1 I nneh å llsf ö rteckning GENERATION - II sidan Tabell - II: 3

1
Innehållsförteckning
GENERATION - II
Tabell - II: 3 - 4 .................................................
Tabell - II: 5 - 6 .................................................
GENERATION - I
Tabell - I: 3 - 4
.................................................
GENERATION I
Tabell I: 3 - 4
.................................................
GENERATION II
Tabell II: 1 - 2
.................................................
GENERATION III
Tabell III: 1 - 2
.................................................
Tabell III: 3 - 4
.................................................
Tabell III: 5 - 6
.................................................
Tabell III: 25 - 26 .................................................
Tabell III: 27 - 28 .................................................
GENERATION IV
Tabell IV: 1 - 2
.................................................
Tabell IV: 3 - 4
.................................................
Tabell IV: 5 - 6
.................................................
Tabell IV: 9 - 10 .................................................
Tabell IV: 11 - 12 .................................................
Tabell IV: 13 - 14 .................................................
Tabell IV: 15 - 16 .................................................
Tabell IV: 17 - 18 .................................................
Tabell IV: 21 - 22 .................................................
Tabell IV: 23 - 24 .................................................
Tabell IV: 25 - 26 .................................................
Tabell IV: 27 - 28 .................................................
Tabell IV: 29 - 30 .................................................
Tabell IV: 31 - 32 .................................................
GENERATION V
Tabell V: 1 - 2
.................................................
Smedssläkten Palms anor Generationerna I - V
(se tabell IV: 1 - 2 ; släkten Forsslund) finns
införda på sidorna ................................................
sidan
1
1
2
3
3
6
16
17
17
17
18
21
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
24
25
25
27 - 31
2
GENERATION VI
Bilaga 3 till tabell VI: 1 - 2, endast A-grenen .......
Bilaga 4 till tabell VI: 1 - 2 .....................................
Bilaga 6 till tabell VI: 1 - 2 .....................................
GENERATION VII
Tabell VII: 1 - 2 .................................................
Emma och Johan Forsslunds bröllopskort ........
Bilaga 3 till tabell VII: 1 - 2 .....................................
Bilaga 5 till tabell VII: 1 - 2 .....................................
Bilaga 7 till tabell VII: 1 - 2 .....................................
GENERATION VIII
Bilaga 1 till tabell VIII: 1 - 2 ....................................
Bilaga 2 till tabell VIII: 1 - 2 ....................................
Bilaga 3 till tabell VIII: 1 - 2 ....................................
Bilaga 4 till tabell VIII: 1 - 2 ....................................
GENERATION IX
Tabell IX: 1 - 2
.................................................
32
56
59
64
66/67
95
102
108
113
116
119
124
129
Bilaga 1 till Supplementet till Släktboken .....................
(With English translation)
Bilaga 2 till Supplementet till Släktboken .....................
(With English translation)
Bilaga 3 till Supplementet till Släktboken .....................
Appendix 3 to the Supplement of the Family
Record Book
..................................................
145
Poem: "My Dad" by Jean V. Merchant .......................
Poem: " My Family" by Jean V. Merchant ..................
149
150
ooooOOOOoooo
146
147
148
1
GENERATION - II
Tabell - II : 3 - 4
Lars, efternamnet är obekant, liksom hustruns namn och respektive
föräldrars namn. Födda omkring år 1640.
Barn :
Johan Larsson, ( se tabell - I : 3 - 4 ), född omkring 1660 i Fager
stabruk, Torsåkers församling, Gävleborgs
än. Landskap Gästrikland.
Tabell - II : 5 - 6
Johan och hans hustru Brijta. Efternamnen är obekanta. Födda
omkring 1640.
Barn:
Carin Johansdotter, ( se tabell - I : 3 - 4 ). Född omkring 1660.
I Torsåkers Förhörsbok 1710 - 1731, AA 1 : 2 b, är Carins moder
antecknad som svärmoder i smeden Johan Larssons familj.
Hennes namn bör ha varit Brijta, eftersom Carins äldsta dotter bar
detta namn. Svärmodern Brijta avled under perioden 1710-1731.
Enligt gammal sed fick äldste sonen farfars ( här Lars ) namn och
äldsta dottern ( här Brijta ) mormors namn. Näst äldsta sonen skulle
bära morfars namn ( här Johan ) och näst äldsta dottern farmors
namn ( Carin ). Carin Johansdotters föräldrar kan ha bu-rit namnen
Johan och Brijta. De kan ha varit födda omkring 1640.
Anmärkning:
Före år 1686 var prästerna inte ålagda kyrkobokföring och ett
enhetligt formulär för husförhörslängder fastställdes inte förrän på
1780 - talet. Tidigare fanns s. k. katekismi-längder från slutet av
1600 - talet och fram till början av 1700 - talet . I dessa förekommer tyvärr inga uppgifter om födelsetid och födelseort. Längder-
2
na var avsedda för anteckningar om befolkningens nattvards- gång.
Det utesluter inte att präster före år 1686 gjort informella
anteckningar över sina församlingsbor. De nyssnämnda formu- lären
innehåller även katekismilängder. Uppgifter om släkten kan kompletteras med studier av bruksböcker, jordägarböcker,
generalmönsterrullor, kyrkoräkningar, bouppteckningar, domböcker,
utskrivning av bondesoldater (Kung Gustaf II Adolf, 1611-1632) m. fl.
GENERATION - I
Tabell - I : 3 - 4
Smeden Johan Larsson, född omkring 1660 i Fagersta, ( se tabell - II
: 3 - 4 ). Död omkring 1747 och hans hustru Carin Johansdotter, ( se tabell - II : 4 -5 ). ( Tors-åkers kyrkoarkiv , Gb, Serie A1 -1,
1741 - 1752, sid. 35 - 36.) Gävleborgs län. Landskap Gästrikland.
Barn :
Lars Larsson Håhl,
avrest till Gävle med hustru Barbro.
Brijta Larsdotter,
Johan Larsson,
hustruns namn var Cherstin.
Eric Larsson,
Anders Larsson Håhl, ( se tabell I : 3 - 4 ), född omkring 1680.
Carin Larsdotter,
Daniel Larsson Håhl, boende i Fagersta, ( se tabell
I : 3 - 4; Faddrar ).
Anmärkning:
I Torsåkers förhörsbok 1710 - 1731 anges att Johan hör illa och
därför "förmentes svara" vid husförhöret. Så var det ofta med
smederna beroende på stångjärnshammarens dån.
3
GENERATION I
Tabell I : 3 - 4
Mästersmeden Anders Larsson Håhl, ( se tabell - I : 3 - 4 ), född
omkring 1685 i Fagersta bruk,Torsåkers församling Gävleborgs län.
Död på ålderdomshemmet i Berg den 19 mars 1725.
Hustrun var Anna Andersdotter.
Anders blev mästersmed i Nyhyttan år 1719.
Barn:
Sara Andersdotter Håhl, ( se tabell II : I - 2 ), född 11 oktober,
döpt 12 oktober 1708 i Fagersta,
Torsåkers församling, Gävleborgs
län. Död i Hofors den 24 maj,
begravd den 26 maj 1771. Hon
dog av ålderdom. Gift den 19 oktober 1738.
Anmärkning:
I födelseboken för 1708 är fadern upptagen som smeden Anders
Håhl.
Faddrar :
Abel Pärsson i Fagersta
Smedsdrängen Lars Larsson Håhl
Matthes Hanssons hustru
Daniel Håhls hustru i Fagersta
GENERATION II
Tabell II : 1 - 2
Mästersvennen, stångjärnshammarsmeden Fredrich Hansson, född
1716 i staden Plauen, Sachsen, beläget i nuvarande Öst-Tyskland.
(Enligt Torsåkers förhörsbok åren 1749 - 1759, A I : 5,
4
sidan 277 - 278 ). Föräldrarna är okända och fordrar studier i
Sachsen, se anmärkning i slutet av denna tabell. Död den 27
september på ålderdomshemmet i Berg, begravd den 2 oktober
1791. Fredrich var gift två gånger:
1. Med Sara Andersdotter Håhl, ( se tabell I : 3 - 4 ). Död 1771.
Gift den 19 oktober 1738.
2. Med Brita Ersdotter, född 1723 i Storvik, Torsåkers församling.
Gift den 1 december 1771.
Brita var fadder till Fredrich och Saras söner Hans och Fredrich.
Barn i första giftet:
Anders, ( Anders Fredrichson ), född 21 februari, döpt 26 februari
1744 i Hofors ( se tabell III : 1 - 2 ).
Hans, ( Hans Fredrichson ), född 8 november, döpt 9 november
1746 i Hofors. Avflyttad till Gävle, där han ej
kunnat återfinnas.
Fredrich, ( Fredric Fredrichson), född 25 juni, döpt 29 juni 1750
Död 1751 i bröstsjuka, endast 3/4 år
gammal.
Faddrar till Anders:
Anders Persson
Lars Håhl
Hustru ( oläsligt )
Hustru ( oläsligt )
Faddrar till Hans:
Jonas Andersson
Anders Persson
Carin Danielsdotter
Brita Ersdotter
Faddrar till Fredrich:
Per Lundberg
hustrun Brita Persdotter
Petrus Stolpe
Pigan Brita Ersdotter i Storvik
Anmärkning:
Av Torsåkers församlings Inflyttningsbok 1744 - 1759, sidorna 277
- 278 framgår att Fredrich Hansson inflyttade 1735 från Hille soc-ken
i Gävleborgs län. Hille bruk ligger 10 km norr om Gävle.
5
Husförhörsböcker för Hille församling finns inte före år 1749. Ej
heller bruksböcker finns. Med hänsyn till att Fredrich endast var 19
årgammal har man antaget att han invandrade1735 till Hille, via
Gävle hamn. Av Hoforss Bruks Hufvud Book Anno 1735 : 3, uppslag
98, framgår att Fredrich fick anställning vid bruket som kol-dräng den
1 oktober 1735. Han erhöll ett löneförskott att an-vändas för inköp i
bruksmagasinet. Förskottet "descorderades"
i 1736 års balansräkning. Eftersom Fredrich enligt husförhörs-boken
var född i Sachsen har för säkerhets skull födelse-böckerna i Hille
studerats för år 1716 och enligt nedan även för år 1712. Ingen pojke
med namnet Fredrich återfinnes i dessa under de aktuella åren.
I Torsåkers dödsbok för år 1791 ( Torsåkers kyrkoarkiv, Serie C:4,
sidan 475 ) anges det att Fredrich dog på fattigstugan, ålderdomshemmet, i Berg av rötfeber (fläcktyfus) 79 år gammal. Är denna
åldersangivelse rätt, så skulle Fredrich vara född 1712 och inte
1716. Födelseåret 1716 får efter nyssnämnda kontroll anses vara
det rätta. Fredrich förekommer ej heller i Hille församlings
kommunionböcker (nattvardsböcker).
Det förekommer i gamla tider datum- och namnfel i kyrkoböcker,
bouppteckningar och andra handlingar.
Den 1 juli 1989 har Gösta Forsslund i brev gjort en förfrågan om
släktfadern Fredrich Hansson i Östtyskland. Brevet är efter ambassadens hörande adresserat till "Ministerium des Innern Staatliche
Archivvervaltung." Berliner Strasse. 98 - 101. 1500 Potsdam. DDR.
Se även en särskild redogörelse betitlad: "På Mästersven-nen
Fredrich Hanssons tid."
Tabell II : 3 - 4
Bergsmannen Philip Pehrsson och
hans hustru Catharina Jonsdotter i Tyrishyttan, Torsåkers församling, Gävleborgs län. Landskap Gästrikland.
Barn:
Catharina ( Carin ) Philipsdotter, ( se tabell III: 1 - 2 ), född i Thyris-
6
hyttan 27 februari 1743. Död 28
april, begravd 6 maj 1797.
Faddrar:
Eric Ersson och hans hustru,
Carl Jonsson, ( troligen Carins morbror).
GENERATION III
Tabell III : 1 - 2
Mästersvennen, stångjärnshammarsmeden Anders Forsslund, född
21 februari 1744, ( se tabell II : 1 - 2 ), och hans hustru
Catharina (Carin ) Philipsdotter, ( se tabell II : 3 - 4 ). Gifta den 28
decem-ber 1767 i Hofors. Död 28 april 1797. Anders dödsår är inte
fastställt, vilket framgår av nedanstående text, dock troligen mel-lan
1789 - 1797. Han flyttade ensam från familjen 1789.
Barn:
Fredric Forsslund, född 7 maj, döpt 9 maj 1770 i Hofors,
Torsåkers församling,
( se tabell IV: 1 - 2 ).
Pehr ( Petter ) Forsslund, född 21 maj, döpt 22 maj 1774 i Hofors,
Torsåkers församling. Gift 29 maj
1798 med Catharina God. Pehr
dog 6 december 1798.
Se nedan i slutet av denna tabell.
Hans Forsslund, född 29 september, döpt 1 oktober 1786 i
Strömbacka bruk, Bjuråkers församling. Är antecknad som "knipsmedsdräng ".
En dotter, "som är död." Född och död i Strömbacka. Ej återfunnen i Födelse & Dödboken för
åren 1755 - 1792. Se nedan.
Faddrar till Fredric:
Anders Isacsson och hans
hustru Margareta Hansdotter
7
Smeden Per Persson
Pigan Brita Persdotter från Hofors
Uppgiften om Anders Forsslunds dotter har återfunnits i Bjur- åkers
Död- och Begravningsbok 1793 - 1840, sidan 31, april månad 1797 (
mikrofilm GH - 22 ).
Anteckningen lyder:
"Catharina Philipsdotter på Strömbacka;
Enkan Catharina Philipsdotter föddes i Torsåkers förs. Fadern
Bergsmannen Philip Pehrsson och Modern Catharina Jonsdotter.
Gift 1767 med Mästersvennen Anders Forsslund, haft 3 söner med
honom, och en dotter som är död. Kom till Församlingen 1782, hafva
lefat stilla och Christligt, dog efter Gudelig beridelse d: 28 Apr. och
begravdes d: 6 Maj, 54 år gammal."
"Bouppteckning från Delsbo häradsrätt, akt 342 år 1797, efter
Hammarsmedsänkan Catharina Forsslund.
Boet är uppgivit den 8 maj av mästersmeden Jonas Boldner och
Daniel Wård. Behållningen var 11 daler".
Dödsdagen är i akten felaktigt angiven till den 2 maj . Skall vara
28 april, begravd 8 maj.
Namnbyte:
Anders Fredrichson var den förste som kallade sig Forsslund.
I husförhörsböckerna för Torsåkers församling står han upptagen
som Anders Fredrichson fram till utflyttningen 1782. I Torsåkers
Kyrkoarkiv, serie B B: 1, Utflyttningsboken, sidan 355, anges den 21
augusti 1782, att "Smeden Anders Fredricsson Forslund i Ho-fors
utflyttade till Bjuråker med hustrun Carin Philipsdotter samt sönerna
Fredric och Peter". I Bjuråkers församlings husförhörs-längder
återfinnes han som Mästersven Anders Forsslund. Enligt
dopböckerna i Torsåkers församling anges, att fadern till sönerna
Fredric och Pehr heter Anders Fredrichson och att i Bjuråkers församling fadern till den på Ström-backa bruk födde sonen Hans,
heter Anders Forsslund.
8
Tidpunkten för namnbytet kan därför anges till år 1782 och att
bostadsorten Hoforss, som stavades på detta sätt vid denna tid, kan
ha påverkat namnets stavning och sammansättning.
Anmärkning:
Familjen bodde först i Hofors 1767 - 1771 och flyttade sistnämnda år
till Åsmanshyttan, Torsåkers församling, Gävleborgs län. Land-skap
Gästrikland. Återflyttade till Hoforss Bruk och arbetade där som
hammarsmed och mästersven. Den 21 augusti 1782 flyttade familjen
till Strömbacka bruk, Bjuråkers församling, Gävleborgs län.
Landskap Hälsingland.
I denna församlings husförhörsbok för åren 1779 - 1793 ( A I: 4 )
är Anders antecknad som "Bort-flyttad" i kolumnen för "Omständigheter". Vart han flyttade är inte antecknat. Han har del-tagit i
husförhören fram till den 16 februari 1789, varför detta år är hans
flyttningsår. Familjen bodde kvar i Strömbacka och ingen ändring har
skett inom familjen i husförhörsboken till och med år 1794.
Hustrun Catharina Philipsdotter dog 1797. Hon anges då som änka.
En anledning till Anders avvikande från familjen kan vara en av
Domkapitlet i Uppsala beviljad skilsmässa. Frånskilda hustrur kunde
nämligen i kyrkoskrivningshandlingarna vid denna
tid uppträda med beteckningen "änka" i brist på lämplig beteck-ning
för hennes civilstånd. Skilsmässan brukade även behandlas
vid världslig domstol. Frågan är dock om i så fall ärendet varit uppe i
Bergstingsrätten, där mål med bruksfolk inblandade normalt förekommer. Bergstingsrättens protokoll och domböcker
förvaras i Bergmästarens arkiv, i Landsarkivet i Uppsala, där även
Uppsalas domkapitels arkiv med däri ingående skilsmässohandlingar är att finna.
Efter besök i Uppsala Landsarkiv har man i Domkapitlets hand-lingar
ej kunnat få bekräftelse på någon skilsmässa mellan Anders och
hans hustru Elisabeth. Vid genomgång av i Landsarkivets Bergstingsrätteprotokoll och domböcker fann man att dessa
slutade år 1758. Man fick därför vända sig till Riksarkivet i
Stockholm och där studera Renovationer (förnyande) av Bergstingsrätternas domböcker för efterföljande år. Bergstingsrätterna
hade en egen indelning av riket. Arkivet heter: Bergskollegie arkiv.
Gästrikland och Hälsingland har för aktuella år samman-
9
förts i: Uplands Domböcker 1786 - 1790. I detta finns ett ytterli-gare
arkiv: Advokatfiskalskontorets arkiv. Rättsprotokoll. Dessa är
samlade i fyra volymer. Signum: E II e: 19, 20, 21, 22.
Dessbättre återfanns ingen Forsslund vare sig i domstolsprotokoll
eller i saköreslängder. Däremot kände man igen både bruksanställda och patroner vid Strömbacka bruk.
Överraskande fann man under ovanstående år, inbundna bland
domsprotokollen, en försäkringskassas bokföringar år 1786 - 1797:
Räkning öfver Gästrikelands Hammar Smeds Låde Medel.
Inbetalningar gjordes av enskilda smeder eller från på respektive orter befintliga lokala "lådor". Inkomster erhölls även från de
avgifter som uttogs för "Mäster Bref" och för "Mäster Svens Bref".
Se bilaga 1, sidan 1. I räkningen för 1786 fanns den eftersökte
Anders Fors(s)lund som inbetalare av 40 skillingar. Han har troligen tillfälligt bott på Åttersta bruk, men skriven på Strömbacka bruk.
Se bilaga 2, sidan 2.
Åttersta ligger i Ovansjö församling, Gävleborgs län. Torsåkers
församling, från vilken Anders flyttade 1782 till Strömbacka, gränsar
till Ovansjö församling.
Kassan gjorde utbetalningar till smederna och deras anhöriga.
Se bilaga 2, sidan 3.
Utebetalt till Förlamade Smeder och Enkor.
Man betalade även för korttidssjukdom, t ex "Mästersmed Jonas
Waller 10 veckor ofärdig". Se bilaga 1, sidan 2.
Ett annat konto fanns under "Utgifter":
Till Hammarsmeds Lärlingar.
Under denna rubrik återfinns Anders Forsslunds son:
Fredr. Forsslund, Strömbacka. Se bilaga 1, sidan 2. Utbetalningen får väl ses som ett stipendium.
Vid kontroll av mantalsförteckningarna i både Ovansjö och Torsåkers församlingar kunde Anders inte återfinnas. Detta kan förkla-ras
av "att han var på resande fot".
I avräkningsboken år 1791 för Strömbacka bruk finns en anteckning gällande december 1790 för smedsdrängen Fredric Forss- lund
. Han debeterades "efter Flodmans uppgift" (Inspector Sven
Aaron Flodman, Strömbacka bruk) för:
10
" ett par strumpor
genom Roten nr 2 i Harmånger
Contant
--- 24
6 ----- 20
Summa 6.44 daler".
Kan detta varit en omkostnad för fadern Anders? I så fall lever han
1790 och är inflyttad till Harm-ånger. Ej återfunnen i denna
församlings husförhörsbok åren 1781 - 1791. Ej heller i In- och Utflyttningsboken, 1793 - 1799. För tidigare år saknas denna bok. Ej i
Död & Begr boken 1755 - 1792. På resande fot? Se sid. 12 -13.
Av ett personregister till, "Mantalsförteckningen för Bruk i
Hälsningland 1750 - 1825," i Ramseles släktforskningscentrum fann
man att en Anders Forsslund var mantalsförd på Hedvigsfors Bruk.
Vid kontroll av mantalslängderna är det sonsonen med samma namn
född 1794, som avses (se tabell IV : 1 - 2).
Tyvärr kan man fortfarande inte efter 1789 påvisa Anders Forsslund,
född 1744, i förhörslängder eller dödsböcker i eller Bjuråker
omkringliggande församlingar. I Iggesunds Bruks arkiv
finns Strömbacka Bruks bokföringsböcker och likaså Hedvigfors
Bruks bokföringsböcker. De senare saknas för de aktuella åren 1779
- 1797. I detta arkivs handlingar gällande Strömbacka Bruk har
ytterligare forskningar gjorts angående Anders. Tyvärr finns
inte räkenskapsböcker för den i detta sammanhang intressanta
tidsperioden före 1791. Man kan fastslå att Anders inte är antecknad vid bruket från och med 1791. Sonen Fredric efterträdde fa-dern
som mästersven och fick sin första mästersvenslön 1792.
Dock återkommer Anders i Avräkningsboken för Strömbacka Bruk
år 1796. I registret över i boken upptagna personers namn under
bokstaven F, finns bland andra: Mästersven Fredric Forsslund, sidan
35, Smedsdrengen Petter Forsslund, sidan 39, och anteck-ningen:
"Bortflyttad Smed. Anders Forsslund", sidan 40. Debet- och
Creditsidorna 39 - 40 visar följande överskrift: "Smeden Bortrymd:
Anders Forsslunds Hustru". Hustrun har debeterats den 1 augusti
och 1 september 1796 för Råg, Korn och Salt samt för 1 rulle Tobak.
Hon har crediterats för en ingående Balance d: 31 Oct 1795, enligt
conto 517, med 1.16 RD och d: 1 Sept , 1796 med 2.12 RD på
Dagsverkscontot, 659. Kontot är i balans.
11
Stor möda har som synes nedlagts för att återfinna Anders
Forsslund för att fastställa var och när han dog.
Anmärkning:
Bergstingsrätter var specialdomstolar i Bergslagen för alla yrkes-,
arbets- och leverans-"stridigheter rörande gruvor, hyttor, stångjärns- och manufakturhammare samt ädlare verk". Ordförande
var en bergmästare och bisittare bergsnämndemän. Bergstingsrätter omtalas 1672 såsom "av ålder brukliga" och upphävdes
1852, då deras domsrätt överflyttades till de allmänna underdomstolarna. Från bergstingsrätterna kunde man vädja till Bergskollegium, som var ett centralt ämbetsverk i Stockholm för tillsyn
över den svenska bergshanteringen och avdömande av dit överklagade mål från bergstings- och gruverätter. Bergskollegiums
domsrätt upphävdes 1828 och överfördes till de allmänna domstolarna, varefter Bergskollegium upplöstes 1857 och dess övriga
ärenden övertogs av Kommerskollegium. (Svensk Uppslagsbok AB.
Malmö. 1938).
Hammarsmedjan vid Strömbacka bruk anlades år 1752 - 1753.
I Capitalboken år 1796 finns inte mästersvennen Anders med, men
sonen Fredric är nu upptagen som mästersven och sonen Petter (
Pehr ) som smedsdräng i samma lag med Jonas Boldner som
mästersmed. Se bilaga 3, sidan 1.
Beträffande Petter Forsslund, se nedan i slutet av denna tabell.
Historikutdrag:
Strömbacka och Hedvigsfors bruk.
År 1742 utfärdades privilegium för kanslisten Daniel Ahlbom för
anläggning av två hamrar och masugn i Bjuråker. Den ena hammaren byggdes vid Dalån och fick namnet Aldersfors - senare
ändrad till Hedvigsfors. Den andra hammaren uppfördes vid
Rågärdsån och masugnen vid Österbo nära Hedvigsfors.
Ahlbom tog redan från början med sig sin svärfar Petter Strömbäck som hälftenägare och 1746 delades bruken så, att Strömbäck fick hammaren vid Rågärdsån - platsen kallades efter Strömbäck för Strömbacka. Strömbäck fick också hälften i Österbo masugn. Ahlbom fick på sin lott Hedvigsfors. För Strömbacka var
12
transporterna av tackjärnet från Österbo besvärliga och dyra och
därför byggde han 1796 en egen masugn i Moviken. Han behöll
dock sin andel i Österbo fram till 1820-talet.
Brukshanteringen i Bjuråker var långt ifrån någon lysande affär och
fram till Tamms förvärv år 1827 var ägarskiftena många. Det
var framför allt transporterna av malm och stångjärn som drog
stora kostnader.
Per Adolf Tamm var född 1774 vid Österby. Han var politiskt radikal och när han var 24 år gammal avsade han sig adelskapet och
ändrade stavningen av sitt namn från Tham till Tamm. Det var en
åtgärd som gav eko i det svenska ståndssamhället. 1826 lät han
adla sig på nytt och 1843 mottog han friherrevärdigheten.
("Iggesund - 300 år". Toivo Savolainen och Lena Zacco-Broberg.
Ljungföretagen i Örebro AB. 1985).
Strömbacka bruks hammarsmedja var färdigbyggd år1753 efter
sex års envist motstånd från skogsbönder och ortsbor. Ägaren, Erik
Strömbäck, sålde 1750 hälften av bruket till friherre Per Abraham Löth - Örnsköld (1720 -1791), den framstående norrländske
kulturfrämjaren, som 1762 blev landshövding i Västernorrlands
län och efter vilken staden Örnsköldsvik har fått sitt namn. År1756,
(se bilagorna 1 och 2 tillhörande: "På Mästersmeden Fredric
Hanssons tid". G. Forsslund. 1989) blev Örnsköld ensam ägare av
Strömbacka bruk. När han nu övertog bruket var det "på väg att
bliva öde". Antalet anställda uppgick till fyra personer. 1768 hade
antalet ökat till sjutton. Dessutom måste han skaffa hästar och folk,
som utförde malmtransporterna, och även egna kolare, då bönderna
vägrade att kola för brukets räkning. Det slutade med att bergsrådet
Örnsköld år 1774 sålde bruket till en grosshandlare och en
grosshandlaränka i Stockholm. Dessa sålde i sin tur 1780 till
brukspatron Mats Smaraeus. Denne gjorde förändringar i driften
men utan att lönsamheten ökade. År 1789 måste han avstå
egendomen till riksbanken. Samma år ropade ett konsortium in
bruket på exekutiv auktion. Men endast för att i sin tur sälja det. Så
gick bruket eller hälften därav från den ena ägaren till den andra som
ett spekulationsobjekt. (Bror Jons-son:"Movikens masugn och
järnhanteringen i Bjuråker". Utgivare: Stiftelsen Movikens masugn.
