn
ya
äg
ar
e
NÄ G
S
20:-
AB
65:-
2
VIT
r.
VA
R
tik
Alin
är öppen
tisdagaför inlämni • lördag
r
ar 10–13 gsås
oss - fredaga ng måndag
gärna
r 8-16
ar 8–18,
för hämtning
Ring
US
ER
en.org
4MO till:
DSG TION
-aut
kont
. Bilen akta
032
• 0322-105
VIC
55 •
• Lättm at:
omla atan
tions trisk
stnin lägg etall
ratt t ställ
bar gslu ning fälga
i
Välj
2013,
4,54%
Tel:
www.vind
på
ra
28
000
kr.
ha
läde
cka ,
närm
Clim r Barc
oma, fyrhj
r • rygg • Kom
bilde
aste
Rad stöd
atro elon
tväx ulsd
n är återf
io slutn forts nic a
ellådrift
extra örsäl
RCD
6
16-t
ing tolar • Farth
utrus jare
a 19900
310 och fram
um
ållar •
tad. för
900 kr (TDI
• Regnsvan med
Trött
mer
e
tan 6,
kr.
Alingsås
infor
sens kstö svan• Färdhets
(TSI140
or dsin kstö - mati
160)
ställ
on.
)
d,
2-7
89
00
Maskinga
E
• ÖP
AB
ww
w.a
ling
sas
tidn
G
Ke lobe
fy nt Li trot
lle nd te
r 50 el rn
år l
sida
n
7
Gru
J. D.
”St
Mic
för atis
hel
sen
00 att tiska
0 lära det Ce
re kom ntralb
år me yrå
20 r att n
20
.” sak har
sida
nar Fem
ing
nas varnat
.se
från eds mil
ann
43
jon
Årg
Fra cam er,
-Cha
ång
sidan
nkr pin det
Om
rlo
3ike. g.
lära
148
AT slut
rbristte
Par träf ade
erik
Nr
ten
et
86
har fad notan
i Sversso
Pris
sida ige. n
tidi e de på
15:
gar nya för
n
4
e aldr äga Lyg
ig rna
vit
dridrö en
till m. cam
de De pin
cam pas g,
pin sade men
ggä på läng
sida
ster att e
n
haf
11
somge lug t
det
var nan
it de som
oro bes en
liga ked
vad
för
stör som
re kom
förä
ndrmer
ing att
ar ske
är med
plan Lyg
era nar
de. ed
– inga
sid
an
2
Fin
på fika
Ha i so
rabe le
rg n
et
Gl
gö ännb
ra
gjor Mar
co ro ka
till t sittcus Glän
meb n
nu knäe på
back kan t på fotbnbro
, ett han en ollsp såg
ac
sarg vara trän lan ut att
k
at på ing när ha
6, 44
co ro ka
meb n
ac
k
sida
el
ARUS
VITV t
E
IC
RV
SE
R
FÖ RD
GS FO
DA DIN
!
s oss
PÅ
ho
148
sidan
4
2
sida
e
vic
ser 20
din 88 m
ka 66 .co
Bo 22- son
03 nils
bil
KTA
Årgång
sd
gså Un
ag
växer s och
ga
kl Vår
24
gårda
al
JU
minska– menäti tr
LI
20
ar ings
r bef Her
13
olkninrlju
ås
på nga
genhi are
AL
ttlis
IN
Gl
GS
ta
gö ännb ÅS
ra
79:-
Ny ra kom orraholmefte är oklahet
Or ljungahus påengarna detverksam n 16
men
Herr nytt ngsp
riva
ett äkri n ner.bed
förs bran ska t.
som som huse
vem nya
i det
cm
sen
gjor Mar
till t sittcus Glän
nu knäe på
back kan t på fotbnbro
, ett han en ollsp såg
sarg vara trän lan ut att
at på ing när ha
knä väg i våra han
till mot s.
vred
trots com Men
.
e-
141:-
elitserie mötet
drar s HK. Inför på tränare
I kväll
23
AT pulsen
sidan
för Alingså
f tog .
