Konfirmation i Missionskyrkan Sidan 18 Louise & Mattias nya

Medljus
Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia
Nummer 6
SEPTEMBER 2015
Konfirmation i Missionskyrkan Sidan 18
Louise & Mattias nya ungdomsledare SidORnA 2-3
Ny pastor i Lambohov är Göran Bondesson Sidan 5
Betraktelse
På intervju
Var inte rädda!
Sociologen Bary Glessner har skrivit en bok
som heter ”The culture of fear” (Rädslans
kultur). Han menar att USA just nu är den
räddaste kulturen i världshistorien. Även om
USA vinner den ligan, så hamnar resten av
västvärlden och Sverige inte långt efter. Är det
inte märkligt?
Vi har aldrig haft bättre hälsa, medellivslängden har aldrig varit så lång, ändå har vi
aldrig varit så rädda för att bli sjuka. Det finns
hela industrier som livnär sig på människors
rädsla. Inbrottslarm, försäkringar mot allt
möjligt och ibland omöjligt pockar på vår
uppmärksamhet.
Några som verkligen vill utnyttja människors rädsla är terrorister. Målet är att nå
förvirring och lamslagenhet i kombination
med publicitet. Och tyvärr får vi konstatera,
att det målet på många håll har lyckats. Den
som lever i fruktan blir farlig, både för sig själv
och andra.
Rädslan är samtidigt något
allmänmänskligt som
går genom alla tider.
Rädsla är i rätt situation något helt nödvändigt. Ett varningssystem som räddar liv.
Psykologiprofessorn David Eberhart, som
av många upplevs som provocerande har
gjort en poäng av, att vi håller på att förlora
vår känsla för nyanserna, när det gäller rädsla.
Han menar, att vi går omkring och är rädda
för så mycket som man inte behöver vara rädd
för, och att vi därigenom trubbas av, när det
gäller sådant man verkligen bör vara rädd för.
Medeltidsteologen Thomas av Aquino är inne
på liknande tankegångar, när han skriver, att
Medljus
Tidningen Medljus är organ för Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Missionskyrkan i Linköping.
Tidningen utkommer med 9 nummer per år och har en
upplaga av 900 exemplar.
Omslagsbild: Konfirmation. Foto: Leif Cronegren.
Manusstopp: 7/9, 12/10 UTGIVNINGsdag: 24/9, 29/10
Louise och Mattias är
vi bör skilja mellan verkliga och påhittade hot.
Det han är mest uppmärksam på är sådant som
hotar det som är värt att älska.
Media är inne i stora förändringar, där tidningar ställer om allt mer från pappersupplagor
till digitala plattformar. Det i sig kan vara en
förändring som vi välkomnar som en möjlighet
eller ser på med rädsla. Intäkterna kommer allt
mer från annonsörer och mindre från prenumeranter och lösnummer. Annonsörer efterfrågar
trafik till sidor och artiklar, där deras varumärke
är exponerat. Denna utveckling tycks driva på
den mer sensationslystna journalistiken, där
antal klick står över kvalité. Även här spelar
man framgångsrikt på människors rädsla.
När de egna levnadsvillkoren försämras, letar man
gärna orsaker utanför sig själv. Den tilltagande
främlingsfientligheten är också många gånger
ett uttryck för ängslighet och rädsla. Man vet
vad man har men inte vad man får.
I en tid som denna är det av största vikt,
att vi söker vinna vad som i kristen tradition
kallas urskillningens gåva. Att kunna se med en
klar blick vad som är vad. Men också dagligen
påminna oss om att den enskilt vanligaste
hälsningen från Gud till människan genom
bibelns berättelser är: - Var inte rädda! Frukta
inte! Gud är med dig!
Jonas
Eveborn
Pastor och
Församlingsföreståndare
Ansvarig utgivare
Johan Gunnarsson
Redaktion
Per Larsson, Gudrun Eklund, Anna Frejd,
Birgitta Jacobsson, Rolf Malmberg
[email protected]
Nå redaktionen [email protected]
skicka manus till
Tryckning
BPT-Tryck AB
Louise och Mattias Collryd börjar som ungdomsledare efter Lisa Falklöf. Medljus har träffat Louise
och Mattias för ett samtal kring ungdomsledartjänsten. Louise och Mattias, grattis till att ni har
gift er under sommaren!
Louise, du kommer från Värnamotrakten men
har varit här i Missionskyrkan i några år. Du har
jobbat med en rad olika uppgifter. Du är presenterad i tidigare nummer av Medljus. Du är känd
här som Louise Karlsson, men nu efter bröllopet
heter du Collryd.
Mattias, berätta lite om din bakgrund!
Jag blev civilekonom i juni i år. Nu ska jag
fortsätta med mina studier till socionom, som
På intervju
Maria Lundgren är dia
Som vi kunde läsa i sommarnumret av Medljus,
inleddes vägledningsåret för blivande diakonen
Maria Lundgren vid kyrkokonferensen i våras.
Maria och familjen är medlemmar i Linköpings
Missionsförsamling sedan något år. Medljus har
träffat Maria för en pratstund.
Maria, berätta lite kort om vem du är!
Jag är 35 år och uppväxt i Motala. Jag är gift
med Markus och vi har två barn, Vilmer 5 år
och Nils 2 år. Efter gymnasiet jobbade jag på
ett barnhem i Venezuela. När jag kom hem
därifrån kom jag in på en folkhögskola med
musikteaterinriktning. Under folkhögskoleåret beslöt jag mig för att söka till Musikhögskolan i Örebro och kom in. Där läste jag
till lärare med inriktning på sångpedagogik.
För ett år sedan flyttade vi till Linköping från
Stockholm. Både Marcus och jag fick jobb på
Björkö Fria gymnasium mitt i stan.
Berätta om hur du har kommit fram till din utbildning som diakon.
Under de sista åren i Örebro började jag
nya ungdomsledare
jag påbörjade för ett år sedan. Jag kommer
från Värnamo och jag gillar idrott. Tidigare
har jag gått på bibelskola på Södra Vätterbygdens Folkhögskola.
Mattias, hur ser du fram mot att bli ungdomsledare här?
Jag tycker, att det ska bli roligt att få chansen
att utveckla mitt ledarskap. Louise och jag har
ju redan varit ledare för Grandios. Jag ser fram
mot att fortsätta och utveckla Grandios. Det
ska också bli roligt att jobba tillsammans med
vår nya ungdomspastor Marcus Lind. Jag vill
också lära känna församlingen mera.
Louise, hur ser du fram mot hösten som ungdomsledare?
Jag älskar tonåringarna och församlingen, så
det känns rätt att fortsätta jobba här. Det är
också bra för min utbildning till pastor. Det
blir som en praktik, där jag får prova det jag
har lärt mig. Jag går i Jönköping på Akademin
för ledarskap och teologi. Det känns mycket
bra att fortsätta med Jonas Eveborn som
handledare. Han är fantastisk!
Vilka arbetsuppgifter kommer ni att ha?
Nygifta paret Louise och Mattias Collryd blir nya ungdomsledare i Missionskyrkan i höst.
Det blir Grandios, konfirmationen och
gudstjänster. Vi kommer också att deltaga
i Together, det ekumeniska samarbetet för
ungdomar. Vi vill också säga att vi är glada
åt förtroendet!
2006. Det blev ett fint och omvälvande år
för mig. Jag valde dock att inte ansöka om
ordination då, av flera anledningar. Under
den utbildningen gjorde jag praktik på Kår
393, Frälsningsarmén i Stockholm. Jag blev
medlem i församlingen och jobbade där i sju
väldigt lärorika år. Jag var verksam i både församlingsverksamhet och i det sociala arbetet.
Jag fick både glädjas, sörja och kämpa tillsammans med andra. De sista åren i Stockholm
började jag fundera på vad jag skulle göra
med min diakonutbildning. Ett led i den
processen tillsammans med andra stora frågor,
ledde mig till att söka till Själavårdslinjen på
Liljeholmens Folkhögskola. Där blev det två
utmanande år med många viktiga samtal
och böner. Jag kom så småningom fram till
att ansöka om att bli ordinerad till diakon i
Equmeniakyrkan. Jag blev antagen 2014 och
ordination sker alltså våren 2016.
leddes mitt vägledningsår med en förbönsakt.
Ordningen är att man efter vägledningsåret
ordineras till diakon (eller pastor). Detta år
känns väldigt spännande. Jag har ingen diakontjänst på gång, men jag känner ingen oro
över det. Jag får min del i vägledningsåret genom gruppträffar med de andra kandidaterna
som också gör sitt vägledningsår. Jag har ett
vikariat som konsulent på Studieförbundet
Bilda fram till årsskiftet.
Så efter nyår vet jag inget. Jag har vägarna
öppna. Det är spännande! Som diakon skulle
jag vilja finnas mest utanför kyrkväggarna,
med församlingen som bas förstås. Jag skulle
vilja ha möjlighet att möta människor som
inte brukar gå till kyrkan. Jag vill även
använda teater och musik i det diakonala
arbetet. Och även om jag inte skulle vara
anställd som diakon, vill jag ändå stå till tjänst
i det diakonala arbetet, ideellt som medlem
i församlingen.
Gudrun Eklund
Foto: GUDRUN EKLUND
akon under utbildning
Maria Lundgren utbildar sig till diakon i Equmeniakyrkan.
fundera över, hur jag skulle kunna göra något
mer av utbildningen än att ”bara” undervisa
i sång. Jag mötte många sångelever, när jag
undervisade, som inte mådde bra och kände
att jag hade ett ansvar att förvalta. Från någonstans - jag förstår väl varifrån nu - kom
ordet själavård till mig. Jag visste väl inte
vad jag skulle göra med det då, men började
kolla upp olika utbildningar som gick åt det
hållet och upptäckte diakonlinjen på Lidingö
Vad har du för tankar inför framtiden?
Gudrun Eklund
Vid kyrkokonferensen i våras i Göteborg in3
Sommaren i Missionskyrkan
Eftermiddagsträffen
Eftermiddagsträffen hade sin sommaravslutning den 8 juni. Det blev en utflykt till Kärna
församlingsgård, där det bjöds på kaffe, lite
Malmslättshistoria, sommarsånger och en del
annat. Många glada skratt hördes och god
gemenskap fanns det också.
Denna goda, glada grupp träffas igen tisdag 14 september kl 14.00. Vi välkomnar alla
som vill ha en stund av gemenskap och en
kopp kaffe varannan måndag.
Birgitta Jacobsson
Söndagen den 12 juli hade Missionskyrkan ansvar för gudstjänsten i Kapellet
i Gamla Linköping. Ragnar Asserhed
ledde andakten och predikade över dagens text ”Efterföljelse”. Det blev trångt i
salen, vilket höjde stämningen. Fulla kyrkor känns ju alltid bra. Ann-Sofie Nordh
sjöng andliga sånger med tät anknytning
till dagens tema och ackompanjerade
sig själv på elorgel. Lars Hesselstrand
trakterade tramporgeln vid psalmsången.
Ragnar Asserhed betonade vikten
för den kristna församlingen att i sin
verksamhet hjälpa barn och ungdomar
att finna kristna förebilder. Hur ska man
kunna bli en efterföljare till Kristus om
man aldrig sett honom konkretiserad i en
kristen medmänniska?
Foto: EVA ALTEMAR
Foto: BIRGITTA JACOBSSON
Missionskyrkans söndag
i kapellet i G:la Linköping
Johanna Gardström och Jesper Smedberg tillhörde gästerna
på årets Sommaröppet i Missionskyrkan.
Sommarsamlingar i Missionskyrkan
Tolvslaget, kort middagsbön och sedan gemensam lunch vid dukade bord i Mariasalen,
har lockat 15- 20 personer varje tisdag.
Sommaröppet har erbjudit ett skiftande program med sång och musik, bildvisning, och
föreläsningar om den heliga Birgitta och hur
det är att jobba som studentpastor. Gästerna
har kommit från vår egen församling och
Equmenia, samt från Motala och Finspång.