Malungs boktryckeri. 1972).
13
Säkerligen var det de osäkra arbetsförhållandena vid Strömbacka
bruk som gjorde, att Anders Forsslund 1789 sökte sin utkomst vid
andra bruk. Sonen Fredric blev mästersven och Petter blev kvar.
Valloner, vallonsmide och tysksmide.
Till Sverige inkallades valloner efter år 1618 på Gustav II Adolfs
uppmaning. Mellan 1620 - 1655 kom cirka 1.000 familjer hit, varav
80% stannade kvar. Resa och uppehälle var betald, utgick från
Amsterdam med båt och avslutades i Norrköping. Sveriges befolkning var vid denna tid 900.000 personer, av vilka 95% var bönder. Vallonerna var kända för sin arbetsamhet och duglighet och
de anses ha utgjort ett värdefullt tillskott till vår folkstam.
Vallonsmidet, infört på 1640-talet av Louis De Geer och hans
invandrande vallonska smeder, tillämpades bara i Uppland. Att
tysksmidet - som också bedrevs vid flera uppländska bruk dominerade så stort i övrigt berodde bland annat på att tillverkningen var mera ekonomisk. Andelen kasserat tackjärn blev
mindre, liksom kolåtgången. Tysksmidet gav ett bra kvalitetsjärn
för ordinära ändamål och hade stora användningsområden. Men
det fanns en risk för att det kunde innehålla farliga slaggrester,
däribland silikat, och sådant ville smederna i Sheffield i England
inte veta av. Från och med 1700-talets första hälft hade Dannemorajärnet blivit speciellt efterfrågat. Förklaringen till varför ämnesjärn från det uppländska vallonsmidet ansågs så mycket
bättre än all annan råvara av ståltillverkarna och smederna i
Sheffield har sökts sedan 1700-talet. Vid mitten av 1800-talet
framstod det som självklart att undersökningen måste börja just
med Dannemora malmen. Ty det var från Dannemora gruva alla de
uppländska bruken hämtade sin malm. Många försök på 1700-talet
visade att vallonjärnet var bättre än det tysksmidda jär-net även när
det senare baserades på tackjärn framställt av sam-ma
Dannemoramalm. Förklaringen måste således sökas i en analys av
momenten i själva järntillverkningen, som ju var olika i tysksmide
och vallonsmide. Ett sådant var att vallonsmederna till allt pris
försökte undvika att sand kom in i järnet. Med ledning av
såväl de samtida beskrivningarna som aktuella undersökningar av
bevarade provstycken kom bruksdisponenten Wilhelm Ekman
14
(1912 - 1986) fram till att det avgörande låg i vallonernas metod för
färskningen - den oxidationsprocess i smedjan genom vilken
tackjärnet överföres till smidbart järn. Vid färskning enligt vallonmetoden skapades bland annat en återoxidering av det mangan som
funnits i malmen och som tidigare reducerats i masugnen. Man fick
därigenom en färskslagg med hög halt av manganoxid, vilket
motverkade risken för farliga, kiselsyrarika slagger i det blivande
ämnesjärnet. Samtidigt var denna slagg mera lättfly-tande än annat
slagg. Den stöttes därför lättare ut när smältstyc-ket smiddes under
hammaren. Resultatet blev dels att vallon-järnet erhöll en lägre
slagghalt än andra metoder, dels en finare slaggfördelning.
Smederna i Sheffield karaktäriserade de goda egenskaperna med
två ord: "sound" och "body". Med "sound", på svenska "tätt", avsåg
de att järnet inte innehöll slagginne-slutningar av besvärande form
eller myckenhet. Med "body", på svenska "kropp", syftade de på
ämnesjärnets egenskap att inte bli
grovkorningt och sprött vid värmning till hög temperatur.
Just detta att den slagg som till slut ändå återstod i järnet var så
ofarligt blev själva pricken över i-et för det svenska vallonjärn
som smederna i Sheffield var så förtjusta i att det under 200 år
låg högst i topp på den internationella prislistan.
I Österbybruk lades vallonsmedjan ned 1943, och 1947 stängdes
den allra sista vallonsmedjan i världen, Strömbacka bruk i
Hälsingland, som i slutet av 1800-talet fått rätt att tillverka vallonstångjärn av Dannemoramalm.
(Forsmark och vallonjärnet. Forsmarks Kraftgrupp AB).
I Riksarkivet finns Bergsrådet Sven Rinmans bok: "Bergwerks
Lexicon". Del I tryckt 1788 och Del II tryckt 1789 hos Johan A.
Carlbohm i Stockholm. Från denna bok har inhämtats följande:
"Smältare-dräng" heter den arbetare, som är smältaren behjälplig vid
smältningen, för härd eller ugn. Vid tysksmide får denne namn av
"MästerSvän".
Stångjärn (Stabeisen) är det smidiga järnet, som vanligen uträc-kes
och försäljes uti stänger. Det tillverkas antingen direkt ur malmen, såsom vid blästerverk, eller rännverkssmide eller göres det
allmännast av tackjärn genom omsmältning uti tjänliga härdar,
15
Tysk-, Vallon- och Halvvallonsmide. I allmänhet indelas stång-järnet
efter egenskaperna, Gott, Rödbräckt och Kallbräkt, av vilka var och
en äger ganska många grader.
Stångstål är egentligen det garvade (smidbara) stålet, som försäljes
uti fyrkantiga 3 1/2 à 4 alnar långa stänger, vilka emot ändarna är
något smalare än mitt på och bindas med tvenne band uti knippen.
Det kallas även knippstål.
Pehr ( Petter) Forsslund
I Vigselhandlingar för Bjuråkers församling åren 1793 -1863, volym
E: 1, ( mikrofilm GH : 22 ), finns en "Förteckning uppå de Personer
som hava trädt uti Cristelig ägtenskap ifrån år 1793".
"År 1798: Koldrängen ( f. 1774 ) Petter Forsslund från Strömbacka
och Pigan ( f. 1772) Catharina Olofs-dotter God från Norrbo, vigdes
d : 29 Maj. Lysningen finns i Norrbo. ---"
Yrkesbeteckningen för Petter är felaktig. I Strömbacka Bruks Afvräkningsbook Anno 1792 - 1793 är Petter antecknad som smedsdräng och i dödsboken som spiksmed.
I Död - och begravningsboken för Bjuråkers församling åren 1793 1840, sidan 41, december månad 1798 finner man:
"Spiksmeden Petter Forsslund på Strömbacka blev född 1774 d. 21
Maj i Gestrikland. Fadern var hammarsmeden vid Hoforss bruk i
Torsåkers socken Anders Forsslund och modern
Catharina Philipsdotter. Kom hit till församlingen 1782, och 1798 d:
29 Maji gifte han sig med soldatdottern Catharina God, ifrån Norrbo,
och lefde med henne allenast i 29 veckor, druknade på Öfvre
Brukssjön d: 6 December, då han skulle gå till Frisbo i ett angeläget
ärende, och begrovs d : 9 December, uti en ålder av 24 år, och
några månader".
Brukssjön bestod av två delar, en Öfvre och en Nedre del. Dessa var
förenade med ett smalt sund där isen försvagades genom
strömmande vatten. Sannolikt drunknade Petter här, då han skulle
nå Frisbo på andra sidan av sjön. Sedan sundet har vuxit igen, har
två sjöar uppstått. Öfvre Brukssjön heter nu Frisbosjön och Nedre
Brukssjön kallas Brukssjön. Den charmfulla byn Frisbo ligger
nordväst om Öfvre Brukssjön d v s Frisbosjön. Se bilaga 1.
16
Församlingskyrkorna i Bjuråker och Norrbo är belägna nära
varandra.
Bjuråkers kyrka är från medeltiden. Sin nuvarande storlek fick den
1748 - 1749. I kyrkan förvaras en mässbok, den så kallade
"Bjuråkershandskriften" från 1540. I kyrkan finns också St Göran i
form av en träskulptur av Haakon Gullesson.
Norrbo kyrka från 1799 ligger vackert vid södra Dellen. Kyrkan
har skulpturer ifrån 1200-talet. Längst bak i kyrkan står en spruc-ken
kyrkklocka från 1569 på en sockel. Klockan är Hälsinglands
äldst bevarade. På andra sidan landsvägen står klockstapeln, som
egentligen är överdelen på den kyrka som fanns i Norrbo före 1799.
Vid kyrkstallarna finns ett gammalt gravfält. (Hembygdsgårdar och andra historiska platser i Hudviksvalls Kommun. Fritidskontoret, Hudiksvalls kommun. AB SöderhamnsKurirens Tryckeri. 1977).
Tabell III : 3 - 4
Kolaren Henric Grelsson, född 1732 på Ramshyttans bruk i
Ramsbergs församling, Örebro län, död 27 maj 1789, och hans
hustru Catharina Ericsdotter, född 1737 i Bjuråkers församling.
Landskap Hälsingland. Död 15 maj 1818. Familjen bodde på
Hedvigsfors bruk i Bjuråkers församling.
Barn:
Elisabeth ( Lisa ) Henricsdotter Grelsson, född den 25 oktober,
döpt den 26 oktober 1767 på
Hedvigsfors bruk i Bjuråkers
församling ( se tabell IV : 1 - 2 ).
Död 18 februari 1836 i Överlännäs församling. Landskap Medelpad. Gift två gånger ( se tabell
IV : 1 - 2 ; Forsslund och tabell
IV : 1 - 2; Palm ).
Åsa Henricsdotter Grelsson. Åsa blev fadder till sin systerdotter
Catharina Forsslund ( se tabell
IV : 1 - 2; Faddrar ).
17
Tabell III : 5 - 6
Smeden Petter de Vall
och hans hustru Anna Hansdotter i Gåhlsjö bruk, Boteå församling,
Västernorrlands län. Landskap Ångermanland.
Barn:
Erik de Vall, född den 9 december 1763, ( se tabell IV : 3 - 4 ).
Faddrar :
Eric Kristopherson och hans hustru
Johan Mattsson och hans hustru
Drängen Michel Tjäder
Fader: Hans Tjäder
Pigan Johansdotter Dewall,
Fader: Johan Dewall
alla på bruket i Gåhlsjö.
Anmärkning:
Släkterna De Vall, De Wall, Dewall är vallonättlingar. Utförlig
forskning av denna släkt har gjorts av Harry de Wall. Adress:
Råsvedjevägen 4. 852 53 Sundsvall. Telefon: 060 - 159594.
Tabell III : 25 - 26
Andreas Aborre och
hans hustru Kierstin Christophersdotter i Själevads församling,
Väster-norrlands län. Landskap Ångermanland.
Barn :
Cristopher Aborre, född den 17 februari 1756 i Själevads
församling, (se tabell IV : 13 - 14).
Tabell III : 27 - 28
Hans Persson och
hans hustru Sigrid Persdotter i Hädanberg , Anundsjö församling,
Västernorrlands län. Landskap Ångermanland.
18
Barn:
Chierstin Hansdotter, född 19 januari 1752 ( se tabell IV : 13 - 14 )
i Anundsjö församling, Västernorrlands
län.
GENERATION I V
Tabell IV : 1 - 2
Mästersvennen, stångjärnshammarsmeden Fredric Forsslund, (se
tabell III : 1 - 2 ) född 7 maj 1770, död 24 maj 1800, och hans hustru Elisabeth (Lisa) Henricsdotter Grelsson, ( se tabell III : 3 - 4 ) född
25 oktober 1767, död 18 februari 1836 på Björkå bruk, Överlännäs
församling. Mästersven 1796 eller tidigare 1789 - 90.
Änkan Elisabeth ingick ett nytt äktenskap den 28 oktober 1804 med
smedsdrängen Jan ( Joh: ) Benjamin Palm, båda från Strömbacka i
Bjuråkers församling. Jan föddes 17 juni 1780 i Hassela församling,
Gävleborgs län. Landskap Hälsingland. Död 23 april 1856 på Björkå
bruk, Överlännäs församling, Västernorr-lands län. Han hade ingått i
samma smedslag som Anders och Fredric Forsslund. Jan Palm var,
vid sonen Johan Erics födelse 1807, mästersmed på Strömbacka
bruk. Jan kallades omväxlande för Jan och Johan (se "Joh:" ovan).
Familjen flyttade norrut 1809, till Robertsfors 1813, avflyttningsattest
1815 till Björkå bruk. Se si-dorna 28 - 29 i Smedsläkten Palms Anor
(som omfattar sidorna 27 - 31). Jan Palm finner man i tabell III : 1 - 2
och tabell IV : 1 - 2.
Barn med Jan Palm:
Benjamin Palm,
Johan Eric Palm,
Pehr Olof Palm,
född 19 april 1805, Strömbacka
bruk, Bjuråkers församling.
född 8 februari 1807, Strömbacka
bruk, Bjuråkers församling.
född 29 mars 1812, i Robertsfors
församling.
19
Båda familjerna Forsslund och Palm bodde i Strömbacka bruk vid
Dellensjöarna, Bjuråkers församling, Gävleborgs län. Land-skap
Hälsingland. Uppgiften om Pehr Olofs födelseort hänför sig till
Överlännäs församlings äldsta husförhörslängd, vilken börjar med
år1818. Pehr Olof har inte återfunnits i vare sig Bjuråkers eller
Överlännäs församlingars födelseböcker men han finns i Robertsfors
församling, Västerbottens län. Landskap Väster-botten.
Barn med Fredric Forsslund:
Cajsa Forsslund,
född 1 januari 1793. Flyttad till
Bergs församling 1809.
Anders Forsslund,
född 30 oktober 1794. Se nedan
Catharina Forsslund,
född 1 januari och döpt den 2
januari 1796.
Greta Lisa Forsslund, född 26 januari 1797. Flyttad till
Agneta? 1808.
Fredric Forsslund,
född 22 mars, döpt 23 mars 1800,
( se tabell V : 1 - 2 ).
Samtliga barn födda i Bjuråkers
församling. Beträffande deras
halvsyskons anor se sidorna
27 - 31.
Faddrar till Fredric :
Byggmästaren Daniel Vård,
Maria Elisabeth Andersdotter
hustru
deras son Anders
Pigan Brita Asplund
Faddrar till Catharina:
Mästersvennen Olof Palm
och
Hustr. Anna Persson i Strömbacka
Smedsdrängen Pehr Forsslund,
Strömbacka
Pig. Åsa Hindricsdotter i Österbo,
( se tabell III : 3 - 4 ).
Beträffande Anders Forsslund, född 30 oktober 1794:
20
Han finns upptagen i Landsarkivet i Härnösands mantalsregister för
bruk i Hälsingland (kopia hos Forskningscentrum i Ramsele)
21
och är där mantalsskriven som koldräng vid Hedvigsfors bruk. Enligt
Bjuråkers församlings husförhörslängd för åren 1819 -1827 uttog
han en attest för flyttning till Medelpad år 1826 (A I: 8 c, sida 290).
Familjen flyttade till Sörfors bruk, Attmars församling, syd-väst om
Sundsvall i Västernorrlands län. Anders flyttade med sin familj från
Sörfors bruk1828 till Bjuråkers församling. Hans barn har inte här
upptecknats.
Anders finns omnämnd i bouppteckningen efter sin mor Elisabeth
(Lisa) Hinricsdotter Grellson (Boteå tingslags härads-rättsarkiv 1836,
F II: 12 nr 10). Se tabell IV : 1 - 2.
Anmärkning:
I Strömbacka Bruks Avräknings-Book Anno1791, sidorna 359-362
(löpande från november 1790) har Fredric Forsslund som andel i
Mästersmeden Jonas Boldners stångjärnstillverkning och för ut-förda
dagsverken krediterats med 74 daler från november 1790 till
december 1791. Denna inkomst under 13 månader skulle tillsammans med egna natur-- och djurproduk-ter livnära en familj med
fem barn. Det framgår av kontot att det inte gick. Utgifterna var 115
daler av vilka han uttagit 8 daler i kontanta pengar för in-köp av bl a
hö och linfrö. Fredric fick sålunda vid bokslutet ett un-derskott av 41
daler, vilka debiterades honom i 1792 års räkning.
Man har svårt att fatta vilket värde 74 daler hade på denna tid.
Förmåner (förutom ko) vid Strömbacka bruk...
"Ja vi hade höns och gris också. Det gick bra då för familjen, det vart
inte mycket kontanter men det var naturaförmånerna som hjälpte
upp det. Dom hade mjölk, och dom hade potatis och lite
annat. Det hade inte gått annars för dem. Och så fick smederna ta ut
på det här magasinet som fanns, lite råg och korn, fick det billigt, som ingen annan fick. Och så fick dom ta ut lite malt och sill och
strömming som dom fick för extra billigt pris. Så fiskade dom då på
sommaren smederna och jordbrukarna, så dom höll fisk
själva ..." (Iggesund - 300 år. Toivo Savolainen och Lena ZaccoBroberg. Ljungföretagen i Örebro. 1985).
22
Tabell IV : 3 - 4
Mästersmeden Erik De Vall, född 9 december 1763, ( se tabell
III : 5 - 6 ), och hans hustru Greta Ericsdotter, född 1 maj 1765.
Piga på Holms säteri, Överlännäs församling.
Familjen bodde i Björkå bruk, Överlännäs församling,
Västernorrlands län. Landskap Ångermanland.
Barn:
Anna de Vall,
Greta de Vall,
Magdalena de Vall,
född 6 september 1795.
född 3 juni, döpt 4 juni 1802,
död 4 oktober 1885 i Gideå församling. Gift 15 maj 1826. ( se
tabell V : 1 - 2 ).
född 23 mars 1809.
Samtliga födda i Överlännäs
församling.
Anmärkning:
I husförhörsböckena är Gretas födelsedatum felaktigt angivet.
Släkten de Vall är en vallonsläkt.
Tabell IV : 5 - 6
Smeden Anders Norman , född 1770, död 1818 och
hans hustru Christina Hansdotter, född 1767.
Anders blev senare kolare vid Gidåns bruk, Gideå församling,
Västernorrlands län. Landskap Ångermanland.
Barn :
Pehr Norman, född 1806 i Gideå församling, Västernorrlands
län, ( se tabell V : 5 - 6 ).
Tabell IV : 9 - 10
Bonden i Gideå församling, Nils Olofsson, född 1761 i Själevads
församling, Västernorrlands län och
23
hans hustru Sara Jonsdotter, född 1764 i Själevads församling,
Västernorrlands län. Landskap Ångermanland.
Barn:
Olof Nilsson,
Johan Nilsson,
Nils Nilsson,
Catharina Nilsson,
född 12 mars 1795 i Själevads
församling, Västernorrlands län.
född 1798.
född 1803.
född 1803.
Tabell IV : 11 - 12
Bonden i Leding Christoffer Andersson, född 1762 i Själevads
församling, Västernorrlands län och
hans hustru Anna Pehrsdotter , född 1772 i Själevads församling,
Västernorrlands län. Landskap Ångermanland.
Barn:
Sigrid Christoffersdotter, född 1795 i Själevads församling,
Västernorrlands län, ( se tabell
V : 5 - 6 ).
Tabell IV : 13 - 14
Bonden i Hädanberg Christoffer Andersson Abborre , född 17
februari 1756 i Anundsjö för-samling, Västernorrlands län, ( se tabell
III : 25 - 26 ),
och hans hustru Chierstin Hansdotter , född 19 januari 1752 , ( se
tabell III : 27 - 28 ), i Anundsjö församling, Västernorrlands län.
Landskap Ångermanland.
Barn:
Anders Aborre, född 26 mars 1776 i Anundsjö församling,
Västernorrlands län, ( se tabell V : 7 - 8 ).
Tabell IV : 15 - 16
Båtsmannen i Sörmesunda Johan Danberg , född 1747, och
24
hans hustru Carin Andersdotter , född 1749 i Anundsjö församling,
Västernorrlands län. Landskap Ångermanland.
Barn:
Eric Danberg,
Margret Danberg,
Andreas Danberg,
Brita Danberg,
Carin Danberg,
Anna Danberg,
född 1777, död 1805.
född 1778.
född 1779.
född 9 december 1781, ( se tabell
V : 7 - 8 ), i Anundsjö församling,
Västernorrlands län.
född 1784.
född 1788.
Tabell IV : 17 - 18
Pehr Jonsson , född i Jettestad och
hans hustru Greta Nilsdotter i Arnäs församling, Västernorrlands
län. Landskap Ångermanland.
Barn:
Jonas Jonsson, född 6 december 1791, ( se tabell V : 9 - 10 ), i
Arnäs församling, Västernorrlands län.
Tabell IV : 21 - 22
Torparen Olof Olofsson och
hans hustru Cecilia Larsdotter, född 1739.
Barn:
Olof Olofsson,
född 1780, ( se tabell V : 11 - 12 ).
Anmärkning:
Enlig anteckning i husförhörsböckerna är Cecilia "lappska", vilket
betyder att hon är av samisk härkomst. Familjen bodde såvitt man
förstår av tabell V : 11 - 12 inom den vidsträckta av samer bebodda församlingen Fredrika inom landskapet Lappland, tillhörande
Västerbottens län. Härkomsten är inte fastlagd.
25
Tabell IV : 23 - 24
Bonden i Nordannäs Lars Ersson, född 1747
och hans hustru Brita Ersdotter .
Barn:
Stina Larsdotter,
född 1782, ( se tabell V : 11 - 12 ).
Tabell IV : 25 - 26
Bonden i Västeralnäs Pär Jansson i Själevads församling,
Västernorrlands län. Landskap Ångermanland. Hustru okänd.
Barn:
Johan Persson,
född 15 augusti 1763, (se tabell V : 13 - 14),
i Själevads församling,Västernorrlands län.
Tabell IV : 27 - 28
Bonden i Västerhus Eric Olofsson , född 1722
och hans hustru Sara Andersdotter , född 1723, död 1796 i Själevads församling, Västernorrlands län. Landskap Ångermanland.
Barn:
Anna Olofsdotter,
född 1765, död 1810, (se tabell V : 13 - 14).
Tabell IV : 29 - 30
Torparen i Flärke Jon Pehrsson och
hans hustru Stina Jansdotter i Själevads församling,
Västernorrlands län. Landskap Ångermanland.
Barn:
Pehr Jonsson,
född 2 mars 1795 i Själevads församling,
Västernorrlands län, ( se tabell V : 15 -16 ).
26
Tabell IV : 31 - 32
Torparen i Billsjö Israel Pehrsson och
hans hustru Greta Hansdotter, född 8 oktober 1759 i Själevads
församling, Västernorrlands län. Landskap Ångermanland, ( se tabell
V : 15 - 16 ).
Barn:
Brita Israelsdotter
född 16 mars 1795 ( se tabell
IV : 15 - 16 ) i Själevads församling, Västernorrlands län.
GENERATION V
Tabell V : 1 - 2
Mästersmeden, stångjärnshammarsmeden Fredric Forsslund född
22 mars 1800, ( se tabell IV : 1 - 2 ), död 21 oktober 1882 av
ålderdomssvaghet, och hans hustru Greta Ericsdotter De Vall, född 3
juni 1802, ( se tabell IV : 3 - 4 ), död 4 oktober 1885 i Gideå
församling. Gifta på Björkå bruk 15 maj 1826.
Familjen bodde i Björkå bruk i Överlännäs församling till år 1838 då
de flyttade till Gidåns bruk i Gideå församling i Västernorr-lands län.
Landskap Ångermanland. ( Enligt Gideå församlings
äldsta inflyttningslängd, signum B:1, sidan 22, dag och månad är ej
angivet ). Det första av familjens barn, som föds i Gideå församling, är dottern Anna Catharina. Enligt församlingens födelse-bok
föddes hon den 31 maj 1839 ( 30 maj enligt husförhörs-längden.
Datum den 29 maj i Släktboken är också fel ).
Barn:
Fredrik Forsslund,
Erik Forsslund,
född 18 maj 1827. Dagkarl. Gift 24
september 1848. Flyttade till Husum
26 oktober 1853.
född 2 oktober 1829. Flyttade till
Olofsfors 2 november 1846.
27
Greta Lisa Forsslund, född 2 september 1831. Gift med
mästersmeden Erik Olof Forsslöf,
född 21 december 1826.
Johan Forsslund,
född 21 oktober 1833.
Anders Forsslund,
född 22 april 1836 ( se tabell
VI : 1 - 2 ) i Björkå bruk, Överlännäs församling, Västernorrlands
län.
Anna Catharina Forsslund, född 31 maj 1839. Död 15 april
1915. Se bilaga 1 till tabell V: 1 - 2
i Släktboken, sidan 13.
Petrus Forsslund,
född 20 oktober 1841.
Brita Maglena Forsslund, född 12 december 1843.
De tre sista barnen är födda i
Gideå församling.
Se vidare släktboken sidorna 10 - 118. Från dessa sidor har några
tabeller utökats genom de upplysningar som inkommit. Dessa data
är förhoppningsvis rätta, trots att tid inte funnits att granska och
jämföra dem alla i kyrkböckerna.
De uppdaterade tabellerna ingår i detta Supplement.
Smedsläkten Palms anor finns införda på sidorna 27 - 31.
Se också tabell IV : 1 - 2 ; släkten Forsslund.
28
Smedsläkten Palms anor
GENERATION I
Tabell I : 1 - 2
Smeden Olof Palm och hans hustru Ingrid Johansdotter. Födda
omkring 1695. Familjen bodde först i Valbo församling och flytta-de
sedan med sonen till Harmångers församling.
Barn:
Johan Palm, född 1721 i Valbo församling, Gävleborgs län. Landskap Gästrikland.
Se tabell II : 1 - 2.
Tabell I : 3 - 4
Smeden Mårten Fransson och hans hustru Maria Pehrsdotter.
Födda omkring 1690.
Barn:
Margareta Mårtensdotter Fransson, född 1715 i Lögdö ( Lögdeå )
församling, Västerbottens län.
Landskap Ångermanland.