Säveho Franzén
Mikael
n
D. Michel
vit.
20
e
l.s
sbi
:- s o nJORDNÄRAPR
95r j e s
IS
1.4
.bo
ALLT
whtw
wLig
FÖR
RAM MÅLER
ice er
:AR FRÅN
finns
erv filt
95
i
Pa
als + olje
24x30, storleka
sidan
N 1.9
gin
30x40, r: 12x18, 13:8
htkr*
An ssa
VW/MÅ
NI
40x50, 18x24,
Lig
1 410
MI d Oriav olja
pa t Sw
50x60,
iceFr erKOMPO er)
For te
ssa ed
50x70
erv
filt 70x90gikSTGAL
• By
d fö en
4,59%).
als olje
ler cm
LER
här!
ränta
:(al
+
bi. gin
r Sv EdASTRAR VICTOR
90. (effektiv
DI
är den
w
95
sida
MI d Ori olja kr.éfilterFörmånsvärde
på STIBOR
wIA
igen Spor tscom
kr**
erigeitio
2.6
n
baserad
av20 900
363
w
r
Äntl
kr. te pris
For
13
ränta
n.
Fr 1
ht
cy
kup
.b
Golf
, rörlig
10-14
me
500 Ord.
Brän
en
Lig
.
Emergen
restskuld
Volks Lördag
Nya
or
slefö
audio- m
märk
184 t för 9 500• kr.By
City av
om
e
50%
ice
och te
alla
er tillk
från
kontant,
ag 9-18 wage rbruk
inklusiv pekskär
je
Assist By
30%
50 85
.
er av
filt
n Billånning
spakete Front telefone
• rMedia medAUX-in alserv
Pris
g-Fred
ss
inkl. ee för
cyl Billån 36 mån,
lation 0760 -45
ition ag och m.m.
: Månda
till Master re
36 blan
gin
on
+ olje (6*Volkswagen
Välj
instal
farthålla
mån,
X
dad
ÖPPET
th handsfr ComposUSB-utt ällning
70,
iftg/km. stad.
• Radio läsare, höjdinst
körn
• Adaptiv
20
er)00 •
sb
ce och 35% konta
MA d Ori olja dst
• Bluetoo
– 121
89
102
SD-kort steglös
-22 ing 4,6
Brake ng (A2DP)
är extrautru
gik
Servi
are,
0322-7
med
körningbilden
For te av tän
il
Pa
Tel: ler
på
nt,
streamiCD-spel fram
0322
blandadBilen
Tac
.s
49% – 6,8
stolar
terks (al
av
Tel.
i färg.
Pris ssa
-utsläpp s EU5.
rests l/100
•COBy
e
DAHLIA
tesom
tfilAlingså
• Komfort
km.
ter till
Miljöklas
ägen,
kr) luf
kuld, km.
5,3 l/100 skatt. By 0
Pa från t TSI
2L Kruka.
éfil
•
Boråsv ma
3,9 –
vår
rörligCO
marginal
249 16
-utslhöjd ca
20
körning 50 %
vägen/ av kup rjob
Pris ssa
vid
Här
70cm.
ränta äpp
g blandad
Härads By te av
Lokalod
AL
månad
ban a fantas
900 0 Mu
per
ads
Utru frå t TD
baser 119
rbruknin
•
lade,
netto
ING
te
de sko
väg
• Blue stad n 269 I 14
Bengtsb
kr.* ltiF
ad –157
tisk
Bränslefö svärde
på
g/km
en/
varn
SÅ
• By
**Förmån
o,
STIB
t.se
900 0 BM Spa ue
Bor Floda.
dato aretooth med
.
lungdoa
S
OR * Gälle
lote
ra l Tw
Vår
föra r
åsv
90.
