Planering hösten 2015 åk 9 vecka kapitel sidan läxa egen värdering

Planering hösten 2015 åk 9
vecka
35
36
kapitel
sidan
Kap 1 Taluppfattning och tals användning
s. 6-7
1.1 Talmängd
s. 8-14
1.2 Negativa tal
15-22
1.3 Potenser
23-27
Resonera och utveckla/gruppövning
28
läxa
egen värdering
osäker, säker
tabeller
kan bra
tabeller
fördiagnos
1.4 Räkna med potenser
Taluppfattning och huvudräkning/gruppövning
37
1.5 Små tal och tiopotenser
Räkna och häpna/gruppövning
Sammanfattning, blandade uppgifter
Kan du begreppen, Kan du förklara
38
57
sid6-7
Kapitel 2 Algebra
58-59
2.1 Uttryck och mönster
60-68
Resonera och utveckla/gruppövning
47
48
77-80
81
87-92
orden
93-98
sid 58-59
99
Diagnos2, Träna mera
100-102
träna
Tema: En resa till Paris
103-104
inför
Träna inför provet,
Prov kap 1 och 2 torsdag 22/10
105
Prov
106-107
3.1 Spegling och symetri
108-113
3.2 Likformighet
114-118
3.3 Skala
120-125
126
3.4 Kvadrater och kvadratrötter
127-133
3.5 Pythagoras sats
134-141
Resonera och utveckla/gruppövning
142
Sammanfattning, blandade uppgifter
143-147
148
Diagnos 3, Träna mera
149-150
Tema: Tunguskakatastrofen
151-152
154-155
4.1 Procent
156-163
Räkna och häpna/gruppövning
4.3 Funktioner
Välj minst tre nivåer efter förmåga från varje
delkapitel.
Pythagoras
sats
orden
s 106-107
153
Kapitel 4 Samband och förändring
4.2 Förändringsfaktor
problem
119
Räkna och häpna/gruppövning
Kan du begreppen, Kan du förklara / gruppövning
provet
lösblad
Kap 3. Geometri
Taluppfattning och huvudräkning/gruppövning
51
red. Problem
Sammanfattning, blandade uppgifter
Problemlösning/gruppövning
50
76
2.5 Propotioner
Taluppfattning och huvudräkning/gruppövning
46
69
70-75
82-86
Problemlösning/gruppövning
45
Problem
2.4 Procent och ekvationer
Kan du begreppen, Kan du förklara / gruppövning
43
52
orden
Taluppfattning och huvudräkning/gruppövning
42/43
48-51
55-56
2.3 Ekvationer
42
prefix
47
Tema: På resa i solsystemet
2.2 Förenkling av uttryck
41
36-41
53-54
Räkna och häpna/gruppövning
40
35
Diagnos1 Träna mera
Problemlösning/gruppövning
39
29-34
problem
164
165-170
171
172-179
läxorna och div annat kan du hitta på
matematikbokenxyz.se