GENERATION II
Tabell II : 1 - 2
Hammarsmeden vid Ströms bruk Johan Palm ( se tabell I : 1 - 2 ),
född 1721. Död 1 mars 1754 i Harmångers församling, Gävle-borgs
län. Gift 1742 med Margareta Mårtensson Fransson ( se
tabell I : 3 - 4 ), född 1715. Död som änka 5 maj 1773 i Harmång-er.
29
Barn:
Benjamin Palm
född 31 augusti 1748 i Harmångers församling, Gävleborgs län.
Landskap Hälsingland.
Tabell II : 3 - 4
Smeden på Franshammars bruk Per Stockhaus, född 1730, död 1
oktober 1814 i Hassela församling, och hans hustru i första giftet
Lisbeth Olsdotter, född 12 oktober 1720 i Torps församling,
Västernorrlands län. Död 20 mars 1785 i Hassela församling.
Barn:
Brita Persdotter Stockhaus, född 8 oktober 1755 i Hassela församling. Död därstädes 21 februari
1802. Se Tabell III : 1 - 2.
GENERATION III
Mästersmeden på Franshammars bruk Benjamin Palm, född
31 augusti 1748 ( se tabell II : 1 - 2 ) i Harmångers församling, död
därstädes15 september 1796. Gift 28 december 1774 i Hassela
församling med Brita Persdotter Stockhaus ( se tabell II : 3 - 4 ), född
8 oktober 1755, död 21 februari 1802.
Barn:
Jan (Joh:) Benjamin Palm ( se enligt tabell IV : 1 - 2 , släkten
Forsslund ) född17 juni 1780 i
Hassela församling,Gävleborgs
län. Landskap Ångermanland.
Se nedan tabell IV : 1 - 2.
Tabell III : 3 - 4
Kolaren Henric Grelsson, född 1732 på Ramshyttans bruk i
Ramsbergs församling, Örebro län. Landskap Västmanland.
Död 27 maj 1789 på Hedvigsfors bruk, Bjuråkers församling.
Gift med Catharina Ersdotter ( Eriksdotter ), född 1737, död
som änka 15 maj 1818 på Hedvigsfors bruk.
30
Barn:
Elisabeth ( Lisa ) Henricsdotter Grelsson, född på Hedvigsfors
bruk, Bjuråkers församling. Landskap Hälsingland. Gift två gånger.
Se tabell IV : 1 - 2; släkten Forsslund, och tabell IV : 1 - 2; släkten
Palm. Lisa dog på Björkå bruk 17
februari 1836 i Överlännäs församling. Landskap Medelpad.
GENERATION IV
Tabell IV : 1 - 2
( Se även tabell IV : 1 - 2; släkten Forsslund )
Mästersmeden på Strömbacka bruk Jan (Joh:) Benjamin Palm
( se tabell III : 1 - 2 ), född 17 juni 1780, död 23 april 1856 på Björkå
bruk, Överlännäs församling. Jan var gift tre gånger.
1. Gift i Bjuråkers församling 28 oktober 1804 med änkan efter
hammarsmeden Fredric Forsslund, död 24 maj 1800 ( se tabell
IV : 1 - 2; släkten Forsslund ), Elisabeth ( Lisa ) Henricsdotter Grelson ( se tabell III : 3 - 4 ), född 25 oktober 1767, död 18 februari
1836. Jans och Lisas barn blev halvsyskon till de barn som Lisa
hade med Fredric Forsslund. Familjen flyttade från Strömbacka bruk
i Bjuråkers församling med utflyttningsattest daterad
december 1809 till Skellefteå församling, Västerbottens län ( Bjuråkers Kyrkoarkiv, signum A I : 6 b, folie 7 ). Inflyttningslängd saknas varför en eventuell inflyttning inte kan beläggas utan en mycket tidskrävande forskning i de mycket omfattande husförhörslängderna för denna församling. Flyttningen företogs vintertid under
vad man kan förstå ytterst svåra förhållanden. Familjen har
dock åtminstone från 1813 bott i Robertsfors. Den 29 mars 1813
föddes Per Olof Palm i Robertsfors församling. Enligt denna församlings äldsta husförhörslängd, vilken börjar 1815 ( signum
A I :1, folie 11 ) begick de äldre familjemedlemmarna nattvarden
den 13 september 1815 och erhöll samma dag avflyttningsattest.
31
Den tidigaste husförhörslängden för Överlännäs församling börjar 1818 och Jan (Johan) Palm med familj finns redan då redo-visad
under Björkå bruk. Familjen kom sålunda aldrig till Skellefteå
församling.
Barn:
Benjamin Palm
Jan Eric Palm
Per Olof Palm
född 19 april 1805 i Bjuråkers församling.
född 8 februari 1807 i Bjuråkers
församling.
född 29 mars 1812 i Robertsfors
församling, Västerbottens län.
Landskap Västerbotten.
2. Gift 11 september 1836 med Stina Olsdotter, född 1783, död
10 september 1843 i Överlännäs
församling.
3. Gift 21 april 1844 med Brita Cajsa Pehrsdotter, född 8 april
1800, död 27 mars 1861 som
änka i Överlännäs församling.
GENERATION V
Tabell V : 1 - 2
Jan Eric Palm, född 30 oktober 1807 i Bjuråkers församling, död
27 april 1892 som änkeman i byn Nyåkersberg,Sånga församling.
Västernorrlands län. Landskap Ångermanland. Jan Eric var gift två
gånger.
1. Gift med Märta Brita Hellman. Död 1865.
Deras barn och efterkommande har inte efterforskats.
2. Gift 4 september 1871 med Stina Maglena Olsdotter, född 7
mars 1815 i Helgums församling,
32
Västernorrlands län. Landskap
Ångermanland. Död 22 januari
1884 i Sånga församling.
En släkting till Jan Eric Palm är: Mr Thure E. Nyberg.
Adress: 4250 Zenith Avenue N. Minneapolis.
Minn.(esota) 554 22.
USA.
Adressen hänför sig till ett brev avsänt från Härnösand till
Mr Nyberg den 3 juli 1979. Brevet finns hos Landsarkivet i
Härnösand. Box 161. S - 871 24 Härnösand. Sweden.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
33
Bilaga 3 till tabell VI: 1 - 2
( Referens, se sidorna 28, 29, 30 och 42 i släktboken )
Tabellen är reviderad år 1990.
Margareta Kristina Forsslund, född 10 september 1868. Död 30
augusti 1944. Gift 18 juli 1886 med Andreas Olsson - Ledin, född
24 juni 1865. Död 1 februari 1899.
Barn: A - G
Kristina Margareta, född 4 mars 1886. Död 24 september 1963.
Anna Katarina, född 10 februari 1888. Död 1 februari 1934.
Hildur Elisabeth, född 15 mars 1890. Död 7 januari 1960.
Alma Maria, född 6 mars 1892. Död 17 april 1971.
Olga Karolina, född 13 juni 1894. Död 13 juni 1981.
Olof Herman, född 2 november 1896. Död 13 juni 1971.
Sandra, född 25 juni 1899. Död 17 april 1917.
Barn: Endast anhöriga till A- och F-grenarna är medtagna.
Kristina Margareta Olsson - Ledin, född 4 mars 1886. Död 24
A. ( sidan 28 )
september 1963. Gift två gånger.
1.Gift första gången i Mo den 11 juni 1903 med Johan Vilhelm
Johansson - Näsman, född 14 oktober 1879, i Bjärtrå församling, Västernorrlands län. Död 17 maj 1919.
Barn: 1 - 2 ( sidorna 28 - 30 )
Astrid Sofia Kristina Johansson, född 29 juli 1903 i Mo församling.
1.
Adress: Sörgården. 890 40 Bredbyn.
Tel 0661 - 111 49
Barn: A - B
Ingrid Johansson,
född 20 mars 1927 i Anundsjö församA.
ling. Utflyttad från Anundsjö till SjäleB.
vads församling 17 december 1946.
Gift 7 december 1946 med Per Ragnar Hallin, född 11 september
1915 i Själevads församling, död 14
juni 1967.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
34
Son till Per Hallin, född 8 augusti
1874 i Mo församling, död 25 december 1950, och hans hustru Anna
Evelina Hägglund, född 18 juli 1873 i
Arnäs församling, död 5 juli 1944.
Adress: Österalnäs. 890 23 Själevad.
Tel 0660 - 48314.
Barn: a - b
Lars Hallin,
a.
född 20 mars 1947 i Själevads församling.
Ingeniör. Studier i företagsekonomi
vid vid Stockholms Universitet. Verkställande direktör sedan 1987 i Sveriges Praktiserande Arkitekter.
Gift 7 augusti 1976 med Ingrid Kristina Berglund, född 6 september 1950 i Arnäs församling, Västernorrlands län.
Handläggare vid Sveriges Författarfond.
Dotter till Sten Kjell Henry Berglund,
född 27 juli 1918, och hans hustru Elin
Christina Åkerstedt, född 24 mars1922.
Adress: Runborgsvägen 5, 183 72
Täby. Tel 0762 - 11676.
Barn:
Per Christian Olof Hallin,
född 7 maj 1981 i Täby församling,
Stockholms län. Döpt 9 augusti 1981 i
Själevads församling av kyrkoherde
Bengt Risberg.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
35
Faddrar:
Hans och Lilian Hallin
Lars Henrik Johan Hallin, född 18 april 1983 i Täby församling,
Stockholms län. Döpt i Arnäs kyrka,
Arnäs församling 31 juli 1983.
Faddrar:
Hans och Lilian Hallin
Hans Hallin,
född 29 augusti 1949 i Själevads förb.
samling.
Gift 23 juni 1972 med Lillian Brith Andreassen, född 19 juni 1948 i
Bodö, Norge.
Äktenskapet upplöst 25 juni 1984.
Dotter till Ludvig och Brynhild Andreassen, Myravägen 12, Mo. Norge.
Adress: Vallmovägen 56, 902 49
Umeå. Tel 090 - 141837.
Barn:
Malena Hallin,
Linda Hallin,
född 12 november 1973 i Själevads
församling.
född 31 oktober 1978 i Själevads
församling.
Adress:
Myravägen 16 A, 8608 Mo. Norge.
Sixten Lennart Johansson, född 26 april 1930 i Norrby församling,
B.
Sala kommun, Västmanlands län.
Gift 16 augusti 1919 med Ruth Nilsson, född 9 december 1928 i
Mellansel, Anundsjö församling.
Dotter till hemmansägaren i Yttersel
Johan Arvid Nilsson, född 13 augusti
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
36
1891, och hans hustru Hilda Kristina
Edberg, född 18 september 1896.
Adress: Örnsköldsgatan 8, 891 32
Örnsköldsvik. Tel 0660 - 83298.
Nanna Aurora Johansson, född 6 april 1905, död 7 december
2.
1985.
Gift 23 april 1938 med Algot Bodin, född 12 juli 1903, död 22
augusti 1986.
Barn: a - d ( a och b bär namnet Johansson, c och d Bodin )
Rolf Anders Johansson,
född 22 september 1929 i Anundsjö
a.
församling.
Gift 1953 med Mirjam Irene Gidlöv, född 2 september 1935 i
Gideå församling.
Dotter till Alfred Idoft Gidlöv, född 22
april 1902 och hans hustru Berta Maria
Eriksson, född Molander, född 13
april 1902.
Adress: Västergidsjö 992, 890 37
Gideå. Tel 0663 - 42051.
Barn:
Kent Anders Johansson,
född 8 september 1953 i Gideå församling.
Hälsovårdsinspektör i Sandviken.
Sammanboende sedan 1975 med förskollärare Mildbritt Lundberg, född 13 maj 1957 i Solberg,
Anundsjö församling.
Samlevnaden upplöst, 1987.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
37
Dotter till Lars Helge Lundberg, född
13 januari 1927, och hans hustru Alma
Maria Abramsson, född 21 april 1932.
Adress: Eriksdalsgränd 19. 913 00
Holmsund. Tel 090 - 40540.
Barn:
Peter Andreas Lundberg, född 22 maj 1978 i Örnsköldsviks
församling.
Sandra Maria Lundberg, född 17 juni 1981 i Ålidhems församling, Umeå kommun. Västerbottens
län.
Sammanboende sedan 1987 med Karin Maria Faxér, född 3
september 1966 i Uppsala domkyrkoförsamling.
Studier i Miljö- och Hälsoskydd vid
Umeå Universitet.
Dotter till Hans Olof Faxér, född 2 juni
1944, och hans hustru Kerstin Kumn,
född 12 april 1944.
Adress: Storgatan 36 C. 811 31
Sandviken. Tel 026 - 259653.
Ulf Göran Johansson,
född 25 oktober 1957 i Gideå församling.
Studier i psykologi vid Umeå Universitet. Legitimerad psykolog 1989.
Skolpsykolog 1985 - 1987 i Sundsvall
och sedan 1987 vid Skolförvaltningen
i Örnsköldsvik.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
38
Sammanboende sedan 1988 med sjuksköterskan Anna Veronica
Olofsson, född 28 november 1967
i Örnsköldsviks församling.
Tjänstgör vid Örnsköldsviks lasarett.
Dotter till tullbevakningschefen
Sten-Olof Olofsson, född 18 februari
1943, och hans hustru kyrkoherden
i Själevads församling Ingegärd
Forsberg - Olofsson, född 5 juni 1945.
Adress: Fågelsångsvägen 5 A, 891 61
Örnsköldsvik. Tel 0660 - 16291.
Berit Maria Johansson,
född 7 augusti 1959 i Gideå församling.
Utbildad tandsköterska, 1979. Kontorist vid Konsumföreningen, Umeå.
Sammanboende sedan 1988 med Kent Jimmy Klang, född 21
juli 1964 i Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län. Landskap Småland.
Kriminalvårdare i Umeå.
Son till Sven Klang, född 2 juli 1933,
och hans hustru Siv Hilde Brink,
född 2 mars 1938.
Adress: Gräsmyr Pl 5603. 914 00
Nordmaling. Tel 0930 - 70183.
Barn:
Henrik Andreas Klang,
född 21 oktober 1989 i Nordmalings
församling, Västerbottens län.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
Karin Irene Johansson,
39
född 19 maj 1965 i Gideå församling.
Studier vid Umeå Universitet, dess
personal administrativa linje.
Personalsekreterare vid Örnsköldsviks
lasarett.
Adress: Västergidsjö 992, 890 37
Gideå. Tel 0663 - 42051.
Kurt Lennart Johansson,
b.
född 31 mars 1934 i Mo församling.
Arbetsledare vid AB MoDo.
Gift 2 november 1956 med Rut Eva Westin, född 21 juni 1936 i
Gideå församling.
Dotter till Jonas Folke Westin, född
24 januari 1903, och hans hustru Ida
Leontina Nordin, född 7 juli 1906.
Adress: Norra Långgatan 26.
840 40 Bredbyn. Tel 0661 - 11130
Barn:
Jarl Anders Lennart Johansson, född 27 januari 1964 i Gideå församling.
Underskötarutbildning vid Örnsköldsviks Vårdskolas vårdlinje.Tjänstgjort
vid Sturebys och Sabbatsbergs sjukhus och nu anställning vid Karolinska
sjukhuset, Stockholm. Idkar kompletterande studier för utbildning till
lärare.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
40
Adress: Arbetargatan 28 E, 112 45
Stockholm. Tel 08 - 507725.
Britt Eva Kristina Johansson, född 25 mars 1965 i Gideå församling.
Studier vid Socialhögskolan, Göteborgs Universitet.
Sambo sedan 1988 med Bo Anders Eriksson, född 1 mars 1955
i Hemsjö församling, Älvsborgs län.
Skara stift. Landskap Västergötland.
Delägare i Stenholm - Eriksson
Ventilationsservice AB.
Son till Evert Eriksson, född 13 december 1928, och hans hustru Ulla Svensson, född 11 juni 1933.
Adress: Frostvägen 4, 441 34
Alingsås. Tel 0322 - 18875.
Lars Jonas Lennart Johansson, född 26 september 1971, i Gideå
församling.
Kristina Göta Bodin,
c.
född 29 juli 1939 i Gideå församling.
Ekonomibiträde.
Gift 4 november 1961 med Sven - Ola Sivan Westling, född 1 maj
1937 i Grundsunda församling.
Arbetar vid Modo AB.
Son till Gösta Georges Westling,
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
41
född 6 november 1909, död 23
februari 1977, och hans hustru Olga
Västelund, född 25 januari 1910.
Adress: Sandsvägen 8, 890 35 Husum.
Tel 0663 - 11346.
Barn:
Sven Krister Westling,
född 31maj 1963 i Grundsunda församling.
Fabriksmekaniker vid Modo AB.
Sambo sedan 1986 med Eva Stenberg, född 19 juli 1967 i Gudmundra församling.
Utbildad till fritidslärare.
Dotter till Karl Arne Stenberg, född
31 mars 1939, och hans hustru Maud
Margareta Könberg, född 1 februari
1943.
Adress: Däppevägen 15, 890 35
Husum. Tel 0663 - 11741.
Barn:
Sven Karl Fredrik Westling, född 1 augusti 1989 i Grundsunda
församling.
Leif Åke Westling,
född 7 mars 1966 i Grundsunda församling.
Svetsare.
Sambo sedan 1988 med Monika Elisabeth Lindqvist, född 16
september1969 i Grundsunda församling.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
42
Affärsbiträde.
Dotter till Fred Lindqvist, född 9
februari 1942, och hans hustru
Margareta Näslund, född 23 augusti 1943.
Adress: Bruksvägen 54, 890 35
Husum. Tel 0663 - 11082.
Bengt Bodin,
d.
född 12 februari 1945 i Gideå församling.
Inspektör vid Stockholms Polisdistrikt,
Skärholmens Kriminalrotel.
Gift 10 juli 1976 med Kerstin Margareta Karlsson, född 2 december 1938 i Grödinge församling,
Stockholms län.
Vårdbiträde vid Socialförvaltningen
i Axelsberg.
Dotter till Martin Gotthard Karlsson,
född 9 mars 1894, död 16 augusti
1962, och hans hustru Tyra Hildigard
Margareta Brintman, född 14 april
1910, död 4 november 1960.
Adress: Vita Liljans väg 79, 127 34
Skärholmen. Tel 08 - 7089225.
Barn: a - b
Carina Margareta Bodin,
a.
född 7 oktober 1964 i Brännkyrka församling, Stockholm. Dotter till Kerstin
Bodin i tidigare äktenskap med Åke
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
43
Strid, född 7 januari 1935. Carina antog namnet Bodin, 1974.
Vårdbiträde vid Rosenlunds sjukhus.
Sambo sedan 1986 med Johan Mats Wilhelm Eisene, född 29
oktober 1960 i Västerleds församling,
Stockholms län.
Lastbilschaufför.
Son till Karl Henry Eisene född 7
augusti 1918 i Gustav Vasa församling, död 13 augusti 1984, och hans
hustru Sylvia Marta Elisabet Källgren,
född 31 december 1930 i Idre församling, Kronobergs län. Landskap Dalarna.
Adress: Grusåsgränd 89, 122 49
Enskede. Tel 08 - 496187.
Barn:
Johanna Mikaela Elisabeth Eisene, född 14 januari 1987 i
Enskede församling, Stockholm.
Johan Eisene har tillsammans med Kerstin Karlsson, född 30
januari 1960 i Vantörs församling,
sonen Tommy Erik Karlsson, född 28 september 1979 i Hagsätra
församling, Stockholm.
Kerstin är dotter till Karl-Erik Karlsson,
född 13 oktober 1936, och hans hustru
Sonja Tillberg, född 9 februari 1931.
Ann - Sofi Kerstin Bodin,
b.
född 4 januari 1978 i Skärholmens
församling, Stockholm.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
44
2. Kristina gift andra gången 1920 med Abraham Abrahamsson ( sidan 30 )
Byström, född 18 februari 1862 i
Anundsjö församling, död 6 december 1925.
Son till Abraham Mårtensson, född 5
maj 1833, och hans hustru Sara Lisa
Ersdotter, född 14 augusti 1832.
Barn: a - b
Ebba Byström, född 16 oktober 1923 i Anundsjö församling,
a.
Västernorrlands län.
Gift 24 april 1943 med Bengt Arvid Torsten Sundström, född 20
september 1919 i Sköns församling.
Västernorrlands län.
Tidigare egen företagare med byggfirman "Moälvs produkter". Se Örnsköldsviks Allehanda, 1976-09-30.
Adress: Fack 41. 890 42 Mellansel.
Fosterdotter:
Ritwa Sundström,
född 27maj 1942.
Gift med godsägare Kjell Eriksson.
Adress: Nygård egendom. Taxinge församling. 150 22 Nykvarn.
Göta Byström, född 18 april 1925 i Anundsjö församling. Västerb.
norrlands län.
Gift 27 september 1947 med Nils Bertil Emilsson, född 2 december 1919 i Degerfors (numera Vindelns) församling, Västerbottens län.
Son till Nils Emil Petersson, född 17
februari 1895, död 4 oktober 1977,
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
45
och hans hustru Betty Emilia Isralesson, född 24 maj 1895, död 3 augusti
1976.
Adress: Järnvägsgatan 19, 890 42
Mellansel. Tel 0661 - 40381.
Barn: a - b
Nils Börje Emilsson,
a.
född 23 december 1947 i Anundsjö
församling, Västernorrlands län.
Egen företagare med Besson Produkter, Söderhamn.
Gift 22 juni 1973 med sjuksköterskan Lena Kristina Gunnarsson,
född 23 juli 1951 i Norrala församling,
Gävleborgs län. Landskap Hälsingland.
Tjänstgör vid Läkarstationen i Söderhamn.
Dotter till Sven Oskar Gunnarson,
född 31 juli 1921, och hans hustru
Karin Linnea Nilsson, född 9 juni
1921.
Adress: Skärså, 826 00 Söderhamn.
Tel 0270 - 32122.
Barn:
Marie Helena Emilsson,
Anna Kristina Emilsson,
Linda Kristina Emilsson,
född 22 februari 1974 i Norrala församling.
född 19 januari 1977 i Norrala församling.
född 23 februari 1980 i Norrala församling.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
Nils Yngve Emilsson,
b.
46
född 26 februari 1955 i Anundsjö församling.
Industrimålare vid Söderhamns Verkstäder.
Gift 23 september 1977 med läkarsekreterare Anna-Lena Ohlson,
född 7 maj 1958 i Norrala församling.
Tjänstgör vid kirurgiska kliniken,
Söderhamns sjukhus.
Dotter till Erik Helge Ohlson, född 12
juli 1917, död 7 december 1966, och
hans hustru Anna Persson, född 9 maj
1919.
Adress: Bojvägen 12, 826 00 Söderhamn. Tel 0270 - 54968
Barn:
Jens Nils Erik Emilsson,
Olof Herman Olsson,
F. ( sidorna 42 - 45 )
Barn: 1 - 3
Nils Henning Olof Olson,
1. "Olsson-Olson"
född 11 februari 1978 i Stugsund,
Söderhamns församling. Gävleborgs
län. Landskap Gästrikland.
född 2 november 1896 i Mo församling
Västernorrlands län. Landskap Ångermanland. Död 13 juni 1971.
född 4 oktober 1921 i Mo församling,
Västernorrlands län. Landskap
Ångermanland. Namnändrat i USA.
Arc Welder for Plow Planter Works of
John Deer, Moline. Retired.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
47
Gift 26 januari 1946 med Rose Prosen, född 1 oktober 1921.
Telephone Operator, Lutheran Hospital, Moline. Retired.
Dotter till Anton Prosen och hans hustru Mary.
Adress: 5213 - 11th Avenue. "A".
Moline. Illinois. z- 612 65 USA.
Tel 0091 - 309 - 764 - 2780.
Barn: a - d
Nancy Ann Olson,
född 10 februari 1947 i Moline.
a.
Gift i november 1970 med Stanley McCreary.
Äktenskapet upplöst.
Adress: 1349 E. 2nd Ave. V5N 1C4
Vancouver. BC. Canada.
Barn:
Mary Kristine ( Misty ) McCreary, född 5 augusti 1971 i Prince
Rupert, British Columbia. Canada.
Norma Jean Olson,
b.
född 13 augusti 1948 i Moline.
Nurse.
Gift 20 december 1975 med Gary Moore.
Airconditioner Repairman.
Son till Robert Lee Moore och hans
hustru Wilma Irene Kemp.
Adress: 5432 - 11th Avenue, "A",
Moline. Illinois. z - 612 65 USA
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
Barn:
Christopher Andrew Moore, född 29 april 1970 i Rock Island.
Döpt i maj 1970 i Nazerene Church
Rock Island, Illinois.
Legally adopted by Norma. Son of
Gary Moore in earlier marriage.
Erika Marie Moore,
Angela E. Moore,
John Henning Olson,
c.
född 11 februari 1977 i Lutheran
Hospital, Moline. Illinois.
född 21 juni 1978 i Moline, Illinois.
född 22 juli 1949 i Moline.
Truckdriver.
Gift 10 juni 1972 med Nancy Ann Cullison.
Äktenskapet upplöst.
Adress: 5213 - 11th Avenue. "A".
Moline. Illinois. USA.
Barn:
Heidie Ann Olson,
Jessica K. Olson,
Jennifer Olson,
David Anthony Olson,
d.
född 1 september 1973.
född 5 juni 1978.
född 28 oktober 1979.
född 16 maj 1954 i Moline.
Electrician.
Gift 5 augusti 1978 med Jacki Neuerburg.
Artist. Making Educational Videos.
Adress: 18 Blackhawk - Hills Ct.
Rock Island, Illinois. USA.
48
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
Barn:
Emily Lauren Olson,
Michael David Olson,
49
född 25 april 1980.
född 11 januari 1983.
Ruth Ann - Marie Olson, född 9 april 1931 i Moline, Illinois. USA.
2.
Barnsköterska. Ann och Ernie är
svensktalande. Företagit många resor
till Sverige. Medlemmar i föreningen
Vasa Order of America och Svenska
Kulturförbundet.
Gift 9 maj 1953 med Ernest ( Ernie ) Milton Sandquist, född 12 december 1929 i Chicago, Illinois. USA.
Retired.
Intressen: Resor. Framstående dragspelsmusiker. Framträder internationellt, även i Sverige. Har tillsammans
med sönerna Erik och John en egen
orkester, som turnerar med framgång.
1990 hedrades Ernie som Årets
Svensk-Amerikan i Chicago.
Son till Edgar Ingemar Sandquist,
Jokkmokk, Norrbottens län, landskap Lappland, Sverige, född 11 februari 1905, död 7 februari 1971, och
hans hustru Edith Johanna Zettervall,
född 20 november 1902.