25-30 personer har delat gemenskapen runt
kaffeborden på torsdagarna.
Rolf Malmberg
Eva Altemar
Musik i sommarkväll
Under sommaren har vi fått njuta av skön
musik i ett nytt koncept med titeln Musik i
sommarkväll. I samband med konserten har
man kunnat köpa scones, te/kaffe samt glass
i Martas Café. Konserten avslutades med en
kort andakt. Vid ett tillfälle fick vi lyssna till
Emelie Birgersson, pianist och Linnéa Hällqvist, violinist. De gav oss en högtidsstund
med musik från olika tidsåldrar, från olika
länder och med olika musikaliska uttryck.
Gudrun Eklund
4
Linköpings Stadsfest satte som vanligt sina
spår i Missionskyrkan. Musikgruppen Tombola vars medlemmar i olika sammansättningar och med olika namn gästat vår kyrka
genom åren kom även denna gång. Eftersom
det som vanligt blev mer än fullt i Martas
Café, var det skönt att vädret tillät tonerna
att nå ut även till uteserveringen .
Tempot på musikerna var som vanligt
högt, samstämmigheten perfekt och humöret på toppunkt. Temat i älskade schlagers
och folkvisor är som bekant kärlek. Vi fick
möta både den lyckliga kärleken och den
obesvarade kärleken. ”Du gav mig en kyss
men aldrig ditt hjärta” blev ett exempel på
tragiken. Evert Taubes många visor från
skärgårdsmiljöernas bryggdanser var ett exempel på motsatsen. Nils Ferlin med visan
”Det var bättre förr” gav ett stadsperspektiv
medan den norrländska folkvisan ”När jag till
marknaden reser” presenterade landsbygdens
Foto: GUDRUN EKLUND
Foto: HÅKAN ALTEMAR
Tombola underhöll under Stadsfesten
värld. Konserten-showen avslutades med att
Tombola och publiken tillsammans sjöng sig
igenom ett potpurri på våra mest älskade visor.
Vilka som gömmer sig bakom artistnamnet
”Tombola”? Jo, Ola Lager som varit med från
den allra första början, Johnny Andersson och
Olov Öberg. Instrumenten gitarr, kontrabas
och violin samt en utstrålning som smittade
av sig på den glada publiken.
Rolf Malmberg sjöng med litet försiktigt och lagom
svagt med tanke på helhetseffekten
På intervju
Göran Bondesson - ny pastor i Lambohovskyrkan
kan. Detta är helt pionjärt i Equmeniakyrkan
och kräver nya tankebanor i ekumenik och
församlingssyn.
Den 1 september tillträder vår nye pastor i Lambohovskyrkan, Göran Bondesson. Han installeras
i sin tjänst under samlingsgudstjänsten söndag
6 september i Missionskyrkan. Medljus tog kontakt, för att ta reda på lite mera om honom och
den tjänst han nu går in i.
Varför ville du ha den här tjänsten? Vilken utmaning ser du?
Utmaningen i tjänsten är att, för Equmeniakyrkan som helhet, samla erfarenheter kring
ett lokalt fungerande ekumeniskt arbete
med Svenska kyrkan. Jag tycker ekumenik är
viktigt och samarbetet med Svenska kyrkan
kanske är viktigare och nödvändigare än på
länge. Våra städer växer, vi får nya människor
som kommer till Sverige och alla kyrkor söker
vägar att göra evangeliet tydligt i ett allt mer
avkristnande samhälle. Ska Equmeniakyrkan
och alla andra kyrkor i Sverige hitta framåt
här behöver vi ekumeniskt samarbete. Lambohovkyrkan är ett gott levande exempel på
det, och det ska bli spännande och utmanande
att gå in ett sådant arbete.
Göran Bondesson, kan du presentera dig lite för
våra läsare?
Jag är en glad smålänning som föddes för snart
50 år sedan i Åseda, fem mil utanför Växjö. I
gymnasiet, som jag gick på Teknikum i Växjö,
utbildade jag mig till maskiningenjör, men
det är inget jag har jobbat med.
I slutet av gymnasiet växte istället en
pastorskallelse fram. Det blev, efter ungdomsledartjänst i Stuvstakyrkan i Huddinge, fyra
års pastorsstudier på Teologiska seminariet på
Lidingö. Jag har jobbat som pastor i Sorunda/
Nynäshamn och ungdomspastor i Växjö. Jag
har också hunnit med att vara SMU-konsulent i Södra Götalands distrikt, förbundssekreterare i SMU och generalsekreterare i
Equmenia. De senaste 6 åren har jag varit
pastor i Missionskyrkan i Upplands Väsby.
Sedan 1988 är jag gift med Monika. Hon
har det senaste året jobbat som barnskötare,
men har tidigare jobbat som undersköterska.
Vi har tillsammans två döttrar. Johanna, 21,
som bor i Norrköping och studerar till socionom. Rebecka, snart 19, har precis tagit
studenten från Vreta naturbruksgymnasium
och söker för fullt ett hästskötarjobb.
När flyttar du till Linköping och var kommer ni
att bo?
Vår plan är att flytta till Lambohov under
hösten. Men det ser just nu lite mörkt ut
på den fronten, då inte ett enda radhus eller lägenhet är till salu. Jag får inrikta mig
på veckopendling under hösten, men målet
är, att vi ska kunna fira jul i Lambohov i ett
trevligt radhus.
Göran Bondesson är ny pastor i Lambohovskyrkan.
Vilken inriktning kommer ditt arbete i Lambohov
att ha?
Pastorstjänsten i Lambohov är utökad från
50% till 100% med målet att stärka det
pionjära arbetet i stadsdelen. Naturligtvis
handlar det om att fortsätta det goda arbete
som gjorts under många år. Utökningen av
tjänsten möjliggör nysatsning. Det planeras
ju mycket nya bostäder i området mellan stan
och Lambohov. Det gäller också att få till
en tydligare koppling till Equmeniakyrkan/
Missionskyrkan och skapa en organisatorisk
modell för att möjliggöra ett långsiktigt ekumeniskt arbete i Lambohovkyrkan. Vi talar
om, att utifrån Lambohovskyrkan skapa en
kristen ekumenisk gemenskapsbildning i
Lambohov med koppling till Equmeniakyr-
Så några snabbfrågor:
Älsklingsrätt: Raggmunk
rörda lingon.
med fläsk och rå-
Senast lästa bok: ”Som om Gud inte finns” av
Magnus Malm.
Var länge sedan jag var på
bio. Ser det som bjuds på TV. Men en TVserie jag nördat in på är Weissensee.
Starkaste egenskapen: Målfokuserad.
Skulle vilja kunna: Åka puckelpist.
Bästa visdomsordet: Tro inte allt det du hör, säg
inte allt det du vet och döm inte allt det du ser.
Senast sedda film:
Vi önskar dig Guds välsignelse för din tjänst
i Lambohov och hoppas att boendefrågan
löser sig för er.
Birgitta Jacobsson
5
På kyrktorget
Linköpings Missionsförsamling
Drottninggatan 22 - 582 25 Linköping
www.linkoping.missionskyrkan.se
facebook.com/missionskyrkanlinkoping
[email protected]
Församlingsexpedition
Telefon
013-24 98 00
013-24 98 12
013-24 98 25
013-24 98 21
Faxnummer
Informationen
Martas Café
Adress vid beställning av färdtjänst
Isidor Kjellbergs gränd 6
Personal
Ny i stan? - välkommen med!
Ny i stan är ett tillfälle för dig som är student/
ung vuxen och samtidigt är ny i stan att hitta
en ny gemenskap! På ny i stan-träffar träffas vi
efter gudstjänsten för att laga mat tillsammans
och lära känna varandra runt middagsbordet.
Vi startar våra träffar söndag 30 augusti och
håller på varje söndag i september. Varmt
välkommen med!
Hanna Karlsson
Jonas Eveborn Pastor och församlingsföreståndare
exp 013-24 98 01, mobil 0708-24 98 01
Lediga dagar: Måndag och lördag.
Marcus Lind Pastor med ungdomsansvar
exp 013-24 98 04, mobil 0704-84 98 99
Lediga dagar: Måndag och lördag.
Göran Bondesson Pastor i Lambohovskyrkan
mobil 073-526 94 96 (t.o.m. 15 oktober)
Ragnar Asserhed Vice församlingsföreståndare
bost 013-13 14 59, mobil 0703-21 25 58
[email protected]
Eva Altemar Diakon
exp 013-24 98 05, mobil 0709-99 13 27
Lediga dagar: Fredag och lördag.
Louise och Mattias Collryd Ungdomsledare
mobil 0703-94 98 05
CHRIstina Törnberg Pastor i Equmeniakyrkan i Ekängen
mobil 0700-90 96 59
Jacob Wessbo Församlingsmusiker (sjukskriven till 9 nov)
exp 013-24 98 08, mobil 0736-73 84 08.
MARGARETHA DAHL Församlingssekreterare
exp 013-24 98 00
Alise Davis Konferensansvarig
exp 013-24 98 02
MarIA JOHANSSON Café- och serveringsansvarig
exp 013-24 98 03
Lars-Åke Andersson Ljud- och driftstekniker
exp 013-24 98 06
Patrick Nilsson Vaktmästare
exp 013-24 98 09
Ordförande
Församlingen Johan Gunnarsson 013-29 86 86
[email protected]
Equmenia Andreas Örnberg 013-21 13 29
[email protected]
E-post
Om inget annat anges:
[email protected]
Plus- och bankgiro
Bankgiro församlingen 572-79 38
Plusgiro församlingen 33 14 51-5
Plusgiro Equmenia Missionskyrkan i Linköping 41 18 27-9
Församlingens organisationsnummer 822 000 2805
6
Tack för konfafest!
Stort tack till alla som på olika sätt hjälpte till
för att vi skulle få en sådan fantastisk avslutning på konfirmationsåret. Tack till alla som
gjorde insatser inför helgen, till alla som var
med och fixade festkvällen på lördagen och
till alla som var med och gjorde gudstjänsten
till en fin högtid.
Konfirmandledarna
Språkcafé återkommer
Språkcafé, som hade premiär i våras, återkommer under höstterminen, med start onsdag 2
september kl 15.00. Träffar sker sedan varje
vecka under hösten.
Ny broschyr om bårtäcken
Nu finns det en broschyr med bilder och
information om våra bårtäcken. För mer
information, kontakta expeditionen eller
Eva Altemar.
Tre dagar om diakoni och själavård
Diakonirådet i region Öst av Equmeniakyrkan inbjuder till D-O-S, tre dagar om diakoni, omsorg och själavård. Tillfällen för dig
som: Är engagerad i församlingens diakonala
arbete, längtar efter att vidga och fördjupa dig
i dessa frågor, ser behovet i samhället, vill ta
Jesu uppmaning på allvar! En dos inspiration
för dig som vill mer… Tre tillfällen under
hösten 2015: 19 september, 17 oktober och
21 november, kl 09.30-16.00. Vill du veta mer,
kontakta Eva Altemar eller gå in på Equmeniakyrkans hemsida, region öst.
Församlingsmöte 20 september
Söndag 20 september kl 13.00, direkt efter
gudstjänst och kyrkkaffe, kallas Linköpings
Missionsförsamling till församlingsmöte i
Mariasalen.
Ge kyrkoavgift till Equmeniakyrkan
Kyrkoavgiften dras på skattsedeln – naturligtvis efter ditt medgivande. 68 % går direkt till
den församling som du själv väljer, 19 % går
till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 % går till
pionjärsatsningar. Anmäl senast 31 oktober
för att börja ge 2016. Mer information finns
på www.equmeniakyrkan.se
Crossroads behöver fler volontärer
Crossroads - Stadsmissionens, kyrkornas och
kommunens arbete bland EU-migranter
behöver fler volontärer. Matservering varje
vardag, rådgivning varje torsdag kväll och
natthärbärget längre fram i höst, behöver
alla fler som kan hjälpa till. Frågor om detta
besvaras gärna av Eva Altemar
Pilgrimsvandra för klimatet!
