GUbox för Göteborgs universitet – DAFGU

GUbox för Göteborgs universitet – DAFGU Installera GUbox på en DAFGU-­‐Mac GUbox finns som tillvalsprogram för DAFGUMac. Klicka på ikonen för Visa tillvalsprogram i
dockan (om ikonen för Visa tillvalsprogram
saknas i dockan så kan du starta programmet
direkt ifrån programmappen).
Bocka för Box i listan och klicka på OK-knappen
På bilden ovan är installationen klar och nu återstår att starta programmet
Box Sync och göra lite inställningar för att komma igång.
Att använda GUBox på en DAFGU-Mac
Sidan 1 av 7
När du startar programmet Box Sync första gången dröjer det en liten stund
och sedan kommer följande ruta fram, och...
1. här ska du välja (klicka på) Use company credentials
2. Skriv sedan in din epostadress och klickar på den blå Log in-knappen
Om det blir något fel, se Tips & trix på sidan 6
Att använda GUBox på en DAFGU-Mac
Sidan 2 av 7
1
2
3
3. Gör så att det ser ut som på bilden ovan (följ stegen 1,2,& 3)
1
2
3
4. Här anger du ditt x-id och ditt portalenlösenord. Fullborda genom att
klicka på LOGGA IN
Att använda GUBox på en DAFGU-Mac
Sidan 3 av 7
När det är klart visas följande ruta. Det är här man slår av och på
box-synkningen. Stäng rutan så kan du börja använda din boxmapp
Att använda GUBox på en DAFGU-Mac
Sidan 4 av 7
Du har nu fått en boxikon i menyraden
⟹
(och så ser den och menyn ut när synkroniseringen pågår)
och, viktigast en ny mapp i huset som heter Box Sync
Nu är det bara att börja använda den nya Box Sync-mappen.
Att använda GUBox på en DAFGU-Mac
Sidan 5 av 7
Tips & trix Att komma igång Om rutan ovan kommer fram så beror det på att inloggningsnamnet till Box
är något som kallas den »primära« epostadressen. Det är inte alldeles
uppenbart för alla vad det är...
Om du är osäker på vad som är din primära epostadress kan du fråga 2020,
eller om du vill ta reda på det på egen hand så kan du
1. starta en webbläsare och logga in på http://webmail.gu.se
(du loggar in med samma uppgifter som till egenrapporteringen mm)
2. När du kommit in till webbmejlen står ditt namn längs uppe till höger i
webbfönstret. Under ditt namn finns ordet Alternativ.
Klick på Alternativmenyn och välj Visa alla alternativ...
Att använda GUBox på en DAFGU-Mac
Sidan 6 av 7
3. så kommer du till en sida som visar några av dina kontouppgifter. Det som
visas som din E-postadress där är också din primära epostadress.
Att använda mappen på bästa sätt Innan du börjar använda GUbox ska du ha tagit del av säkerhetsriktlinjerna:
Säkerhetsriktlinjer för Box och andra motsvarande molntjänster finns på
(http://medarbetarportalen.gu.se/verktyg/gubox/riktlinjer)
Sedan finns även en hel del information på webben. Här kommer några råd
som gör starten med GUbox lite smidigare.
1. Lägg inte in för mycket i boxmappen vid ett och samma tillfälle. Börja
»light« för då hinner synkroniseringen med lite bättre.
2. Om du vill dra in en hel mapp (som innehåller ansenliga mängder
dokument) så är det bra att låta box synkronisera färdigt hela mappen
innan du avbryter.
3. Det finns flera poänger med att använda boxmappen, t.ex så får man en
viss riskspridning genom att det lagras en kopia i molnet och, en annan
uppenbar fördel är att du kan komma åt dessa dokument från flera datorer
– och till och med från din smarta telefon. Men ändå, eller kanske just
därför, bör man fundera över vad man sparar i sin GUbox-mapp.
Att använda GUBox på en DAFGU-Mac
Sidan 7 av 7