Edgar och Edith emigrerade till
Chicago 1928. Ediths bröder fanns
redan då i USA. Ernie föddes i Chicago 1929. På grund av den svåra
depressionen i USA återvände familjen till Sverige. Edith flyttade 1931 med
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
50
Ernie, som då var två år och Edgar
1932. Ernie återvände till USA 1948.
Edgar besökte Ernies familj en gång,
1969. Edith bor kvar i Jokkmokk, bredvid Lappkyrkan, och har aldrig besökt
USA sedan hemresan. Desto flitigare
har hennes barn, barnbarn och barnbarnsbarn besökt henne. Även Gösta
Forsslund har besökt henne. Ernie
växte upp i Jokkmokk, gick i skolor i
Jokkmokk, Malmberget och Umeå.
Flyttade som 18-åring till Chicago, där
hans morbröder fanns. Ernie hade
turen att träffa Ann i en hiss i Chicago
och de förälskade sig i varandra!
Adress: 2929 Sunnyside Drive, Apt.
350 C., Rockford. Illinois. z - 611 11
USA. Tel 0091 - 815 - 282 - 3807.
Barn: a - e.
Linda Ann Sandquist,
a.
född 17 april 1957 i Moline, Illinois.
Secretary at Dickinson Architects INC.
Phoenix. Arizona.
Intressen: Släktforskning. Besökte
Sverige i juni 1971 tillsammans med
sin far. Vid samma tid dog morfar den
13 juni. Se även nedan om April.
Medlem i SWEA International; a Global Net-work of Swedish Women.
Gift 17 juni 1973 med Ronald Magley, född 6 januari 1955.
Äktenskapet upplöst 5 augusti 1977.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
Barn:
April Birgitta Magley,
51
född 8 januari 1974 i Rockford, Illinois.
Konfirmerad oktober 1988 i San
Diego, California.
Besökte tillsammans med sin mor
Linda, Sverige, 20 december 1981 11 januari 1982. Bland annat till Göteborg, Stocksund, Stockholm. Rättvik
och Green Hotel i Tällberg, Dalarna,
och Jokkmokk i Lappland. Då April
fyllde 8 år firades hon med musik och
hurrarop på Green Hotel.
Vasa - stipendium till ett läger, "Sjölunden", i Moorhead, Minnesota, 1989.
Sjölunden är en Swedish Language
Village för svenska språkstudier och
svensk kultur. I tidningen Vasa Star,
februarinumret 1990 skriver April ett
tack för kursen och avslutar med:
"More than all of that, though, I would
like to thank you for all good times
and good friends I made while I was
at the camp who share the same interest in their heritage as I do".
Intressen: Handarbete. Svenska och
franska språken.
Linda är sambo sedan 1978 med David ( Dave ) Joseph LeClair,
född 15 april 1944 i Sturgeon Bay,
Wisconsin.
Vice President vid D-Velco, Phoenix.
Arizona.
Son till Joseph Leo LeClair och hans
hustru Melda Lorraine Kohl.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
52
Joseph och Melda är pensionärer
och bor i Door Co, en by norr om
Sturgeon Bay, Wisconsin. På sin tomtmark har Joseph själv byggt 6 stugor,
som uthyres på somrarna och underhålls på vintrarna. Staden ligger på en
halvö, som sticker ut i nordostlig riktning i den stora sjön, Lake Michigan.
Dave är född i Sturgeon Bay. Där bor
hans syskon, tvillingarna Joseph
LeClair och Joanne LeClair, gift Moeller samt systern Rochelle LeClair, gift
Larsen. Brodern James LeClair är
Doctor of Psychology och bor i staden
Madison, Wisconsin. Alla är gifta och
har flera barn, så de är en stor släkt.
Linda har släktforskat i familjen
LeClair, som härstammar från Frankrike. Familjen var bland de första som,
år 1608 emigrerade till Quebec, Canada. Linda har till Joseph och Melda
sytt upp släkttavlan, vilket har glatt alla.
Barn i tidigare äktenskap:
Patrick David LeClair,
född 24 juni 1969 i Rockford, Illinois.
Studerande.
Adress: 10430 E. Desert Cove Ave.
Scottsdale. Arizona. z - 852 59 USA.
Tel 0091 - 602 - 860 - 6018.
Anita Louise Sandquist,
b.
född 20 april 1959 i Jokkmokk, Norrbottens län. Landskap Lappland.
Svensktalande. Besökte från mid
sommartiden till hösten 1977 bland
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
53
annat Göteborg, Djursholm, Stockholm och Jokkmokk.
Gift 21 november 1981 med sin sambo sedan 1978, Richard
( Dick ) Sturm, född 29 juli 1953 i
Rockford, Illinois.
Travel agent vid familjeföretaget,
Lindstrom Travel Ltd.
Tillsammans med sin blivande make
har Anita besökt många länder i Europa och även Anitas farmor i Jokkmokk,
Sverige. I Jokkmokk beställde Dick till
deras bröllop en brudkrona av tenn.
Den blev speciellt tillverkad för Anita,
som är född i Jokkmokk.
Adress: 614 North Court Street,
Rockford. P. O. Box 343. Illinois.
z - 611 05 USA.
Tel 0091 - 815 - 965 - 6334.
Barn:
Karl Erik Sturm,
Mary Maud Sturm,
Kent Erik Sandquist,
c.
född 1 oktober 1985 i Rockford,
Illinois.
född 4 april 1988 i Rockford, Illinois.
född 14 april 1961 i Moline, Illinois.
Electronic Engineer vid Bell Labs,
Naperville. Illinois.
Besökte Sverige med Vasa Order of
America´s barnklubb, 1973. Träffade
då konung Gustaf VI Adolf.
Intressen: Musik. Tillhör pappa Ernies
orkester.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
54
Adress: 1215 "A" South 12th Avenue,
St. Charles, Illinois. z - 601 74 USA.
Tel 0091 - 312 - 513 - 0925.
Kurt Ernest Sandquist,
d.
född 27 september 1962 i Moline,
Illinois.
Besökte Sverige i augusti 1987, Täby,
Stockholm och Jokkmokk.
Intressen: Konst, särskilt Macrame
Knots.
John David Sandquist,
e.
född 21 december 1967 i Rockford,
Illinois.
Anställd vid Ingersoll Milling Machine
Co.
Besökte Sverige sommaren 1979,
Göteborg, Stocksund, Stockholm och
Jokkmokk.
Intressen: Musik. Tillhör pappa Ernies
orkester.
232 South Main St. Sycamorre
Illinois 60178 USA
Bertil Andrew Olson, född 7 mars 1933 i Rockford, Illinois. Död 26 3.
januari 1987.
Bertil var gift 2 gånger.
1. Gift i november 1951 i Missouri med Janice Annetta Vinzant.
Äktenskapet upplöst 1957.
Barn a - c
Susan Annetta Olson,
a.
född 30 november 1953 i Moline,
Illinois.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
55
Transcribes Hospital Records.
Gift 19 juni 1971 med Stan Gustafson, född 30 november 1952 i
Moline, Illinois.
Baptist Minister och Maintenance man.
Adress: 2916 Randolph, Lincoln.
Nebraska. z - 685 10 USA.
Tel 0091 - 402 - 435 - 1069.
Barn:
Barbara Annetta Gustafson, född 12 juni 1976.
Christopher Allen Gustafson, född 6 juli 1978.
2. Gift 20 juni 1958 med Mary Colleen ( Connie ) Pate Childers,
född 11 maj 1930 i Moline, Illinois.
Äktenskapet upplöst 1981.
Åter gifta 1985.
Plan Comissioner, City of Countryside, Illinois. Retired.
Dotter till Judge Roy Pate och hans
hustru Mary Oneta Nunley.
Adress: 40 Tower Road, Unit 14-A,
Oak Brook. Illinois. z - 605 21 USA.
Barn i Connies tidigare äktenskap:
John Douglas Childers,
född 15 december 1951.
Styvson till Bertil.
Welder.
Gift i december 1979 med Melanie Davis.
Adress: 2136 North Missouri, Springfield. Missouri. z - 658 03 USA.
Bilaga 3 till tabell VI 1 - 2
Barn:
Jennifer J. Childers,
William Asa Childers,
Jamie Lee Childers,
56
född 9 januari 1980.
född 16 juni 1981.
född 3 augusti 1987.
Mary Katherine ( Kathy) Olson, född 21 maj 1959 i Moline, Illinois.
b.
Gift 2 gånger.
1.Gift februari 1978 med Dwayne Ellis.
Äktenskapet upplöst 1983.
Barn:
Sundaya Colleen Ellis,
född 1 april 1979.
2. Gift 31 december 1985 med Jasper Newton ( Newt ) Wakeman.
Orthopedic Surgeon.
Adress: R. R. 2. - Box 280,
Springfield. Missouri. z - 658 02 USA.
Barn:
Kristina Marie Wakeman, född 17 februari 1985.
Bertil Thaddeus Wakeman, född 26 september 1986.
Jewel Nicole Wakeman, född 5 februari 1989.
Rebecca ( Becky ) Colleen Olson, född 16 april 1961 i Moline,
c.
Illinois.
Works in the Office and as a Surgical
Technical for Dr. Newton Wakeman.
Adress: R. R. 2 . - Box 280.
Springfield. Missouri. z - 658 03.
Barn:
Oneta Tamarha Marie Olson, född 23 januari 1980.
Bilaga 4 till tabell VI 1 - 2
57
Bilaga 4 till tabell VI: 1 - 2 ( Referens, sidan 46 i släktboken )
Tabellen är reviderad år 1990.
Anna Erika Forsslund, född 2 oktober 1871. Död 9 augusti 1914.
Gift 11 december 1893 med Per Johan Lodin, född 3 oktober
1872. Död 20 februari 1929.
Barn:
Frans Johan Lodin, i sitt första gift med Signe Maria Johansson.
Barn:
Karin Anna Margareta Lodin, född 9 mars 1928 i Norrbyskär
Nordmalings församling.
Kanslist i Örnsköldsvik kommuns
läromedelscentral.
Intressen: Amatörteater.Scouting.
Gymnastikledare. Golf.
Gift 18 november 1955 med tulltjänstemannen Yngve Johan
Högström, född 24 december 1920.
Äktenskapet upplöstes 10 februari
1970.
Son till Johan Vincent Högström,
född 14 februari 1885 i Ramvik,
Hälledal, Västernorrland, död
november 1970, och hans hustru
Jenny Olufine Kristoffa Pheiff, född
15 mars 1885 i Borge, Narvik. Norge.
Makarna Jenny och Johan Högström
gifte sig i Narvik 3 mars 1920 på prästkontoret. De flyttade 11 december
1928 till Ramvik, Västernorrlands län,
för att senare köpa sig ett jordbruk i
Gårdtjärn, som de drev till fram till
1947. Då såldes Gårdtjärn och ett nytt
Bilaga 4 till tabell VI 1 - 2
58
jordbruk köptes i Ramsås, Västernorrlands län. Detta jordbruk var i
familjens ägo fram till 28 november
1972, då det såldes.
Makarna fick 4 barn:
Yngve Johan Högström, född 24 december 1920 i Narvik.
Odd Kaj Högström,
född 7 september 1922 i Narvik.
Karin Helen Johanne Högström, född 3 augusti 1926 i Narvik.
Kristian Lars Vincent Högström, född 8 april 1934 i Gårdtjärn,
Västernorrlands län.
Margareta återtog 5 oktober 1974 sin
mors släktnamn Lodin.
Margaretas hem förstördes totalt vid
en brand, 3 december1973, varvid
hennes släktarkiv innehållande bland
annat sin fars och farfars samlingar av
priser från musiktävlingar, skyttetävlingar och jakt. Även fars Kungl. Patriotiska Sällskapets silvermedalj av 1:sta
storleken förstördes. Se släktbokens
sida 101.
Sammanbott sedan 1971 med gymnasieläraren Olof ( Olle ) John
Blombäck, född 2 maj 1920 i Nedertorneå församling. Norrbottens län.
Död 25 september 1986.
Adress: Vintergatan 10 E. 891 33
Örnsköldsvik. Tel 0660 - 84733.
Barn:
Michael Johan Vincent Högström, född 16 juni 1956 i Arnäs
församling, Västernorrlands län.
Försäljningsingeniör i Svenska
Statoil, Stockholm. Försäkringskonsult i Wasa Liv AB, Stockholm, sedan 1989.
Bilaga 4 till tabell VI 1 - 2
59
Gift 10 juni 1989 i Dekarsös kyrka, Örnsköldsvik, med sin tidigare sambo sedan 1986 Annica Myhr,
född 15 maj 1961 i Sollefteå församling, Västernorrlands län.
Sjuksköterskeexamen, 1986, vid Röda
Korsets sjuksköterskeskola, Stockholm. Sjuksköterska 1986 - 1989 vid
ortopediska kliniken, Sabbatsbergs
sjukhus, Stockholm. Sedan 1990
advokatsekreterare hos Advokatfirman Lars- Otto Liman AB, Stockholm.
Dotter till Gunvor Myhr, född 14
januari 1943 i Sollefteå, Västernorrlands län, i ett tidigare äktenskap.
Beträffande släkten Pheiff, se
släkttavla.
Adress: Kapellvägen 5, 122 31
Enskede.Tel 08 - 593884.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
60
Bilaga 6 till tabell VI: 1 - 2
( Referens, se sidorna 54, 56 - 58
Tabellen reviderad 1990.
och 60 i släktboken )
Karl Gustav Forsslund, brukssmed, född 30 mars 1877, död 7 april
1944, gift med Märta Erika Backlund, född 4 december 1880, död 18
september 1958.
Barn: 1 - 9
Karl Johan Anders Forsslund, född 3 juli 1908, gift med Elna
3.
Augusta Olofsson, född 9 september
1912.
Barn: a - c
Sten Anders Forsslund,
b.
född 11 maj 1937 i Själevads församling, Västernorrlands län. Landskap
Ångermanland.
Ingeniör och företagsekonom.
Marknadschef vid Fagersta Bruk A B.
Rostfria Tak AB. Emigrerade 17 september 1979 till Belgien och bildade
eget företag, Swemat SA. Ingår nu
som ett dotterbolag till Avesta AB.
Verksam inom Avesta AB som direktör
och huvudansvarig för all rostfri plåtförsäljning till byggnadsindustrin internationellt, bortsett från Skandinavien.
Gift med Siv Marianne Johansson, född 15 februari 1945 i Degerby, Föglö kommun, Åland. Finland.
Dotter till Alf Oskar Johansson, född
1909 i Degerby, Föglö kommun,
Åland, död 1988, och hans hustru
Ragnhild Ingeborg Sjölund, född
1908 i Degerby, Föglö, Åland.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
61
Adress: Av. Cháteau Walzin No 1
1180 Buxelles (Uccle). Belgien.
År 1996 återflyttad till Sverige:
Majstångsvägen11,
126 34 Hägersten. Tel. 08-7442692.
Barn:
Linda Marianne Forsslund, född 2 oktober 1974 i Fagersta, Västanfors församling. Landskap Västmanland. Konfirmerad 1989,
Mariehamn, Åland.
Studier i Skandinaviska skolan och
den Amerikanska St. Johns skolan.
Juridikstudier vid Uppsala Universitet.
Nils Gustav Paul Forsslund, född 7 december 1910, död
4.
1 augusti 1970.
Gift med Ruth Kristina Holmberg, född 16 juni 1913 i Grundsunda
församling, Västernorrlands län.
Landskap Ångermanland.
Dotter till Johan Erik Holmberg, född
25 februari 1873 i Överlännäs församling, död 29 december 1948, och hans
hustru Karolina Lovisa Edlund, född
20 mars 1881 i Björna församling, död
21 november 1953.
Båda i Västernorrlands län.
Adress: Nygatan 14, 89133
Örnsköldsvik. Tel 0660 - 58206.
Barn: a - b
Ruth Birgitta Margareta Forsslund, född 16 juli 1938 i Själevads
a.
församling, Ångermanlands län.
Gift med Sven - Owe Westerlund, född 8 november 1941 i
Själevads församling.
Adress: Baldersvägen 3 C, 891 36
Örnsköldsvik. Tel 0660 - 18954.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
62
Barn:
Eva Carina Margareta Westerlund, född 30 januari 1962 i Själevads församling, Ångermanlands län.
Kent - Owe Mikael Westerlund, född 27 december 1964 i Själevads församling, Ångermanlands län.
Anna - Märta Forsslund,
7.
född 27 mars 1919 i Själevads församling, Västernorrlands län, död 28 juli
1977.
Begravd 6 augusti 1977 å Berglunda
kyrkogård, Lycksele. Gravbrev nr 2159,
gravplats 41 - 42, fält S. Graven fonderad för 30 år.
Gift med Klas Rune Villiard Werner, född 25 november 1915 i
Ytterlännäs församling.
Adress: Umegransele Pl 6013,
921 00 Lycksele. Tel 0950 - 17127.
Barn: a - c
Leif Arne Werner,
född 6 april i Själevads församling.
a.
Gift med Britt - Inger Birgitta Lundberg, född 19 augusti 1943 i
Lycksele församling.
Adress: Brattforsvägen 4, 921 00
Lycksele. Tel 0950 - 12612
Barn:
Hans Erik Arne Werner,
Leif Jonas Werner,
född 27 april 1962 i Lycksele församling och döpt därstädes.
född 20 mars 1968 i Lycksele församling och döpt därstädes.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
Leif Anders Werner,
63
född 5 juni 1975 i Lycksele församling och döpt därstädes.
Märta Christina Werner,
född 1 augusti 1944 i Själevads förb.
samling.
Gift med Björn Birger Gustavsson, född 14 oktober 1945 i Uppsala domkyrkoförsamling.
Adress: Valthornsvägen 58, 756 50
Uppsala. Tel 018 - 401717.
Barn:
Anna Maria Christina Gustavsson, född 27 mars 1970 i Uppsala
domkyrkoförsamling och döpt därstädes.
Björn Mikael Gustavsson, född 24 november 1973 i Uppsala
domkyrkoförsamling och döpt därstädes.
Klas Håkan Gustavsson,
född 20 augusti 1976 i Uppsala domkyrkoförsamling och döpt därstädes.
Claes Erik Håkan Werner, född 22 december 1948 i Själevads
c.
församling.
Dataoperatör vid Lycksele kommun.
Eget företag, Werners Fruktcentrum,
sedan 1989 i Lycksele centrum.
Sammanboende sedan 1970 och gift 30 december 1989 med
Yvonne Ann - Christin ( Anki ) Jonsson, född 22 december 1951 i Malåträsks församling.
Kamrersassistent vid Lycksele Kyrkokassa sedan 1974.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
64
Adress: Prästbolvägen 23 C,
921 00 Lycksele. Tel 0950 - 12437.
Barn:
Ulf Håkan Patrik Werner,
född 4 april 1972. Döpt i Malåträsk
1972.
Claes Oscar Daniel Werner, född 21 februari 1981 i Lycksele församling och döpt därstädes.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
65
Tabell VII: 1 - 2.
( Referens, sidorna 69 och 71 - 78
Tabellen är reviderad år 1990.
i släktboken )
Maskinisten och smeden Johan ( Janne ) Fredrik Forsslund, född 21
februari 1860, död 27 juli 1928.
Gift två gånger:
1. Gift 18 september 1881 med Christina Nils-Olofsdotter Tjernberg, född 5 juli 1863. Död 28/8 1884.
Barn: a - b
Andreas, född 12 december 1881 i Mo församling. Död 9 oktober
a.
1953 i Gimonäs, Umeå stadsförsamling (nuvarande Ålidhems församling),
Västerbottens län.
Andreas flyttade med familjen 22 oktober 1894 till Norrbyskär,
Nordmalings församling. Flyttade 20 november 1918 till Gimonäs,
Umeå landsförsamling. ( Folio 339; flyttanteckning sid 13). And-reas
och Hedvig Tiger var faddrar vid Bertil Forsslunds dop den
1 november 1908 (se bilaga 1 till tabell VIII: 1 - 2, sidan 113).
Gift två gånger: Båda äktenskapen var barnlösa.
a 1.
Den 31 maj 1909 med Hedvig Amalia Tiger, född 18 och döpt 19
februari 1886 i Lycksele församling. Västerbottens län. Död 4 april
1917 på Norrbyskär, Hörnefors församling. Västerbottens län.
Dotter till Nils Olof Tiger, född 22 december 1844, död 29 november 1905
och hans hustru Amalia Christina Elisabeth Pehrsdotter, född 17 augusti
1844, död 24 februari 1905. Gifta april
1866.
Flyttade ensam utan sina föräldrar 8 december 1906 till Levar,
Nordmalings församling. Arbetade vid sjukhuset i Levar men flyttade
till Norrbyskär 1 maj 1908. Fadder 1 november, se ovan.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
66
Anmärkning.
I Andreas och Hedvigs hushåll fanns Vera Elisabeth Tiger, född 8 juli
1900. Hon återflyttade till Lycksele församling 17 november 1917
efter sin släktings död. Död därstädes 31 maj 1918.
Dotter till Pehr August Tiger, född 29
juni 1866 och hans hustru Emelinda
Katarina Tiger, född 14 juni 1867.
a 2.
Med Ida Kristina Larsson, född 24 augusti 1886 i Bygdeå församling. Död 3 april 1958 i Gimonäs, Umeå stadsförsamling.
Dotter till torparen Lars Jacobsson,
född 2 mars 1822, och hans hustru
Maria Amalia Nilsdotter, född 6 juli
1856, i Ytterklinten (A I: 16 b, folio 20).
Christina Elisabeth Forsslund, född 25 augusti 1884 och död 4
b.
september 1884 i Mo församling.
2. Gift 11 september 1887 med Sigrid Kristina Olofsdotter Olsson Ledin, född 12 augusti 1869 , död 28
oktober 1947.
Barn: A - L
Johan, född 26 februari 1889. Död 21 februari 1960.
Ferdinand, född 7 april 1891. Död 12 juni 1937.
Anshelm, född 27 februari 1893, Död 20 december 1963.
Herbert, född 8 maj 1895. Död 22 juni 1945.
Ernst, född 15 oktober 1897. Död 15 december 1977.
Inez, född 14 december 1899. Död 19 september 1981.
Dagny, född 24 november 1901. Död 31 oktober 1929.
Sigurd, född 20 juli 1903. Död 19 februari 1985.
Vendla, född 28 november 1905. Död 23 augusti 1954.
Otto, född 21 december 1907. Död 2 december 1909.
Tekla, född 15 juli 1909.
Göta, född 4 mars 1911. Död 27 juli 1913.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
Barn: A - L
Johan Forsslund,
A.
67
född 26 februari 1889 i Mo bruk, Mo
församling, Västernorrlands län.
Död 21 februari 1960 i Stockholm.
Gift 28 mars 1910 med Emma Kristina Sjöström, född 14 oktober
1889 i Mo församling. Död 3 juni 1955
i Stockholm. Se bröllopskort sid 66/67.
Se i detta supplement bilagorna 1 - 4
till tabell VIII : 1 - 2 och tabell IX : 1 - 2.
Ferdinand Forsslund,
B.
född 4 april 1891 i Mo bruk, Mo församling, Västernorrlands län. Död
12 juni 1937. Gravsatt på Mo kyrkogård.
Gift 1931 med Ruth Maria Kristina Olofsson, född 4 januari 1908 i
Hörneborg, Själevads församling. Död
i Örnsköldsvik 26 januari 1984. Gravsatt i familjegraven på Mo kyrkogård.
Barn:
Ruth Solveig Forsslund,
född 29 december 1932 i Hörnett, Själevads församling.Västernorrlands län.
Banktjänsteman. Tjänstgjort 13 år vid
Örnsköldsviks Sparbank och sedan
1970 - 04 - 01 vid Svenska Handelsbanken i Kramfors.
Intressen: Språk och resor.
Gift 16 april 1960 med tjänsteman Lars Göte Nyholm, född 12 november 1932 i Härnösands domkyrkoförsamling.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
68
Anställd sedan 1956 vid Forss AB,
Köpmanholmen, som senare övergått
till NCB AB, med tjänstgöringsort
Dynäs, Väja.
Son till Hilding Nyholm, född 2 februari 1907, död 2 januari 1987, och hans
hustru Sally Söderlind, född 26 januari 1912.
Adress: Starevägen 5, 872 00
Kramfors. Tel 0612 - 12147.
Barn:
Maud Harriet Nyholm,
född 4 december 1962 i Nätra församling. Döptes i hemmet 17 februari
1963 av komminister Eric Tullberg.
Treårig gymnasiumutbildning, humanistisk linje. Anställd vid Kungliga
Dramatiska Teatern, Stockholm.
Adress: Völundsgatan 2, 4 tr.113 21
Stockholm. Tel 08 - 306838.
Lars Urban Nyholm,
11 januari 1966 i Gudmundrå församling.
Treårig gymnasieutbildning, ekonomisk linje. 60 poängkurs på ADBlinjen vid Högskolan i Sundsvall /
Härnösand.
Adress: Starevägen 5, 872 00
Kramfors. Tel 0612 - 12147
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
69
Anshelm Forsslund, född 27 februari 1893 i Mo bruk, Mo församC.
ling, Västernorrlands län. Landskap
Ångermanland. Död 20 december
1963. Gravsatt på kyrkogården Riverside Cementry, Thunder Bay, Canada.
Emigrerade till Canada 1913 bosatte
sig sedermera i Port Arthur, Ontario.
Canada.
Gift med Elsie Enroth, född 24 juni 1898 i Järpen, Landskap
Jämtland. Sverige. Död 25 april
1969. Gravsatt på kyrkogården
Riverside Cementery, Thunder Bay.
Dotter till John Enroth, född 1866, död
1956, och hans hustru Anna Bakéus,
född 1866, död 1952. Båda är gravsatta å kyrkogården Riverside Cementery, Thunder Bay, liksom makarna
Enroths söner: Leonard, född 2 april
1895 , död 2 februari 1925, och Erling,
född 17 oktober 1900, död december
1987.
Tvillingstäderna Port Arthur och Fort
William bildade 1 januari 1970 en ny
kommun under namnet Thunder Bay.
Barn: 1 - 6
Helen Kristina Forsslund, född 11 augusti 1920. Död 16 mars
1.
1986.
Cosmetic saleswoman.
Gift med Robert Vance,
född 10 februari 1908, död 3 maj 1973.
Son till Robert Vance och hans hustru
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
70
Ellen Taylor.
Barn: a - e
Brian Robert Vance, född 21 juni 1939.
a.
President of a holding company in the
broadcasting industry.
Gift ( 1 ) med Renate Hartl, född 5 juni 1941. Äktenskapet upplöst.
Dotter till Alfred Hartl och hans hustru
Agnus.