Just nu pågår pilgrimsvandringar på många
platser runtom i världen med ett gemensamt
mål! Att visa att människor är beredda att gå
en extra mil, eller mer, för att sätta press på
världens ledare som möts för klimatförhandlingar i Paris i december. Vi bärs av en tro på
att en bättre värld är möjlig och vissheten om
att människorna fått jorden av Gud att leva
på och värna.
Act now for Climate Justice är en global
kampanj. I Sverige står Diakonia, Equmenia,
Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen,
Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och
Sveriges Kristna Råd bakom.
Söndag 13 september anordnar vi, tillsammans med många församlingar runt i vårt
land, en kortare vandring för att be, visa
engagemang och njuta av skapelsen. Vi samlas
på kyrktorget kl 13.30, efter gudstjänst och
På kyrkbacken
kyrkfika/kyrkkorv. Vi går en kortare vandring
utmed Stångån. Bra skor och lämpliga kläder
är bra att ha. Ingen föranmälan men frågor
kan besvaras av Eva Altemar.
Vill du veta mer om kampanjen, kan du
gå in på Equmeniakyrkans hemsida och läsa
mer: www.equmeniakyrkan.se
Eva Altemar och Peter Fritzon
Informationskvällar om Martas Café
Viktig information om höstens aktiviteter i
Martas Café samt Ellinors Gustavssons nya
Googledokument blir det tisdag 8 september
kl 14.00, torsdag 10 september kl 18.00 och
onsdag 16 september kl 18.00.
Maria Johansson
Svenska Frälsningsarmén
Centralstyrelsen för Svenska Frälsningsarmén
har beslutat att man nu upphör som samfund.
I Missionskyrkan i Linköping har Svenska
Frälsningsarmén haft regelbunden verksamhet med Lars ”Myggan” Kallfors som ledare
i många år.
Under gudstjänsten på samlingssöndagen kommer fyra medlemmar från Svenska
Frälsningsarmén att bli nya medlemmar i
Linköpings Missionsförsamling. Dessa kommer att fortsätta med samma verksamhet
som tidigare. De kommer att kalla sig för
en soldatgrupp med Lars ”Myggan” Kallfors
som kapten.
Gemenskapseftermiddag
Varannan tisdag inbjuds till eftermiddagsträff
i Missionskyrkan. Vid varje tillfälle serveras
kaffe med gott bröd. Välkomna!
Tisdag 8 september kl 14.00 är temat En
doft av sommaren - sånger och tankar från
sommaren.
Tisdag 22 september kl 14.00 är temat Sommarplock. Det blir caféeftermiddag med sång
och musik med Ljungsbrosångarna.
Tisdag 6 oktober kl 14.00 är temat Tankar
om livet en höstdag. Birgitta Jacobsson visar
ett bildspel med egna bilder. Birgitta läser ett
axplock från sina egna dikter.
Gudrun Eklund
En personlig eller allmän kyrka?
Med jämna mellanrum dyker det upp olika epitet som
har till avsikt att sätta fingret på den svenska
mentaliteten. Ett av dessa, som fortfarande står
sig starkt, myntades av Jonas Gardell. Sverige
är Mellanmjölkens land. Benämningen stärks av
att ordet lagom har en så framskjuten plats i det
svenska språket.
När turister eller nyanlända skall försöka
komma underfund med den svenska mentaliteten, är detta en av de svåra koderna att knäcka.
Särskilt om den egna kulturen inte alls på samma
vis premierar det som är lagom. Under det gångna
året har jag fört många intressanta samtal med
människor, såväl svenskar som invandrare, där de
undrat över vad Linköpings Missionsförsamling
är för typ av kyrka.
Jag minns en studie som genomfördes av
statsvetaren Magnus Hagevi för några år sedan,
som visade på kyrksamheten i några invandrartäta
Göteborgsförorter. Om man jämför med landet i
stort kan man konstatera att Svenska kyrkan gör
det stora tappet medan frikyrkorna håller jämna
steg med landet i övrigt. Hagevis intryck är dock att
det inte är Missionskyrkan som attraherar utan andra frikyrkor som uppfattas som tydligare. En fråga
jag för egen del levt mycket med, då jag berättat om
vår församling för någon utomstående, har med
detta att göra. Det ligger i vår församlings identitet
att vi definieras av vårt centrum mer än gränserna.
Att vi kan leva sida vid sida med olika tänkesätt och
slutsatser om trons konsekvenser. Samtidigt tror
jag, att långt fler än bara nyanlända efterfrågar ett
sammanhang som inte bara är lagom.
Svenska kyrkans problem tror Hagevi dels beror på att
den uppfattas som just svensk, och något man är
med i av tradition, men också att den upplevs profillös och förvaltande snarare än evangeliserande.
För att komma bort från enkla generaliseringar
som ”konservativ” och ”liberal” skulle jag hellre
vilja göra motsatspar av ”allmän” och ”personlig”. Jag tror nämligen, att det är just i det allt för
allmänna Linköpings Missionsförsamling har en
resa att göra.
Jag tror att detta präglar allt från hur vi talar om
Gud till vad vi förväntar att församlingslivet skall
kosta och ge. Riskerar vi att vara en gemenskap
som är trevlig snarare än helig, allmän snarare
än personlig, slätstruken snarare än utmanande?
Vad utrycker t ex våra predikningar? Om jag
bara utgår från mig själv som lyssnare, så tilltalas
jag av de predikningar som talar mig in i Guds
närvaro och som har ett tydligt ärende. Som
lägger ut Bibelns tidlösa sanningar på ett sådant
sätt att lösningen ligger i utlevandet. En sådan
predikan nöjer sig inte med samtidsanalyser som
bara utmanar på ett tankemässigt plan, utan tar
hela mitt liv i anspråk; Mina känslor och tankar,
men också mina händer och fötter, min mun och
min blick. Den efterfrågar hur jag ser på Gud
och människor. Den lockar mig till tjänande för
andra. När Jesus säger, att han inte kommit för att
bli betjänad utan för att tjäna, tänker jag, att det
är av stor vikt, att vi som vill leva i hans efterföljd
hjälper varandra att finna vägar till ett praktiskt
och omedelbart engagemang. Därmed inte sagt
att allt måste ske inom församlingens ramar. Som
församlingsmedlem vill jag rustas att vara en Jesu
efterföljare i mitt livs alla rum.
Är det verkligen bara människorna i invandrartäta
förorter som efterfrågar en kyrka med profil? Jag
tror inte det. Jag tror, att det kännetecknar nutidsmänniskan över lag. För att finna motivation att
närma sig ett sammanhang behöver det spela roll
om man går dit eller inte. Eftersom västvärldens
människor är så präglade av både konsumism och
individualism utmanas nu ständigt kvalitén på
församlingens innehåll. Länge har kyrkan fått stå
lite vid sidan av sådana måttstockar, men idag blir
de personer som kommer till kyrkan söndag efter
söndag av plikt eller ohejdad vana allt färre. Svarar
inte församlingens erbjudande upp mot sökarens
behov och längtan är tålamodet kort. Det finns
mycket i ett sådant förhållningssätt som måste
utmanas. Jag vill verkligen hedra de trogna men
jag tror inte att det bara är av ondo när kyrkan
måste skärpas i genuinitet och profil. Det kräver
den verklighet som vår samtid hänvisar oss till.
Det är nu med stor förväntan jag går in i den
här hösten med en alldeles nyantagen vision och
inriktning. Något av det jag hoppas att den riktningen skall förvandla oss till så är det att bli en
än mer personlig kyrka.
Jonas
Eveborn
Pastor och
Församlingsföreståndare
7
På intervju
Min dröm: Att barn och unga i vår församling ska få växa
som människor i gemenskap med varandra och Gud.
chans för mig att fortsätta arbeta med det jag
brinner för, men i en tjänst som är större än
den jag har idag. Kopplingen till Missionskyrkan kommer också att finnas kvar mycket
konkret, eftersom Lambohovskyrkan är en del
av pastoratet. Självklart kommer jag också
att finnas kvar som medlem i församlingen.
Välkommen till intervju Lisa Falklöf, församlingens ungdomsledare! Just nu ska du egentligen få
ägna dig åt lilla Clara utan att bli störd av Medljus
nyfikne medarbetare. Tack för att du ändå utan
tvekan tackade ja till vår kontakt! Innan vi börjar
samtala om ditt arbete kanske vi kan få vara litet
personliga? Berätta något om din barndom!
Under din ungdom såg jag dig ständigt i kyrkan.
Berätta vad du höll på med!
Det stämmer att jag ständigt var i kyrkan.
Det var tonår, scouter, konfirmation, gudstjänstprojektgrupp och ungdomskör, för att
nämna några saker. Under de där åren insåg
jag på ett mer vuxet plan, att tron på Gud
håller. Jag har alltid betraktat mig som kristen,
men under ungdomen funderade jag mycket
över frågor kring jämställdhet, miljö, djurrätt,
solidaritet osv. Sofia Camnerin, som var min
konfirmationspastor, visade tydligt att det
gick att vara kristen och samtidigt feminist.
Det var viktigt för att jag skulle känna, att jag
kunde ha en plats för mitt engagemang inom
kyrkans väggar.
Du är utbildad lärare. Vad fick dig att söka dig till
en tjänst i kyrkan?
Jag hade tidigare arbetat ett år som ungdomsledare i en annan församling, men kände att
När jag bläddrar i kyrkans årsbok, finner jag ditt
namn på många ställen. Kan du berätta för oss
vad de olika uppgifterna innebär?
Ungdomsledare: Under mina år som ung-
Foto: ULRIK FALKLÖF
Jag växte upp i Vidingsjö och senare Ullstämma. Familjen var aktiv i Hjulsbrokyrkan,
som var en av vår församlings stadsdelskyrkor
på den tiden. Mamma var söndagsskollärare
och pappa var ofta gudstjänstledare, så det
var naturligt för oss att vara i kyrkan på
söndagarna. Mina föräldrar var också med i
kören Motvalls, som bland annat kämpade
mot apartheid i Sydafrika. Att få följa med
dem när de sjöng i olika sammanhang har
påverkat mig mycket. Kampen för rättvisa och
solidaritet har funnits med som en grundton
genom hela livet.
Lisa Falklöf slutar efter sex år som ungdomsledare.
församlingstjänst inte var något för mig, så jag
började läsa till lärare. Efter bara en kort tid
började jag dock känna en längtan efter att
arbeta i församling igen. Jag funderade mycket
på kallelse till pastor under utbildningen. När
det blev en ledig tjänst som ungdomsledare
i församlingen kände jag att jag måste söka.
Sen jag fick tjänsten, som på den tiden var
på 25 procent, har så många saker fallit på
plats, för att jag skulle kunna stanna kvar
att jag verkligen har känt att Gud har velat
ha mig i den här uppgiften. Och i alla mina
funderingar över kallelse har jag landat i att
jag inte ska bli pastor, att min kallelse är att
arbeta med barn och ungdomar i kyrkan.
Jag har verkligen älskat att arbeta i församlingen. Det har känts som en förmån
att få möta alla barn, ungdomar, ledare,
församlingsmedlemmar och inte minst mina
kollegor under de här sex åren. Nu har det
dock blivit dags för mig att gå vidare. Jag har
fått ett jobb som fritidsledare i Slaka-Nykils
pastorat i Svenska kyrkan. Det känns som en
domsledare har min tjänst innehållit många
olika arbetsuppgifter. Jag har arbetat med
barn, ungdomar och unga vuxna, både i sådan
verksamhet som sker vecka efter vecka, i olika
kortare projekt och på ett mer övergripande
och långsiktigt plan.
Medlem i församlingens verksamhetsutskott
som representant för equmenia: I verksamhets-
utskottet och även i kollegiet har det varit min
uppgift att se till barns och ungdomars intressen när det gäller församlingens planering.
Jag har sett till att information sprids i båda
riktningarna och att barns och ungdomars
perspektiv inte glömts bort.