GSÅS
Plus • 2-zoHan blan
second
kr.* T
27
w.k
• Multrsida
Effekr årsm
dsfre d
onsdag
äge
ALIN
•
ns
handbu
ma
900 inc
Spa
ww
tiv
odell
n,
Öppet ar 13–18
ifunk elekGen klim e ann
ränta
AHK
steg
zéns
Fran nästa n igång
ta säsonge med
ska
sta
nä årda
an
Tre r Vårg
fö
av J.
6
STALLY
RT
SPO
m
r so
be
om prörären på
er
kb
nstnomb at de- a.
Rö nst up
våll fler n 6
e-ko
ko anc s rökbt har rar sida
ad 1865
a
gen
efte n hittad
r 11
dagaiLy
r gn
bland l- och drogansamling
För
ungdom
munenatt leda
ar. vändHåkan anlitat arbetet
har komområdeFransso sociono
n, expertmen
t.
på
till
ingse upp utbildn s
blossad på gs. thoma
skola
Det
d, medan
anMolla i månda
om
en
är upprör a glad
nämnd (kV) Christinatt försöka
Larsson llegan n för
16
partiko allianse tionen. sidan
klagar opposi
splittra
Grund
www.a
”I dag
lingsas
tidning
anmäla,vågar fler
.se
att bevi även fast kvinnor
sa brot
det är
t”
svårt
Alin
Eva
LindbEr
om att g, kvinnojou
fler anmäler ren
Olivia,
våldtäkte
sidan r
Kraf
sidan
ttag
2
drog
mot
Alingså anv
änd
s gör
mot
alkoho en kraftan ning
ning
lm,
Deer.
red Lindho
Lasse gen.
satsnin
2013
10
kr.
PET
: Mån
dag
-Fre
Se
ning
**Gäl
dag
ler
9-18
TSI
160
Lör
dag
Mult
iFuel
Twin
10-
charg
er.
14
TDI
140
Te rvice
BMT
l.
fr.
1 735
03 och
kr/m
22 ins
ån.
-22 tal
20 lation
70 er
, 07 av
60 alla
-4 mä
rke
5
50 n
85
rge
r
VW
/M
1 605 ÅN
Fr
kr**
ART
SSON
sidan er,
lett
n 2-3
toa us. sida
liga mh
ent r ino
off ano
oarb
e och
i startgr s. Med
gar
löp
tar så
ri liggeri alingså s Brygmlin
brygge a öl t alingså
eisa ock ska
tillverk
lokalt
namne
som
hem ar De
Mus
börja
Ett litet
också
er.
tet nytt
för att
- amling
hem.
parna gen väcks
jek fårjon läk
s museis
gatan
bättre
till liv.
satsnin
de
pro 13 milalingså
Maskin
åter
nynytt och
som
geri
till
na påhärbärgera
en
få ett
len,
en
i
nor nlagt ra nya lokaler
föremå
000 huset och
i framtid
kro
ska
g 30
9
er sammafinansie
n
ma ll
omkrin i kabom .
jon
sida
nu finnsets källaretacksam
perciwa
mil kostana ska
och
rådhusär väldigt kent
säger i kultur– Vi
lär gar
2
nde
glada,
efsidan
och ordföra n.
Pen
sin
(kD), ämnde
få mjörnfritidsn
att
fyra
ut e på till
s iF tar ter
A
gså läk skju
alinde nya nen
Rljung la
ser
mu
HeR
nu längtakom
om Mol
ter len.
t
Bråk
konflik
val
USTI
sidan
LENN
me
aUg
EY
n
11
ag 16
13
MIK
e
få
tar
läk lingsås
A
för
ran 80 år
fyller
FREd
sidan
mis
miljonb te om
idrag
Projekt
Noltorp et Stadsfö
rnyelse
avbräck har drabba
och deras. Alingså
ts av
föroch
bohar fått samarbs kommuett
skala
etspart n i liten via system
ansöka avslag
ske
3
skaners drycken
innebu n, som på sin projekt
sidan
ningen att sälja
rit ett skulle
9 miljone
kunna
tillskott är
tillverk
krogar.