Gift ( 2 ) med Joyce Penhale, född 28 september 1929.
Dotter till James Watson och hans hustru Annie McKellar Forrester.
Adress: 1166 Kipling Ave. Islington.
Ontario. Canada.
Barn:
Audrey Vance,
Deborah Vance,
Timothy Vance,
Fosterbarn:
Nancy Penhale
Nora Penhale
född 2 januari 1960.
född 19 januari 1962.
född 13 februari 1965.
född 22 januari 1960.
född 30 juni 1962.
Terrance ( Terry ) James Vance, född 29 december 1940.
b.
Electrician.
Gift ( 1 ) i augusti 1964 med Marie Kathryn Meservier, född 30
januari 1944. Äktenskapet upplöst.
Teacher of Ceramics.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
71
Dotter till Armand Meservier, född
19 februari 1920, och hans hustru
Catherine Scrimgeour, född 3 januari
1920.
Gift ( 2 ) 23 december 1988 med Judy Ferguson, född 16 juni
1950.
Dotter till John Ferguson, född 14 februari 1929, och hans hustru Valerie
Thomas, född 16 april 1930.
Adress: 464 Marion St. Thunder Bay.
Ontario. P7A 1E1. Canada.
Barn i första äktenskapet:
Jamie Vance,
född 1 juni 1965.
Kim Vance,
född 15 september 1969.
Fosterbarn:
Paul Andrew Asmunt,
född 29 december 1967.
Jennifer ( Jenny ) Lynne Asmunt, född 11 mars 19 71.
Dennis Raymond Vance, född 29 januari 1945.
c.
Real Estate Broker.
Gift med Lorene Ellen Dieter, född 10 september 1947.
Dotter till Henry Earl Dieter, född 4 juli
1909 och hans hustru Irene Ellen
Gwendolyn Ferguson, född 29 augusti
1909.
Adress: 410 Shammrock Cres.
Thunder Bay. Ontario. P7E 2S3.
Canada.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
Barn:
Laurie Vance,
72
född 17 juni 1966.
Gift 9 juli 1988 med Robert Hurdon,
född 29 juni 1961.
Barn:
Ryan Earl Dyer Hurdon,
född 27 juni 1989.
Michell Vance,
Suzanne Vance,
född 8 juli 1968.
född 1 december 1972.
Donald John Vance,
d.
född 14 mars 1949.
Robert Daryl Vance,
e.
född 31 juli 1951.
Jean Viola Forsslund, född 19 april 1923.
2.
Has an Interest in Poetry. Writes
Poems. See two of them in the end
of this supplement, "My Dad" and "My
Family". Dikter, se sidorna 149 - 150.
Gift 6 september 1947 med John Stanley Merchant, född 19 mars
1924. Död 28 april 1980.
Son till William Stanley Merchant, född
24 maj 1893, död 1 mars 1939, och
hans hustru Margaret Curley, född
15 oktober 1900.
Adress: 131 Mathews St. Thunder Bay.
Ontario. P7A 3K8 Canada.
Barn: a - d
Kristine Margaret Merchant, född 22 maj 1948.
a.
Stenographer.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
73
Gift ( 1 ) 18 februari 1967 med Thomas ( Tom ) Cruickshank, född
22 oktober 1945. Äktenskapet upplöst
1978.
Musician.
Son till Elvin Cruickshank, född 11
april 1907, död 7 maj 1966, och hans
hustru Ethel Kissick, född 16 juli 1911.
Gift ( 2 ) 22 januari 1980 med Terrance ( Terry ) Brown, född 6
september 1950.
Electrical Engineer.
Adress: 19 Millside Dr. S. W.
Calgary. Alberta. Y2Y 2P1.
Canada.
Barn:
Cheryl Cruickshank,
David Cruickshank,
född 5 juni 1967.
född 31 augusti 1968.
Kathryn ( Kathy ) Ann Merchant, född 29 mars 1950.
b.
Gift med Gary Hubert Shorrock, född 15 februari 1947.
Grocery Store Manger.
Son till Hubert Shorrock, född 29 maj
1908 och hans hustru Clara Scott,
född 16 december 1915.
Adress: 178 McDowell Dr. Winnipeg.
Manitoba. R3R 2T8. Canada.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
Barn:
Tammy Lynn Shorrock,
John Hubert Shorrock
74
född 29 mars 1974.
född 7 februari 1977.
John Dillon Merchant, född 7 maj 1954.
c.
Salesman.
Gift med Mary Ann Patricia Gravel, född 26 juli 1956.
Dotter till Lucien Gravel, född 30 juli
1929, och hans hustru Margaret
Gallagher, född 27 augusti 1930.
Adress: 9807 - 137th St. Surrey. British
Columbia. V3T 4H1. Canada.
Barn:
Dylan John Merchant,
Jake Tayler Merchant,
född 14 april 1983.
född 21 oktober 1987
Kenneth James Merchant, född 14 juli 1957.
d.
Paper Mill.
Gift med Krystina Traczynski, född 1 september 1951.
Dotter till Ed Traczynski och hans
hustru Rozalia Syposz.
Barn:
Laura Jean Merchant,
Derek James Merchant,
Randy Scott Merchant,
Roger Devin Merchant,
född 1 mars 1982.
född 2 april 1984.
född 28 maj 1985.
född 22 september 1988.
Raymond Anshelm Forsslund, född 7 juni 1927.
3.
Electrician. Radio Amateur.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
75
Gift med Ethel Joyce Somerton, född 23 january 1928. Död 15
juni 1982.
Stenographer
Dotter till Albert Somerton, född 30
september 1889, död 16 december
1973, och hans hustru Ethel Squires,
född 4 december 1886, död 22 februari 1975.
Adress: 21 Shuniah St. Thunder Bay.
Ontario. P7A 2Y7 Canada.
Barn: a - c
Robert ( Bob ) Raymond Forsslund, född 21 juni 1948.
a.
Employed by Department of Lands &
Forrest in Research Department.
Scientist at Northern Forest Research
Unit. Ontario Ministry of National
Resources. Thunder Bay, Ontario
P7B 5G5 Canada.
Published: "A geometrical tree volume
model of the centre of gravity of the
bole". Canadian Journal of Forest
Research. Vol. 12. Number 2. 1982.
Gift 22 juli 1983 med Judy Ann Chellew, född 29 mars 1953.
Early Childhood Educator
Dotter till William Chellew, född 12
juni 1921, död 2 juni 1989, och hans
hustru Joyce Williams, född 6 februari
1925.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
76
Adress: 19 Shunniah St. Thunder Bay.
Ontario. P7A 2Y7 Canada.
Barn:
Alana Rae Forsslund,
född 20 februari 1984.
Nathan Robert Forsslund, född 7 april 1986.
Kenneth Albert Forsslund, född 2 juni 1949.
b.
Warehouse Manager.
Gift 8 januari 1972 med Phyllis Unger, född 9 februari 1951.
Dotter till David Barkman Unger, född
23 mars 1921, och hans hustru Anne
Giesbrecht, född 30 november 1924.
Adress: 23 Kingswood Ave. Winnipeg.
Manitoba. R2M 0R2 Canada.
Barn:
Melanie Hope Forsslund,
Amber Joy Forsslund,
Bonnie Joy Forsslund,
c.
född 10 oktober 1972.
född 15 maj 1975.
född 22 maj 1958,
Finished the studies in School of
Nursing and works in Social Work and
is doing a terrific job for "Troubled
Boys".
Gift 24 juni 1989 med Jay Pattison, född12 december 1955.
Son till Bill Pattison, född 2 april 1925,
och hans hustru Holly Grace Cruickshank, född 7 juli 1925.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
77
Adress: General Delivery. Hillsdale.
Ontario. L0L 1V0. Canada.
Donald Eling Forsslund, född 27 juni 1929.
4.
Electrician.
Gift 8 oktober 1971 med Elizabeth ( Betty ) Jane Rae-Thomas,
född 29 februari 1936.
Bookkeeper.
Dotter till George Rae, född 13 augusti
1906, död 21 december 1970, och
hans hustru Helen Hall, född 3 januari
1910, död 6 september 1969.
Adress: 2045 Hamilton Ave. Thunder
Bay. Ontario. P7E 4Y3 Canada.
Barn:
Kenneth John Thomas,
född 13 oktober 1955.
Electronic Technician.
Gift 16 mars 1978 med Linda Davis. Äktenskapet är upplöst.
Adress: Apt. 10 - 140 Regis Dr. Winni-peg. Manitoba. R2N 1K3 Canada.
Barn:
Paul Murray Thomas,
född 28 februari 1975.
Rebecca Elizabeth Thomas, född 30 juni 1981.
Gladys Ann Forsslund, född 4 januari 1931. Död 2 juni 1990.
5.
Communication Clerk.
Gift med Fredrick Henry J Green, född 14 november 1927.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
78
Sr. Account executive Brink´s Canada
Ltd. Winnipeg. Manitoba.
Son till Samuel Green, född 31 juli
1894, död 17 juni 1969, och hans
hustru Lily Hopkinson, född 29 april
1903.
Adress: 265 Wales Avenue. Winnipeg.
Manitoba. R2M 2S8 Canada.
Barn. a - e
Richard ( Rick ) Frederick Edward Green, född 27 april 1948.
a.
Security Police, Algoma Steel Corporation, Sault Ste. Marie, Ontario.
Gift 2 september 1972 med Angela D´Agostini, född 17 mars
1952.
Secretary. Algoma Steel Corporation,
Sault Ste. Marie, Ontario.
Dotter till Ledo D´Agostini, född 4
mars 1927, och hans hustru Rita
Orlando, född 6 juli 1927.
Adress: 26 Norden Cres. Sault Ste.
Marie. Ontario. P6B 5T2 Canada.
Barn:
Debbie Lynn Green, född 12 oktober 1974.
Marne Joanne Green, född 10 mars 1977.
Judith Ann Green, född 1 augusti 1951.
b.
Registered Nurse.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
79
Gift 17 juni 1972 med Mervyn ( Skip ) Gryschuk, född 14 maj
1946.
Executive Director in Social Work with
the Ontario Goverment.
Son till Peter Gryschuk, född 14
februari 1916, och hans hustru Elsie
Skopyk, född 30 april 1923.
Adress: 32 Donbrock Rd. Kenora.
Ontario. P9N 3W9 Canada.
Barn:
Lee Ann Gryschuk,
född 5 april 1974.
Kelly Ann Gryschuk,
född 9 december 1977.
Peter Fredrick Edward Gryschuk, född 29 augusti 1951.
Douglas Norman Green,
c.
född 20 november 1957.
Glass Glazier.
Adress: 973 Herbert Ave. Winnipeg.
Manitoba. R2L 1G5. Canada.
Thomas ( Tom ) Wayne Green, född 4 november 1959.
d.
General Manager. Columbus Club.
Sault Ste. Marie.
Gift 2 september 1988 med Julie Mills, född 10 februari 1960.
Dotter till Ralph och Gwen Mills.
Selkirk. Manitoba. Canada.
Adress: Apt. 9 - 254 Dacey Rd. Sault
Ste. Marie. Ontario. P6A 5J7 Canada.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
80
William ( Billy ) Samuel Green, född 26 augusti 1962.
e.
Brink´s Canada Ltd.
Plays Bagpipes.
Gift 15 augusti 1987 med Kirsten Kuzina, född 10 april 1962.
Äktenskapet upplöst.
Dotter till Mike och Dorothy Kuzina
Adress: Apt. 106 -2393 Pembina Hwy.
Winnipeg. Manitoba.
R3T 2H4 Canada.
Lillian Elsie Forsslund, född 13 mars 1935.
6.
Real Estate Salesperson.
Gift 27 juni 1953 med Dermot Samuel McCullough, född 20
november 1933.
Real Estate Broker.
Son till Victor McCullough, född 11 juli
1902, död 1936, och hans hustru
Annie Peel, född 9 december 1902,
död 7 juni 1984.
Adress: 225 Phillips St. Thunder Bay.
Ontario. P7B 5G9 Canada. Ph 0091 807-767-2079. Fax No. 0091-807-7674939.
Barn: a - b
Sandra Lillian McCullough, född 13 september 1958.
a.
Adress: 225 Phillips St. Thunder Bay.
Ontario. P7B 5G9 Canada.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
81
James ( Jim ) Dermot McCullough, född 22 juni 1961.
b.
Assistant Safety Co - ordinator relief at
Provincial Paper Mill. Normal position
at 5 and 6 paper machine.
Gift 26 februari 1982 med Ann Hume, född 5 maj 1959.
Dotter till Don Hume, född 20 oktober
1931, och hans hustru Donna
McKillop, född 16 december 1930.
Barn:
Steven ( Steve ) James McCullough, född 19 september 1982.
Sean Michael McCullough, född 26 november 1985.
Ryan Lee McCullough,
född den 23 mars 1987, döpt i
november 1987.
Adress: 60 Ray Blvd. Thunder
Bay. Ontario. P7B 4C4 Canada.
Herbert Forsslund,
född 8 maj 1895, död 22 juni 1945.
D.
Gift 13 maj 1932 med fru Jenny Elisabet Lindström, född Söderström, född 25 december 1886, död 11
september 1962.
Änkan Jenny Forsslund utflyttade
2 oktober 1959 till Själevads församling, Prästbordet 1:12, men återflyttade
7 december 1959 till Örnsköldsviks
församling, där hon avled.
Engelsk översättning av Herberts
personuppgifter i släktboken, sidan
74, har insatts efter sidan 9 i släktboken och numrerats som sidan 9 A.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
82
Ernst Forsslund, född 15 oktober 1897. Död 15 december 1977.
E.
Gift med Sally Magdalena Berglund, född 14 maj 1902. Död 9
februari 1978.
Makarna gravsatta i Sallys fars,
Olof Berglunds familjegrav 37 - 38
på Hörnefors kyrkogård.
Engelsk översättning av Ernsts
personuppgifter, sidan 74, har insatts
efter sidan 9 i släktboken och har betecknats med sidnummer 9 A och 9 B.
Barn: 1 - 2
Karin Marianne Forsslund, född 2 augusti 1926. Död 7 septem1.
ber 1990 i Umeå.
Gift andra gången 14 mars 1959 med köpmannen David Ingvar
Forsberg, född 2 juli 1921.
Äktenskapet upplöst 26 august1982.
Barn: a - b
Karin Birgitta Forsberg,
a.
född 12 juli 1960 i Umeå stadsförsamling, Västerbottens län. Döpt
i Själevads församling, Ångermanlands län.
Mora folkhögskola 1979
Gift 29 maj 1982 med Per Staffan Ödling, född 12 december
1958 i Nordmalings församling,
Västerbottens län. Västerbotten.
Son till Per Evert Ödling, född 22
september 1934, och hans hustru
Barbro Elisabet Nilsson, född 12
juli 1932.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
83
Adress: Anumark. Pl 8504, 905 90
Umeå. Tel 090 - 180223.
Barn:
Benjamin Per Ödling,
Sofia Rebecka Ödling,
Karin Josefin Ödling,
Joakim Ingvar Forsberg,
b.
född 10 september 1984 i Gambola,
Centralafrikanska Republiken. RCA.
född 21 oktober 1986 i Ålidhems församling, Västerbottens län.
född 9 februari 1989 i Ålidhems församling, Västerbottens län.
född 24 september 1966 i Umeå
stadsförsamling och döpt därstädes.
Studentexamen vid Umeå gymnasium,
1985.
Sammanboende sedan 15 december 1989 med Anneli Maria
Norberg, född 2 januari 1966 i Vännäs församling, Västerbottens län.
Dotter till Rolf Olof Torbjörn Norberg,
född 28 april 1940, och hans hustru
Aina Linnea Fällman, född 26 oktober
1942.
Adress: Mariehemsvägen 25 H,
902 36 Umeå. Tel 090 - 136292.
Curt Olov Forsslund,
2.
född 24 januari 1932 i Järved, Arnäs
församling, Västernorrlands län.
Verkställande direktör för det egna
familjeföretaget AB Näsströms Möbelhus, Härnösand.
Gift 3 november 1956 med Harriett Margareta Näsström, född
8 maj 1935 i Sollefteå församling,
Västernorrlands län.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
84
Vice verkställande direktör i det egna
familjeföretaget AB Näsströms Möbelhus, Härnösand.
Dotter till köpmannen Oskar Gunnar
Artur Näsström, född 4 december
1907, död 6 december 1980, och hans
hustru Gunhild Johansson, född 16
mars 1911, död 17 december 1987,
båda i Tierps församling.
Adress: Gamla Ådalsvägen 124.
871 53 Härnösand. Tel 0611 - 16329.
Malviken 0611 - 71118.
Barn: a - c
Curt Stefan Forsslund,
a.
född 2 november 1957 i Säbro församling, Västernorrlands län.
Döpt i hemmet 26 december 1957.
Studier i företagsekonomi och distribution vid Härnösands vuxengymnasium. Inköpschef och delägare i familjeföretaget AB Näsströms Möbelhus,
Härnösand.
Gift 5 augusti 1989 med Elin Carina Sandberg i Barsvikens
kapell, Häggdångers församling,
Härnösand.
Filosofie kandidat vid Umeå Universitet, 1988. Boendechef för Landstinget Västernorrlands Omsorgsverksamhet.
Dotter till åkeriägaren Bert Sandberg,
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
85
född 22 januari 1933 och hans hustru
Margareta Selin, född 5 april 1936.
Härnösand.
Adress: Jensenvägen 12, 871 51
Härnösand. Tel 0611 - 21691.
Barn:
Oscar Alexander Forsslund, född 9 maj 1989 i Härnösands församling, Västernorrlands län. Döpt 5
augusti 1989 i Barsvikens kapell,
Häggdångers församling, Härnösand.
Hans Olof Forsslund,
b.
född 7 oktober 1959 i Säbro församling, Västernorrlands län.
Döpt i hemmet 15 november 1959
Studentexamen vid Härnösands gymnasium, 1976. Anställdes först i famijeföretaget och arbetade därefter ett antal år för Vingresor AB bland annat
som guide på Rhodos, som service
chef på Mallorca, som platschef på
Gran Canaria och slutligen som
Prog-gram manager på Sunwing, Playa
del Inglés, Gran Canaria,Spanien.
Sedan 1987 hotellchef vid KOM
HOTEL, Stockholm.
Sammanbor sedan 1989 med löneadministratör Ann Elisabeth
Häggberg, född 20 maj 1964 i Ekerö
församling, Stockholm. Stockholms
län.
Dotter till Stig Häggberg född 6 januari 1921 i Sånga - Säby församling,
Stockholm, och hans hustru Ingrid
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
86
Vendela Vera Nyman, född 8 november 1922 i Kramfors församling,Västernorrlands län.Se familjens släkttavlor.
Barn: Hans Andreas Forsslund, född 9 oktober 1990 Enskede förs
Adress: Sköntorpsvägen 43, 121 65
Johanneshov. Tel 08 - 817567.
Ulrika Margareta Forsslund, född 4 november 1962 i Härnöc.
sands församling. Döpt i hemmet.
Studentexamen vid Härnösands gymnasium,1980. Tandsköterskeexamen,
1986. Banktjänsteman från 1988 vid
Handelsbanken, Härnösand, övergick
till Skandinaviska Enskilda Banken
och utnämndes 1989 till 1:e kassörska
därstädes. Studerar för närvarande
bankjuridik.
Adress: Norra Kyrkogatan 29 B, 871 32
Härnösand. Tel 0611 - 20124.
Inez Forsslund, född 14 december 1899. Död 19 september,
F.
begravd 25 september 1981.
Gift 24 oktober 1931 med tjänstemannen vid Televerket Johan
Viktor Nordström, född 25 januari
1895. Död 17 juli 1981.
Makarna döda i Örnsköldsvik och
gravsatta på Örnsköldsviks kyrkogård.
Barn:
Ulla - Maj Nordström,
född 31 juli 1932 i Örnsköldsviks
församling.
Studentexamen i Örnsköldsvik 1952.
Folkskollärarexamen vid Folkskole-
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
87
seminariet i Stockholm, 1954. Tjänstgjort vid Grundskolan i Kalix, 1954 1955. Sedan 1955 vid Gärdesskolan
i Stockholm.
Intressen: Fritidshuset i Björnlunda.
Gift den 22 juni 1957 med studierektor Mats Börje Leonard
Berndt, född 30 april 1929 i Kristinehamns, församling.
Studentexamen vid Kristinehamns
läroverk, 1949. Folkskollärarexamen
vid Folkskoleseminariet i Karlstad,
1952. Tjänstgjort vid Gärdesskolan i
Stockholm sedan 1952.
Intressen: Fritidshuset i Björnlunda.
Son till Axel Berndt, född 29 augusti
1894, död 15 oktober 1972, och hans
hustru Ebba Wilhelmsson, född 11 oktober 1898, död 11 januari 1977.
Adress: Observatoriegatan 18, 113 29
Stockholm. Tel 08 - 343344.
Björnlunda Tel 0158 - 20743.
Dagny Forsslund,
G.
född 24 november 1901 i Norrbyskär,
Nordmalings församling. Död 31 oktober 1929. Gravsatt i familjegraven
på Mo kyrkogård.
Sigurd Forsslund, född 20 juli 1903 i Norrbyskär, NordmaH.
lings församling. Död 19 februari
1985 i Örnsköldsvik. Gravsatt i Olof
Berglunds familjegrav 37 - 38 på
Hörnefors kyrkogård.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
88
Gift med Göta Sofia Berglund, född 5 juli 1904 i Norrbyskär, Nordmalings församling. Död 12 augusti
1990 i Örnsköldsvik.
Gravsatt i Olof Berglunds familjegrav
37 - 38 på Hörnefors kyrkogård.
Barn:
Sten Erik Forsslund,
Vendla Forsslund,
I.
född 26 juli 1942 i Själevads församling. Död 27 januari 1985 i Stockholm.
född 29 november 1905 i Norrbyskär,
Nordmalings församling. Död 23 augusti 1954.
Gift 16 februari 1930 med mätningsman Karl Valter Sjölund, född
9 april 1902 i Själevads församling.
Död 25 september 1975.
Son till Per Persson Sjölund, född 29
juni 1857 i Själevads församling, död
4 oktober 1930, och hans hustru Lisa
Stina Johansdotter, född 10 januari
1854 i Själevads församling, död
1 september 1936.
Barn: 1 - 4
Kjell Sjölund,
1.
född 22 april 1930 i Själevads
församling.
Flygkapten i Scandinavian Airlines
System, SAS, sedan 1968.Thai Airways
International, 1987 - 1990. Pensionerad, 22 april 1990.
Intressen: Golf, fritidsbåt.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
89
Gift 16 november 1956 med sjuksköterskan Gunvor Viola Dahlström, född 11 augusti 1933 i Västra
Ämterviks församling, Värmlands län.
Sjuksköterskeexamen i Uppsala, 1955.
Röda Kors lärare och lärare vid Polishögskolan fram till 1987.
Intressen: Golf.
Dotter till Olov Erland Dahlström, född
22 februari 1898 i Långserud församling, Värmlands län, och hans hustru
Elvina Maria Samuelsson, född 27 juli
1898 i Västra Ämterviks församling,
Värmlands län.
Adress: Kevingestrand 19, 182 31
Danderyd. Tel 08 - 7532103.
Barn: a - b
Karin Elisabeth Sjölund,
a.
född 13 maj 1959 i Österåkers församling. Döpt 2 augusti 1959 i Österåkers
kyrka, Stockholm län.
Studerat: Systemvetenskaplig linje
vid Uppsala Universitet, 1981.
Programmerare vid Riksgäldskonto
ret sedan 1986.
Intressen: Segling.
Gift 21 juni 1985 med juris kandidat Jan Henrik ( Jan - Henrik )
Elison Norden, född 11 mars 1949 i
Brännkyrka församling, Stockholm.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
90
Juris kandidat examen vid Lunds Universitet,1978. Innehavare av Juristfirman Norden Stockholm sedan 1986.
Intressen: Segling.
Son till Karl Elis Norden, född 27 februari 1921 och hans hustru Astrid
Margareta Lettin, född 13 januari 1922.
Adress: Holländargatan 29, 113 59
Stockholm. Tel 08 - 7280064.
Barn:
Andrea Elisabeth Norden, född 6 februari 1987 i Adolf Fredriks
församling, Stockholm.
Petra Astrid Viola Norden, född 5 januari 1989 i Adolf Fredriks
församling i Stockholm.
Maria Kristina Sjölund,
b.
född 16 juni 1961 i Husby Ärlinghundra församling, döpt den 31 juli 1961 i
Husby Ärlinghundra kyrka.
Studentexamen vid Norra Real i
Stockholm, 1980. Medicine kandidat
vid Karolinska Institutet, Solna, 1982.
Doktor i medicinsk vetenskap vid
samma institut, 1990. Disputerade 9
februari 1990 på en avhandling med
titeln:
Autocrin stimulation of arterial smooth
muscle cells by platelet - derived
growth factor. Från Institutionen för
cellbiologi, Karolinska Institutet.
Adress: Essinge Brogata 6, 112 61
Stockholm. Tel 08 - 133090.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
Ingrid Sjölund,
2.
91
född 7 januari 1932 i Själevads
församling.
Affärsbiträde.
Gift 20 februari 1954 med förman Erik Östlund, född 20 oktober
1929 i Ramvik, Högsjö församling,
Västernorrlands län.
Förman vid Hägglunds Trexen
i Örnsköldsvik sedan 1950.
Son till Alfred Östlund, född 2 oktober 1905 i Högsjö församling, och
hans hustru Hanna Bergvall, född
11 december 1902 i Sollefteå, död
1975.
Adress: Mejerivägen 6, 891 00
Örnsköldsvik. Tel 0660 - 14208
Barn:
Ann Östlund,
född 9 november 1958 i Själevads
församling.
Trafikledare vid Linjeflyg AB.
Adress: Läroverksgatan 2, 891 01
Örnsköldsvik. Tel 0660 - 83834.
Åsa Östlund,
född 11 december 1961 i Själevads
församling.
Hemsamarit.
Gift 4 juni 1988 med kapten Mats Erik Robert Lundin, född 21
januari 1962 i Umeå stadsförsamling.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
92
Kapten vid Kungl. Västerbottens
regemente, I. 20. Umeå.
Son till Berndt Emanuel Lundin, född
18 september 1926 i Robertsfors församling, Västerbottens län, och hans
hustru Majvor Signe Ingeborg Andersson, född 21 april 1926 i Njurundra
församling, Västernorrlands län.
Adress: Näset 2113, 910 31
Tavelsjö. Tel 090 - 60339.
Aina Sjölund,
3.
född 12 november 1936 i Själevadsförsamling.