Adjungerad i Ungdomsrådet: Ungdomsrådet
är uppdelat i två grupper, UR Vision och UR
Omsorg. Jag har haft min plats i visionsgruppen där vi har funderat en del kring hur vårt
barn- och ungdomsarbete ska kunna växa,
men också på olika typer av satsningar som
exempelvis Smaka & Se. Jag har ingen rösträtt
i Ungdomsrådet, men eftersom jag har bra
koll på verksamheten ur flera olika vinklar har
jag haft många synpunkter att bidra med till
diskussionen. I några perioder har jag också,
tillsammans med Andreas Örnberg, planerat
UR-mötena.
Funktionär i Barnmusiken: På fredagar kommer barn 0-3 år och deras föräldrar för att
sjunga tillsammans och därefter fika och leka.
Min uppgift har varit att leda sångstunden
och sen finnas med under fikat för att samtala
med föräldrarna.
Grandios, sammankallande: Jag har varit
med på Grandios under hela min tid som
ungdomsledare, bortsett från en termin då
jag i stället var med och ledde ungdomskören.
Vi har oftast varit ett ganska stort gäng ledare
i Grandios och rollen som sammankallande
innebär att se till så vi har planeringsmöten,
men också att information till grandiosarna
går ut.
Vad har jag missat? Konfirmandarbetet kanske?
Ja, konfaledare är verkligen en viktig del i
arbetet. I konfirmandarbetet har vi tiden att
gå in på djupet i de stora frågorna som berör
livet och tron. Jag tänker, att vi under ett
konfaår får följas åt en bit på livets väg och
jag tror verkligen att det där året spelar roll
för alla inblandade.
Sen har jag också funnits med i Skattkistan
under de senaste åren. Där har jag varit med
och spelat drama på storsamlingen ibland.
Flora Viola heter min karaktär och en del har
fått stöta på henne även inne i gudstjänsten.
Jag har också haft smågruppssamlingar då och
då där jag fått arbeta vidare med det tema som
är för dagen tillsammans med barnen.
Du är väl avlönad för två tjänster med den här
arbetsbördan och med tanke på att församlingens framtid är beroende av vilka spår barn- och
ungdomsarbetet avsätter?
Tjänsten är i grunden på 50 procent, men
under Fredriks föräldraledighet och nu i
väntan på att Marcus ska börja har tjänsten
varit utökad. Jag upplever, att många i församlingen skulle önska att det fanns resurser att
ha en ungdomsledare på mer än 50 procent,
eftersom arbetet med barn och ungdomar är
en otroligt viktig grund för församlingens
framtid. Jag kan också säga att behoven är
betydligt större än tjänsten ger utrymme för.
Det är min bön och förhoppning att vi ska
kunna hitta en lösning som gör det möjligt
att utöka ungdomsledartjänsten.
Har du några visioner för arbetet med barn och
unga i vår församling?
Det jag drömmer om, är en församling där
barn- och ungdomsarbetet blir en plats, där
man får växa som människa i gemenskap med
varandra och Gud. Jag önskar att vi skulle få
bli fler och att det skulle vara naturligt att
också växa vidare in i ett församlingsengagemang.
Något du vill hälsa församlingen?
Först och främst vill jag tacka för all den
värme som jag har mött under de här åren
som ungdomsledare. Att få finnas med i
så många delar av församlingens barn- och
ungdomsarbete har varit fantastiskt, i första
hand tack vare alla människor jag har fått
möta. Det har också betytt oerhört mycket
att få höra att människor ber för mig och min
familj, tack för det!
Lisa Falklöf i dialog med Rolf Malmberg
På kyrktorget
Bibel & Bröd tar sig an GT
I några år har vi kunnat ta del av nattvardsandakt, soppa, bröd och ett bibelföredrag
under rubriken Bibel & Bröd. Föredragen
har mest rört sig i Nya Testamentet (NT).
Rubrikerna har varit Lukasevangeliet, Johannes evangelium, de sju dödssynderna
och Bibeln som bönbok.
Nu är det dags att lyfta fram texter ur
Gamla Testamentet (GT). Predikotexter
hämtas ju ofta från NT och därför blir
GT en lite ”främmande” del av Bibeln för
många av oss. Vi har ofta svårt för många
delar av det. Bibel och bröd ska hjälpa oss
att få nycklar till texter och en ny förståelse.
Texterna är av olika genrer som lagtexter,
krigsskildringar, kärlekspoesi mm. och
bör läsas utifrån dessa förutsättningar.
Rubrikerna för de olika gångerna ser du i
faktarutan. Upplägget blir detsamma som
tidigare år. Torsdagar kl 18.00 startar det med
nattvardsandakt i kyrksalen. Därefter följer
en enkel måltid bestående av soppa och bröd
och sedan följer en timmas bibelföredrag. Det
ingår ingen samtalsdel i kvällen för alla, men
skulle man vilja samtala omkring det som
sagts är man alltid välkommen att stanna kvar
för detta efteråt. En del T-grupper (livsnära
samtalsgrupper som finns i församlingen) tar
man upp samtal omkring det som föredragen
handlat om.
De som kommer att hålla föredragen är
pastorerna Jonas Eveborn, Britta Hermansson, Peter Halldorf och någon gång även
Marcus Lind. Välkommen med!
Bibel & Bröd Hösten 2015
18.00-20.00 Missionskyrkan, Linköping
Nattvard – Soppa - Bibelföredrag
September
17 Peter Halldorf: Jeremia – den motvillige profeten
och mandelträdet
24 Jonas Eveborn: Mose – framgång i motgång
Oktober
1 Peter Halldorf: Mika –En profetisk komedi
8 Britta Hermansson: Klagovisorna – En väg bland
ruiner eller rutiner
15 Marcus Lind: Jakob – Lögner, förlåtelse och
upprättelse
22 Britta Hermansson: Rut – Mod att följa någon
annans väg
29 Peter Halldorf: Baruk – sekreterare till en profet November
5 Jonas Eveborn: Jona – Kallelse och vägval
12 Britta Hermansson: Malaki – Se upp med avståndet!
Birgitta Jacobsson
9
Välkommen till
Equmenias årsmöte
fredag 9 oktober kl 18.00
OM EQUMENIA OCH ALLTET • NUMMER 6, 2015
En kväll att påverka utvecklingen i vår
förening med att bland annat välja en
ny ordförande för equmenia.
Har du synpunkter eller förslag till
förbättringar i vår förening så är du
välkommen att skicka in dem till
[email protected]
senast två veckor innan mötet.
Har du förslag på ny ordförande?
Kontakta valberedningen:
Anton Mannerfelt eller Tova Mattsson.
Hoppas vi ses!
Ungdomsrådet
Groowe 2015
PÅ LÄGER
Text & foto: Andreas Örnberg
I början av augusti åkte 9 tonåringar från Linköping ner till
Klintagården på Öland för tonårslägret Groowe 2015. Vi hade
en fantastisk vecka med goa kvällsmöten och seminarier mm.
Trots att vädret inte var jättebra varje dag så hindrade det inte
våra tonåringar att bada i havet. Ledarna Marcus och Andreas
fikade mera istället.
Scoutläger
i Japan
pågick den 23:e
världsscoutjamboreen i Japan.
Isak Dahlén från Equmenia Missionskyrkan i Linköping var en av
deltagarna.
28 juli-8 augusti
Marcus Lind predikar under Groowe.
10
Kalendern
[reservation för ev ändringar, se www.linkoping.missionskyrkan.se]
AUGUSTI
27 18.00 Terminsupptakt för ledare i
Equmenia och församlingen.
18.00 Scout Lambohov terminsstart
18.00 Upptäckarscout Missionskyrkan terminsstart i Vidingjö
30 11.00 Gudstjänst med Ny i stanträff
SEPTEMBER
18.00 Ungdomsrådet
18.00 Äventyrarscout Missionskyrkan terminsstart i Vidingjö
4 19.00 Grandios Terminsstart
4-5
Hajk för upptäckarscout
5 09.30 Gemenskapsdag på Liljeholmens folkhögskola
6 11.00 Samlingsgudstjänst Skattkistan och På G börjar för terminen. Välkomnande av Marcus
Lind, avtackning av Lisa Falklöf. Ny i stan-träff.
9 18.30 Ungdomsrådet
11 19.00 Grandios Picture maniac.
13 11.00 Gudstjänst med Ny i stanträff
18 19.00 Grandios Cluedo
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa i Domkyrkan
19 19.00 Konsert: Revoice Gospel
Choir
20 11.00 Gudstjänst med Ny i stanträff
22 17.30 Dansgruppen Gloria för 7-11
år, terminsstart.
25 18.00 Revoice öppnar för nya medlemmar
19.30 Together LKPG i Cupolen
26 15.00 Konsert med barnkören
Höstcaprice.
27 11.00 Gudstjänst med Ny i stanträff
30 18.30 Ungdomsrådet
2
3
lisas spalt
Jag har haft en lovsång som gått runt
runt i mitt huvud den senaste tiden. Mitt
i en lite turbulent vardag med avslut på
jobbet som ungdomsledare i Missionskyrkan, inskolning av min dotter på förskola, mental förberedelse inför det nya
jobb som jag i skrivande stund börjar om
några dagar, mitt i allt detta går den där
lovsången runt runt i huvudet.
Jesus Kristus dra mig till dig
Så att jag förstår med hjärtat
att du älskar mig
Led oss vidare
Ellen Vingren
Det är som om Jesus vill påminna mig
om att han älskar mig, att det är i hans
närhet jag får kraft och att det är med
Jesus vid min sida som en ny period i
livet nu inleds.
Så här i inledningen av en hösttermin
är det fler än jag som går in i nya situationer. Barn och ungdomar börjar skolan
efter sommarlovet, unga vuxna flyttar till
nya städer för att studera, några av dem
kommer till vår kyrka, andra börjar en
ny kvällskurs. För ytterligare andra rullar
livet på som vanligt, utan några större
förändringar. Du vet själv hur
det ser ut i ditt liv. Oavsett
vilket vill Jesus vara nära
dig och att du ska veta
att han älskar dig, och
inte bara veta med
hjärnan, utan förstå
det med hjärtat.
Efter nästan tio års
spaltskrivande är det nu
dags att tacka för mig.
Jag önskar dig Guds rika
välsignelse!
Equmeniaaktiviteter
BARN
Barnmusik 0-3 år
fre 10.00
Musiklekis 3-5 år
tis 18.00
Maria Lundgren, tel 0705-48 58 22
Vilande.
Barnkören från 6 år
tis 18.00
Anna Gardström, tel 013-21 38 38
Skattkistan 4-9 år
sön 11.00
Morgan Filipsson, tel 0702-009244
På G 10-13 år
sön 11.00
Monika Lomark, tel 070-740 17 43
SCOUT
Spårarscout Upptäckarscout Äventyrarscout
Utmanarscout
Roverscout
Missionskyrkan
Spårarscout
7-10 år
10-13 år
13-16 år
16-19 år
19-25 år
tors 18.00
Malin Hällgren, tel 013-12 10 21
Upptäckarscout
tors 18.00
Daniel Hällgren, tel 013-12 10 21
Äventyrarscout
tors 18.00
Tomas Gardström, tel 013-213838
Utmanarscout åk 9-gymnasiet
Vi träffas inte varje vecka utan gör
större aktiviteter ibland. Kontakta
Sofie Bruce 0736-89 79 28.
Lambohovskyrkan
Scout
tors 18.00
Veronika Granat, tel 0706-24 28 46
UNGDOM
Tonår/Grandios
L & M Collryd, tel 0703-94 98 05
UNG VUXEN
Idrott
Innebandy
sön 18.00
Jacob Rehn, tel 073-418 21 87
Student
Marcus Lind, tel ??
Studentkör
fre 18.00
Hanna Karlsson, tel 070-508 16 51
After church
sön
Marcus Lind, tel ??
Ekumenisk lovsångsmässa
Marcus Lind, tel ??