– Delar r kronor.ngen
i kassanha
lokala
och
vi
avhoppni
heter
att
på
det här
somsäger kunna laget
säger
Malin genom kommer
bakom
projekt
ett lageröl bra,
Wallin, föra ändå,
väldigt ligger ledare.
fram
kommu
tagit har blivitdem som
har
nens
Det en av
– Vi
O:
a för
glad det
ås jätteså. Men
r
ju först a och
trillinga19
”Vi är är frisk
att ha sidan
om
barn,
Larsson
att de igt.”
våra
Ulrika
är jobb
Grund
7
15:Pris
Karl
vill
om vara me
Bloggning och påv d
erka
virk bok
ALINGS
blev
ÅS
Går
Nr 114
Årgån
FOT
må
www.a
D. Miche
BJÖRME
en
hels
Mic
av J.
JÖRGEN
n
lsen
ad 1865
FOTO:
A
J. D.
tidning
lingsas
15:-
sida
lvo toa Voatt mo
d 186
nda
kare
gaml g
Gru
buså n 4
det ka mi
från sida
3
st är n tän de.” på oväsende
r 201
ka ma
be
”Främ
jag trim tröttnat
to
och na är gvik har
7 ok
r
ag
rer Claes lån
ga
nd
5 av
Pris
w
ås
gs
lin
Nr
skogLö
g 148
.se
119
ochång
Årg
te
e
be nd enER 2013
ng.s
idni
ndEMB
mar r seco
sast
SEPT
25Vi
ling
w.a
tt sa fö dag
en
ww
Ny chef ONS
tete
utik
delsve
ny nd-b
Han Bengt
bilar,
en
ha
148
patrik
Säljare
0701 - 67 00 24
[email protected]
Säljare
0701 - 67 00 27
[email protected]
Alin
gsås
Tidn A
ingli
ng
N
l
e
ö
så
et sk dkyld m
r eg
o
g
n
g
idni
nin gsås T
Tid Alin
Foto:
Ronny Olofsson
Säljare
0701 - 67 00 29
[email protected]
sson
Ursula Johansson
Jonas Ljunggren
sven
Säljare
0701 -67 00 23
[email protected]
el
Niclas Forsberg
Annonschef
0701 - 67 00 21
[email protected]
: mika
Fredrik Oredsson
Foto
Grafisk produktion
18
43 mm x 395 mm
spalt
1
16
43 mm x 295 mm
15
43 mm x 245 mm
14
43 mm x 195 mm
13
43 mm x 145 mm
13 b
43 mm x 120 mm
28
HALVSIDA
90 mm x 395 mm
spalt
38
137 mm x 395 mm
2
spalt
3
36
26
137 mm x 295 mm
90 mm x 295 mm
35
25
137 mm x 245 mm
90 mm x 245 mm
24
23 b
46
184 mm x 295 mm
45
184 mm x 245 mm
184 mm x 195 mm
33 b
90 mm x 120 mm
4
137 mm x 195 mm
137 mm x 145 mm
90 mm x 145 mm
spalt
44
33
23
184 mm x 395 mm
34
KVARTSSIDA
90 mm x 195 mm
48
137 mm x 120 mm
HELSIDA
68
278 mm x 395 mm
spalt
6
66
278 mm x 295 mm
65
278 mm x 245 mm
HALVSIDA
64
278 mm x 195 mm
43
63
184 mm x 145 mm
278 mm x 145 mm
43 b
184 mm x 120 mm
63 b
278 mm x 120 mm
osv.
12
43 mm x 95 mm
12 b
43 mm x 70 mm
11
43 mm x 45 mm
22
32
90 mm x 95 mm
137 mm x 95 mm
22 b
32 b
90 mm x 70 mm
137 mm x 70 mm
21
31
90 mm x 45 mm
137 mm x 45 mm
osv.
42
184 mm x 95 mm
42 b
184 mm x 70 mm
41
184 mm x 45 mm
KVARTSSIDA
62
278 mm x 95 mm
62 b
278 mm x 70 mm
61
278 mm x 45 mm