Gift 27 december 1958 med Bert-Olof Jonsson, född 18 juni 1935
i Nysätra församling, Västerbottens
län. Landskap Västerbotten.
Lantbrukare.
Intressen: Jakt.
Son till Oskar Verner Jonsson, född
25 december 1909, och hans hustru
Elsa Albertina Lundqvist, född 24 april
1912. Ånäset.
Adress: Mårtensfäboda Pl 1455,
910 44 Ånäset. Tel 0934 - 22072.
Barn:
Peder Jonsson,
född 10 maj 1959 i Nysätra församling, Västerbottens län.
Lantbrukare.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
93
Gift 11 mars 1989 med Karin Elisabeth Johansson, född 28 augusti 1963 i Robertsfors församling,
Västerbottens län.
Sjukvårdsbiträde.
Dotter till Johan Evald Johansson,
född 21 september 1922, och hans
hustru Eva Ingrid Elisabeth Wahlberg,
född 27 juli 1927. Robertsfors.
Adress: Torsfäboda Pl 1454. 910 44
Ånäset. Tel 0934 - 22073.
Barn:
Simon Jonsson,
född 22 mars 1988 i Nysätra församling, Västerbottens län.
Tomas Jonsson - Karlsten, född 17 april 1962 på Skellefteå lasarett, Sankt Örjans församling, Västerbottens län.
Lantbrukare
Gift 28 april 1990 med Åsa Eva Kristina Johansson - Karlsten,
född 26 november 1965 i Björna
församling.
Lantbrukare.
Dotter till Johan Kristian Johansson,
född 2 februari 1920, död 15 januari
1986, och hans hustru Ulla Britta Karlsten, född 19 mars 1935 .
Efter giftermålet antog familjen Åsas
mors efternamn, Karlsten.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
94
Adress: Torsfäboda Pl 1456. 910 44
Ånäset. Tel 0934 - 22070.
Arne Sjölund,
född 18 juni 1947 i Själevads försam-4.
ling. Ångermanlands län.
Kapten vid Flygvapnet. Flyger
Räddningshelikopter, stationerad
vid Ronneby flygplats.
Sammanboende sedan 1971 med Siv Anna Britta Forsman, född
25 maj 1944 i Örnsköldsviks församling, Ångermanlands län.
Sekreterarutbildning.
Intressen: Bridge.
Dotter till Johan Otto Ejnar Forsman,
född 21 april 1905, död 16 januari
1976, och hans hustru Maria ( Maja )
Axelina Näsström, född 16 juli 1905.
Adress: Ådalvägen 15, 370 10
Bräkne Hoby. Tel 0454 - 31385.
Barn:
Marie Sjölund,
född 20 maj 1972 i Luleå, Luleå domkyrkoförsamling. Norrbottens län.
Teknisk linje vid Knut Hans skola
i Ronneby.
Intressen: Badminton.
Eva Sjölund,
född 16 februari 1977 i Gammelstad,
Nederluleå församling. Norrbottens
län.
Bilaga 6 till tabell VI 1 - 2
95
Mellanstadiestudier.
Intressen: Ridning.
Otto Forsslund,
J.
född 21 december 1907 i Norrbyskär,
Nordmalings församling, Västerbottens län. Död 2 december 1909.
Tekla Forsslund, född 15 juli 1909. Död 3 maj 1990
K.
Gift 20 januari 1938 med 1: e reperatören vid Televerket Johan
Harry Byström, född 1 februari 1910.
Död 9 december 1977.
Adress: Dalgatan 44. 891 00
Örnsköldsvik. Tel 0660 - 12382.
Barn ( adoptiv- ):
Anja Maj Byström,
född 1 maj 1946 i Härnösands
församling.
Gift 28 juli 1968 med Kent Älvebrand, född 28 juli 1943 i Karlshamn. Död 8 april 1970 genom en
bilolycka. Äktenskapet barnlöst.
Barn:
Pål Byström,
Carina Byström,
Göta Forsslund,
L.
född 14 augusti 1973.
född
augusti 1986.
född 4 mars 1911 i Norrbyskär, Nordmalings församling, Västerbottens län.
Död 27 juli 1913 genom drunkning.
Bilaga 3 till tabell VII 3 - 4
96
Bilaga 3 till tabell VII: 3 - 4
( Referens, se sidan 86 - 88
Tabellen är reviderad år 1990.
i släktboken )
Inspektor Oscar Sjöström, född 11 september 1883, död 17 november 1980, och hans hustru Alma Ottilia Westman, född 26
oktober 1884, död 29 juli 1976.
Barn: 1 - 3
Anna-Lisa Kristina Sjöström, född 2 juli 1911. Gift med Erik Sixten
1.
Sandlund, född 25 augusti 1910, död
24 april 1961.
Adress: Tegsgården.
Vintergatan 2, 902 54 Umeå.
Tel 090 - 134375.
Barn: a - c
Ulla Christina Sandlund,
a.
född 22 december 1943 i Ludvika
församling, Kopparbergs län.
Examen vid Småskoleseminariet i
Lycksele, 1964. Lågstadielärare i
Boliden, Skellefteå landskommun,
1964 - 1966. Likaså vid Särskolan,
Umeå, 1966 - 1968. Vid Särskolan,
Örnsköldsvik, 1968 - 1970. Vid Särskolan i Umeå, 1970 - 1971. Vid
Grundskolan i Dorotea - Åsele kommun, tidvis 1971 - 1975. Vid Grundskolan i Åsele kommun, 1975 - 1987. Under denna tid uppehåll för studier till
talpedagog. Sjukskriven 1986 - 1987
på grund av en svår bilolycka. Sedan
1987 talpedagog och lärare i en ambulerande tjänst inom Lycksele kommun.
Bilaga 3 till tabell VII 3 - 4
97
Intressen: Handarbete. Körsång.
Trädgårdsskötsel. Bär- och svampplockning och allt vad naturen ger.
Gift 27 juli 1968 St. Mikaels kapell, Vindeln, Degerfors kommun,
med ingeniören Klas Herbert Axelsson, född 23 juni 1937.
Anställd vid Domänverket. Skogsarbete, 1951 - 1954. Vid Kraftverksbyggnationer ( Skånska Cement,
Vattenfall ), 1954 - 1961. Vid Vägförvaltningen ( Västerbotten och
Norrbotten ), 1961 - 1968. Ingeniörsexamen, Väg- och Vattenteknik, 1970.
Anställd vid Dorotea kommuns tekniska avdelning, 1971 - 1974. Vid Åsele
kommuns tekniska avdelning, 1974 1985. Sedan 1985 vid Västerbottens
arkitekt- och byggnadskontor, VAB,
Lycksele.
Intressen: Idrott, fiske, trädgårdsskötsel och biodling.
Adress: Hedlunda Pl 7023, 921 00
Lycksele. Tel 0950 - 15241.
Barn:
Klas Jörgen Axelsson,
född 20 februari 1970 i Örnsköldsviks
församling, Västernorrlands län.
Studier vid Tannbergskolans gymnasium, teknisk linje, el-kraft; avslutas
med ingeniörsexamen vid Dragonskolan i Umeå, juni 1990.
Intressen: Fiske och idrott.
Bilaga 3 till tabell VII 3 - 4
Erik Petter Axelsson,
98
född 1 maj 1973 i Dorotea församling,
Västerbottens län.
Studier vid Tannbergsskolans gymnasium, el-teknisk linje, Lycksele.
Intressen: Fiske och idrott.
Kersti Agneta Sandlund,
b.
född 25 juni 1946 i Bromma församling, Stockholm, Stockholms län.
Lågstadielärarexaman vid Lärarhögskolan i Umeå, 1972. Lågstadielärare
vid Norra skolan i Eskilstuna, 1972 1976. Studier i pedagogik vid Stockholms Universitet, 1976 -1977. Lågstadielärare i Stockholms kommun,
1977 - 1983. Lärare i svenska för
invandrarbarn i Eskilstuna, 1983 1990. Sedan 1990 lågstadielärare vid
Mesta skola i Eskilstuna.
Sedan 1976 sammanboende och gift 31 december 1989 med
Gert Otto Anders Dahlén, född 13
januari 1949 i Eskilstuna församling.
Snickarutbildning vid Eskilstuna yrkesskola, 1967. Folkhögskola, 1971. Wilmington College, Ohio, USA, 1972.
Filosofie kandidatexamen vid Stockholms Universitet, 1978.
Personalsekreterare vid Eskilstuna
kommuns fastighetskontor.
Intressen: Hästuppfödning och avel.
Bilaga 3 till tabell VII 3 - 4
99
Son till Carl - Otto Dahlén, född 14
mars 1919 och hans hustru Maj Andersson, född 11 april 1918.
Eskilstuna.
Adress: Annero. Gillberga. 635 13
Eskilstuna. Tel 016 - 29275.
Barn:
Lisa Kersti Dahlén,
Max Pontus Dahlén,
Erik Olof Sandlund,
c.
född 24 februari 1978 i Högalids församling, Stockholm. Stockholms län.
född 14 maj 1982 i Högalids församling, Stockholm. Stockholms län.
född 1 november 1951 i Teg, Umeå
landsförsamling, Västerbottens län.
Ingeniörexamen vid Dragonskolans
gymnasium, 1972. Anställd vid L M
Ericsson AB, Katrineholm, och sedan
1975 vid Obbola Lineboard AB, Umeå.
Intressen: Löpning.
Adress: Länsmansvägen 2 B, 902 54
Umeå. Tel 090 - 136614.
Kerstin Magdalena Sjöström, född 26 oktober 1914. Gift med Tore
2.
Rudolf Larsson, född 9 februari 1916,
död 1 april 1974.
Adress: Nygatan 54, 931 31 Skellefteå.
Tel 0910 - 11066. Bredviksfjärden,
Kåge. Tel 0910 - 25015.
Bilaga 3 till tabell VII 3 - 4
100
Barn: a - c
Jan Christer Rudolf Larsson, född 10 augusti 1942 i Kågedalens
a.
församling, Västerbottens län.
Död 20 augusti 1993
Tillsammans med broder Mats delägare av Woodlink AB, Visby.
Gift 25 augusti 1967 med Anna Plogner, född 18 juli 1946 i Umeå
Landsförsamling.
Skolpsykolog vid i Gotlands kommun.
Dotter till köpman Tyko Maurits Plogner, född 16 mars 1911, och hans hustru Anna Eleonora Jonsson, född 24
september 1910.
Adress: Sankt Nikolaigränd 2.
621 55 Visby. Tel 0498 - 15845.
Hide, Lärbo. Tel 0498 - 282 24.
Barn:
Erik Tore Larsson,
född 3 februari 1973 i Flens församling, Södermanlands län.
Stina Magdalena Larsson, född 13 februari 1976 i Mellösa församling, Södermanlands län.
Mats Olov Larsson
b.
född 29 augusti 1944 i Skellefteå
landsförsamling, Västerbottens län.
Politices magister vid Umeå Universitet, 1969. Tillsammans med broder
Jan delägare av Woodlink AB, Visby.
Gift 26 december1969 med Gunilla Christina Bergqvist, född 9
september 1946 i Skellefteå landsförsamling, Västerbottens län.
Bilaga 3 till tabell VII 3 - 4
101
Mellanstadielärare i Falu kommun.
Dotter till Gösta Edvard Augustin
Bergqvist, född 22 juli 1921, och hans
hustru Inga - Britt Åström, född 5 mars
1918.
Adress: Polhemsvägen 10, 791 32
Falun. Tel 023 - 24501.
Barn:
Aisha Maria Susanna ( Sanna ) Larsson, född 15 september 1977
i New Dehli, Indien.
Emma Maria Kristina Larsson, född 3 oktober 1979 i Stenkumla
församling, Visby.
Tore Peter Larsson,
c.
född 25 juni 1946 i Skellefteå församling, Västerbottens län.
Filosofie magister vid Uppsala Universitet, 1970. Adjunkt. Studierektor.
Företagskonsult. Egen företagare,
bland andra, M & R Consult AB,
Strängnäs.
Gift 1975 med Maud Christina Undén, född 6 augusti 1946 i Skellefteå församling, Västerbottens län.
Filosofie magister vid Uppsala Universitet, 1967. Adjunkt i engelska, franska
och spanska.
Dotter till Ragnar Undén, född 1 oktober 1918, och hans hustru Maj Gudrun
Pettersson, född 5 maj 1923.
Adress: Lektorsgatan 3, 645 30
Strängnäs. Tel 0152 - 11251
Bilaga 3 till tabell VII 3 - 4
Barn:
Jens Peter Larsson,
Lina Kristina Larsson,
Anna Sofia Larsson,
Martin Sjöström,
3. Adoptivson.
102
född 24 november 1977 i Fogdö församling, Södermanlands län.
född 29 december 1979 i Fogdö församling, Södermanlands län.
född 20 juni 1987 i Strängnäs domkyrkoförsamling.
född 6 februari 1939 i Karelen, Finland.
Anställd vid Elektrolux Svenska Försäljnings AB, Umeå.
Gift 4 augusti 1962 med Maud Anita Maria Forsberg, född 30 juli
1940 i Örnsköldsviks församling.
Kassabiträde vid Sporthuset i Umeå.
Dotter till Johan Ferdinand Forsberg,
född 9 augusti 1913, död 25 april
1986, och hans hustru Alice Emelia
Augusta Gabrielsson, född 10 april
1914.
Adress: Lodjursvägen 77, 902 38
Umeå. Tel 090 - 121568.
Barn:
Per Håkan Sjöström,
Erik Stefan Sjöström,
född 4 februari 1966 i Umeå församling, Västerbottens län.
född 17 april 1968 i Umeå församling,
Västerbottens län.
Bilaga 5 till tabell VII 3 - 4
103
Bilaga 5 till tabell VII: 3 - 4
( Referens, sidorna 91 - 94 )
Tabellen reviderad år 1990.
Josefina ( Fia) Sjöström, född 3 oktober 1887, död 16 november
1919. Gift med Adolf Edlund, född 20 juli 1881, död 9 maj 1959.
Barn: 1 - 4
Julia Edlund,
född 3 augusti 1909, död 26 juni 1979.
1.
Gift 25 mars 1930 med kamrer Erik Adam Thegenholm, född 29
november 1907.
Intressen: Bordtennis, bridge och
schack.
Adress: Edelundavägen 5, 162 40
Vällingby. Tel 08 - 898582.
Barn: a - c
Erik Gunnar Thegenholm, född 24 juni 1930.
a.
Ingeniör 1952. Anställd 1953 vid
Texa-co Oil AB. Utbildning vid moderbolaget i USA. 1981 chef där för driftverksamheten, logistik, planering och
ordercentral. Medlem av styrelserna
för Oljebranschens tre gemensamma
lagringsbolag. Medlem av driftkommittén inom Svenska Petroleum Institutet.
Gift 12 april 1952 med Maj Linnea Blomberg, född 22 mars 1931.
Kassörska. Björnbodahallen i
Kälvesta, Vällingby.
Adress: Brunnkullegränd 10, 162 45
Vällingby. Tel 08 - 383613.
Bilaga 5 till tabell VII 3 - 4
104
Barn:
Ann Margaretha Thegenholm, född 15 oktober 1952 i Hallstahammars församling, Västmanlands
län.
Chefssekreterare. Prime Computer
Scandinavia AB, Kista.
Gift 12 juni 1976 med ingeniören Alfred Straka, född 25 mars
1943 i Kuneschhau. Tjeckoslovakien.
Försäljningschef för metallavdelningen i Degussa Norden AB. Täby.
Son till Anton Gombaschek, född
21 oktober 1916, och hans hustru
Elisabeth Straka, född 29 oktober
1914.
Adress: Krypljungsgränd 2, 162 43
Vällingby. Tel 08 - 897392.
Barn:
Therese Margaretha Elisabeth Straka, född 10 december 1976 i
Vällingby församling, Stockholm.
Stockholms län.
Hans - Olof Thegenholm, född 15 januari 1936.
b.
Ingeniörsbefattning vid Institutionen
för uppvärmnings- och ventilations teknik, Kungl. Tekniska Högskolan,
Stockholm.
Gift 1 februari 1958 med barnsköterskan Ylva Persson, född 8
mars 1938.
Bilaga 5 till tabell VII 3 - 4
105
Adress: Gränsvägen 32, 163 52
Spånga. Tel 08 - 364184.
Barn: ta - tc
Bengt Erik Thegenholm,
ta.
31 juli 1958 i Matteus församling,
Stockholm.
Tjänsteman vid ekonomiavdelningen, Stockholms Läns Lokaltrafik ( SL ).
Gift 9 september 1982 med sjukvårdsbiträdet Imali Karunatilleke,
född 25 december1959 i Colombo,
Sri Lanka.
Dotter till Ivor Karunatilleke och hans
hustru Marilon Wjetilleke.
Adress: Stamdikesvägen 24, 162 24
Vällingby. Tel 08 -367483.
Barn:
Johan Kristoffer Thegenholm, född 26 mars 1985 i Huddinge
församling, Stockholm. Stockholms
län.
Erik Nicklas Thegenholm, född 20 september 1989 i Vällingby
församling, Stockholm. Stockholms
län.
Kurt Olof Thegenholm,
född 11 juni 1961 i Matteus församtb.
ling, Stockholm.
Gerd Christina Thegenholm, född 8 juli 1968 i Spånga församtc.
ling, Stockholm.
Ulla Margareta Thegenholm, född 31 januari 1941.
c.
Försäkringstjänsteman i Stockholms Läns Allmänna Försäkrings kassa, Järfälla.
Bilaga 5 till tabell VII 3 - 4
106
Gift 26 november 1960 med ingeniören Lennart Stålhandske,
född 31 oktober 1939.
Byggnadsingeniör vid Skanska AB,
Stockholm.
Adress: Fallskärmsvägen 3, 175 63
Järfälla. Tel 08 - 364573.
Barn: sa - sb
Jeanette Margareta Stålhandske, född 23 april 1961 i Farsta försa.
samling, Stockholm. Stockholms län.
Sjuksköterska vid neurokirurgiska
avdelningen, Karolinska Sjukhuset,
Solna.
Gift 27 december 1989 med ingeniör Bo Tomas Josefsson, född
23 juli 1959 i Hässelby församling,
Stockholm. Stockholms län.
Systemingeniör vid Ericsson Tele Com
AB, Stockholm.
Son till Yngve Josefsson, född 27
september 1932, och hans hustru
Birgitta Andersson, född 27 juli 1934.
Adress: Engelbreksvägen 16 B,
175 31 Järfälla. Tel 0758 - 38993.
Barn:
Malin Katarina Josefsson, född 23 april 1988 i Järfälla församling, Stockholms län.
Charlotte Katarina Stålhandske, född 27 januari 1965 i Järfälla
sb.
samling, Stockholm. Stockholms län.
Bilaga 5 till tabell VII 3 - 4
107
Märta Ingeborg Edlund,
född 5 oktober 1910, död 8 april 1988.
2.
Gift 26 oktober 1935 med Olov Kondrad Berglund, född 14 november 1903, död 16 augusti 1970.
Barn: a - b
Gudrun Berglund,
född 19 juli 1937 i Själevads försama.
ling, Västernorrlands län.
Gift 6 juli 1937 med Jan Sköld, född 5 september 1939 i Umeå
samling, Västerbottens län.
Adress: Furuvägen 8, 910 36
Sävar. Tel 090 - 50688.
Barn:
Katarina Sköld,
Elisabet Sköld,
född 29 augusti 1964 i Tegs församling, Västerbottens län.
född 10 februari 1972 i Tegs församling, Västerbottens län.
Marie Berglund,
född 22 april 1943 i Själevads församb.
ling, Västerbottens län.
Gift 18 februari 1969 med Åke Olofsson, född 16 februari 1944 i
Umeå församling, Västerbottens län.
Adress: Skolgatan 69 B, 902 46
Umeå. Tel 090 - 126288.
Barn:
Henrik Olofsson,
född 7 maj 1970 i Umeå församling,
Västerbottens län.
Lars - Olof Berglund,
född 20 juni 1946 i Själevads församc.
ling, Västernorrlands län.
Gift 7 april 1972 med Barbro Häggström, född 25 april 1947 i Själevads församling, Västernorrlands
län.
Bilaga 5 till tabell VII 3 - 4
108
Adress: Hammarvägen 19 B, 892 00
Domsjö. Tel 0660 - 48620.
Barn:
Anders Berglund,
Svea Maria Edlund,
3.
född 21 mars 1973 i Själevads församling, Västernorrlands län.
född 9 januari 1913, död 11 november
1930. Ogift.
Greta Edlund,
född 22 juni 1915, död 10 juni 1985.
4.
Gift 30 april 1939 med Kjell Erik Arnström, född 10 februari 1913.
Adress: Överfälle, 890 31
Arnäsvall. Tel 0660 - 60134.
Barn:
Ingeborg Arnström,
född 7 december 1946 i Örnsköldsviks
församling, Västernorrlands län.
Gift 4 januari 1969 med Assar Sundström, född 11 september
1945 i Gideå församling, Västernorrlands län.
Adress: Hallbacken 6, 892 00
Domsjö. Tel 0660 - 50665
Barn:
Annika Sundström,
Ulrika Sundström,
född 3 november 1970 i Danderyds
församling, Stockholms län.
född 6 september 1972 i Danderyds
församling, Stockholms län.
Bilaga 7 och 8 till tabell VII 3 - 4
109
Bilaga 7 till tabell VII: 3 - 4 ( Referens, sidan 96 i släktboken )
Tabellen reviderad 1990.
Ester Elisabeth Sjöström, född 18 november 1894, död 11 juni
1980.
Bilaga 8 till tabell VII: 3 - 4 (Referens, se sidorna 97 och 98
Tabellen reviderad 1990.
i släktboken)
Selma Lovisa Sjöström,
född 23 oktober 1896 på Norrbyskär,
Nordmalings församling. Döpt 2 november 1896 av komministern
Axel Ohlsson. Död 27 juli 1993
Faddrar:
E. Söderström
Jon Söderholm
Margareta Forsgren
Gift 24 juni 1916 med köpmannen Otto Häggström, född 9 december 1895, död 13 februari 1934.
Adress: Storgatan 22 C, 902 44
Umeå. Tel 090 - 114164.
Barn: 1 - 2
Bengt Enar Häggström,
född 1 september 1916. Död 6 maj
1.
1993
Gift 21 oktober 1944 med Alice Ohlsson, född 24 mars 1920.
Död 6 december 1993
Adress: Sandgatan 19, 761 51
Norrtälje. Tel 0176 - 23335.
Barn: a - b
Kerstin Elisabeth Häggström, född 2 juni 1948.
a.
Gift 30 november 1974 med Bert Hugo Fornemyr, född 29 augusti
1945.
Äktenskapet upplöst 1989.
Bilaga 7 och 8 till tabell VII 3 - 4
110
Adress: Kummingatan 33 B, 754 48
Uppsala. Tel 018 - 251543.
Barn:
Susanne Elisabeth Fornemyr, född 16 mars 1975 i Österåkers församling, Stockholm län. Landskap
Uppland.
Bengt Anders Häggström, född 18 mars 1951.
b.
Poduktchef för Grafiska Sektorn
Samhall AVEBE, Stockholm.
Sedan 1991 annonschef för Norrtälje Tidning AB, Norrtälje.
Gift 25 september 1976 med Karin Anita Sundström, född 6
februari 1955.
Adress: Pl 2015. 760 15 Gräddö.
Tel 0176 - 48084.
Barn:
Linda Catrin Häggström,
John Viktor Häggström,
född 13 oktober 1979 i Njurunda
församling, Västernorrlands län.
Landskap Ångermanland.
född 8 augusti 1983 i Umeå församling, Västerbottens län.
Landskap Västerbotten.
Lars Otto Arne Häggström, född 11 oktober 1921.
2.
Gift 11 november 1950 med Erna Viktoria Andersson, född 15
september 1927.
Adress: Staketgatan 3, 803 24
Gävle. Tel 026 - 122433.
Bilaga 7 och 8 till tabell VII 3 - 4
Barn: a - b
Lars Arne Häggström,
a.
111
född 19 maj 1951.
Juris kandidatexamen 1976 vid Stockholms Universitet. 1976 - 1979 tingstjänstgöring vid Stockholms Tingsrätt
och Överåklagarmyndigheten i Stockholm. 1979 - 1980 domarutbildning
vid Hovrätten för Övre Norrland i
Umeå. 1981 - 1984 förbundsjurist vid
LO - förbundens Rättsskydd AB i
Stockholm. 1984 - 1986 advokat vid
Advokatfirman Fritz Engström AB i
Stockholm. Sedan 1986 advokat och
delägare i Lindbergs Advokatbyrå i
Gävle.
Gift 2 oktober 1976 med Elisabeth ( Lisa ) Gun Ilse Larsson, född
3 maj 1952.
Sjuksköterskeexamen 1975, Sofiahemmets Sjuksköterskeskola. Tjänstgjort vid Roslagstulls sjukhus 1975 1976. Vid Serafimerlasrettet 1976 1978. Barnmorskeutbildning vid Årstavikens barnmorskeskola, Stockholm,
1978. Vid Umeå vårdcentral 1978 1980. Vid Södersjukhuset, Stockholm,
1980 - 1986. Sedan 1986 barnmorska
vid Gävle länssjukhus.
Adress: Klasbärsvägen 12, 803 36
Gävle. Tel 026 - 125392.
Barn:
Olle Häggström,
född 18 juni 1981 i Högalids församling, Stockholm. Stockholms län.
Bilaga 7 och 8 till tabell VII 3 - 4
Anna Häggström,
Erik Häggström,
Ann Birgitta Häggström,
b.
112
född 29 november 1982, St Eriks församling, Stockholm. Stockholms län.
född 8 juli 1988 i Maria församling,
Gävleborgs län.
född 13 november 1953.
Socionomexamen 1976 vid Socialhögskolan i Umeå. Kurator vid Institutionen för obstetrik och gynekologi, Regionsjukhuset, Umeå. Doktor i medicinsk vetenskap ( Dr Med Sci ) vid
Umeå Universitet, 1985. Avhandlingens titel: Psychological and social
aspects of tubal infertility -- a longitudinal study of infertile women and their
men. New Serie No 152.
Gift 16 september 1978 med docenten, medicine doktor Othon
Lalos, född 4 augusti 1940 i
Thessaloniki, Grekland.
Läkarexamen 1965 vid Medicinska
Högskolan i Thessaloniki, Grekland.
Svensk läkarlegitimation, 1970. Överläkare vid Institutionen för obstetrik
och gynekologi vid Regionsjukhuset
i Umeå. Medicine doktor vid Umeå
Universitet, 1978, och docent vid dess
medicinska fakultet, 1986.