YTTERLIGARE INFO
Marcus Lind
013-24 98 04
L & M Collryd
0703-94 98 05
www.linkoping.missionskyrkan.se
11
Bibel och förbön
Den kristna församlingen har i alla tider levt med och av Bibelns böcker. Muntliga berättelser, bokrullar och kyrkomålningar föregick våra Biblar. Framför allt har de
fyra evangelierna varit i fokus, det är ju de som presenterar Jesus allra tydligast. Bibelläsning är ett näringstillskott för tro och liv. Den är uppmuntrande och utmanande. Bibelsamtal i grupp är en god sak att pröva. Sedan många år sammanställer Linköpings Missionsförsamling en bibelläsningsplan för personliga andakter eller
för användning i grupper. Denna bibelläsningsplan innehåller även förbönsämnen för varje vecka. Det är en styrka och en inspiration att veta att några eller många
är förenade i förbön kring de behov och sammanhang som är nämnda här. Upplägget ser ut så här: Bibelläsningsplanen börjar med söndag, och då läser vi den
dagens evangelietext. Måndag-onsdag: vi erbjuder två bibeltexter, en från Gamla testamentet och en från Nya testamentet. Du får från Gamla testamentet läsa ur
Andra och Tredje Moseboken samt från Nya testamentet ur Markusevangeliet. Där så är aktuellt får du även en hänvisning till en parallelltext för att du skall kunna
jämföra och fördjupa. Undantag är de veckor då helgdag infaller under annan veckodag än söndag. Då läser vi i stället helgdagens texter. Torsdag-lördag: vi läser
den kommande söndagens bibeltexter och följer teman och texturval i den svenska evangelieboken (även om andra teman aktualiseras i några av gudstjänsterna
i Linköpings Missionskyrka). Fördelningen är denna: torsdag: den gammaltestamentliga texten, fredag: psaltartexten, lördag: episteltexten, söndag - som vi redan
nämnt - evangelietexten. Sammanställningen av bibelorden är gjord av Rolf Malmberg. Förbönsämnena presenteras av Bernt Åkerblad. De kommer bland annat
från Förbönskalendern för kyrkorna i Linköping (sammanställd av Linköpings Kristna Råd) och från Equmeniakyrkans förbönskalender ”Tillsammans i bön” samt
förbönskalendern för Region öst i Equmeniakyrkan.
dagens gammaltestamentliga text: Hesekiel 37:15-22
Mannen med en förtvinad hand: Markusevangeliet
Vecka 36 Söndag 30 augusti-lördag 5 september
Fredag Söndagens psaltarpsalm: Psaltaren 95:1-7
3:1-6 (Romarbrevet 3:25-36)
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen församLördag Söndagens episteltext: Efesierbrevet 4:1-6
Onsdag Sabbatsbudet: Andra Moseboken 35:1-3,
ling ber vi för: Krets 25B, den nya terminen i församFolkmassan på stranden: Markusevangeliet 3:7-12
ling och Equmenia, vi ber om inspiration, klokhet och
(Matteusevangeliet 12:9-14)
djärvhet, vi ber om resurser, vi ber för barnmusiken,
Vecka 37 Söndag 6 september-lördag 12 sept
Torsdag Tema nu på söndag: Ett är nödvändigt: Sönoch barnkören, för barnen och ledarna, vi ber för vår
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen församdagens gammaltestamentliga text: Nehemja 9:19-21
samarbetskyrka i Lambohov. Och vi ber; fördjupa och
ling ber vi för: Krets 1, för medlemmar i församlingen
Fredag
Söndagens psaltarpsalm: 123
vidga vår generositet. Vi tackar och ber för alla kyroch Equmenia samt för alla andra som bor i det
Lördag Söndagens episteltext: Apostlagärningarna
korna i Linköping, denna vecka ber vi särskilt för:
området av vår stad, för Skattkistan och På G, för
20:32-36
Johannelunds församling, för deras tjänst, vittnesbarnen och för ledarna, för dem som söker en tro,
börd och gemenskap. Tillsammans med församoch för Ekängens missionsförsamling. Och vi ber; gör
lingarna i Equmeniakyrkans östra region ber vi
oss växande i både inre och yttre mening. Vi tackar
Vecka 38 Söndag 13 september-lördag 19 sept
för: Ljungby missionsförsamling, för Ljungsarps misoch ber för alla kyrkorna i Linköping, denna
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen församsionsförsamling och för Löfstadkyrkans församling
vecka ber vi särskilt för: Johanneskyrkan, för deras
ling ber vi för: Krets 2, för medlemmar i församlingen
Tillsammans med församlingarna i hela Equmetjänst, vittnesbörd och gemenskap. Tillsammans
och Equmenia samt för alla andra som bor i det
niakyrkan ber vi för: Equmenia, för alla barn och
med församlingarna i Equmeniakyrkans östra
området av vår stad, för Café – och konferensverkungdomsgrupper som startas upp efter sommaruppregion tackar och ber vi för: Södra Vätterbygdens
samheten, gäster, kunder och medarbetare, för de
ehållet. Vi tackar för alla barn och unga som hittar till
folkhögskola, den nya terminen, för Mamrelunds
som bor eller jobbar i Missionskyrkans närhet, för
vår verksamhet och vi ber om kraft, inspiration och
missionsförsamling och för Mantorps missionsförvår samarbetskyrka i Lambohov och vår nye pastor
glädje inför terminen. Vi ber också för Mellanöstern
samling. Tillsammans med församlingarna i hela
där, Göran Bondesson, för politikerna i vår kommun.
och Nordafrika särskilt för de kristna i Mellanöstern
Equmeniakyrkan ber och tackar vi för: Region syd,
Och vi ber: gör vårt tillsammansskap varmt och
som är på flykt undan krig och terror. Vi ber speciellt
för alla församlingar och Equmeniaföreningar – vi ber
konstruktivt. Vi tackar och ber för alla kyrkorna
för barnen och deras situation, och vi ber för de vuxna
om mod och kärlek att leva, vittna och visa att Jesus
i Linköping, denna vecka ber vi särskilt för: Lansom behöver finnas runt dem för att de ska kunna
Kristus är Herre, vi ber för satsningen Konfas, som
deryds församling, för deras vittnesbörd, tjänst och
hitta tillbaka till livet och känna tillit och trygghet
under kommande år ska samla konfirmander från
gemenskap. Tillsammans med församlingarna i
igen. Herre förbarma dig!
hela regionen fyra gånger under året och följande
Equmeniakyrkans östra region tackar och ber
Söndag Trettonde söndagen efter trefaldighet: Medkommande tre år, vi ber för ledare och medarbetare!
vi för: Marieborgskyrkans församling, för Missionsmänniskan: Lukasevangeliet 10:23-37
Vi ber också för Latinamerika, särskilt för barn och
kyrkan i Nässjö och för Equmeniakyrkan i Växjö.
Måndag Herren lovar att visa sin härlighet: Andra
unga som växer upp i Nicaragua där fattigdomen är
Tillsammans med församlingarna i hela EqumeMoseboken 33:12-23 (Romarbrevet 9:15-16), En lam
utbredd och våldet i samhället ökar, vi ber för Moraniakyrkan ber och tackar vi för: Equmeniakyrkans
man i Kafarnaum botas: Markusevangeliet 2:1-12
vakyrkan i Nicaragua som driver flera skolor och har
evangelisation, och vi ber om arbetare till skörden,
(Jesaja 43:25)
tagit fram ett nytt material för att uppmuntra barn
vi ber om frimodighet att dela evangelium, att våra
Tisdag Förbundet sluts på nytt 1: Andra Mosebooch unga till att medverka till ett tryggare samhälle.
liv och församlingar tydligt blir bärare av nöden
ken 34:1-9 (Joel 2:12-13), Tullindrivaren Levi kallas:
Söndag Fjortonde söndagen efter trefaldighet: Dagens
för de förlorade. Vi ber också för Asien för att vi ska
Markusevangeliet 2:13-17 (Första Timotheosbrevet
tema: Enheten i Kristus: Johannesevangeliet 17:9-11
kunna avsluta det 40-åriga bibelöversättningsarbetet
1:12-17)
Måndag Förbundet sluts på nytt 3: Andra Moseboav hela Bibeln till nord-pwokaren innan projektets
Onsdag Förbundet sluts på nytt 2: Andra Moseboken
ken 34:18-28 (Lukas 2:22-24), Lärjungarna plockar
pengar tar slut i december.
34:10-17 (Josua 23:11-16), Bröllopsgästerna fastar
ax på sabbaten: Markusevangeliet 2:23-28 (Femte
Söndag Femtonde söndagen efter trefaldighet: Dainte: Markusevangeliet 2:18-22 (Lukasevangeliet
Moseboken 23:25)
gens tema: Ett är nödvändigt: Matteusevangeliet
5:27-32)
Tisdag Strålglansen från Moses ansikte: Andra Mo6:31-34
Torsdag Tema nu på söndag: Enheten i Kristus: Sönseboken 34:29-35 (Andra Korinthierbrevet 3:7-18),
Måndag Folkets gåvor: Andra Moseboken 35:4-29,
12
På intervju
De tolv utses: Markusevangeliet 3:13-19 (Apostlagärningarna 1:15-17, 21-26)
Tisdag Boningen fullbordas och reses: Andra Moseboken 39:32-43, Demoner drivs ut med Guds ande:
Markusevangeliet 3:20-30 (Johannesevangeliet
10:20-21)
Onsdag Herrens härlighet fyller boningen: Andra
Moseboken 40:34-38, Jesu verkliga släktingar:
Markusevangeliet 3:31-35 (Lukasevangeliet 8:19-21)
Torsdag Tema nu på söndag: Döden och livet:
Söndagens gammaltestamentliga text: Jesaja 26:19
Fredag Söndagens psaltarpsalm: Psaltaren 107:18-22
Lördag Söndagens episteltext: Andra Korinthierbrevet 4:7-14
Vecka 39 Söndag 20 september-lördag 26 sept
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen församling ber vi för: Krets 3, för medlemmar i församlingen
och Equmenia samt för alla andra som bor i det
området av vår stad, för Sjukhuskyrkan i Linköping,
för de som jobbar inom sjukvården i vår kommun,
och för Ekängens missionsförsamling. Och vi ber;
fördjupa och vidga vår generositet. Vi tackar och
ber för alla kyrkorna i Linköping, denna vecka
ber vi särskilt för: Linköpings Baptistförsamling, för
deras gemenskap, vittnesbörd och tjänst. Tillsammans med församlingarna i Equmeniakyrkans
östra region tackar och ber vi för: Mohedaortens
missionsförsamling, för Motala missionsförsamling
samt för Mullsjö missionsförsamling. Tillsammans
med församlingarna i hela Equmeniakyrkan ber
och tackar vi för: Region nord, särskilt för de två
nordligaste församlingar, Kiruna och Malmberget,
vi ber om Andens kraft, glädje och framtidstro i
församlingarna, om fler medarbetare och att nya
människor genom mötet med församlingen och
Jesus Kristus ska finna tron. Vi ber också för kyrkan
i världen, för våra samarbetskyrkor i världen; att de
får vara ljus och salt, särskilt i länder med politiska
oroligheter och katastrofer av olika slag, vi ber att
Equmeniakyrkan och samarbetskyrkorna ”sida vid
sida kämpar för tron på evangeliet” (Fil 1:27).
Söndag Sextonde söndagen efter trefaldighet:
Dagens tema: Döden och livet: Johannesevangeliet
11:28-44
Måndag Helighetsregler för israeliterna 1: Tredje
Moseboken 19:1-18 (Första Petrusbrevet 1:16-25),
Liknelsen om sådden: Markusevangeliet 4:1-9 (Lukasevangeliet 8:11-15)
Tisdag Helighetsregler för israeliterna 2: Tredje
Moseboken 19:19-37 (Apostlagärningarna 15:2229), Liknelsernas syfte: Markusevangeliet 4:10-12
(Jesaja 6:9-10)
Onsdag Sabbatsvilan: Tredje Moseboken 23:3 (LuFortsättning på sidan 15.
