Sjökapten Roland Norlén, V.Frölunda

Roland Norlén
Roland Norlén är förbundets jurist och sekreterare.
Vid sidan av detta uppdrag arbetar Roland i egen
juristfirma med frågor av varierande rättslig karaktär.
Roland har en gedigen habilitet när det det gäller
frågor om vatten, fiskerätt och annat som står
fisket nära.
Förutom fiskets organisationer återfinns hans
uppdragsgivare bland vattenägare, fiskevårdsområden och många andra.
Du når honom per telefon 031295907, via e-post
[email protected]
eller via kansliet tel. 0705594028
Välkommen med förfrågan!