Avhandlingens titel: The response to
mechanical distension of the non pregnent human uterus in vivo.
New Series No 37.
Erhållit Gemzellska hederspriset för
en ny operationsmetod, 1990.
Bilaga 7 och 8 till tabell VII 3 - 4
113
Son till Athanasios Lalos, född 1907,
och hans hustru Dora Havou, född
1910. Thessaloniki, Grekland.
Adress: Cirkelgatan 31, 902 54
Umeå. Tel 090 - 123837.
Barn:
Dora Maria Viktoria Lalos, född 8 december 1978 i Umeå församling. Västerbottens län.
Roula Sofia Magdalena Lalos, född 28 juni 1982 i Umeå församling, Västerbottens län.
Kristina Helena Elisabeth Lalos, född 16 februari 1987 i Umeå församling, Västerbottens län.
Bilaga 1 till tabell VIII 1 - 2
114
Bilaga 1 till tabell VIII: 1 - 2 ( Referens, se sidorna 102 - 104
Bilagan reviderad år 1990.
i släktboken )
Bertil Forsslund,
född 25 oktober 1908. Död 4 juli 1976.
Döpt 1 november 1908 av brukspredikanten Klas Sundelin.
Faddrar:
Jonas Sjöström och h.
Oscar Sjöström
Ferdinand Forsslund
Josefina Sjöström
Andreas Forsslund
och Hedvig Tiger
Bilaga 1 till tabell VII: 3 - 4.
Bilaga 3 tlll tabell VII: 3 - 4.
Tabell VII: 1 - 2. B.
Bilaga 5 till tabell VII: 3 - 4.
Tabell VII: 1 - 2. 1.
Gift 30 maj 1936 med rådhuskanslisten Göta Elisabet ( Lisa )
Johansson, född 26 november 1909.
Adress: Blomstigen 5, 812 00
Storvik. Tel 0290 - 10378.
Barn: 1 - 3
Annika Forsslund,
1.
född 24 september 1938 i Ovansjö församling, Gävleborgs län. Döpt på Akademiska sjukhuset, Uppsala, 29 september 1938 av sjukhuspredikant Ragnar A. Fredriksson.
Legitimerad psykolog, 1979. Legitimerad psykoterapeut, 1989. Anställd
sedan 1981 vid sektor Bromma - Ekerös psykiatriska öppenvårdsmottagning. Projektledare inom Stockholms
läns landsting.
Gift 6 april 1963 med filosofie doktorn Robert Jörgen Öhman,
född 22 juli 1938.
Verkställande direktör vid Syva Scandinavia Syntex Diagnostics AB.
Bilaga 1 till tabell VIII 1 - 2
115
Adress: O - A vägen 15, 115 70
Ekerö. Tel 0756 - 32652.
Barn: a - b
Erik Jörgen Öhman,
a.
född 7 september 1964 i Uppsala
domkyrkoförsamling, Uppsala län.
Studerar teknisk fysik med elektronic
vid Linköpings tekniska högskola.
Intressen: musik, litteratur, volley-boll
dans.
Adress: Björnkärrsgatan 1. 582 51
Linköping. Tel 013 - 174441.
Mats Robert Öhman,
b.
född 1 augusti 1968 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län.
Bankaspirant. Studerar vid Stockholms
Universitet.
Intressen: Basket-ball, fotografering
och musik.
Staffan Fredrik Bertilsson Forsslund, född 21 juli 1941 i Ovansjö
2.
församling, Gävleborgs län. Döpt på
Akademiska sjukhuset 31 juli 1941 av
vice sjukhuspredikant G. Unestam.
Transportmästare vid Hofors IBC:s
skogsavdelning, 1970 - 1987. Avdelningschef därstädes, 1988. Verkställande direktör för Åkeriskog, Sandviken, 1990.
Bilaga 1 till tabell VIII 1 - 2
116
Intressen förutom barn och arbetet:
Jakt, hundar och friluftsliv.
Gift 17 juni 1967 med förskolläraren Kerstin Ingegärd Widén, född
15 april 1942.
Tjänstgör vid Storviks förskola sedan
1972.
Intressen förutom hem och barn:
Friluftsliv.
Adress: Centralvägen 26, 812 00
Storvik. Tel 0290 - 11536.
Barn: a - b
Martin Fredrik Forsslund,
a.
född 17 februari 1973 i Ovansjö församling, Gävleborgs län.
Studier på 4 - årig teknisk linje vid
Bessemergymnasiet i Sandviken.
Intressen: Datorer, orientering och
skidåkning.
Johan Gustav Forsslund,
b.
född 1 december 1976, Ovansjö församling, Gävleborgs län.
Studier vid Storviks högstadieskola.
Intressen: Djur, motorer, orientering
och skidåkning.
Mats Johan Bertilsson Forsslund, född 22 juni 1944. Döpt 16 juli
3.
1944 av kyrkoherde Harald Nyström.
Död 25 november 1972.
Bilaga 2 till tabell VIII 1 - 2
117
Bilaga 2 till tabellen VIII: 1 - 2 ( Referens, se sidorna 105 - 107
Tabellen reviderad 1990.
i släktboken )
Greta Magdalena Forsslund, född 10 november 1911, död 11 juni
1975.
Sekreterare hos landshövding Gustaf
Rosén i Umeå. TV har visat en film om
Rosén benämnd "På Hövdingens Tid".
I denna film ser man Greta överräckande en handling till landshövdingen, som sitter vid sitt skrivbord.
Gift 23 juni 1939 med avdelningsdirektören i Kungl. Generaltullstyrelsen Bror Gösta Dahlström, född
26 juli 1909, död 7 januari 1977.
Barn: 1 - 2
Karin Birgitta ( Bitte ) Dahlström, född 4 februari 1941,
1.
Sjukhustandläkare vid Bodens
centralasarett sedan 1974.
Flitigt anlitad föredragshållare,
och utgivit skrifter och undervisningsmaterial i olika odontologiska ämnen
inom sjukhus- och handikapsvård.
Sedan 1987 ordförande i Nordisk
Förening för Handikapptandvård Svenska sektionen.
Intressen: Amatörteater och konst.
Gift 5 juni 1964 med övertandläkaren Knut Göran Ahlborg, född
18 maj 1941.
Klinikchef för oralkirurgiska kliniken
vid Bodens centrallasarett sedan 1983.
Skrifter inom oralkirurgi och käkanomali (ortognat) kirurgi. Sedan 1988
Bilaga 2 till tabell VIII 1 - 2
118
ordförande i Svensk Oralkirurgisk
Förening. Ordförande 1981 - 1888 i
Norra Regionföreningen av Sveriges
Tandläkarförbund. Sedan 1990 styrelseledamot i Sveriges Tjänstetandläkarförening och Svenska Oralmedicinska Sällskapet.
Intressen: Amatörteater, matlagning.
Adress: Domarvägen 2, 961 40
Boden. Tel 0921 - 10776
Barn: a - d
Henrik Göran Ahlborg,
a.
född 11 februari 1966 i Råsunda församling, Solna, Stockholms län.
Studentexamen 1985 i Björknässkolan, Boden. Medicine kandidat
1990 vid Karolinska Institutets Medicinska fakultet, Solna.
Intressen: Handboll, golf, musik.
Malin Ulrika Ahlborg,
b.
född 18 juli 1968 i Storfors församling,
Värmlands län.
Studentexamen 1987 i Björknässkolan, Boden. Odontologie kandidat 1990 vid Karolinska Institutets
Odontologiska fakultet, Solna.
Intressen: Motionsidrott, sömnad.
Maria ( Mia ) Kristin Ahlborg, född 8 februari 1972 i Överluleå förc.
samling, Norrbottens län.
Bilaga 2 till tabell VIII 1 - 2
119
Studier vid Björknässkolans gymnasium, Boden.
Intressen: Skidåkning.
Lotta Karin Magdalena Ahlborg, född 25 juli 1975 i Överluleå förd.
samling, Norrbottens län.
Fadder: Madeleine Forsslund.
Studier vid Sandensskolans
högstadium, Boden.
Intressen: Musik och handboll.
Anders Gösta Dahlström, född 28 september 1944, död 10
2.
september 1969.
Bilaga 3 till tabell VIII 1 - 2
120
Bilaga 3 till tabell VIII: 1 - 2 ( Referens, se sidorna 108 -110
Tabellen reviderad år 1990.
i släktboken )
Ingeborg Forsslund,
född 21 maj 1918. Död 30 april 1994
Gift 12 februari 1939 med distriktsläkaren Bengt Lennart Bjerner,
född 22 mars 1917.
Adress: Ängsåsvägen 7, 795 00
Rättvik. Tel 0248 - 11405.
Barn: 1 - 4
Bo Lennart Bjerner,
1.
född 20 september 1939.
Gift 2 gånger.
Övertandläkare vid Avdelningen för
Samhälls - Odontologi. Tandhälsovården, Manhem, Falun.
Gift första gången 1961 med Antje Rose - Marie Frankel, född 5
december 1940. Äktenskapet upplöst
26 september 1967.
Barn: a - b
Lise - Lotte Bosdotter Bjerner, född 26 juli 1963 i Johannes föra.
samling, Malmö, Malmöhus län.
Studentexamen 1981. Socionomexamen 1987.
Sammanboende sedan 1986 med Hans Krister Berdén, född 15
juni,1962 i Kirsebergs församling, Malmö.
Specialtekniker.
Son till Nils Göran Lundgren, född 28
december 1940, och hans hustru
Gunilla Sara Herman, född 28 januari
1942.
Bilaga 3 till tabell VIII 1 - 2
121
Adress: Slättängsgatan 29 A. 234 00
Lomma. Tel 040 - 413272
Barn:
Kim Simone Bjerner,
född 26 april 1989 i Lunds Domkyrkoförsamling.
Gift andra gången 9 mars 1968 med apotekschefen Birgit Ebba
Glassér, född Müllern, född 31 augusti
1931.
Apotekschef för Apoteket Kronan
i Rättvik.
Adress: Kvarngatan 54, 795 00
Rättvik.Tel 0248 - 11609.
Barn i Birgits tidigare äktenskap:
Ann Charlotte Glassér, född 24 mars 1962 i Rättviks församling,
Kopparbergs län.
Studentexamen,1982. Civilekonom,
DHS, Diplomerad Handelshögskolan,
1988. Stockholm. Reservofficer. Kapten, i Svenska Flygvapnet.
Adress: Sjöbjörnsvägen 52. 117 47
Stockholm. Tel 08 - 184210.
Eva Catharina Glassér - Bjerner, född 16 februari 1964 i Rättviks
församling, Kopparbergs län.
Studentexamen, 1989. Slalomåkare.
Svensk mästare 3 gånger. Segrare
i Europa - Cupens Slalom, 1988.
World Pro Champion, 1989.
Bilaga 3 till tabell VIII 1 - 2
122
Adress: Knihsgatan 33 B. 795 00
Rättvik. Tel 0248 - 12912.
Hans Fredrik Bosson Bjerner, född 29 juni 1971 i Rättviks församb.
ling, Kopparbergs län.
Studier vid S:t Mikaelsskolans gymnasium, Mora.
Inga Kristina Bjerner,
2.
född 15 juli 1943.
Sjuksköterska vid Barnkliniken, Falu
lasarett. Tjänstgör på den neonatala
intensivvårdsavdelningen.
Gift 21 juli 1962 med kontraktsprosten Anders Åkerlund, född 25
maj 1940.
Kyrkoherde 1974 - 1978 i Bjursås församling i Västerås stift. Präst i Kapstaden, 1978 - 1980. Domkyrkokomminister i Västerås, 1980 - 1983. Sedan
1983 kyrkoherde och kontraktsprost i
Stora Tuna församling.
Adress: Prostgården St. Tuna. 781 96
Borlänge. Tel 0243 - 39779
Barn: a - e
Karin Sara Åkerlund,
a.
född 11 september 1963 i Rättviks församling, Kopparbergs län.
Läkarexamen vid Karolinska Institutets medicinska fakultet, 1988, Solna.
Underläkare sedan 1989 vid Barnkliniken, St Görans sjukhus, Stockholm.
Bilaga 3 till tabell VIII 1 - 2
123
Adress: Nytorgsgatan 33, 4 tr.116 40
Stockholm. Tel 08 - 445925.
Anders Johan Åkerlund,
b.
Per Åkerlund,
c.
Anna Upendo Åkerlund,
d.
född 2 februari 1965 i Rättviks församling, Kopparbergs län. Död 16 maj
1986.
född 13 mars 1970 i Bukoba,
Tanzania. Död samma dag.
född 30 april 1971 i Karragwe,
Tanzania.
Studentexamen 1989. Teologie
studerande vid Uppsala Universitet.
Adress: Kantorsgatan 10. 754 24
Uppsala. Tel 018 - 243124.
Anders David Åkerlund,
e.
född 29 augusti 1973 i Rättviks församling, Kopparbergs län.
Studier vid Hagaskolans gymnasium
i Borlänge.
Ewa Maria Bjerner,
3.
född 24 november 1945.
Sjukgymnast i Stockholm, 1967.
Distriktssjukgymnast vid Dalby vårdcentral.
Gift 5 januari 1966 med professorn Anders Liljas, född 9 maj
1939.
Docent i molekylärbiologi i Uppsala
1971 - 1988. Sedan 1988 professor i
molekylär biofysik vid Lunds Universitet .
Bilaga 3 till tabell VIII 1 - 2
124
Adress: Öståkravägen 59,
240 17 Södra Sandby.
Tel 046 - 58986.
Barn: a - d
Bengt Daniel Liljas,
a.
län.
född 23 oktober 1968 i Helga Trefaldighets församling i Uppsala. Uppsala
Studerar ekonomi vid Umeå Universitet.
Adress: Stipendiegränd 2 G.
902 40 Umeå.Tel 090 - 193819.
Maria Liljas,
b.
född 13 april 1970 i Helga Trefaldighets församling i Uppsala. Uppsala
län.
Studentexamen 1989. Studier i musiklinjen vid Ingesunds folkhögskola,
Arvika.
Staffan Liljas,
c.
född 26 november 1973 i Helga Trefaldighets församling i Uppsala. Uppsala
län.
Studerar vid Katedralskolans gymnasium i Lund.
Per Anders Liljas,
d.
född 7 maj 1982 i Helga Trefaldighets
församling i Uppsala. Uppsala län.
Son och dotter ( tvillingar ), född 31 oktober 1948 i Mora försam4.
ling. Döda samma dag.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
125
Bilaga 4 till tabell VIII: 1 - 2
( Referens, sidan 111 - 112
Tabellen är rediverad 1990.
i släktboken )
Made Maj - Britt Forsslund, född 1 april 1921.
Kontorsföreståndare vid Första
Sparbanken i Stockholm, kontoret
i Västertorp,1968 - 1971 och kamrer
1971- 1977 vid kontoret i Årsta.
Sedan 7 december 1984 lägenhet på
Gran Canaria med adress; Edificio
Puerto - Chico, nr 25. Calle Las
Tabaibas no 6. 351 00 San Agustín.
Gran Canaria. Spanien.
Tel 00934 - 28 767268.
Har residencia på Gran Canaria
sedan 1986.
Gift 8 april 1944 i Stefanskyrkan, Stockholm, med redaktören
och författaren Hilding Pawlo - Rosenberg, född (tvilling) 25 december
1917 i Wimbledon, Surray, England.
Död i Täby 31 juli 1989.
Journalist i Idrottsbladet och Stockholms - Tidningen. Copy writer i W.
Beckman Prop, AB Ervaco och Copychef i Svenska Telegrambyrån i Göteborg, NKI - skolan i Malmö och Ted
Bates. Copy Director i Svenska Telegrambyrån i Stockholm.
Författat radiodramatik, sagoböcker,
diktsamlingar. Exempel på de senare
är: "Ge oss de seende", 1952.
"Vulkansömnen", 1979.
"Gå in i sin självbild", 1983.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
126
Son till Georg Paul Pawlo - Rosenberg, Dr- ingeniör och operasångare,
London. Född 1 januari 1887 i Åbo,
Finland, död 17 maj 1920, och hans
hustru Eva Abramson, född 12 mars
1893, död 13 maj 1978. Grundare och
mångårig ordförande och hedersordförande i Svenska Sång - och Talpedagogförbundet. Lärare i sång vid Kungl.
Dramatiska Teatern, Stockholm.
Adress: Byvägen 134, 183 39 Täby.
Tel 08 - 7685641.
Barn: 1 - 3
Madeleine Pawlo, ( tvilling ) född 5 december 1944, på St Eriks
1.
sjukhus, Stockholm, i Essinge församling, Stockholm. Stockholms län.
Banktjänsteman i Skandinviska
Enskilda Banken sedan 1979.
Gift 27 augusti 1965 med Erling Hugo Wilhelm Rausti, född 6
mars 1938 i Östra Broby församling,
Kristianstads län. Landskap Skåne.
Äktenskapet upplöst 1979.
Madeleine återtog 1980 sin mors
flicknamn Forsslund.
Adress: Ribbings väg 79.
191 52 Sollentuna.
Tel 08 - 353919.
Barn: a - b
Eva Madeleine Forsslund, född 16 augusti 1966, på Södra BB,
a.
Stockholm, i Hägerstens församling,
b.
Stockholm. Stockholms län.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
127
Studentexamen vid Danderyds gymnasium, 1984. Vikariat på flygfrakt vid
Scandinavian Airlines System AB, anställd september 1984 vid Linjeflyg AB
som trafikassistent, flygvärdinna vid
samma bolag 1990.
Intressen: Resor, golf, skidåkning,
språk och musik.
Sambo sedan 1986 och sedan 1990 förlovad med ingeniören
och trafikpiloten Dan Olof Nilsson,
född 24 april 1963, på Sabbatsbergs
sjukhus, i Oscars församling, Stockholm. Stockholms län.
Graduation från Carnegie Highschool,
Oklahoma, USA, 1981. Gymnasieingeniör vid Tycho Brahegymnasiet
i Hälsingborg, 1984. Trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed med examen
1989.
Intressen: Resor, golf, skidåkning och
segling.
Son till civilekonomen Bo Lennart
Nilsson, född 26 juli 1936, och hans
hustru Bodil Siv Inga-Lill Bertz, född
26 augusti 1940. Hälsingborg.
Se familjens släkttavlor.
Adress: Lövstavägen 86, 1 tr.
194 42 Upplands- Väsby.
Tel 0760 - 30552.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
128
Anna Camilla Forsslund, född 9 mars 1973, på Sabbatbergs sjukb.
hus i Stockholm, i Värmdö församling,
Stockholm län.
Studier vid Stockholms Musikgymnasium.
Intressen: Musik, sång
och språk.
Ann Eva Pawlo, född ( tvilling ) 5 december 1944, på St Eriks
2.
sjukhus i Stockholm, i Essinge församling, Stockholm. Stockholms län.
Banktjänsteman i Skandinaviska
Enskilda Banken sedan 1964 och
kamrer därstädes 1988.
Gift 12 juni 1971 med bankdirektören Fred Torbjörn Lindberg,
född 9 mars 1940 i Solna församling.
Stockholm län.
Bankkamrer 1967 vid Skandinaviska
Enskilda Banken, Stockholm. Bankdirektör därstädes 1984. Styrelseledamot i Svensk Fastighetskredit AB.
Adress: Törnskogsvägen 2 A,
191 54 Sollentuna.
Tel 08 - 358099.
Barn: a - b
Johan Fredrik Lindberg,
a.
född 7 maj 1973, på Karolinska
sjukhuset i Solna, i Sollentuna
församling, Stockholms län.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
129
Faddrar:
Gudrun och Georg Pawlo
Studier vid Rudbecksgymnasiet.
Intressen: Musik och sport.
Maria Kristina Lindberg,
b.
född 12 december 1975 på Danderyds sjukhus i Danderyd, i Sollentuna
församling. Stockholms län.
Fadder:
Madeleine Forsslund
Studier vid Häggviksskolan och dess
musikklass.
Intressen: Musik och sport.
Georg Pawlo, född 5 november 1947, på St Eriks sjukhus i Stock2.
holm, i Essinge församling, Stock3.
holm. Stockholms län. Död 31 mars
1980. Gravsatt 17 april 1980 på Silverdalens kyrkogård, Sollentuna.
Gift 24 mars 1970 med Gudrun Vilma Eklund, född 21 maj 1947.
Äktenskapet upplöst 1979.
Barn:
Mikael Pawlo, född 13 oktober 1973, på Löwenströmska sjukhuset, Upplands - Väsby. Sollentuna
församling. Stockholms län.
Studier vid Rudbecksgymnasiet,
Sollentuna.
Adress: Gärdstugevägen 10, 191 51
Sollentuna. Tel 08 - 965650.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
130
Tabell IX : 1 - 2
( Referens, sidan 113 - 117 i släktboken )
Tabellen är reviderad år 1990.
Docenten och övertandläkaren Gösta Forsslund, född 20 april 1916 i
Håknäs, Nordmalings församling, Västerbottens län. Landskap
Ångermanland. Luleå stift. Döpt 2 maj 1916 av komminister P.
Gidlund, Nordmalings församling.
Studentexamen i Umeå 1936. Odontologie kandidat 1937. Tandläkarexamen vid Tandläkarinstitutet i Stockholm, 1940. Odontolo-gie
doktor 1959. Docentkompetens i parodontologi 1961. Docent
i oralkirurgi 1962. Amanuens, assistent, avdelningstandläkare och
laborator under olika perioder vid Tandläkarhögskolan i Stockholm
1939 - 1954. Privatpraktiserande tandläkare i Stock-holm 1941 1974. Efter1954 som remissklinik för oralkirurgi och parodontologi.
Specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar 1953 och
i tandlossningssjukdomar 1962.
Sjukhustandläkare vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 1946 1959. Övertandläkare därstädes under tiden 1959 - 1981. För
tiden vid sjukhuset hänvisas till artikeln "Tandsjukvårdens utveckling. - Minnen från en 35 - årig tandläkarverksamhet" ingående i
den år 1990 utgivna minnesboken "Sabbatsbergs Sjukhus - 111 År",
med undertiteln "Sabbatsberg - hälsobrunn, värdshus, fattighus och
sjukhus". Ett storverk med en bred medicinhistoria.
Flera studieresor utomlands, särskilt i England. Idkat kursverksamhet för tandläkare i oralkirurgi. Hållit inom- och utomlands ett
antal föredrag och demonstrationer i oralkirurgiska och parodontologiska ämnen. Av Karolinska Institutet utsedd som föreläsare i
stomatologi för medicine kandidater i samband med kurser i öron-,
näs- och halssjukdomar vid Sabbatsbergs sjukhus. Av Nämnden för läkarnas vidareutbildning utsedd som
föreläsare i oralkirurgi och likaså för primärsjukvårdens personal
i medicin med särskild hänsyn till diabetes. Föreläst och
demonstrerat för sjukhusläkare i ämnet "Traumatologi och dess
oralkirurgiska behandling" och vidare tillsammans med
Radiumhemmets radiologer i "Oral onkologi och terapi" samt i
"Klinisk osteoradionekros och dess profylax".
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
131
Ett flertal år styrelseledamot i Sveriges Sjukhustandläkarförening och dess ordförande 1961 - 1964. Hedersledamot i före-ningen,
1980. Sammanställde 1989 - 1992 föreningens historia för åren 1941
- 1975, publiceras i två volymer innehållande 909 sidor genom
Svensk Oralkirurgisk Förenings försorg.
Medicinskt sakkunniguppdrag vid planeringen av Enskededa-lens
sjukhus och vid Sabbatsbergs sjukhus ombyggnad till
undervisningssjukhus.- Ledamot av stadsfullmäktige i Djursholm
samt dess drätselkammare m fl uppdrag. Nämndeman i Södra
Roslags häradsrätt, 1960 - 1962. Sekreterare och ordförande i
Djursholms folkpartiavdelning. Ledamot av kommittén för sammanläggning Djursholm - Stocksund, 1964, och ledamot av den
vidgade staden Djursholms "interimsdrätselkammare", 1967.
Skrivit ett 30 - tal vetenskapliga artiklar inom ämnesområdena
oralkirurgi och parodontologi. Doktorsavhandling: The structure and
function of the capillary system in the gingiva in man. Development
of a stereo - photogrammetric method and its application for study of
the subepithelial blood vessels in vivo. Acta Odontologica
Scandinavica. Vol 17. Suppl. 26. 1959.
Svenska Tandläkare - Sällskapets Pris för år 1960 som ett erkännande för gradual avhandling. Societas ARPA Internationalis
"Premier Prix Dr h c René Jaccard med medalj" i Wien, 1960. Den
15 maj 1981 Stockholms läns landstings guldklocka för "mångårigt
och värdefullt arbete i samhällets tjänst".
Intressen: Junior DM-mästare i Skidhoppning, 1930. Simhopp-ning,
raka hopp, senior DM-mästare 1931. Gymnastiktruppen,
Olympiaden i Berlin,Tyskland, 1936. Aktiv fritidsfiskare. Golf.
Beträffande släkten Forsslund. Se: Släktboken " Släkterna Forsslund - Sjöström" av Gösta Forsslund, Djursholm, 1977. Supple-ment
till boken av Gösta Forsslund, Täby, 1990.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
132
Gift 12 april 1941 i St Stefans kyrkan i Stockholm, Johannes församling, av komminister Torsten Folke
med laboratrisen Gunvor ( Gunne)
Maria Magareta Modig, född 24 september 1916 i Nyland, Ytterlännäs församling, Västernorrlands län. Landskap Ångermanland. Döpt 5 november 1916 av kyrkoherde Frans Blixt.
Faddrar:
Farmor Vendla Henrietta Modig,
född Amnéus
Fru Mathilda Nordqvist, född Modig
Fröken S. Nordqvist
Fröken Hedvig Ericsson
Fru Bolund
Normalskolekompetens från Umeå
Flickskola, 1935. Anställd som laboratris vid kliniken för obstetrik och bujatrik vid Kungl. Veterinärhögskolan i
Stockholm, 1937 - 1941.
Har därefter tagit hand om familjen,
släkt och övriga vänner. Har med sin
fantastiskt fina människosyn och fina
blick för vad som behöver göras i
livets olika skeden kunnat uppmuntra,
stödja och hjälpa personer i sin omgivning. För barn och barnbarn har hon
betytt oerhört mycket genom sitt
naturliga fina pedagogiska
förhållningssätt. Barnen har alltid känt
sig förstådda och betraktade som
jämlikar i umgänget med henne.