Marcus Lind (fd Johansson) ny
pastor med ungdomsinriktning
Marcus Lind började sin tjänst som pastor med
ungdomsinriktning 1 augusti. Marcus har blivit
presenterad av Medljus i tidigare nummer. Medljus har nu träffat Marcus för en välkomstintervju.
Hur har den första tiden i Linköping varit?
På den privata sidan har Lisa och jag haft
mycket med flytt och planerande inför vårt
bröllop. Nu ser vi fram emot hösten, då
vardagen drar igång här i Linköping. Vi har
i alla fall hunnit äta glass på Bosses glassbar
och badat i Roxen. Vi tycker, att det verkar
vara ganska lugnt i Linköping på sommaren.
Vi har också varit på bröllopsresa till Korsika.
En otroligt vacker ö där vi dessutom lyckades
pricka in sommarens extrema värmebölja.
För jobbets räkning har jag fått en kanonstart
med tonårslägret på Klintagården. Det blev
en fin ingång och en chans att lära känna
tonåringarna och ledarna. Jag har också varit
på Frizon, där jag var involverad i Drömhaket
där jag hade en del seminarier kring spel av
olika slag.
Grattis till att Lisa och du har gift er under sommaren! I samband med bröllopet bytte ni båda efternamn till Lind. Varifrån kommer namnet Lind?
Namnet Lind kommer från Lisas mormor
och morfar.
Vad gör din fru Lisa?
Hon är sjuksköterska och har fått jobb på
Universitetssjukhuset, där hon redan börjat
jobba.
Berätta om dina förväntningar inför hösten och
samarbetet med de nyanställda ungdomsledarna
Louise och Mattias Collryd och med ungdomsledarna som ställer upp ideellt!
Jag är säker på, att det kommer att gå jättebra att samarbeta med Louise och Mattias.
Det blir jättekul! Jag har träffat en del av de
ideella ungdomsledarna och ser fram mot att
samarbeta med dem.
Jag ser fram mot uppstarten av verksamheten den 5-6 september. Det finns mycket
spännande att se fram mot i höst!
Det ska bli roligt att lära känna och bygga
relationer med både ungdomar och andra här
i Linköping.
Tack för samtalet och välkommen till Linköpings Missionsförsamling och Equmenia!
Gudrun Eklund
13
Gudstjänster och möten
Missionskyrkan
Samlingar för bön
• Morgonbön mån-fredag kl 08.50 i kyrksalen.
• Bön inför gudstjänsten 30 minuter före gudstjänstens början.
• Pilgrimsvandring vid Stångån Tisdagar. Start
kl 09.00 i S:t Lars kyrka. Avslutning i Martas
Café, Missionskyrkan.
Augusti
27
18.00
29
16.00
TORSDAG
Ledarsamling för alla ledare
i församlingen och Equmenia.
LÖRDAG
Gudstjänst på arabiska
Saoud Bahhi.
30
SÖNDAG 13:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Medmänniskan. Staffan J Hejdegard.
Sång Hanna Karlsson och Maria
Lundgren. Kyrkkaffe. Ny i stan.
15.00 Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
Kärna församling ansvarar.
18.00 Musik i sommarkväll
KFUM-kören i Norrköping.
September
3
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Gustaf Frödings liv och diktning. Tomas Sköld, vice ordförande i Gustaf
Frödingsällskapet.
5
LÖRDAG
Församlingsdag
Liljeholmens folkhögskola.
6
SÖNDAG 14:e efter Trefaldighet
11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard
Mötet med Jesus Kristus förvandlar
- Nikodemus. Marcus Lind. Kören.
Välkomnande av pastor Marcus Lind
samt en grupp från Svenska Frälsningsarmén. Installation av pastor
Göran Bondesson. Medverkan av
14
15.00
8
14.00
12
16.00
13
11.00
15.00
14
14.00
16
10.00
17
18.00
18
20.00
19
16.00
19.00
20
11.00
regional kyrkoledare Peter Bernhardsson och arméledare Göran Andreasson. Kyrklunch. Avtackning av Lisa
Falklöf i samband med kyrklunchen.
Ny i stan.
Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
Kyrkokören Lyra ansvarar.
TISDAG
Gemenskapseftermiddag
En doft av sommaren - sånger och
tankar från sommaren.
LÖRDAG
Gudstjänst på arabiska
Saoud Bahhi.
SÖNDAG 15:e efter Trefaldighet
Gudstjänst
Mötet med Jesus - den samariska kvinnan. Marcus Lind. Insamling till
kyrkokontot. Kyrkkaffe. Ny i stan.
Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
Ansgarskyrkan ansvarar.
MÅNDAG
Eftermidddagsträffen
ONSDAG
RPG: Kommunens äldredag
i Konsert & Kongress.
TORSDAG
Bibel och bröd
Jeremia - den motvillige profeten och
mandelträdet. Peter Halldorf.
FREDAG
Bön- och lovsångsmässa
i Domkyrkan.
LÖRDAG
Gudstjänst på arabiska
Saoud Bahhi.
Gospelkonsert
Revoice Gospel Choir.
SÖNDAG 16:e efter Trefaldighet
Gudstjänst
Mötet med Jesus - en sjuk man i Betseda. Jonas Eveborn. Revocie Gospel
Choir. Kyrkkaffe. Ny i stan.
13.00 Församlingsmöte
15.00 Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
Missionskyrkan ansvarar. Artsong,
ekumenisk kör från Stockholm under
ledning av Tore Kennestad.
22
TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
Sommarplock. Caféeftermiddag med
sång och musik med Ljungsbrosångarna.
24
TORSDAG
18.00 Bibel och bröd
Mose - framgång i motgång. Jonas
Eveborn.
26
LÖRDAG
15.00 Konsert med barnkören
16.00 Gudstjänst på arabiska
Saoud Bahhi.
27
SÖNDAG 17:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Mötet med Jesus - ”äktenskapsbryterskan”. Jonas Eveborn. Kyrkkaffe. Ny
i stan.
15.00 Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
Domkyrkoförsamlingen ansvarar.
28
MÅNDAG
14.00 Eftermidddagsträffen
Oktober
1
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Från Stockholm till Linköping via
Kenya. Marcus Lind, vår nye pastor,
berättar om sin livsresa.
18.00 Bibel och bröd
Mika - En profetisk komedi. Peter
Halldorf.
3
LÖRDAG
16.00 Gudstjänst på arabiska
Saoud Bahhi.
4
SÖNDAG 18:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Mötet med Jesus - Petrus. Marcus Lind.
Kyrkkaffe.
Bibel och förbön Fortsättning från sidan 13.
Alla barn är välkomna på söndagar!
I samband med att det är gudstjänst i Missionskyrkan på söndagar kl 11.00 bjuds alla barn in till olika
samlingar, beroende av ålder.
0-4 år Leksaker m.m. finns i rummet Brunnen en
trappa upp i Missionskyrkan.
4-9 år Skattkistan. Olika program varje söndag.
10-13 år På G. Olika program varje söndag.
Rätt till ändring förbehålles. Alla kulturprogram sker i samarbete med Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.
Ekängen
Lambohovskyrkan
Augusti
30
SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
Göran Häggström. Körsångare från
Skeda och Slaka församlingar.
September
2
08.30
14.00
Vill du stödja arbetet i Ekängen?
Plusgiro 476 159-9. Bankgiro 306-9820.
www.ekängen.nu
September
5
13
16.00
LÖRDAG
Gemenskapsdag Liljeholmens fkhs
SÖNDAG
Gudstjänst
Tema: ”Vågar vi ha förväntningar
på Gud?” Christina Törnberg. Sång
Maria Gustafsson, Peter Johnson och
Gun-Marie Axelsson. Tårtbuffé för
att uppmärksamma vår namnändring
till Equmeniakyrkan i Ekängen.
18-19 FREDAG-LÖRDAG: Scouthajk
Oktober
4
SÖNDAG
16.00 Afternoon Tea med föredrag
Gunnel Noreliusson: Hur hanterar vi
vår ilska? Gott fika med scones och
cupcakes. Kostnad 50 kr. Anmäl till
[email protected] senast 29 september.
I höst ses vi varje onsdag kl 18.30 i olika hem.
Vill du komma i kontakt med pastor Christina
Törnberg? Ring 0700-90 96 59 eller maila på
6
10.00
13
10.00
16
08.30
23
16.00
27
10.00
15.00
[email protected]
Välkommen med!
30
08.30
ONSDAG
Morgonmässa Urban Sandberg.
Lambohovsträffen
Vardagsbaletter & Kaffetoner. Poesiförfattaren Yvonne Andersson läser sina
dikter och berättar hur hon inspireras
av natur, konst och människomöten.
Mia Zetterlund.
SÖNDAG
Lambohovsmässa
Urban Sandberg.
SÖNDAG
Lambohovsmässa
Mottagande av pastor. Jazz och Gospelkören Fröjda. Iréne Mårtensson.
Göran Bondesson. Göran Häggström.
ONSDAG
Morgonmässa
ONSDAG
Barnklädesloppis
Mia Zetterlund. Anna-Karin Palmkvist.
SÖNDAG
Lambohovsmässa
Kören Hesa Röster. Göran Häggström.
Föresläsning med Olle Carlsson
Just idag - 365 tankar för sinnesro.
Drop-in-fika från 14.30. Inträde:
100 kr. Iréne Mårtensson. Göran
Häggström.
ONSDAG
Morgonmässa Göran Bondesson.
kasevangeliet 13:10-17), Tolkning av liknelsen om
sådden: Markusevangeliet 4:13-20 (Matteusevangeliet 19:16-30)
Torsdag Tema nu på söndag: Rik inför Gud: Söndagens gammaltestamentliga text: Andra Moseboken
32:1-4, 30-35
Fredag Söndagens psaltarpsalm: Psaltaren 49:612
Lördag Söndagens episteltext: Första Johannesbrevet 2:15-17
Vecka 40 Söndag 27 september-lördag 3 oktober
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen församling ber vi för: Krets 4, för medlemmar i församlingen och Equmenia samt för alla andra som bor
i det området av vår stad, för scoutverksamheten,
deltagarna och ledarna samt för socialsekreterarna
i vår kommun. Och vi ber; gör oss växande i både
inre och yttre mening. Vi tackar och ber för alla
kyrkorna i Linköping, denna vecka ber vi särskilt
för: Linköpings Missionsförsamling, för tjänandet, vittnesbördet och gemenskapen genom vår
församling. Tillsammans med församlingarna i
Equmeniakyrkans östra region tackar och ber vi
för: Målilla Frikyrkoförsamling, för Norrahammars
frikyrkoförsamling och för Norrhult/Klavreströms
missionsförsamling. Tillsammans med församlingarna i hela Equmeniakyrkan ber och tackar vi
för: Equmenia särskilt för alla ledare som vecka efter
vecka möter barn och ungdomar med en kärleksfull
famn, som ger dem en betydelsefull fritid och som
får visa på Jesus i ord och handling. Vi ber också för
Euroasien och för arbetet med urfolksfrågor särskilt
för Baptistunionen i Bulgarien och deras omfattande
arbete som ger stöd till romer i landet, vi ber för
deras sociala center för arbete bland romer i Sofia i
Bulgarien, vi ber att detta center ska bli till välsignelse
för de många utsatta romer i staden.
Söndag Sjuttonde söndagen efter trefaldighet: Dagens
tema: Rik inför Gud: Matteusevangeliet 6:19-24
Måndag Skådebröden: Tredje Moseboken 24:5-9
(Matteusevangeliet 12:1-8), Liknelsen om lampan:
Markusevangeliet 4:21-23 (Lukasevangeliet 8:11-15)
Tisdag Inlösningsrätt 1: Tredje Moseboken 25:23-25
(Rut 2:17-20), Det mått ni mäter med: Markusevangeliet 4:24-25 (Lukasevangeliet 6:38)
Onsdag Inlösningsrätt 2: Tredje Moseboken 25:35
(Första Johannesbrevet 3:17-18), Liknelsen om den
växande sådden: Markusevangeliet 4:26-29 (Jakobsbrevet 5:7-11)
Torsdag Tema nu på söndag: Änglarna: Söndagens
gammaltestamentliga text: Daniel 6:16-22
Fredag Söndagens psaltarpsalm 103:19-22
Lördag Söndagens episteltext: Uppenbarelseboken
12:7-12
15
På kyrktorget
På kulturfronten
Församlingens vision
”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus
Kristus förvandlar – mig, dig och världen”.
Bakom dessa till synes enkla rader ligger en
lång process. I april 2014 jobbade styrelsen
med värderingsfrågan och det var då de tre
ledorden Tillsammans - Generöst - Växande
kom till. Sedan arbetade man vidare med
inriktningen för församlingens vision. Skulle
man behålla den gamla visionen, anamma
Equmeniakyrkans vision eller hitta en ny
egen? Under hösten 2014 samtalades det om
detta vid församlingsmöte och årsmöte.
Under årsmötet arbetade man i bikupeform. De förslag som då kom fram bearbetades av en arbetsgrupp bestående av
Gunilla Axelson, Johan Gunnarsson och Jonas
Eveborn. Förslagen gick mellan gruppen och
styrelsen några gånger. Sedan presenterades
det färdiga förslaget på församlingsmötet den
10 maj -15. Känslan blev allt tydligare att man
skulle knyta an till Equmeniakyrkans vision
och att det blev församlingens vision. Det är
den text som står överst i denna artikel.
Nu börjar arbetet med att göra visionen till
vår egen, var och en av oss. Under samlingshelgen kommer den att vara ett genomgående
tema. Likaså under årshögtiden i november.
Ambitionen är att också göra en trycksak med
Vision- Inriktning – Identitet – Värderingar
– Församlingsordning och stadgar.
Under hösten kommer en serie temagudstjänster, där olika personers möten med Jesus
kommer att lyftas fram.
Birgitta Jacobsson
Ny föreståndare på Klintagården
Klintagården, lägergård och camping på
Öland, har fått en ny föreståndare fr.o.m. 1
aug. Medljus kontaktade honom.
Berätta lite om vem du är. Jag heter Mikael
Båge och är numera folkbokförd i Jönköping.
Jag är en pastorsson och har vuxit upp och
fostrats i frikyrkan (Helgelseförbundet, som
numera är EFK). Naturligtvis har det präglat
mig och någonstans har det väl även påverkat
16
Gospelkören Revoice ger konsert
mig i mitt beslut
att söka mig till
Klintagården.
Hur ser din
familj ut? 1977
kom jag med
mina föräldrar
till Habo, strax
norr om Jönköping. Där träffade jag Annika
som sedermera
blev min hustru. Vi har välsignats med fyra
barn. När yngsta dottern flyttade hemifrån
valde vi att avveckla hus och engagemang
i Habo. Vi flyttade till Jönköping, som ett
första steg på väg mot något nytt.
Så det nya är Klintagården? Både jag och
Annika har under en längre tid burit på en
känsla av att få göra något nytt och kanske
även tillsammans. För uppdraget som föreståndare är och kommer att bli en gemensam
sak för oss båda. (Även om Annika inte är
direkt anställd). Detta är inget 7-16 jobb. Det
är en livsstil. Så nu har jag lämnat min bana
som tjänsteman inom tillverkningsindustrin,
efter 30 år och antagit utmaningen som jag
tror att Gud lett in mig i.
Hur ser du på ditt nya arbete? Tillsammans
med styrelsen, alla volontärer och ideella
krafter (med ett stort hjärta för Klintagården),
vill jag fortsätta forma och utveckla gårdens
verksamhet. Jag ser inte Klintagården som
en konkurerande campingplats till övriga i
Köpingsvik, snarare som ett komplement.
Min önskan är att det skall vara en plats för
ro och vila, rekreation, gemenskap, undervisning och goda Gudsmöten, för alla åldrar.
Att identifiera sig med devisen i loggan skall
kännas naturligt ” En plats att längta till”
Vi önskar dig allt gott för din nya tjänst och
hoppas att du får se flera av Medljus läsare
som gäster på Klintagården.
Birgitta Jacobsson
Ledaren för Gospelkören Revoice, Hanna
Karlsson, presenterades i Medljus under våren. Lördag 19 september kl 19.00 ger Revoice
en konsert i Missionskyrkan.
Medljus var med vid vårens sista körövning. Det var fullsatt av ungdomar i Musiksalen. Vid den inledande uppvärmningen syntes
enbart glada miner. Musiksalen fylldes av
välljud vid den inspirerande uppsjungningen.
Medljus ställde en fråga till några av körmedlemmarna. Vad tycker du om att sjunga i
Revoice? Här kommer svaren:
• jättekul och go´gemenskap
• duktig körledare som sprider mycket energi
• kul, roligt och spännande
• en upplevelse
• mäktigt att få sjunga tillsammans med så
många
• riktigt trevligt att träffa nya människor på
fredagarna
• härlig stämning som ger sångarglädje
Hanna, berätta hur du har upplevt denna första
termin som ledare för Revoice!
Jag har längtat länge efter att få starta en
kör - det har funnits på mitt hjärta! Det har
varit omvälvande, att så många har kommit
vecka efter vecka. Jag är jätteglad. Det har
varit en jätterolig termin. Det känns väldigt
gott, att det har kommit så många från flera
olika ställen. Jag vill, att ungdomarna ska ta
ett ansvar. Därför har jag startat ett körråd,
som kan jobba tillsammans med mig. Varje
gång vi ses, har vi en andakt och så fikar vi
tillsammans.
Berätta inför lördagen den 19 september!
Den lördagen är det City Art Link i Linköping. Vi planerar för att då visa upp oss på
stan och dela ut reklam för gospelkonserten.
Ungdomarna längtar efter att få sjunga för
andra. De vill i musiken få visa på Jesus.
Vid konserten kommer vi att sjunga sånger
i många olika musikstilar, men mest blir
det gospel. Jag vill passa på att säga, att jag
är jättetacksam för alla böner och hejarop
från församlingen. Det uppskattas verkligen!
Körmedlemmarna vet, att de är viktiga för
församlingen. Vid konserten blir det utgångskollekt för Revoice. Jag vill hälsa alla
välkomna till en härlig gospelkonsert lördag
19 september kl 19.00!
Vad kan du berätta om framtiden?
Fredagen efter att vi har haft vår konsert,
alltså fredagen den 25 sept, hälsar vi nya
körmedlemmar välkomna! För att få vara
med i Revoice ska man ha tagit studenten,
alltså vara studerande eller ung vuxen. Vi har
spännande projekt på gång bl a en konsert
för Musikhjälpen fredagen den 18 december.
Mer får vi återkomma till vid senare tillfälle.
Gudrun Eklund
Konsert med Barnkören
Lördag 26 september kl 15.00 ger barnkören
konserten Höstcaprice i Missionskyrkan. Temat kommer att vara Änglar. Det blir härlig
sång och musik! Välkomna!
Konsert med Maria Gustin Bergström
kl 18.00 inbjuds till konsert i Missionskyrkan med Maria Gustin
Bergström. Med en folklig ton och vackra
melodier, sätter Maria Gustin Bergström
ord på livets alla skeenden. Hon sjunger och
berättar om sina sånger och framträder här
tillsammans med körer från Linköping bl a
Missionskyrkans kör och kören från Cupolen.
Sångerna ackompanjeras av Marias man,
Michael på piano samt musiker från folkmusikgruppen Jearv. Folkmusikgruppen
Jearv håller till i Göteborg men är kända och
anlitade både innanför och utanför Sveriges
gränser. Det blir entré.
Vi får njuta av vacker musik och låta oss
beröras av budskapet i sångerna och texterna.
Det blir en kväll du inte får missa! Varmt
välkommen!
Lördag 10 oktober
Emelie Birgersson
Martas Café fylls av musik flera tisdagskvällar i höst.
Jazz Corner och Café Estrad
Vi har den äran att få presentera ett nygammalt projekt, som nu träder in på Missionskyrkans scener: Jazz Corner och Café Estrad.
Det är ett samarbete mellan folkhögskolorna
Lunnevad, Liljeholmen och Sommenbygden,
som under hela läsåret kommer att spela livemusik i Martas Café eller Mariasalen. Alla
tillfällen är tisdagar kl 18.00-20.00. Martas
Café har dessa kvällar öppet till kl 20.00.
Varmt välkommen att ta dig en stund med
god musik och gott fika!
I Jazz Corner får vi lyssna till duktiga musiker som spelar nytt och gammalt ur jazzens
repertoar. Här kommer vi också att få möta
en och annan gästartist. Höstens datum för
Jazz Corner är tisdagarna 6 oktober, 3 november och 1 december.
I Café Estrad får vi lyssna till rösten av
unga musiker, som skriver eget material, så
kallad singer-songwriter. Höstens datum för
Café Estrad är tisdagarna 22 september, 29
september, 20 oktober och 17 november.
Emelie Birgersson
Tinga Tinga-utställning i Missionskyrkan
Under sommaren har utställningen Tinga
Tinga funnits med som en del av Lilla konstrundan i Missionskyrkan, St Lars kyrka
och Domkyrkan. Nu i början av september
kommer den konst, som sålts och hämtats,
att ersättas av nya konstverk och utställningen
fortsätter till 15 oktober.
Vi presenterade utställningen i förra
numret av Medljus, men här kommer en
presentation av den igen:
Tinga Tinga är en konststil som många
av oss känner igen. Bilderna är ofta färgsprakande och de typiska motiven är de afrikanska
vilda djuren.
Konststilen växte fram under slutet av
1960-talet i Tanzania, men den har spridit sig
över hela östra Afrika. Det är tavlor målade
på duk med olja i starka färger med motiv av
fåglar, djur, människor och händelser som
man vill lyfta fram. Genren är döpt efter sin
grundare Edward Said Tingatinga, konstnär i
Tanzania, som i slutet av 60-talet målade tavlor med cykellack på masonit. Han var endast
verksam i drygt 4 år. Det är Tanzanias huvudstad Dar es Salaams största konstnärskollektiv
The Tinga Tinga Arts Cooperative Society
(TACS) som har målat tavlorna. Tingatinga
dog genom ett vådaskott 1972.
Tavlorna brukar finnas till salu på de
många gatumarknaderna i Tanzania med
grannländer. Nu kommer du att kunna stanna
hemma i Sverige och se tavlorna i Galleri
Magnifik. Tavlorna på utställningen är nya
målningar av konstnärer från kooperativet På
utställningen finns målningar av hans båda
barn Daudi och Martina Tingatinga, samt
ett 10-tal andra konstnärer från Tingatinga
Arts Cooperative Society i Dar es Salaam,
Tanzania. Totalt finns det ca 100 konstnärer
i kollektivet.
Utställningen arrangeras av Marianne
Nilsson Wallin, som har varit intresserad av
Tingatingamåleriet sedan starten. Hon har
tidigare arrangerat ett flertal utställningar i
Sverige. Hon är TACSs representant i Sverige.
Tavlorna på utställningen har hon köpt in. Att
ha utställningar i Sverige är en följd av diskussioner med framför allt en av konstnärerna,
Rubuni Rashidi, som varit här tidigare.
Birgitta Jacobsson
17
Församlingsboken
Barndop
Dop
Emma Bergström, Julia Gardström, Filippa
Smedberg, Louisa Smedberg, Petra Smedberg
och Algot Walfridsson döptes i Missionskyrkan i Linköping den 31 maj 2015
Konfirmation
Emma Bergström, Isak Dahlén, Viktor Erlandsson, Julia Gardström, Arvid Göterdal,
Linda Johansson, Elias Krogevoll, Isac Larsson, Julian Lidberg, Filippa, Louisa och Petra
Smedberg och Algot Walfridsson konfirmerades i Missionskyrkan i Linköping den 31
maj 2015
Nya medlemmar
Anna och Jonas Rangsjö, Kapellplan 3, 582
28 Linköping. Krets 4
Lisa och Marcus Lind, Karl Dahlgrensgatan
26, 582 28 Linköping. Krets 3
Erika och Simon Wessbo, Stallmästaregatan
49, 587 35 Linköping. Krets 18
Utflyttade medlemmar
Britta Hermansson, till Betlehemskyrkan i
Göteborg
Vigsel
Anton Mannerfelt och Sofia Fransson, i
Vännäs 31 maj 2015. Brudparet heter nu
Mannerfelt i efternamn.