Mycket av den fina traditionen och
atmosfären från sitt familjehem har på
detta sätt överförts till kommande
generationer.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
133
Dotter till länsveterinären Johannes
Modig, Umeå, född 4 augusti 1883 i
Härnösands församling, död 11 september 1957 i Umeå, och hans hustru
sjuksköterskan vid Sabbatsbergs
sjukhus i Stockholm Alma Augusta
Ericsson, född 3 december 1883 i
Sävar församling, Västerbottens län,
död 16 juni 1963 i Umeå. Vigda 13
mars 1907. Begravda på Gamla Kyrkogården i Umeå.
Beträffande släkten Modig, se: "Anteckningar om släkten Modig från
Daretorp" av Sigrid Modig, född Söderström, Stockholm, 1972.
Boken "Släkten Modigs anor", första upplagan av Johan Lagerholm,
Stockholm, 1944, och andra upplagan av Naemi Modig, Härnösand,
1975. Upplagorna är bundna tillsammans i en bok; den finns i
Landsarkivet i Härnösand. Se vidare i släkt-boken "Släkten
Amnéus", tabellerna 33 och 51. "Naemi Modigs Samling" ( Enskilt
arkiv, sign. C: 425 ) finns i Landsarkivet och är inlämnat av Naemi
Modig och Gunvor Forsslund den 1 juni 1987.
I Landsarkivet finns även "AB Modigs Varuhus" ( sign. C: 411 ).
Beträffande släkten Ericsson se: "Släkterna Ericsson - Sandberg", år
1990, av Gunvor Forsslund, född Modig.
Förre rådmannen i Stockholm Karl Modigh har utfört en mycket bred
släktforskning, som omfattar en mängd släktgrenar: "Jon Modig och
hans släkt". Del I utkom 1938 och Del II 1940. Ett
exemplar av Del I och Del II förvaras av Berndt G. E. Modig,
Åkerbyvägen 84, 15 tr. 183 35 Täby. I innehållsförteckningen,
Del I, anges att från sidan 103 finns anteckningar rörande några
Modig/h/ släkter, som inte tillhöra Jon Modigs ättlingar. En sådan
släkt börjar med Sven Erlandsson och slutar med Johannes Mo-dig (
sid. 104 ). Föjande bör citeras: "Anders ( Andreas ) Svens-son
Modig, född 9/8 ( rätt datum /GF ) eller 9/11, 1762 i Törestorp,
Mon, död 4/4 ( skall vara 9/4 /GF ) 1829 såsom torpare i Svens-torp
trol. i Skaraborgs län...... Han lät värva sig såsom soldat vid Kungl.
Göta Livgarde, är upptagen i soldatrullan för regementet under
nummer 843. Han kallades även Anders Färme. Han erhöll avsked 1809 och begrovs i Törestorp, Mon, 17/4 1829. An-
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
134
ders Modig hade sex barn, däribland:
Lars Andersson Modig, född 30/12 1803 i Daretorp, död 23/3 1855.
Soldat, troligen vid Västgöta regemente och innehavare av
soldattorp. Gift med Maja Stina Svensdotter Blomquist, född i Daretorp, 1815. Barn bl.a. Carl Modig...... Son Johnnes Modig."
I Del II, sid. 40 och 41, finns släkten förtecknad från Sven Erlandssons sonson Lars Andersson Modig och dennes samtliga barn fram
till Carl Modig samt dennes barn och barnbarn till och med år 1939.
Uppgifterna har man erhållit av bland andra fru Gustafva Modig Elzén i Tidaholm. Fotostatkopior av ovanstående sidor finns hos
Gunvor Forsslund. I de tidigare ovanstående forskning-arna kan
Modigs släkt följas mer utförligt och längre tillbaka i ti-den men ett
par detaljer i de citerade avsnitten är tänkvärda.
Ur Sigrid Söderström - Modigs ( f. 1899, d. 1974 ) studier om
släkten Modig kan citeras: "Den soldat Anders Färme, som efterträdde Anders Modig på roten, är född i Wättäck år 1785 och skall
således icke förväxlas med Anders Svensson Modig".
Familjen först boende Blekingegatan
57 i Stockholm. Flyttade 1945 till Rügenvägen 13, Enskede, Stockholm.
År 1953 till Heimdalsvägen 16, Djursholm. 1978 till Skyttevägen 15, Stocksund, tillhörande Djursholms stad och
senare Danderyds kommun. År 1987
till HSB Storstugan, Åkerbyvägen 84,
9 trappor, Täby.
Har sedan 1968 lägenhet på Gran Canaria. Adr: Edificio Puerto Chico, nr
56.
Calle Las Tabaibas no 8. San
Agustín.Mas Palomas. Gran Canaria.
Spanien. Tel 00934 - 28 762065.
Fritidshus i Kungsbacken, Åkersberga,
Österåkers församling, 1942 - 1955.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
135
Sedan 1983 ett fritidshus i Halvars,
Hagge bruk, Smedjebackens kommun, Dalarna, med adress: Klubbvägen 10, 771 00 Ludvika.
Tel 0240 - 28214.
Gunne och Gösta företog i oktober 1976 en underbar släktresa
till USA och Canada. Härvid besöktes samtliga barn och deras
familjer till Herman Olsson ( tabell VI: 1 - 2, bilaga 3, F ). Ida
Sjöström - Perssons dotter Karin ( Carrie ) Aasterud med make Ole
och dottern Susan Calleri ( tabell VII: 3 - 4, bilaga 4 ) samt Kierstin
Ellingson. Samtliga barn och deras familjer till Anshelm Forsslund (
tabell VII: 1 - 2 , C ). Dessutom besöktes Gunnes släkting på sin
fars sida Asta Lindelöf-Fogelberg med make Eric. Adressen är 1533,
12th Avenue, Rockford. Illinois, z - 61108 USA. Astas farmor var
syster till Gunnes farfar.
Med barnen till Herman Olsson och Anshelm Forsslund sker en flitig
korrespondens och medlemmar ur dessa familjer har även besökt
Sverige. Detsamma gäller även en släkting till Gunne på sin fars
sida, Estelle Mae Art, född Wicklund, den 5 februari 1930 i Mason,
Wisconsin, USA. Estelles farmors far Anders Johan Blomberg var en
bror till Gunnes farfar Carl Modig. ( I stället för namnet Modig
förmådde prästen i Daretorps församling bröderna Anders Johan och
Alfred att anta namnet Blomberg, och brodern Sven August namnet
Blomquist efter moderns flicknamn ).
Estelle gifte sig 20 augusti 1949 med Harry Rex Art, född 29 juli
1925 och barnen är James Harry Art, född 25 maj 1950 och Carol
Lois Art, född 4 augusti 1954. Adressen är 9 Lenape Drive, R.D. 3.
Salem. New Jersey. z - 08079 USA. Tel. 0091 - 609 - 935 - 6213.
Adress: Åkerbyvägen 84, 9 tr. 183 35
Täby. Tel. 08 - 7687449.
Barn: 1 - 3.
Hans Gösta Forsslund född 23 mars 1942 ( Pro Patrias sjukhus ) i
1.
Katarina församling, Stockholm. Döpt i
Allhelgonakyrkan, Katarina församling
av kyrkoherde C. Edquist.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
136
Studentexamen vid Djursholms Samskola, 1963. Odontologie kandidat,
1964.Tandläkarexamen vid Tandlähögskolan i Stockholm,1968.
Specialisttandläkare i oralkirurgi, 1980.
Privatpraktik 1968 - 1974 med pappa
Gösta på Riddargatan 12 B, Stockholm.
Sjukhustandläkare vid Oralkirurgiska
kliniken, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm, 1974 - 1977.Assistenttandläkare
vid Oralkirurgiska kliniken, Danderyds
sjukhus, 1977.
Specialisttandläkare vid Danderyds
sjukhus 1981 - 1984. Sedan 1984
klinikchef och övertandläkare vid
Käkkirurgiska kliniken, Visby Lasarett.
Publicerat artiklar inom oralkirurgi.
Varit aktiv i daghemskampen och en
av de drivande i Täby föräldragrupp,
som kämpade för en bättre barnomsorg. Var en av de första männen,
som utnyttjade sin rätt till föräldraledighet för vård av barn, trots protest från
arbetsgivare etc. Hade en underbar tid
tillsammans med sonen Ola under
hans första 4 - 9 månader och senare
med sonen Jonas.
Gift 30 maj 1970 i Täby gamla kyrka med Titti Kerstin Margareta
Forssman, född 14 april 1949 ( Karlstads centrallasarett ) i Karlstads församling. Värmlands län.
Studentexamen 1968 vid Sundstagym-
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
137
nasiet, Karlstad. Resebyråtjänstemannautbildning i Stockholm och
anställd 1969 - 1970 vid HEB-Resor,
Stockholm. Studier i Undervisningsteknologi och pedagogik vid Stockholms Universitet. Filosofie kandidat,
1980. Därefter doktorand vid Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet. Samtidigt anställd som forskare på Utbildningsradion i Stockholm. Sändningsredaktör vid Kommittén för Television och Radio i
Utbildningen ( TRU ), 1970 - 1973.
Utvärderingsassistent 1973 - 1978.
Forskare vid Sveriges Utbildningsradio AB ( UR ), 1978 - 1988. Ansvarig för UR:s forskning och internationella forskningskontakter sedan 1989.
Utgivit en mängd vetenskapliga rapporter och populär - vetenskapliga
artiklar om massmedier och pedagogik. Föredrag inom- och utomlands
bl a för European Broadcasting Union
( EBU ).
Dotter till tandläkare Ingvar Torsten
Axel Forssman, Karlstad, född 5 februari 1915 i Tolfta församling, Uppsala
län, död 19 oktober 1984, och hans
hustru biblioteksassistenten Karin Majken Sofia Jansson, född 23 april
1919 i Vidön, Karlstads landsförsamling, Värmlands län.
Familjen först boende på Ekuddsvägen 3, Nacka, från 1970 på
Hästskovägen 22, Täby och
sedan1984 i Visby.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
138
Sedan 1988 fritidsställe med adress
Hide Hellvi, 621 00 Lärbo.
Tel. 0498 - 228320.
Adress: Södra Murgatan 47. 621 57.
Visby. Tel 0498 - 259984.
Barn: a - c
Annika Maria Sofia Forsslund, född 7 april 1972 ( Sabbatsbergs
a.
sjukhus ) i Täby församling, Stockholms län. Döpt 5 augusti1972 av
prosten Helmer Nilsson i Getebol,
Karlstads församling.
Under åren i Täby först fiol- sedan
violastudier. Gymnastik i TGF och
fotboll i IFK. Studerar vid Sävegymnasiet i Visby, och är representant i dess Elevråd.
Intressen: Film, musik,konst och utlandsresor. Har andra graderingen i
Shorinjikempo, som är en budoart.
Aktiv i Amnesty International.
Ola Johannes Forsslund, född 8 mars 1976 ( Danderyds Sjukb.
hus ) i Täby församling, Stockholm län.
Studier vid Solberga högstadieskola.
Intressen: Film, video, ljud produktion. Datateknik, ekonomi och tecknade serier.
Jonas Jesper Forsslund, född 24 augusti 1983 ( Danderyds sjukb.
hus ) i Täby församling, Stockholms
län.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
139
Intressen: Leksaks Lego-konstruktioner, läsa och räkna. Skolstart, 1990.
Gunnar Gösta Forsslund, född 21 maj 1944 ( St Eriks sjukhus ) i
2.
Katarina församling, Stockholm. Döpt
23 juli 1944 i Österåkers kyrka, Österåkers församling, Stockholms län, av
kyrkoherde Gunnar Sjöfors.
Studentexamen vid Beskowska skolan
i Stockholm, 1967. Juridiska studier
vid Stockholms Universitet 1968.
Handelsutbildning vid Stiftelsen
Mariannelundskolan, 1969. Anställd
som planerare vid Bilia AB, Stockholm, och senare vid AGB, Täby.
V D och ägare av Roslags-Näsby Buss
& Taxi AB. Medlem av Ordensällskapet W. F. Innehar KAK:s
guldmedalj.
Gift 30 juni 1973 i Resele Kyrka med Yvonne Barbro Strömkvist,
född ( tvilling ) 6 november 1950 i Resele församling, Västernorrlands län.
Döpt 27 mars 1951 i hemmet Norrtanflo, Resele församling, av kyrkoherde
Nils Arfors.
Fadder:
Tilda Åkerlund
Sjukvårdsbiträde vid Sofiahemmet
1969 - 1973. Undersköterskeexamen
vid Gubbängens Vårdgymnasium,
1988 - 1989. Från 1989 anställd vid
Täby sjukhus och därefter vid Danderyds sjukhus. Har utgivit en rådgivande skrift: "Senil demens",
januari 1989.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
140
Dotter till Knut Strömkvist, född 18 juli
1917 i Ramsele församling, och hans
hustru Essy Britta Matilda Nordström,
född 20 juni 1921 i Resele församling.
Bodde från 10 februari 1970 i HSB
Storstugan, Åkerbyvägen 94,16 tr.
Täby. Flyttade 4 maj 1972 till Ljungvägen 53, Vallentuna och 17 april
1979 till Riddarstigen 11, Täby.
Se släktbokens "Anmärkning", sidan
118 med titeln: "Ett exempel på vad
släktforskning kan uppdaga".
Adress: Riddarstigen 11. 183 30 Täby.
Tel 08 - 7588616. 08 - 7581275
Barn: a - b
Henrietta Barbro Forsslund, född 28 maj 1973 i Vallentuna föra.
samling, Stockholms län. Döpt 2 september 1973 i Vallentuna kyrka av
pastor Sven Servin.
Fadder:
Rigmor Strömkvist ( tvilling )
Studier vid Tibble gymnasium i Täby.
Intressen: Musik, segling, volleyboll
och det spanska spåket. Har 1989
tillsammans med Maria Gustafson
utgivit i skolan en artikel: "Utvecklingsstörningar hos barn".
Ann - Jeanette Barbro Forsslund, född 24 februari 1976 i Vallenb.
tuna församling, Stockholms
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
141
län. Döpt 2 maj 1976 i Vallentuna
kyrka av kyrkoherde emeritus Sigurd
Henriksson.
Fadder:
Anne - Marie Holmgren, född Forsslund.
Studier vid Näsbydalsskolans högstadium och dess speciella ämne: "Skapande verkstad" i Täby.
Intressen: Konst, popmusik, djur, sjöscouting och datorspel.
Anne - Marie Margareta Forsslund, född 16 september 1946
3.
( Södersjukhuset ) i Enskede församling, Stockholm. Döpt 25 december
1946 i Umeå stads kyrka av stiftsadjunkt Henrik Sandberg.
Studentexamen vid Djursholms Samskola, 1967. Skid-, skridsko-, simlärare
1968. Lågstadielärarexamen vid Karlstads lärarhögskola, 1969. Anställd i
Täby vid Viggbyskolan och Drakskeppsskolan, 1969 - 1973. I Djursholm vid Heimdalsskolan, 1973 - 1974,
Långängsskolan, 1976 - 1980, och
Heimdalsskolan sedan 1980. Är tillsynslärare vid skolan sedan 1988.
Arbetar som speciallärare på behandlingshemmet, Heimdalsgårdens integrerade skola. Skolan är ett behandlingshem för barn ( 7 - 12 år ) med tidiga sociala och emotionella störningar.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
142
Gått ett flertal kurser i specialpedagogik, utvecklingspsykologi, borderline,
agressivitet, mutism, incest, familjesystem etc. Handlagt studiedagar för lärare och elevvårdspersonal.
Styrelseledamot i Djursholms Allmänna Skridsko Klubb ( DASK ) och i Danderyds Konståknings Klubb ( DSKK ),
1983 - 1989. Sedan 1989 styrelseledamot i Djurgårdens IF´s Konståkningssektion ( DIF ) och likaså i Stockholms
Konståknings Förbund.
Intressen: Alla de intressen som
familjen i övrigt har, exempelvis
golf.
Gift 27 juni 1970 i Djursholms kapell av pastor Mats Alterman
med verkställande direktören Karl
Håkan Holmgren, född 31 maj 1946 i
Alnö församling, Västernorrlands län.
Döpt på Sundsvalls lasarett 4 juni
1946.
Ingeniörsexamen i Sundsvall, 1967.
Anställd som ritare av pappersmaskiner vid AB Karlstads Mekaniska
Verkstad, 1968 - 1970 och vid Jaako
Pöyry AB, Stockholm, 1970 - 1973
med ansvar för projekts- och planeringsarbetet av en ny pappersmaskin
till Tumba sedelpappersbruk, PM 2.
Pappersmaskinen levererades av
Voith - Dörries GmbH. Under denna
anställning även ansvarig för utbyggnad av pappersbruket.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
143
Försäljningsingenjör, med ansvarsområde Sverige, vid AB Lorentzen &
Wettre, Stockholm, 1973 - 1978. Försäljningschef därstädes 1978 - 1984.
Manager marketing för Nash Hytor AB,
Stockholm, 1984 - 1989. Ansvarig för
försäljning och marknadsföring av vaccumsystem i Scandinavien, Väst- och
Öst - Europa samt Sovjetunionen. Moderbolaget ligger i Norwalk, Connecticut, USA. Sedan 1988 ordförande i
Nash Team Europe Papergroup Commity Nash Engineering Co. Sedan
1990 managing director för CVN - systems GMBH, Frankfurt am Main i Väst
Tyskland. Moderbolaget ligger i
St. Petersburg, Florida, USA.
Utgivet en mängd olika artiklar och
föreläsningar i vaccum system för
industrin samt gjort ett flertal internationella videoproduktioner.
Intressen: Aktiv inom Stocksunds IF´s
pojkhockey och Danderyds Hockey´s
juniorhockey. Organisatör och gruppledare för Danderyds Hockey´s A - juniorers deltagande i de internationella
tävlingarna i bl a Moncton, Canada,
1990. Denna resa upprepas 1991.
Golf och båtliv.
Son till fabrikören Karl Adolf Wolger
Holmgren, född 20 januari 1900 i Alnö
församling, död 8 maj 1980, och hans
hustru Gunda Ottilia Lundgren, född
24 oktober 1903 i Alnö församling,
död 5 december 1989.
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
144
Se släkttavla: "Holmgrens anor".
Familjen boende från 11 mars 1970
Marknadsvägen 125, Täby. Flyttade 28
oktober 1971 till Stockhagsvägen 3,
Stocksund. Danderyds kommun.
Adress: Stockhagsvägen 3. 182 74
Stocksund. Tel 08 - 7530704.
Barn: a - b
Karl Mathias Holmgren, född 24 februari 1971 ( Sabbatsbergs
a.
sjukhus ) i Täby församling, Stockholms län. Döpt 9 maj 1971 i Danderyds kyrka av pastor Mats Alterman.
Fadder:
Marie - Louise Modig
Studentexamen på naturvetenskapliga
linjen vid Danderyds gymnasium,
1990. Specialarbete: Gaskromatografi.
Intressen: Svensk skolmästare 1984 i
basket. Djursholms Basket Europe
Tour, 1985, till Pula, Zadar och Split i
Jugoslavien. Deltagit bl a i Danderyds
Hockey´s A - juniorers internationella
turnering, januari 1990 i Moncton,
Canada. Denna resa upprepas 1991.
Alpin skidåkning. Singel handicapare i
golf. Musik med skivinspelning av
Svänggänget i Glennmarks Glenn
Studio. Datateknik.
Marie Madeleine Holmgren, född 19 februari 1974 ( Sabbatsb.
bergs sjukhus ) i Danderyds församling, Stockholms län. Döpt 3 juni
Bilaga 4 till tabell VIII 1 - 2
145
1974 i Danderyds kyrka av pastor
Mats Alterman.
Fadder:
Marie - Louise Modig
Studier i Danderyds gymnasium.
Intressen: Gymnastik, golf, matlagning. Musik, skivinspelningar med
Glennmarks Glenn Studio.
Konståkning: Deltagit i ett stort antal
nationella tävlingar bl a Svenska
Mästerskapen för juniorer i flera år.
Internationella tävlingar i Helsingfors
och Leningrad. Träningsläger i Olympiahallen i Garmisch - Partenkirchen,
Väst - Tyskland, 1989.
Bilaga 1 till Supplement till Släktboken
Bilaga 1 till Supplementet till Släktboken.
Bilagan är fotostatkopior ur:
Bergskollegie arkiv.
Uplands Domböcker 1786 - 1790.
Advokatfiskalskontorets arkiv.
Rättsprotokoll.
Signum: E II e: 19.
Räkning öfver Gästrikelands HammarSmeds Låde Medel för År
1786.
Appendix 1 to the Supplement of the Family Record Book.
The appendix is photostats from:
Mines Authority Archives.
Upland´s Judgement Books 1786 - 1790.
Prosecuting counsel´s office archives.
Official law records.
Initials: E II e: 19.
Account of Gästrikland HammerSmith´s Till Assets Anno
1786.
The archives are placed in:
Riksarkivet.
Address: Fyrverkarbacken 13 - 17.
Box 12541. s - 102 29 Stockholm. Sweden.
146
Bilaga 2 till Supplement till Släktboken
Bilaga 2 till Supplementet till Släktboken.
Bilagan är fotostatkopior ur:
Bergskollegie arkiv.
Uplands Domböcker 1786 - 1790.
Advokatfiskalskontorets arkiv.
Rättsprotokoll.
Signum: E II e: 20, 21, 22.
Räkning öfver Gästrikelands Hammar Smeds Låde Medel för År
1791.
Appendix 2 to the Supplement of the Family Record Book.
The appendix is photostats from:
Mines Authority Archives.
Upland´s Judgement Books 1786 - 1790.
Prosecuting counsel´s office archives.
Official law records.
Initials: E II e: 20, 21, 22.
Account of Gästrikland HammerSmith´s Till Assets Anno
1790.
The archives are placed in:
Riksarkivet.
Address: Fyrverkargatan 13 - 17.
Box 12541. s - 102 29 Stockholm. Sweden.
147
Bilaga 3 till Supplement till Släktboken
148
Bilaga 3 till Supplementet till Släktboken.
Bilagan är fotostatkopior ur:
Strömbacka Bruks Capital-Book Anno 1796.
Sidorna 813 och 814 visar ett konto: Cassa Spannemål och Diversse
Wahrors Conto. Credit sidan.
På sidan 813 återfinns: Mästersvennen Fredric Forsslund, tabell IV :
1 - 2, och brodern smedsdrängen Petter Forsslund, sidan 15. Deras
Mästersmed hette Jonas Boldner.
Längst ned står namnet Frisbo. Det var till denna by och kanske till
någon av de personer som nämns där Olof Olsson, Anders Olsson
eller Olof Jansson, som Petter var på väg "i angeläget
ärende" då han drunknade den 9:de december 1798 i Öfvre
Brukssjön.
De Öfvre och Nedre delarna av sjön var vid denna tid förenade
med ett smalt sund. Antagligen var isen försvagad här på grund av
strömmande vatten och isen brast under Petter.
Numera har sundet vuxit igen och den övre delen av sjön heter
nu Frisbosjön och den nedre delen Brukssjön.
Sidan 814 visar att kontot innehåller följande varor: Ärtor, Råg, Korn,
Malt, Havre, Salt, Sill, Strömming och Tobak. En kolumn finns för
Folio och en för Specie. Specie användes för att hänvisa till den
verkliga silverdalern i motsats till andra räknemynt av olika art och
värde. År 1776 övergavs den gamla mynträkningen och riksdalern
blev officiellt grunden för det svenska myntsystemet.
År 1873 sattes 1 riksdaler riksmynt ( 1 rdr rmt) = 1 krona. 4 rdr rmt
blev = 1 rdr specie. Alltså: 1 riksdaler specie = 4 kronor.
("Vad kostade det?" Av Lars Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös.
LTs förlag. Stockholm).
Page 148. English translation.
Appendix 3 to the Supplement of the Family Record Book
149
Appendix 3 to the Supplement of the Family Record Book.
The appendix is photostats from:
Strömbacka Mill´s Head- Book Anno 1796.
Pages 813 and 814 show an account: Cash Grain and Various
Wares Account. The Credit page.
The following is found on page 813: MasterSwain Fredric Forsslund,
table IV : 1 - 2, and his brother Smith hand Petter Forsslund (see the
page 15).
Their MasterSmith´s name was Jonas Boldner.
At the bottom there is the name Frisbo. It was to that village and
perhaps to see Olof Olsson, Anders Olsson or Olof Jansson, Petter
was on his way "on an urgent errand" when he drowned the 9th of
December 1798 in the Upper Mill´s Lake.
The Upper and the Lower parts of the lake were at that time connected with a narrow channel. Probably the ice was weakened
here because of running water and the ice cracked under Petter.
Nowadays the channel is filled and the name of the upper part of the
lake is now the Lake of Frisbo and the lower part is Mill´s Lake.
Page 814 shows that the account contains the following wares:
Peas, Rye, Corn, Malt, Oats, Salt, Herring, Baltic herring and
Tobacco. One column is for page and one for (Specie) daler.
Daler specie was used to refer to the real silverdaler (a silver coin) in
contrast to other coins of different sort and value. In 1776 the old
state of monetary matters was abandoned and the "riksdaler"
officially became the basis for the Swedish monetary system.
As of 1873 1 "riksdaler" = 1 crown. 4 "riksdaler" was = 1 "riksdaler
specie". Therefor 1 "riksdaler specie" = 4 crowns.
(From a book entitled: "What did it cost?". By Lars Lagerqvist
and Ernst Nathorst-Böös. LTs publishing business. Stockholm).
Poem: "My Dad" by Jean V. Merchant
"My Dad"
Today I thought of you dear Dad
And I felt a little blue -You were the kindest, gentle type of friend
That I ever knew.
Did I ever say I love you?
As you held me on your knee,
You worked so hard all your days
But still found time for me.
We always had such happy times
And you loved to sing a song -And I can´t remember you scolding me
When I did something wrong.
I´ve always hoped I´d be like you,
Full of tender loving care,
And the countless things you taught me
Please help me try and share.
I pray that you are happy Dad,
Free from all your pain,
And I hope that I can make you proud
Until we meet again.
Jean V. Merchant
Born: Forsslund
Table VII : 1 - 2. C - 2.
150
Poem: " My Family" by Jean V. Merchant
151
"My Family"
I come from a family so happy and free,
Three sisters, two brothers and then there was me -We all had our chores, but there ne´er was a gripe
Because our mother and dad, taught us never fight.
That love´s lingered on through many long years
And if one of us hurt, we all share the tears,
We´ve all helped each other and we´re thankful to be
Three sisters, two brothers and don´t forget me.
If the world learned the lessons, we did when real small,
There´d never be wars in this land at all,
We were taught how to love, so now you can see -That with three sisters and two brothers, I´m happy to be me.
Jean V. Merchant
Born: Forsslund
Table VII : 1 - 2. C - 2.