Louise Karlsson och Mattias Collryd, på
Öland 11 juli 2015. Brudparet heter nu
Collryd i efternamn.
Marcus Johansson och Lisa Jonsson, i Söderköping den 11 juli 2015. Brudparet heter
nu Lind i efternamn.
Amanda Wedberg och Magnus Johansson, i
Vännäs 18 juli 2015. Brudparet heter nu
Wedberg i efternamn
18
Nya medlemmar hälsades välkomna i gudstjänsten i Missionskyrkan söndag 23 augusti. Från
vänster: Anna och Jonas Rangsjö,
Lisa och Marcus Lind, Simon och
Erika Wessbo.
Foto: PER LARSSON
Ingeborg Krogevoll, dotter till Anna Krogevoll och Christian Höglund döptes i Missionskyrkan i Linköping den 31 maj 2015
Johanna Romppanen och Gustav Alteryd, i
Kristinehamn 15 augusti 2015. Brudparet
heter nu Alteryd i efternamn.
Namnändring
Adressändringar
Till Guds vila
Gurli och Lars Börjesson, Norrbergavägen 9,
590 54 Sturefors. Krets 20
Britt och Anders Ekman, Ivar Samuelssons gata
27, 589 39 Linköping. Krets 23
Ida Ekström, Lanhagsgatan 21, 603 64 Norrköping. Krets 25A
Andreas Hedman, Brunnsgatan 1, 582 34
Linköping. Krets 5
Linnea Hellholm, Flormansgatan 10, 223 54
Lund. Krets 25B
Iris Josefsson, Järdalavägen 72, 589 21 Linköping. Krets 21
Anders Karlsson, Kronoskogsvägen 29, 903 61
Umeå. Krets 25B
Anna-Clara Larsson, Fillinge Stubbetorp 1,
585 93 Linköping. Krets 20
Kerstin Liwell, Kung Oskars Väg 31, 222 35
Lund. Tel Krets 25B
Lennart Nilsson, Ivar Samuelssons gata 27,
589 39 Linköping. Krets 23
Marianne Persson, Östra Långgatan 72A, 619
30 Trosa. Krets 25B
Jennie och Rikard Roitto, Lilla Tinnerbäcksgränd 22, 5878 50 Linköping. Krets 4
Christina och Dan Strömberg, Östra Långgatan 40B, 619 30 Trosa. Telefon Christina
070-9950424, Dan 076-8504242. Krets 25B
Håkan Örman, Riksdalergatan 37, 587 39
Linköping. Krets 19
Evy Liwéll
Född den 30 oktober 1930. Hembud den
12 juli 2015
Sten Stake
Född den 13 februari 1921. Hembud den
7 augusti 2015
Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft,
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära
Staffan Johansson och Lillemor Gustavson
heter numera Hejdegard i efternamn
Psaltaren 23:1-3
Vi gratulerar
Ragnar Persson, 85 år 7/9
Britt Boberg, 85 år 8/9
Valborg Samuelsson, 94 år 26/9
Anna-Karin Davidsson, 60 år 30/9
angiven i tidningen, meddela Missionskyrkans expedition i god tid!
Du som har portkod, glöm inte säga till på
expeditionen när du får ny kod. Din kretstjänare behöver veta för att kunna komma
in och lämna Medljus!
Vid förändring av familjeförhållanden, bostadsadress, telefon eller e-post meddela
Missionskyrkans expedition. Vi stämmer
dessutom regelbundet av mot SPAR-registret
och för in ändringar i Medljus och matrikel.
Vill du inte ha din födelsedag
Margaretha Dahl
Måndag
Tisdag-Fredag:
Lördag:
Söndag:
”Allt från den fina bröllopsmiddagen till
den enklare tillställningen.
Vi har något för alla!”
10.00-18.00
10.00-19.00
10.00-16.00
Stängt
telefon 013-24 98 21
Bröllop • Catering
Lunchservering
Installera miljövänlig egen el
med solceller!
Kontakta oss: www.gfsol.se, [email protected]
Daniel Fritzson, 0768-134916
Per Gudmundsson 0705-407049
Specialister på alla typer av sten och
plattsättningsarbeten.
Vi utför även andra typer av mark och
anläggningsarbeten.
Ring gärna 013-31 52 11
Roxengatan 13, Linköping
Telefon 013-13 77 97
Industrigatan 15 • 582 77 Linköping
www.restaurangviktor.se
Uhlins KONST
LMK Masters 2015
Tavlor & Inramningar
Anders Uhlin
Drottninggatan 48 582 27 Linköping
013-12 82 37
»Nya ingredienser«
Den årliga golftävlingen för Missionskyrkan i
Linköping.
Missionskyrkans egen
brödleverantör
diktbok av Birgitta Jacobsson.
Säljs i Informationen i
Missionskyrkan
till förmån för
jubileumsinsamlingen.
Pris 120 kr.
Tårtor, smörgåstårtor, matbröd,
kaffebröd, smörgåsar, sallader.
Öppettider: Måndag-Fredag 07.00-18.00,
Lördag 08.00-16.00, Söndag 10.00-16.00.
Välkommen!
Tfn 013-12 24 07 • Västra vägen 6
www.lanemokonditori.se
När: Lördag 26 september. Samling kl 09.00.
Första start kl 09.30.
Plats: Vreta Klosters GK
Kostnad: 300 kr. Vi tillämpar en solidarisk greenfee - samma kostnad oavsett medlemskap eller
ej på vald bana. (Baseras på förra årets deltagare,
och eventuellt överskott går till kyrkan).
Lagtävling: Bästboll i slaggolf med handicap.
De två bästa resultaten i bollen från varje hål
räknas.
Enskild tävling: Slaggolf med handicap. Närmast hål på hål 7. Längsta drive på hål 14.
Övrigt: Ta med något litet till prisbordet.
Skicka anmälan till [email protected]
com med namn, golf-id och hcp, senast 4
september.
FÖRENINGSBREV B
Linköpings Missionsförsamling
Drottninggatan 22
582 25 Linköping
En frivillig gåva till tryckkostnaderna
kan sättas in på postgiro nr 33 14 51-5
Sista sidan Välkommen till intervju Thomas Dahl!
Berätta litet om din barndom och dina uppväxtförhållanden!
Efter att under de första
sju åren flyttat fyra gånger
hamnade familjen i Sollentuna, där jag bodde
under hela min skoltid.
I stort var det en lycklig
barndom, även om skolan
periodvis var jobbig eftersom jag tidigt upplevde
mig mobbad för min övervikt.
Hur blev ungdomstiden?
Jag började jobba på somrar och lov redan efter
årskurs sex och var i stort sett självförsörjande
på fickpengar, som i huvudsak gick till biobesök under många år. Eftersom mina föräldrar
var med i Missionskyrkan följde jag med dit.
Där blev ungdomskören min hemvist och jag
blev deras trummis.
Du är ordinerad pastor i Svenska Missionsförbundet. Något du vill berätta om utbildningstiden
på Lidingö?
Jag upplevde den tiden som både inspirerande
och arbetssam. Jag hade gift mig på sommaren
innan studierna började med Margaretha som
jag sällskapat med sedan jag var sjutton år. Vi
bodde i Husby och jag pendlade till Lidingö
i tre år. Det var en intensiv gemenskap med
studiekamrater och lärare. Jag upplevdes nog
som lite provokativ, eftersom jag alltid haft
lite svårt med auktoriteter. Men det var en
utvecklande utbildning.
Din tid som pastor. Erfarenheter?
Första sex åren arbetade jag i en landsbygdsförsamling på Värmlandsnäs, som var en direkt
motsats till min uppväxt i storstad. Församlingen var på ett sätt nybildad eftersom nio små
församlingar hade gått ihop året innan jag kom
dit. Vi hade verksamhet i 4-5 missionshus men
ägde som mest 11 stycken. Det var en mycket
fin tid. Efter den perioden flyttade vi till Borås,
där jag blev pastor med
ungdomsansvar. En församling som vid den tiden
var sargad, efter att en stor
ungdomsgrupp brutit sig
loss och bildat egen församling. Det var en tuff
och arbetsam period.
Du engagerade dig fackligt. Vad förde dig in i den
uppgiften?
Det var under de sista åren i Borås. Jag blev
tillfrågad att kandidera till styrelsen i den
nybildade fackföreningen Personalorganisationen inom Svenska Missionsförbundet.
Där blev jag efter ett år kassör. Efter att vår
första ombudsman insjuknat hastigt och inte
kunde gå tillbaka i arbete, så övertalades jag att
ersätta honom som ombudsman 1993. I detta
uppdrag har jag mött hundratals församlingsstyrelser och anställda i utbildningar, kriser och
utvecklingsfrågor.
Så kom du och din familj till Linköping. Berätta!
Eftersom jag bodde i tjänstebostad i Borås och
sade upp mig för att jobba fackligt på heltid
behövde vi söka ny bostad. Margaretha hade
sina föräldrar i Linköping och jag behövde bo
med bra kommunikationer, så vi sökte bostad
i dessa trakter. Vi hittade ett passande hus
i Spångsholm utanför Mantorp. När sedan
barnen började flytta hemifrån flyttade vi till
Linköping 2003.
I vår församling ingår du i Informationsgruppen.
Vill du ge exempel på ert arbete?
Vi är tre personer i gruppen och vårt arbete har
i första hand varit inriktad på att se över vilken
teknik vi ska använda oss av utöver vår tidning
Medljus. Byte av plattform för hemsidan tog
rätt mycket tid och energi för oss och att på
ett kostnadseffektivt sett utnyttja bildskärmar
som annonstavlor likaså.
Du har med bravur lett församlingens årsmöten
under några år. Var har du lärt dig den förenings-
teknik som du behärskar så väl?
Jag har alltid på ett eller annat sätt jobbat i
föreningar. En period i mina barns idrottsförening och en period i partipolitiken för att
driva skolfrågor. Det fackliga engagemanget
har väl gett de flesta erfarenheterna. Sedan
2006 är det engagemanget i fackförbundet
Vision (fd SKTF) där jag varit heltidsarbetande
ordförande i en riksavdelning för anställda i
Sveriges alla frikyrkor. I detta uppdrag har jag
även fått leda förbundets förbundsmöten. Det
har varit en bra skola. Kontoret hade jag ju här
i kyrkan. Sedan 1 april i år har jag lämnat ordförandeskapet i Vision Ekumeniska och arbetar
nu som central ombudsman med att leda en
del större projekt med Stockholm som bas.
Vilka frågor anser du vara viktigast för församlingens arbete i nuets Linköping?
Den i särklass viktigaste frågan som jag ser det
är att antalet volontärstimmar drastiskt verkar
minska. Detta har delvis kompenserats med
fler anställda med särskilda anställningsstöd.
Detta ställer allt större krav på organisationen
och personalhanteringen.
Risken för konflikter och missnöje ökar vid
en sådan här förändring. Jag är orolig för, att
det kan påverka all personals arbetssituation
negativt. Det mest frustrerande för anställda
i en församling är otydlighet i ansvarsfördelning och att så många tror sig ha rätt att ha
synpunkter på hur anställda jobbar.
Att få till en tydlig och välförankrad arbetsledning med tydlig delegation av ansvar
ser jag som församlingens absolut viktigaste
utmaning.
Vill du hälsa församlingen något?
Linköpings Missionsförsamling är ganska unik
i att kyrkan är så öppen. När jag rest runt till
olika församlingar, har jag för det mesta mötts
av låsta kyrkor. Ska vi behålla den öppenheten
kanske vi måste ta lite fler kostnader inom
konferensbolaget och fortsätta utveckla en mer
professionell café- och konferensverksamhet.
Thomas Dahl i dialog med Rolf Malmberg